facebook

БиблиотекаБиблиотечно-информационни услуги

library-and-information-services_1050x399_crop_478b24840a • Актуализация на библиография към курс
 • Редактиране и обновяване на библиография с други заглавия от същите автори или нови издания в научната област. Заявете онлайн, като изпратите сигнатура, наименование на курс и списъка с литература на имейл library@nbu.bg.

  Повече информация: Радостина Тодорова, тел. 02/8110292, в. 11901, library@nbu.bg.

 • Анализ на цитиране
 • Поръчай онлайн

  Услугата включва създаване на потребителски профили в библиографски информационни системи и асоцииране на автора с неговите публикации. Издирване на цитирания в интернет. Изготвяне на цялостен анализ, въз основа на събраната информация от библиографските бази и интернет. Предвидено е обучение на автора за работа с вече създадените профили в библиографските системи, добавяне на публикации, създаване на сигнализиращи имейли и умения за проследяване и анализ на цитиранията в бъдещето.

  Повече информация:

  • ще получите на бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg;
  • за цените на всички видове платени услуги е публикувана тук.
 • Депозит на научни издания
 • Поръчай онлайн

  Извършване обмен на научни издания с университети, институти, библиотеки, музеи и други. За популяризиране научните постижения на Нов български университет е необходимо заглавията да бъдат предоставени в библиотеката.

  Повече информация: Радостина Тодорова, тел. 02/8110292, в. 11901, library@nbu.bg.

 • Доставка на електронен документ с отворен достъп
 • Електронна доставка на документи чрез изпращане по имейл (в PDF или друг вид файл) на статии от списания, вестници, сборници, глави от книги или книги с установен открит достъп. Заявете онлайн, като изпратите данни за заглавието на имейл: library@nbu.bg.

  Повече информация:

  • ще получите на бюро „Справочно-библиографска информация“, тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg,
  • за цените на всички видове платени услуги ще може да намерите тук.
 • Доставка на книги и статии
 • Предоставяне на книги и статии от други библиотеки в страната и извън нея или електронна доставка на документи, чрез изпращане по имейл (в PDF файл) на статии от списания, вестници, сборници или глави от книги от колекциите на библиотеката на НБУ. Заявете онлайн, като изпратите данни за заглавието на имейл: library@nbu.bg.

  Повече информация:

  • ще получите на бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg;
  • за цените на всички видове платени услуги е публикувана тук.
 • Заемане за дома
 • Извършва се според правилата за заемане. Заетите документи могат да се връщат и по пощата или куриер. За дата на връщане се счита пощенското клеймо.
  Адресиране на пратката:
  Бюро "Заемна служба", библиотека
  Нов български университет
  ул. "Монтевидео" № 21
  1618 София

  Повече информация: бюро "Заемна служба", тел. 02/8110196, в. 1196.

 • Запазване на книга
 • Запазване на заета от друг читател книга чрез използване на функцията "Запазване" в библиотечния каталог. Ще получите съобщение, когато книгата бъде върната в библиотеката.

  Повече информация: бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg.

 • Индексиране и рефериране на академични издания
 • Поръчай онлайн

  Консултиране на редакционни колегии и автори за избор на подходящи електронни информационни ресурси (бази данни). Запознаване с условията и подпомагане при кандидатстването за рефериране и индексиране на издания на университета, департаменти и центрове.

  Повече информация: бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg.

 • Моите списания
 • Поръчай онлайн

  Изпращане по електронна поща на сканирани страници със съдържание на новополучени броеве от абонирани списания в библиотеката.

  Повече информация: бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg.

 • Попитай библиотекаря
 • Задаване на въпроси в реално време или чрез попълване на електронен формуляр за библиотечните ресурси и услуги за данни и факти в различни области на знанието.

  Повече информация: бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg.

 • Поръчка на заглавие
 • Поръчай онлайн

  Обогатяване на библиотечните колекции чрез закупуване на книги и аудиовизуални материали, абониране на периодични издания и бази данни, както и дигитализация на книжни издания.

  Повече информация: Мария Стоянова, тел: 02/8110 192, в. 11905, library@nbu.bg.

 • Предложение за дарение
 • Приемане дарения на научна литература според академичния профил на Нов български университет.

  Повече информация: Тихомир Асенов, тел. 02/8110291, в. 11903, library@nbu.bg.

 • Редакция на библиографски списък
 • Поръчай онлайн

  Редактиране на списък с литература към курсова или дипломна работа, статия или дисертация в съответствие с предпочитан от вас библиографски стандарт.

  Повече информация:

  • ще получите на бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg;
  • за цените на всички видове платени услуги е публикувана тук.
 • Съдействие от библиотекар
 • Ползване на база данни с консултация от библиотекар и оказване на съдействие при провеждане на информационно търсене по определена тема.

  Повече информация: бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg.

 • Тематична библиография
 • Поръчай онлайн

  Изготвяне на библиографски списък от заглавия (книги, статии и др.) по определена тема или възможност за използване на предварително подготвени тематични библиографии.

  Повече информация:

  • ще получите на бюро "Справочно-библиографска информация", тел. 02/8110296, в. 1296, library@nbu.bg;
  • за цените на всички видове платени услуги е публикувана тук.
 • Удължаване срока на ползване
 • Удължаване ползването на заета книга чрез функцията "Презаписване" в библиотечния каталог. Презаписването може да бъде отказано, ако има запазване на книгата.

  Повече информация: бюро "Заемна служба", тел. 02/8110196.

   

Свързани страници