БиблиотекаДруги електронни ресурси

drugi-elektronni-resursi_1050x399_crop_478b24840a

 

Свободни електронни ресурси

 

Български визуален архив

Целта на архива е да съхрани и направи достъпно визуалното културно наследство на България чрез фотографски и видео материали. Екипът разказва за традициите, обичаите, начинът на живот, хората, архитектурата и историята на България през изминалия век. Началото е поставено с фотографии на Imaginary Archive. Снимките са описани и датирани, могат да бъдат изтегляни и ползвани безплатно под лиценза на Creative Commons 3.0.
Създатели на Български визуален архив са Тихомир Стоянов и Йохана Траянова. Изграждането на платформата е финансирано с подкрепата на Софийска община, дирекция „Култура”, направление „Активни публики”.


Български портал за отворена наука

Осигурява лесен и бърз достъп до научна информация и резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства, включително до ресурси на институционални хранилища с отворен достъп в Република България.

 

Електронна библиотека по архивистика и документалистика „Акад. Иван Дуйчев“

Електорнната библиотека съдържа статии, студии, монографии и справочни издания, свързани с архивистика и документалистика. Обособени са раздели: „Архивология“, „Архивни справочници“, „Университетски четения по архивистика“, „Специални дисциплини“, „Философия на историята“, „Българска история“, „Световна история“, „Документални издания“, „Учебни пособия“, „Софтуерни приложения“. Авторите на публикациите са разделени на български и чуждестранни, като могат да се прелистват и да се осъществи търсене.
Базата от данни е идея, инициатива и дело на проф. д-р Андриана Нейкова, научен ръководител; Давид Нинов, организатор, координатор и оформител на електронните публикации; Васил Нинов, уебдизайнер; полк. о. з. Илия Дейков, сътрудник.

 

КиберЛенинка

КиберЛенинка, изписвана и CyberLeninka, е научна електронна библиотека с открит достъп. Съдържа 2 325 752 статии от различни научни списания, включително тези, препоръчани от Висшата атестационна комисия на Руската федерация, класифицирани с помощта на Държавния рубрикатор на научната и техническа информация (SRSTI). Предметните области са свързани с хуманитарни, социални, естествени и точни науки, техника и технологии.
Проектът CyberLeninka предоставя каталог (https://cyberleninka.ru/journal) на научни периодични издания, който съдържа пълна информация за научните списания в електронен вид, включително техните описания и всички публикувани издания (по години) със съдържание, теми на научните статии и пълните им текстове. Статиите са предимно на руски, но се срещат и такива на други езици.
Достъпни са и списания, включени в Scopus и Web of science.

 

Academy of Fine Arts Vienna

Academy of Fine Arts Vienna предлага 13 книги с открит достъп в областта на изкуството и културата чрез репозиториум. Изданията са на английски език.
Академията е създадена през 1692 г. Има университетски статут от 1998 г., но запазва първоначалното си име. В момента това е единственият австрийски университет, който няма думата „университет“ в името си. Популярен е в обществото с това, че два пъти отхвърля Адолф Хитлер (през 1907 и 1908 г.), поради неговата „непригодност за рисуване“.

 

Access2Markets

Така се нарича порталът на ЕС за търговска информация за всички страни в ЕС и за пазарите на още 120 държави. Access2Markets дава информация за мита, данъци, правила и изисквания към продукти, често срещани пречки пред търговците и статистика. Предложени са ръководства, които описват целия процес на внос-износ на стоки и услуги стъпка по стъпка.
Порталът е създаден от Главна дирекция „Търговия“ на Европейската комисия (ЕК).

 

ANU Press

ANU Press е първото университетско издателство с отворен достъп в Австралия. Стартират през 2004 г. Изданията са рецензирани и са в широк спектър от теми: Азия и Тихоокеанския регион, австралийска политика, хуманитарни науки, изкуства, местни изследвания. Към днешна дата ANU Press има над 800 свободно достъпни публикации. Езикът е английски.

