Прием в докторски програми

doctorski_1050x399_crop_478b24840a

 

 


Кандидатстването за докторски програми за академичната 2018/2019 година ще се проведе в периода юни – август 2018 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език – през м. септември 2018 г.

Обявата за конкурсите за редовни докторантури със стипендия и редовни докторантури с такса, прием 2018/2019 г. са обнародвани в Държавен вестник, бр. 50/15.06.2018 г.

 Редовни докторантури със стипендия за прием 2018/2019 г.

Предложения за редовни докторантури със стипендия             
Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията Научен ръководител
1. Икономика 1 Световно стопанство. Международни икономически отношения 3.8 Икономика Световно стопанство. Международни икономически отношения "Създаване на българска пазарна икономика като част от единния европейски пазар" доц. д-р Иван Костов
2. Администрация и управление 1 Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация) 3.7 Администрация и управление Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация) "Модернизация на българските публични институции в условията на национални кризи (1990-2013)." доц. д-р Иван Костов
3. ЮИЕЦСИ 1 Семиотика 3.1 Социология, антропология и науки за културата Семиотика "Семиотични изследвания на дигиталната култура: влиянието на алгоритмите за филтриране на съдържание върху смислообразуването при потребителското изживяване" проф. д-р Кристиан Банков
4. Театър 1 Театрознание и театрално изкуство 8.4 Театрално и филмово изкуство Театрознание и театрално изкуство "Архетипните сюжети в перформативните жестове на съвременната политическа технология и нейните опоненти" проф. д-р Христо Тодоров
5. Музика 1 Музика 8.3 Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство "Тонрежисьорският комплекс в НБУ като съвременен иновативен модел на обучение - техническо оборудване, управление и организация" доц.  Димитър Василев
6. Кино, реклама и шоубизнес 1 Кинознание, киноизкуство и телевизия 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия "Игралните филми на Рангел Вълчанов - трансформации на автентичността" проф. Георги Дюлгеров

 

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (бр. 50/15.06.2018 г.) в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 103; 02/ 8110 133.

 

Редовни докторантури с такса 2018/2019 г.

Предложения за редовна докторантура с такса          
Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията
1. Музика 2 Музика 8.3 Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство  
2. Когнитивна наука и психология 3 Обща психология 3.2 Психология Обща психология  
3. ЮИЕЦСИ 2 Семиотика 3.1 Социология, антропология и науки за културата Семиотика "Семиотични изследвания на дигиталната култура"
4.Средиземноморски и Източни изследвания 1 Египтология 2.2 История и археология Египтология  
5. Антропология 1 Антропология  3.1 Социология, антропология и науки за културата Антропология  
6. Кино, реклама и шоубизнес 1 Кинознание, киноизкуство и телевизия 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия  
7. Масови комуникации 1 Медии и обществени комуникации 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    
8. Право 1 Гражданско и семейно право 3.6 Право Гражданско и семейно право  

 


Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса е 1650 лева.

Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“  (бр. 50/15.06.2018 г.) в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 103; 02/ 8110 133.

 


За повече информация:
Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 10302/8110 133
e-mail: mterziev@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

 

Свързани страници

recognition_300x143_crop_478b24840a
Признаване на висше образование от чужбина

  Кандидатите за признаване на висше образование...