facebook

Ученически състезания

karusel-sustezania_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет организира ученически състезания в различни области. Темите са ориентирани към ученици в последните класове на средното училище и са съобразени с академичния профил на университета. Целта е да се предостави възможност на най-добре представилите се участници да получат приоритететен прием в бакалавърските програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“ в НБУ.

 

 • 25.11.2023 г. - СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА УЧЕНИЦИ ОТ XI И XII КЛАС

 • 25.11.2023 г.

  СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА УЧЕНИЦИ ОТ XI И XII КЛАС

  Начало: 10:00 часа

  АУЛА (англ.ез.)
  409, 1 корпус (френски и немски ез.)
  310, 1 корпус (италиански, испански и руски ез.)
  214, 1 корпус (среща с учителите)


  Организатори:
  департамент „Чужди езици и култури“ и департамент „Нова българистика“

  Водещи:
  екип от преподаватели от департамент „Чужди езици и култури“ и студенти от бакалавърските и магистърските програми на департамента

  Модератор:
  проф. Диана Янкова, д.н.

  Участници:
  Ученици от 11-ти и 12-ти клас от гимназии с изучаване на чужди езици и средни училища с интензивно изучаване на чуждия език в София и страната

  Конкурсът ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански или руски език). Предвидени са по три индивидуални материални награди за всеки език, както и парични награди за трите най-добре представили се училища. Добре представилите се участници ще получат предимство при приема в програмите по чужд език на департамента.
  Членове на журито за оценяване на преводите ще бъдат преподаватели от департамент „Чужди езици и култури“, учители по чужд език от средните училища и гимназии с преподаване на чужди езици, както и студенти от магистърските програми на департамента.