facebook

Ученически състезания

karusel-sustezania_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет организира ученически състезания в различни области. Темите са ориентирани към ученици в последните класове на средното училище и са съобразени с академичния профил на университета. Целта е да се предостави възможност на най-добре представилите се участници да получат приоритететен прием в бакалавърските програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“ в НБУ.

 

 • 6 ноември 2022 г. - Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас
 • На 6 ноември 2022 г. от 10.00 ч. - 15:00 ч. в НБУ ще се проведе Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас, организиран от департамент „Чужди езици и култури“. Конкурсът ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, немски, испански, френски, италиански или руски език).

   

  Участниците, класирали се на първите три места по всеки от езиците, ще получат индивидуални парични награди. Награди ще получат и трите най-добре представили се училища. Добре представилите се средношколци ще получат предимство при прием в програмите на департаменти „Чужди езици и култури” и „Нова българистика” (БП „Русистика”).

   

  След конкурса учениците ще имате възможност да разгледат университета и да се запознаят с условията за обучение и материалната база. 

 • 11 юни 2022 г. - Състезание за ученици „Убеди ме-победи ме!“
 • На 11 юни 2022 г. от 10.30 часа по време на Деня на отворени врати в Нов български университет ще се проведе  Състезание за ученици „Убеди ме-победи ме!“. През 2022 г. междуучилищното състезание „Убеди ме - победи ме!“ се организира от Департамент „Право“ на Нов български университет, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Състезанието ще се проведе под формата на симулация на медиационна процедура като учениците ще влязат в ролята мадиатори и спорещи страни. Правилата при решаване на поставените казуси са идентични на прилаганите от медиаторите в тяхната работа. Учениците са преминали предварително обучение по училищна медиация.

   

  „Убеди ме – победи ме!“ е национално състезание за ученици. То представлява разиграване на учебни казуси и демонстриране на умения за аргументиране на теза и умения за представяне пред аудитория. Състезанието преминава в три кръга.

   

  Място на провеждане: Парка в двора пред Нов български университет


  За контакт: Доц. Петя Неделева, pnedeleva@nbu.bg

 • 11 юни 2022 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученически проект на тема "Популяризиране на малко познати туристически обекти в България"
 • Националният конкурс за ученически проект на тема "Популяризиране на малко познати туристически обекти в България" се организира от департамент "Администрация и управление" и е отворен за ученици от 12 клас на всички средни училища. Целта е да се популяризират различни малко известни обекти от различни краища на България, за да се привлекат повече туристи.

   

  Жури на конкурса


  доц. д-р Ирена Емилова
  гл. ас. д-р Маргарита Мишева
  гл. ас. д-р Теодора Ризова

   

  Проектите се изпращат до 23 май 2022 г. на адрес: mmisheva@nbu.bg

   

  Награди

  • Първа награда – прием в БП „Управление на туризма“ в класирането през м. юли
  • Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в БП  „Управление на туризма“
  • Трета награда – възможност да се посещава като слушател един курс в БП  „Управление на туризма“ на НБУ по свой избор
 • 18 юни 2022 г. (награждаване) - Състезание за ученици "Сподели празника", организирано от департамент "Антропология" на НБУ
 • Конкурсът „Сподели празника" има за цел да провокира интереса на средношколците към съвременните и традиционните български празници, да ги подтикне към наблюдение и осмисляне, както и към споделяне на познания и емоции относно празника. Конкурсът е отворен за участие на ученици от 11 и 12 клас от цялата страна.  Участниците в конкурса избират празник, който може да бъде фолклорен, национален, религиозен, семеен, училищен, празник на града, селото или квартала, глобален и т.н. Всеки участник мотивира своя избор, описва празника - кога се провежда, кои участват, какво се случва и как протича събитието/ празникът, каква е целта на празника и неговото значение за участниците. Обем на текста до 3600 знака с интервали. Желателно е участниците да приложат 3-4 снимки с кратко описание под тях, или своя рисунка (2-3 рисунки) или кратко видео (2-3 мин.).

