facebook

БиблиотекаСпециални образователни потребности

sop4-2-3_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет осигурява подкрепяща среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и преподавателска помощ в процеса на обучение. Библиотеката предлага разнообразие от информационни ресурси и услуги, предназначени за студенти със специални образователни потребности, както и асистиращи технологии, които подпомагат самоподготовката.

По проект „Развитие на информационната компетентност на студенти със специални образователни потребности“ към Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ са разработени пътеводители развитие на информационната компетентност на студентите със специални образователни потребности (СОП) в НБУ.