 

Archaeopress

Издателство „Archaeopress“ е създадено през 1997 г. и е базирано в Оксфорд. То е специализирано в публикуването на широк кръг от научни издания, като монографии, сборници от конференции, каталози с археологически материали, доклади за разкопки и списания в областта на археологията. Издателството поддържа „Open Access Platform“ с пълнотекстови издания в .PDF формат. Те могат да бъдат изтегляни свободно, като издателството напомня да не се пропуска пълното и точно цитиране на заглавията. Уебсайтът е оптимизиран за ползване със следните браузъри Chrome и Firefox.

 

arXiv

arXiv е хранилище с открит достъп. Съдържа 1 788 796 научни статии в областите математика, физика, астрономия, електротехника, компютърни науки, биология, статистика, математически финанси и икономика на английски език. Научните статии се архивират самостоятелно от авторите в хранилището преди публикуването им в рецензирани издания. Материалите в архива не са рецензирани от arXiv.
Архивът е основан от Пол Гинспарг (Paul Ginsparg) през 1991 г. и се поддържа и управлява от Университета Корнел (Cornell University). Появата на arXiv е един от факторите, довели до настоящото движение в научното публикуване, известно като открит достъп.

 

Bentham Open Access

Свободни списания и издания на Bentham Science Publishers.

 

Berghahn Books

Над 40 книги в областта на социалните, хуманитарните науки и киното, предлага издателство „Berghahn Books“. Заглавията са с отворен достъп и с възможност за директно изтегляне в PDF или ePUB формат от уебсайта.

 

DART-Europe
Открит достъп до дисертации от университети в 28 европейски страни.

 

DOAB

База данни Directory of Open Access Books (DOAB) представя рецензирани научни монографии с открит достъп от академични издатели. DOAB съдържа метаданните на електронните книги и предоставя връзки към пълния текст. Колекцията обхваща всички области от знанието, но се фокусира по-специално върху хуманитарните и социалните науки. По-голямата част от изданията са на английски, но има и такива на немски, френски, италиански, испански, португалски и други.
Към момента в базата са описани 32 087 монографии от 407 издателя.
DOAB е съвместна услуга на OAPEN, OpenEdition, CNRS и Aix-Marseille Université.


DOAJ

Directory of Open Access Journals - порталът предлага връзки към свободно достъпни електронни и високо оценени репозиториуми от цял свят.


DSpace

Електронен архив на Институт по математика и информатика към БАН.

 

E-Books Directory

E-Books Directory mредставлява нарастващ списък с връзки към 10849 свободно достъпни електронни книги, документи и бележки от лекции. Изданията са научни, научно-популярни и художествена литература. Сайтът може да се ползва от мобилни устройства с малки размери на екрана. Документите са разпределени в 709 категории. Езикът е английски. 

 

ETC Press

Издателство ETC Press на университета Carnegie Mellon University публикува книги  в областта на медиите, технологиите, игрите и образованието. Целият им електронен каталог е отворен за свободно ползване и достъпен за изтегляне във формат .pdf. Издателството е основано през 2005 г. под ръководството на д-р Дрю Дейвидсън, директор на Carnegie Mellon University’s Entertainment Technology Center.


EUR-Lex

Право на Европейския съюз.

 

Guggenheim Museum

Музеят предлага повече от 200 каталога на изложби, които могат да се изтеглят безплатно от дигиталния му архив. Заглавията датират от 1936 г. – повече от 20 години преди музеят да се премести в емблематичния си дом, проектиран от Франк Лойд Райт през 1959 г., и представят най-големите имена в съвременно изкуство: Винсент Ван Гог, Пабло Пикасо, Василий Кандински, Густав Климт и мн. др. В системата може да се провежда търсене по име на художник, година, художествен стил или движение. Материалите могат да бъдат четени онлайн или изтегляни в няколко формата, включително Kindle и PDF файлове.