   

  Отговорници:
  доц. д-р Евгения Благоева
  доц. д-р Ирена Бокова

   

  Срокът за изпращане на материалите е от 01.04.2022 г. до 30.05.2022 г. на мейл: anthropo@nbu.bg


  Награди:


  I място - прием в бакалавърска програма „Антропология" (класиране м.юли)
  II място - безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Антропология"
  III място - безплатен ТОП

   

  Награждаване


  18.06.2022, НБУ, Галерия „Униарт"

 • 27 юни 2022 г. - Конкурс за ученическо есе на тема "Университетът на бъдещето" и участие в Научен форум за ученици в рамките на Юбилейната научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образ
 • Департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет обявява ученически конкурс за есе на тема "Университетът на бъдещето" и възможност за участие в Научен форум за ученици в рамките на Юбилейната научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“.

   

  Научният форум за ученици

   

  Юбилейната конференция на департамент „Администрация и управление“ ще се състои на 27 юни 2022 г. За първи път в рамките на конференцията, по повод 30-годишнината на Нов български университет, ще могат да се включат ученици от 11 и 12 клас на всички средни училища, както и техните ментори - директори на училища, учители и други педагогически специалисти.

   

  Регистрацията за форума се извършва от: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii

   

  Конкурсът за есе на тема „Университетът на бъдещето“

   

  • Есето трябва да е разработено в съответствие с основната цел на конференцията (да обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за реформиране на образованието в неговото хуманистично измерение) и в контекста на иновации за успешни образователни проекти, свързани с академични ценности – трансфериране на знания във виртуална среда – конкретен опит и мотивация за личностно развитие, двустранна ангажираност в условията на специфично виртуално възприемане.
  • Есето трябва да представи съдържащия се в зададената тема проблем, да изрази позицията на своя автор по отношение на този проблем, да бъде аргументирано и написано по правилата на българския книжовен език.

   

  Специализирано университетско жури ще присъди следните награди:

   

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ в класирането през м. юли (безплатен ТОП и кандидатстване).
  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Управление на бизнеса и предприемачество“.
  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател eдин курс по свой избор в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“.

   

  Най-добрите есета ще бъдат публикувани в поредицата „Лидерство, общество, стратегически, визии“ (https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie ) или в годишника на департамента (https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie).

   

  Есетата се изпращат на: e-mail: maivanova@nbu.bg, за гл. ас. д-р Мария Иванова

   

  За менторите:

   

  Менторите на учениците ще получат сертификат за участието си в конференцията и публикуването на есето на представлявания ученик.

   

  Срокове:

   

  До 30 април 2022 г. – заявка за участие и определяне на екипите от учители, ученици и академични преподаватели.

  До 30 май 2022 г. – регистрация за участие в научния форум за ученици и изпращане на есето за оценка от жури.

  15 юни 2022 г. – уведомяване на одобрените екипи за включване в програмата на научния форум.

 • 30 юни 2022 г. (награждаване) - Национален фотоконкурс за ученици "Природата в моя обектив"
 • Националният фотоконкурс за ученици "Природата в моя обектив" се организира от департамент "Природни науки" и има за цел да провокира мисленето и творческите умения за улавяне на снимки с интересни моменти от живата природа. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас във всички средни училища в страната.

   

  Отговорник:

  Доц. д-р Галина Сачанска

   

  Жури на конкурса:

  Проф. д-р Васил Гарнизов

  Акад. Ангел Гълъбов, д.м.н.

  Чл. кор. проф. Христо Найденски, д.в.м.н.

  Проф. Мария Ангелова , д.б.н.

  Доц. д-р Галина Сачанска

  Доц. д-р Николай Петров

   

  Снимките се изпращат до 31 май 2022 г. на адрес: KCKBio@nbu.bg

   

  Награди

  Първа награда – прием в БП „Биология – обща и приложна“ или в БП „Клетъчна биология и вирусология“ в класирането през м. юли

  Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в БП „Биология – обща и приложна“ или в БП „Клетъчна биология и вирусология

  Трета награда – възможност да се посещава като слушател един курс в БП „Биология – обща и приложна“ или в БП „Клетъчна биология и вирусология“ на НБУ по свой избор

 • 30 юни 2022 г. (награждаване) - Национален ученически конкурс за есе на тема „Пандемиите през вековете – еволюция за човечеството“
 • Национален ученически конкурс за есе на тема „Пандемиите през вековете – еволюция за човечеството“ се организира от департамент "Природни науки". Темата на есето има за цел да провокира аналитичното и критично мислене на учениците относно пандемиите в миналото и сега, негативите, позитивите и поуките от тези критични за човечеството периоди. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас във всички средни училища в страната.

