facebook

Състав на Студентски съвет – мандат 2021-2023 г.

Изпълнителен съвет

 • Димитър Даскалов – председател на СС, делегат в Академичен съвет, делегат в Национално представителство на студентските съвети 
 • Асен Наков – зам.-председател на СС, Отговорник общежития, Отговорник спортни отбори, Делегат „Национален младежки форум“ 
 • Николай Гечев – Финансов отговорник 
 • Стивън Цветков – Секретар, Делегат „Академичен съвет“, Делегат „ФС Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение“, ERUA 

Надзорен съвет

 • Сирма Боянова – ПК „Култура“, Отговорник „Проекти“ 
 • Божидара Георгиева – ПК „Правилник“, ПК „Обратна връзка“ 
 • Юлиан Карамфилов – Делегат „ФС Факултет базово образование“, ПК „Правилник" –

 

Списък на студентски представители извън органи „Надзорен съвет“ и „Изпълнителен съвет“

 • Александра Митрева
 • Александра Петрова – Председател на ОС (Общо събрание), Делегат „Академичен съвет“ 
 • Александра Попова 
 • Александър Гочев – ПК „Култура“ 
 • Александър Матаров - ПК „Култура“, Отговорник „Проекти“ 
 • Анита Иванова 
 • Антония Николова – ПК „Комуникации“ 
 • Валерия Будинова
 • Веселина Райкова 
 • Владислав Михов 
 • Георги Радков – Отговорник „Проекти“, „Спорт“ и „Клубове“ 
 • Денис Зангъров 
 • Димитрина Асенова – ПК „Комуникации“ и ПК „Култура“ 
 • Ева Димитрова – Председател на ПК ,,Комуникации“, ПК „Обратна връзка“ 
 • Иван Апостолов 
 • Иван Белишки – ПК „Правилник“ 
 • Илина Рачева
 • Илия Джамов 
 • Йоан Борисов 
 • Йоана Йосифова – Председател на ПК „Правилник“, ПК „Комуникации“, Отговорник общежития, Делегат „Академичен съвет, Делегат „Национално представителство на студентските съвети“ 
 • Катрин Захариева – Делегат ФДЕНО, ПК „Комуникации“, ПК „Обратна връзка“
 • Катрин Петкова – ПК „Култура“, Комисия „Избори“, Делегат „Национален младежки форум“ 
 • Кристиян Сергинов – Председател на ПК „Култура“, ПК „Комуникации“ 
 • Любомира Атанасова – Председател на ПК „Обратна връзка“, ПК „Комуникации“ 
 • Мариан Николов – ПК „Комуникации“, ПК „Обратна връзка“ 
 • Мартин Станилов – Заместник-председател на ПК „Комуникации“ 
 • Милена Янкова – ПК „Комуникации“ и ПК „Култура“, Делегат ФС ФБО 
 • Михаил Дели-Славов – ПК „Правилник“ 
 • Ния Харалампиева – ПК „Правилник“ 
 • Рима Догмуш – ПК „Комуникации", ПК „Култура“ 
 • Роберта Колева – ПК „Култура“, ПК „Обратна връзка“
 • Симеон Чаушев 
 • Станимир Терзиев – ПК „Комуникации" 
 • Стоян Иванов – Делегат „Академичен съвет“, Делегат „Национално представителство на студентските съвети“
 • Теодора Вучкова – Отговорник „Клубове“ и „Проекти“, Делегат „Академичен съвет“ 
 • Цветослава Гергинова – Заместник-председател на ПК „Комуникации“