 

Hindаwi

Издателска корпорация Hindawi (Hindawi Publishing Corporation) публикува научна, техническа и медицинска литература или 230 рецензирани научни списания и научни монографии с открит достъп. 71 или 30% от списанията са индексирани в Science Citation Index Expanded (по-голямата версия на Science Citation Index на Clarivate Analytics), който обхваща над 8 500 значими списания в 150 дисциплини от 1900 г. до момента. 107 или 46% от списания са индексирани в The Emerging Sources Citation Index (ESCI) създаден в 2015 г. от Thomson Reuters и сега на Clarivate Analytics. Индексът включва рецензирани публикации от регионално значение и в нововъзникващи научни области. Списанията в ESCI не са включени в Journal Citation Reports, поради което не получават импакт фактор, въпреки това те допринасят при изчисляването на факторите на въздействие на други списания.
Издателството е основано през 1997 г. в Кайро, а от 2007 г. всички списания на Hindawi са с отворен достъп и се публикуват под лиценз Creative Commons Attribution (CC-BY). Тематичните области са биология, физика, математика, информатика, образование, медицина, социални и инженерни науки. Езикът е английски.

 

IEEE Xplore

База данни IEEE Xplore предлага достъп до над 5 милиона статии от списания, доклади от конференции, електронни книги, технически стандарти и свързани материали по компютърни науки, електротехника, електроника, телекомуникации и сродни области. Съдържа публикации на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) и издатели партньори.
Достъпът до пълнотекстови документи изисква индивидуален или институционален абонамент.
В базата данни са включени документи с открит достъп. Проведете търсене и в помощното меню отляво изберете „Open Access Only“.

 

Indiana University

Издателството на Indiana University предлага списък на повече от 50 списания  с открит достъп. Изданията са в областта на фолклора, образованието, науки за Земята, антропология и други. Езикът е предимно английски.

 

International Music Score Library Project-EU

International Music Score Library Project- EU (IMSLP-EU) е онлайн библиотека, предоставяща хиляди музикални партитури и записи, които са публично достояние в Европа и в други страни със сходни разпоредби за авторското право. IMSLP-EU сървърите се намират в страни, където защитата на авторските права изтича след 70 години от смъртта на автора, а така наречените издания „urtext“ са защитени за 25 години от публикуването или по-малко.

 

Lever Press

„Lever Press“  е научно издателство, подкрепено от 50 институции, които развиват уникалния образователен подход „Liberal Arts”, популярен най-вече в Америка. На своята страница те предлагат 10 книги с открит достъп в областта на историята, образованието, литературата и музиката. Изданията са на английски език.

 

Liverpool University Press

Liverpool University Press публикува книги с открит достъп от 2010 г. (като част от OAPEN-UK с Jisc). На страницата на издателя в момента са достъпни за свободно ползване 56 електронни книги на английски език в различни области от знанието. 

 

Manchester University Press

Издателството на Manchester University предлага открит достъп до близо 200 книги и 3 списания „James Baldwin Review“, „Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal“ и „The Journal of Humanitarian Affairs“. Книгите са в области антропология, археология, история, изкуство, архитектура, икономика, литературознание, театър, политика, религия, философия и социология. Изданията са на английски език. Могат да се изтеглят в .pdf формат.

 

Monash University Publishing

Над 60 заглавия на открит достъп на английски език. Голяма част от изданията са посветени на Австралия и нейната история, а други изследват медиите, образованието, градоустройството.

 

Northwestern University Press

Онлайн платформа Northwestern Open осигурява открит достъп до заглавия на английски език, публикувани от Northwestern University Press. С подкрепата на програма „Humanities Open Book Program“, фонд National Endowment for the Humanities и фондация „Andrew W. Mellon“ университетът предоставя за свободно четене дигитализирани важни трудове в областта на философията, литературната критика и изследвания за Африка.