   

  Отговорник:

  Доц. д-р Николай Петров

   

  Жури на конкурса:

  Проф. д-р Васил Гарнизов

  Акад. Ангел Гълъбов, д.м.н.

  Чл. кор. проф. Христо Найденски, д.в.м.н.

  Проф. Мария Ангелова , д.б.н.

  Доц. Д-р Галина Сачанска

  Доц. д-р Николай Петров

   

   

  Текстовете се изпращат до 31 май 2022 г. на адрес: KCKBio@nbu.bg

   

  Награди

   

  Първа награда – прием в БП „Биология – обща и приложна“ или в БП „Клетъчна биология и вирусология“ в класирането през м. юли

  Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в БП „Биология – обща и приложна“ или в БП „Клетъчна биология и вирусология

  Трета награда – възможност да се посещава като слушател един курс в БП „Биология – обща и приложна“ или в БП „Клетъчна биология и вирусология“ на НБУ по свой избор

   

 • 6 юни 2022 г. - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Страхът от зараза“
 • Департамент „Философия и социология“ на Нов български университет обявява Национален конкурс за ученическо есе на тема „Страхът от зараза“, в който могат да участват ученици от 11 и 12 клас на средните училища.

  Последните две години изправиха света пред предизвикателството на заразата от COVID-19 по начин, който промени много важни аспекти от нашия живот, като се започне от живота на отделните хора и се стигне до промените в здравеопазването, образованието, политиката и много други сфери на обществения живот. „Заразяване“, „контакт“, „ограничителни мерки“ станаха популярни изрази, определящи позицията ни и в редица други сфери. С това става актуален въпросът, какво се е променило в нашето разбиране за „заразата“ и докъде достигат последиците, които подобна промяна наложи в нашето разбиране за понятия като доверие, сигурност, както и за други аспекти от личния и обществен живот на хората, а става актуален и не по-малко важният въпрос, какво трябва да бъде нашето отношение към тази промяна - въпроси, които все още търсят своя отговор.

   

  Есетата се изпращат до 20 май 2022 г. на адреси: gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg.
   


  Жури на конкурса:

  Доц. д-р Ясен Захариев
  Доц. д-р Христо Гьошев
  гл. ас. Д-р Сергей Стефанов

   

  Награди

  Ще бъдат присъдени три награди:

  • Първа награда – и прием  в бакалавърска програма „Философия“ в класиране м. Юли (безплатен ТОП и кандидатстване)
  • Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в програма „Философия“
  • Трета награда – възможност за посещаване като слушател на 1 курс в бакалавърска програма „Философия“ на НБУ по избор;

  Всички наградени есета се публикуват в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

 • 19 март 2022 г. - Двуезично състезание за средношколци (английски и френски език)
 • Центърът за компютърна и приложна лингвистика на Нов български университет организира Двуезично състезание за средношколци (английски и френски език), което ще се проведе на 19.03.2022 г. от 11.20 от 12.50 ч. в Аулата на НБУ (ул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1).


  Регламент:

  Състезанието ще включва задания за четене с разбиране –текстове на английски с въпроси (и очаквани отговори) на френски език и текстове на френски език с въпроси (и отговори) на английски език.

   

  Награди:

  Първа награда:  170 лв.
  Втора награда: 130 лв.
  Трета награда: 100 лв.

   

  Регистрацията е на място, в деня на състезанието.

   

  Повече информация: на тел. +359 895799932.

 • АРХИВ
 • 18 юни 2021 г. (награждаване) - Конкурс за средношколци „Дешифрирай празника“, организиран от бакалавърска програма "Антропология"

  Нов български университет - бакалавърска програма „Антропология“, департамент „Антропология“, организира Конкурс за средношколци „Дешифрирай празника“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.

   

  Участниците в конкурса трябва да изберат един празник, който може да бъде фолклорен, национален, религиозен, семеен, училищен, празник на града, селото или квартала, глобален и т.н. Трябва да мотивират избора си и да опишат празника в текст до 3600 знака с интервали, като приложат 3-4 снимки с кратко описание под тях.

