facebook

Студентско кредитиране

studentsko-creditirane_1050x399_crop_478b24840a

 

Студентите в Нов български университет имат право да кандидатстват за студентски кредити. Новоприетите студенти също могат да кандидатстват за студентски кредит, след като заплатят първата си такса.

Услугата се предлага от четири банки:


 Банка ДСК   

 Райфайзенбанк 

 Юробанк България 

 Алианц Банк 


За да кандидатствате, Вие трябва:

- Да сте български гражданин или гражданин на страните, посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
- Да сте под 35 години и да се обучавате в редовна бакалавърска, магистърска или докторска програма.
- Да нямате придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.


Студентският кредит:

- Покрива таксата за обучение.
- Фиксираната лихва е не по-висока от 7% за целия период, без обезпечение и без такси и комисиони.
- Има гратисен период, който съвпада с времето на обучението и се простира до една година след неговото приключване.
- Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период.


Процедура по кандидатстване:
След като изтеглите заявката за студентски кредит, я попълнете и изпратете като прикачен файл на e-mail: student@nbu.bg

Необходимо е в електронното писмо да посочите актуален телефонен номер за връзка.
В максимално кратък срок ще получите отговор къде можете да вземете готовия документ.