facebook

Състав на Студентски съвет – мандат 2021-2023 г.

Изпълнителен съвет

 • Сирма Боянова  – Председател на СС, ПК „Култура“, делегат в Национално представителство на студентските съвети (НПСС), отговорник проекти, делегат в Академичен съвет
 • Йоана Йосифова – Зам.-председател на СС, отговорник общежития, делегат в Академичен съвет, делегат в Национално представителство на студентските съвети (НПСС)
 • Кристиян Сергинов – Зам.-председател на СС, ПК “Култура”, ПК “Комуникация и ПР”
 • Димитрина Асенова – Финансов отговорник, ПК “Комуникация и ПР”, ПК “Култура”
 • Милена Янкова – Секретар на СС, ПК „Комуникация и ПР“, делегат ФС Факултет базово образование

Надзорен съвет

 • Стивън Цветков – председател на Надзорен съвет, делегат в Академичен съвет, делегат ФС Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение (ФС ФДЕНО)
 • Божидара Георгиева – ПК „Обратна връзка“ 
 • Юлиан Карамфилов – делегат ФС Факултет базово образование (ФС ФБО)
 • Симеон Чиров – представител на НБУ

 

Списък на студентски представители извън органи „Надзорен съвет“ и „Изпълнителен съвет“

 • Александра Митрева
 • Александра Петрова – Председател на ОС (Общо събрание), делегат в Академичен съвет
 • Александра Попова 
 • Александър Гочев – ПК „Култура“ 
 • Александър Матаров
 • Антония Николова – ПК „Комуникация и ПР“, ПК “Култура”
 • Асен Наков -  Отговорник общежития и отговорник спортни отбори
 • Веселина Райкова 
 • Владислав Михов 
 • Георги Радков – Отговорник проекти, отговорник спорт и отговорник клубове 
 • Димитър Даскалов
 • Ева Димитрова – Председател на ПК ,,Комуникация и ПР“, ПК „Обратна връзка“ 
 • Иван Апостолов 
 • Иван Белишки 
 • Йоан Борисов 
 • Катрин Захариева – делегат ФДЕНО, ПК „Комуникация и ПР“
 • Катрин Петкова – ПК „Култура“
 • Любомира Атанасова – Председател на ПК „Обратна връзка“, ПК „Комуникация и ПР“ 
 • Михаил Дели-Славов 
 • Николай Гечев
 • Ния Харалампиева 
 • Роберта Колева – Председател на ПК „Култура“, ПК „Обратна връзка“
 • Симеон Чаушев 
 • Стоян Иванов – делегат в Академичен съвет, делегат в Национално представителство на студентските съвети (НПСС)
 • Теодора Вучкова – отговорник клубове, отговорник проекти, делегат в Академичен съвет
 • Цветослава Гергинова – Заместник-председател на ПК „Комуникация и ПР“