   

  Целта на конкурса е да провокира интереса на средношколците към съвременните и традиционните български празници, да ги подтикне да ги изследват и осмислят, както и да споделят познанията, които вече са придобили по темата.

   

  Срокът за изпращане на материалите е до 7.06.2021 г. на адрес: anthropo@nbu.bg

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 18 юни 2021 г. в Галерия „УниАрт“ на НБУ:

   

  Първа награда – прием в бакалавърска програма „Антропология“;

  Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Антропология“ на НБУ;

  Трета награда – безплатно явяване на кандидатстудентския изпит на НБУ - Тест по общообразователна подготовка (ТОП).


  26 юни 2021 г. - Национален конкурс за ученическо есе на английски език на тема "Многоезичието в Европейския съюз"

   

  На 26 юни 2021 г., от 11.00 до 13. 00 часа, ИЦ "Компютърна и приложна лингвистика" организира Национален конкурс за ученическо есе на английски език на тема "Многоезичието в Европейския съюз", посветен на 30-годишния юбилей на Нов български университет. Целта на конкурса е да привлече интереса на учениците от горния курс на средните училища - 9, 10, 11 клас, към бакалавърската програма "Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)" - РО и ДО.

   

  Желаещите да се включат в конкурса е необходимо да изпратят мейл на адрес: konkurs_ese@nbu.bg до 24 юни 2021 г.

   

  Есетата ще се оценяват от две комисии - комисия на студентите от БП "Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)" - РО и ДО и комисия на преподавателите от ИЦ "Компютърна и приложна лингвистика". Ще бъдат присъдени три награди:

   

  Първа награда - 150 лв.

  Втора награда - 100 лв.

  Трета награда - 80 лв.

   

  Всички участници в конкурса ще получат сертификат за участие. Сертификати ще получат и училищата с оценени участници.

   
  9 юли 2021 Г. (награждаване) -Национален конкурс за ученици на тема „Най-добър компютърен модел на Coronavirus Covid 19”

  Нов български университет,  „Биология - обща и приложна”, „Клетъчна биология и вирусология”   и департамент „Природни науки“ организират Национален конкурс за ученици на тема „Най-добър компютърен модел на Coronavirus Covid 19”


  В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас. Целта е да се види тяхната представа за структура и строеж на Covid 19, визуална фантазия и умения да пресъздават вирусни структури.


  Готовите модели е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес npetrov@nbu.bg до 15 юни 2021 г.


  Отговорник:
  Доц. д-р Николай Петров, департамент „Природни науки“


  Жури на конкурса:
  Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател
  Чл. Кор. двмн Христо Найденски
  Доц. д-р Галина Сачанска – Директор на ПС Бионауки в НБУ и Ръководител на Департамент „Природни науки“
  Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки
  Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова – Член на деп. Природни науки


  Журито ще излъчи две награди, които ще бъдат връчени на 9 юли 2021 г. в НБУ:

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”.


  Наградените компютърни модели се публикуват в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.


  12 юни 2021 г. - Междуучилищно състезание „Убеди ме - победи ме!“, организирано от департамент „Право“ на Нов български университет, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд

  В Деня на отворените врати на НБУ, 12 юни 2021 г. ще се проведе Междуучилищното състезание „Убеди ме - победи ме!“, оргонизирано от от департамент „Право“, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Състезанието ще се проведе под формата на симулация на медиационна процедура, като учениците ще влязат в ролята на спорещи страни и медиатори. Правилата при разрешаване на поставените казуси са идентични на прилаганите от медиаторите в тяхната работа. Учениците са преминали предварително обучение по училищна медиация.


  Състезанието ще се проведе в три кръга:  училищен квалификационен - за формиране на отбор; квалификационен между отбори; представяне на казуси на училищен спор, които ще се разиграят от участниците. Първите два отбора, които се справят най-добре със своите роли в мециационната процедура, преминават към следващия кръг.


  Екип на състезанието: проф. Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право“; доц. Катерина Йочева, доц. Петя Неделева; Мариана Николова – ЦСМ - СРС; Ева Грекова – ЦСМ – СРС; Десислава Монева - ЦСМ - СРС.

