Прием в докторски програми

doctorski_1050x399_crop_478b24840a

 


Кандидатстването за докторски програми за академичната 2017/2018 година ще се проведе в периода юни – август 2017 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език – през м. септември 2017 г.

 

Конкурси за редовна докторантура със стипендия за учебната 2017/2018 г.

N

Департамент

Тема, професионално направление и докторска програма

Научен ръководител

 

Изящни изкуства

Тема: "Иновативни техники в изкуството и архитектурата от стъкло"

п.н.: 8.2. Изобразително изкуство

ДП "Визуално-пластични изкуства"

доц. д-р Константин Вълчев

 

Администрация и управление

Тема: „Интензифициране на развлекателния потенциал на градския туризъм

П.н.: 3.9 Туризъм

ДП „Туризъм

 

 

Доц. д-р Ирена Емилова

 

Романистика и германистика съвместно с департамент Здравеопазване и социална работа

Тема: „Психолингвистични подходи за терапия при деца с аутизъм“

П.н. 2.1. Филология

ДП „Теория и история на литературата“

Проф. Мария Грозева-Минкова, д.н. и

доц. Маргарита Станкова

 

 • Когнитивна наука и психология

  Тема: „Ментализация и темперамент при патологични личностни организации“. (редовна със стипендия)

  П.н.: 3.2. Психология

  ДП „Обща психология

  Доц. д-р Никола Атанасов

   

   

   

  Конкурси за редовна докторантура с такса за учебната 2017/2018 г.

  N

  Департамент

  Професионално направление и докторска програма

  Научен ръководител

  Общо места

  1

  Право

  Тема: "Производство по колективни искове"

  п.н.: 3.6 Право

  ДП "Граждански процес"

  не е посочен

  1

   

   

  2

   

  Когнитивна наука и психология

  Тема: не е посочена

  ДП „Обща психология

  П.н. 3.2. Психология

   

  не е посочена

  3

   

  3

  Средиземноморски и Източни изследвания

  Тема: не е посочена

  П.н.: 2.2. История и археология

  ДП „Египтология“

   

  Не е посочен

  1

  4

  Масови комуникации

  Тема: „Предизвикателства пред връзката между ПР образованието и ПР практиката“.

  П.н. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

  ДП „Медии и обществени комуникации

   

  Проф. д-р Десислава Бошнакова

  1

   

   

   

  5

  Музика

  1 Тема: Електронният архив на композитора Петко Стайнов - структуриране и изследване, идеи и перспективи

   

  2 Тема: не е посочена

  Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

   

   

  не е посочен

  1

   

   

  1

  6

  Антропология

  Тема: не е посочена

  Културна антропология

  П.н. 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

  ДП „Антропология“

  Не е посочен

  1

  7

  Национална и международна сигурност

  2. Тема: „Структура и динамика на умишлените убийства в Република България в периода 1990-2015 г.“

  П.н. 9.1. Национална сигурност

  ДП „ Стратегии и политики на сигурност

   

   

  3. Тема: „Организация и тактика на оперативно-издирвателната дейност за превенция и разкриване на престъпления“.

  П.н. 9.1. Национална сигурност

  ДП „ Стратегии и политики на сигурност

  Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров

   

   

   

   

   

  Проф. д-р Николай Стефанов Радулов

  1

   

   

   

   

   

   

  1

  8

  Информатика

  Тема: Холистичен подход за управление на качеството на софтуерното производство.

  Научно направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

  Научна специалност: Информатика

   

  доц. Георги Тупаров

  Консултант: гл. ас. д-р Валентина Иванова, щатен преподавател в НБУ

  1

    

   

  Одобрява се не повече от един кандидат за всяка тема.

  Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса е 1650 лева.

   

  Документи за кандидатстване:

  1. Молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия/такса по определена тема;

  2. Автобиография;

  3. Диплома за образователно-клалификационна степен "магистър";

  4. Идеен проект по обявената тема за дисертация, придружен с работен план и библиография;

  5. Списък с публикации по темата (ако има такива).

   


  Документите се подават до 22.08.2017 г. в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус 1, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София.

  За повече информация: тел. 02/ 8110 133; 02/ 8110 142.


   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg

   

   

   

   

   

   

   

   

  Свързани страници

  recognition_300x143_crop_478b24840a
  Признаване на висше образование от чужбина

    Кандидатите за признаване на висше образование...