 

Ohio State University Press

Издателството предлага над сто научни книги с открит достъп, обхващащи предимно литературна история и критика. Изданията са на английски език и са организирани по начин, който позволява изтегляне на отделните глави в .pdf формат.

 

Open Arts Archive

Open Arts Archive e проект на The Open University в сътрудничество с над 20 художествени институции от Великобритания и Европа и утвърждава ангажимента на университета за осигуряване на отворен достъп в областта на изкуствата.
Архивът предоставя безценни ресурси за студенти, преподаватели, изследователи и творци. В него могат да бъдат открити художествени, културни и образователни ресурси, включително беседи, семинари, подкасти и интервюта с художници, беседи на куратори и изложби, филми с отворен достъп, дневници и дори безплатни курсове по история на изкуството!


OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

Порталът предлага връзки към свободно достъпни и високо оценени репозиториуми от цял свят. В тях са включени дипломни работи, дисертации, книги, статии, материали от конференции, непубликувани документи и др.

 

Punctum Books

Целият каталог от издания на Punctum Books е с открит достъп. Публикуват в областта на хуманитарните и социални науки, изобразителното изкуство и дизайна.  Акцентират върху иновативната форма. Голяма част от книгите са с дължина на текста между статия и монография.

 

Purdue University Press

Открит достъп до 52 книги на английски език в предметни области: бизнес, технологии, здравеопазване, ветеринарни науки и други избрани дисциплини в хуманитарните науки чрез репозиториума Purdue e-Pubs.

 

RePEc
Научни изследвания в областта на икономиката и свързаните с нея науки.

 

Social Science Open Access Repository

Институтът за социални науки GESIS Лайбниц събира и архивира литература, предоставя я свободно в съответствие с Берлинската декларация за отворен достъп до научни знания чрез Social Science Open Access Repository. В момента съдържа 59783 пълнотекстови документа на немски и английски език в своето научно направление.
Проектът се финансира от German Research Foundation (DFG).

 

Sydney Open Library

Издателството на Sydney University предлага 48 научни монографии и учебници на английски език с открит достъп чрез Sydney Open Library. Темите обхващат хуманитарните и социалните науки.
В меню „Преглед“ изданията са подредени в обратен хронологичен ред по дата на публикуване. Можете да прочетете книга онлайн, като изберете бутона „Read online“ или да отидете на отделни глави чрез връзките в съдържанието под резюмето на книгата. Можете също да изтеглите цялата книга, ако предпочитате да четете офлайн.

 

University of London

Издателството на University of London публикува редица монографии с отворен достъп в различни теми от хуманитарните науки. То добавя към съществуващата си програма за публикуване с открит достъп нови заглавия в отговор на създалата се ситуация с COVID-19. Изданията са на английски език и са свободни за ползване в .pdf формат.

 

University of Michigan Press

Университетът в Мичиган е сред водещите в САЩ в публикуването на електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Други по-широко застъпени области в неговата издателска продукция са изпълнителските изкуства, класическите изследвания, политологията, както и изследвания посветени на САЩ, Азия и Африка. 226 заглавия издателството предлага в секцията „Open Access“. Тези книги могат да се изтеглят като цял PDF файл.

 

 

Търсещи машини


BASE

Мултидисциплинарна търсеща машина за академични ресурси.


Google Book Search

Търсеща машина за книги и за книжарниците или библиотеките в които се намират.

 

Google Scholar

Търсеща машина за академични уеб-ресурси, анотации на книги и пълнотекстови статии от научни списания.

 

Библиотечни каталози


НАБИС

Национална академична библиотечно-информационна система.

Повече информация

 

Worldcat

Предоставя библиографска информация за документи на различни езици и най-близката библиотека, в която могат да бъдат открити.

 

Библиографии

 

Икономически реформи на прехода

Реформиране на публичната администрация

 

Библиографиите са препоръчани от Център за анализи и управление на рискове