  Състезанието ще се проведе в парка до Аулата на НБУ от 10.00 часа.
  12 юни 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Imagine България“, организиран от департамент "Администрация и управление", бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО)

  Нов български университет - бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО), департамент „Администрация и управление“,  организира Национален конкурс за ученическо есе на тема: „Imagine България“.  В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се генерират интересни идеи, свързани с изграждането на имидж на туристическа дестинация България и представянето ѝ пред чуждестранни туристи.

   

  Отговорник:

  гл. ас. д-р Теодора Ризова – департамент „Администрация и управление“

   

  Жури на конкурса:

  Доц. д-р Ирена Емилова
  Доц. д-р Милена Караилиева
  Гл. ас. д-р Теодора Ризова


   
  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 27 май 2021 г. на адрес: trizova@nbu.bg

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  Първа награда – прием  в бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО);
  Втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в програма „Управление на туризма“ (РО, ДО);
  Трета награда – възможност за посещение като слушател  на един курс по избор в бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО).
   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.


  12 юни 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Аз съм българският Илон Мъск и ще променя страната като…“, организиран от департамент "Администрация и управление", бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачеството"

  Нов български университет - бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачеството“ (РО, ДО), департамент „Администрация и управление“,  организира Национален конкурс за ученическо есе на тема „Аз съм българският Илон Мъск и ще променя страната като…“ В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се провокира предприемаческото мислене и генерирането на интересни бизнес идеи.


  Отговорник:
  гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

   

  Жури на конкурса:

  доц. д-р Кристиян Хаджиев
  гл. ас. д-р Виктор Аврамов
  гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

   
  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 27 май 2021 г. на адрес ecvetanova@nbu.bg

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  Първа награда – прием  в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (РО, ДО);
  Втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (РО, ДО);
  Трета награда – възможност за посещение като слушател  на един курс по избор в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (РО, ДО).
   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.


  12 юни 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема "Изкуството и предизвикателствата на времето", организиран от департамент „Изкуствознание и история на културата“, бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“

  Нов български университет - бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ , департамент „Изкуствознание и история на културата“, организира Национален конкурс за ученическо есе на тема "Изкуството и предизвикателствата на времето". В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта е учениците да представят разбиранията си за функциите на изобразителното изкуство в човешката култура. Конкурсът отбелязва ролята на департамент „Изкуствознание и история на културата“ в 30-годишната история от създаването на НБУ. Повод за поканата за участие в конкурса е значението на програмите на департамента за формирането на личности с отношение към изобразителното изкуство в древността и съвремието, както и към съхранението и интерпретирането на паметниците на родното културното наследство, признати от ЮНЕСКО като напр. Ивановските скални църкви, от чието създаване се честват 800 г.

   

  Отговорник:

  доц. д-р Оксана Минаева

   

  Жури на конкурса:

  доц. д-р Оксана Минаева, председател
  гл. ас. д-р Владимир Димитров
  гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари

   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15.05.2021 г. на адреси: oksanaminaeva@hotmail.com и r.gicheva@nbu.bg

  Обем на текста – минимум 2 стандартни страници (3600 знака с интервалите) и максимум 5 стандартни страници (9000 знака с интервалите).

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 06. 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

   

      Първа награда – 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“);
      Втора награда – 50 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“);
      Трета награда – 40 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“).
      Две поощрителни награди - безплатен ТОП в рамките на тази кампания за програма „Изкуствознание и артмениджмънт“.

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.


  12 юни 2021 Г. (награждаване) - Конкурс за кратък разказ/есе на тема “Какво бих направил, за да спася човечеството от COVID-19?”

  Нов български университет, бакалавърски програми „Биология - обща и приложна”, „Клетъчна биология и вирусология”  и департамент „Природни науки“ организират Конкурс за кратък разказ/есе на тема “Какво бих направил, за да спася човечеството от COVID-19?”


  В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас. Изисквания към текстовете: обем до 5 стандартни машинописни страници, няма ограничения в тематиката на конкурса. По тази тема има множество сюжети с биологична насоченост, включително емоционални, които също са на биологична основа.

   

  Готовите текстове е необходимо даъдат изпратени в електронен формат на адреси biorazkaz@nbu.bg или gsatchanska@nbu.bg до 31 май 2021 г.

   

  Отговорник: Доц. д-р Галина Сачанска , ръководител на департамент "Природни науки"

   

  Жури на конкурса:
  Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател – Член на ДПС Бионауки
  Чл. Кор. двмн Христо Найденски - Член на ДПС Бионауки
  Проф. дбн Мария Ангелова - Член на ДПС Бионауки
  Доц. д-р Галина Сачанска – Р-л Деп. Природни науки и ДПС Бионауки
  Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки в НБУ

   

  Почетен член на журито:
  Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев (Отг. редактор на Универститетски дневник)
  Г-жа Надя Терзиева (Директор на Центъра за книгата)

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс от бакалавърска програма „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология” на НБУ по свой избор.

   
  12 юни 2021 Г. (награждаване) - Ученически фотоконкурс „Дивата природа в моя обектив”, организиран от департамент „Природни науки“

  Нов български университет, бакалавърски програми „Биология - обща и приложна”, „Клетъчна биология и вирусология” и департамент „Природни науки“ организират ученически фотоконкурс „Дивата природа в моя обектив”.


  В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас. Изисквания към снимките: на растения, животни, природни картини, физически явления, биологични процеси – хранене, размножителен период, сън, движение и др. Няма ограничения в размерите на снимките. Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни.

   

  Готовите фотографии е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адреси divatapriroda@nbu.bg или gsatchanska@nbu.bg до 24 май 2021 г., във връзка с рождената дата на Карл Линей.

   

  Отговорник: Доц. д-р Галина Сачанска , ръководител на департамент "Природни науки"

   

  Жури на конкурса:
  Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател – Член на ДПС Бионауки
  Чл. Кор. двмн Христо Найденски - Член на ДПС Бионауки
  Проф. дбн Мария Ангелова - Член на ДПС Бионауки
  Доц. д-р Галина Сачанска – Р-л Деп. Природни науки и ДПС Бионауки
  Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки в НБУ

   

  Почетен член на журито:
  Доц. д-р Васил Гарнизов

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс от бакалавърска програма „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология” на НБУ по свой избор.

   
  5 ЮНИ 2021 Г. (НАГРАЖДАВАНЕ) - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРЕ ОПИСАНА ЛИЧНА КОЛЕКЦИЯ ОТ МИНЕРАЛИ И/ИЛИ СКАЛИ, И/ИЛИ ФОСИЛИ“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БП „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ НА НБУ

  Нов български университет, бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда”, департамент „Природни науки“ организира Национално състезание „Най-добре описана лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили“.

   

  Националото състезание e отворено за всички, които искат да кандидатстват в БП „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно за учебната 2021/2022 година.

   

  Знанията за минерали, скали и фосили, и тяхното колекциониране, е част от геоконсервацията - човешка дейност за съхранение на геоложкото разнообразие за бъдещите поколения. Геоконсервацията показва екологичната стойност на геоложките обекти. Тя има за цел да промени потребителското отношение на човечеството към геоложките дадености на планетата и да го убеди в тяхната естетическа и научна стойност, заради които те трябва да бъдат запазени за бъдещите поколения.

   

  Финален срок за изпращане на материалите за участие в състезанието: 15.05.2021 г.

   

  Описанията се изпращат на адрес: eco_competition@nbu.bg, като в имейла посочите трите си имена, училище и град. (Ако файловете ви са много големи, може да използвате сайтове за трансфериране на файлове, например We transfer.)


  Жури на конкурса:
  Председател:
  доц. д-р Биляна Костова, програмен консултант по Науки за Земята към департамент „Природни науки” и директор на УПИЗ „Лаборатория по геология”- БФ
  Членове:
  доц. д-р Ралица Берберова, директор на Програмен съвет по Науки за Земята
  проф. д-р Даниела Пиларска, член на Програмен съвет по Науки за Земята


  Условия за участие в състезанието:
  1. Да имате лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили. ВАЖНО: може да включите образци от поредицата „Съкровища на Земята“, но трябва да имате и образци, които НЕ са от тази поредица;
  2. Да направите описание на колекцията, което включва:
     - Заснемане на всеки един образец – снимките трябва ясно да показват какъв е образеца. Ако има дефекти, те трябва да бъдат показани на снимката. Снимката трябва да има мащаб. Може да представите повече от една снимка на всеки един образец от вашата колекция;
     - Описание на всеки един образец:
         за минерали: вид, химична формула, цвят, наличие/отсъствие на дефекти на образеца, размери,    разновидности на минерала в природата, находище (или къде е намерен), най-големи световни находища на минерала;
         за скали: вид, от какви минерали е съставена скалата, цвят, условия на образуване, находище (къде е намерена), има ли такава скала в България.
         за фосили: вид, размер, възраст, степен на запазеност, находище (или къде е намерен), типови находища в света.


  Класирането на колекциите ще бъде извършено според:
  1. Описанието на всеки един образец – максималният брой точки по този критерий е 50. Ако са изпълнени всички изисквания за описание кандидатът получава 50 т. Броят точки се намалява при липса на някои от изискуемите описания.
  2. Заснемане на всеки един образец – максималният брой точки по този критерий е 50. Ако всички образци са заснети по начин, който показва ясно образеца, кандидатът получава максимален брой точки. Ако снимката не показва описаното в текста броят точки се намалява.
  3. Ако има кандидати с еднакъв брой точки, тогава при класирането се взимат под внимание допълнителни критерии:
     • Брой образци в колекцията;
     • Начин на представяне на колекцията – техническо оформление;
     • Степен на запазеност на образците.


  Журито излъчва три награди: първа, втора и трета.
  1. Ученикът, спечелил първа награда – присъждане на 60 т. за ТОП и прием в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно обучение (по избор на ученика).
  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно обучение (по избор на ученика);
  3. Ученикът, спечелил трета награда – безплатен ТОП.


  Обявяването на резултатите ще е на 05.06.2021 г., Световен ден на околната среда.

  Резултатите ще бъдат публикувани в сайта на Нов български университет, в сайта на департамент „Природни науки” - Актуално (https://naturalsciences.nbu.bg/bg/aktualno) и на Facebook страницата на програмите по екология – Департамент „Природни науки”, НБУ – екология и околна среда.
  Всички класирали се участници ще бъдат уведомени лично по мейла.

   
  27 март 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Фалшиви новини и алтернативни факти“, организиран от департамент "Философия и социология"

  Нов български университет - бакалавърска програма „Философия“, департамент „Философия и социология",  организира Национален конкурс за ученическо есе на тема „Фалшиви новини и алтернативни факти“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Фалшивите новини са добре известен в социалните мрежи феномен, който поставя предизвикателство пред разбирането ни за това, кое е истина и кое е неистина, а появата на израза „алтернативни факти“ в началото на миналия президентски мандат в САЩ поражда още повече въпроси по тази тема, които се нуждаят от отговор.

   

  Жури на конкурса:
  проф. д-р Христо Тодоров, председател
  доц. д-р Ясен Захариев
  гл. ас. д-р Христо Гьошев
   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2021 г. на адрес gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

   

  Първа награда – прием  в бакалавърска програма „Философия“;
  Втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в програма „Философия“;
  Трета награда – възможност за посещение като слушател  наедин курс по избор в бакалавърска програма „Философия“ на НБУ.
   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.


  27 март 2021 г. (награждаване) - Конкурс за ученическо есе „Кой, в името на какво и как управлява България“, организиран от департамент „Политически науки“

  Нов български университет, бакалавърски програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“, департамент „Политически науки“ организират Конкурс за ученическо есе на тема „Кой, в името на какво и как управлява България“.
  Целта на конкурса е да се види представата на младите хора за съвременния политически живот в страната.
  В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.


  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес: politikalsciences@gmail.com до 15 март 2021 г.

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ.

   

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием  в една от бакалавърските програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс в бакалавърска програма „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“ на НБУ по свой избор.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в списанието на департамент „Политически науки“: „Политически анализи“.

  Жури на конкурса:
  проф. Евгений Дайнов, председател
  проф. Антоний Тодоров
  д-р Иван Начев
  д-р Евелина Стайкова
  д-р Веселина Василева.


  За информация: Нов български университет, тел.: 02/8110 622, е-mail: e_staikova@nbu.bg.


  27 март 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе „Мисията на университета днес“, организиран от бакалавърска програма „Българистика“ на НБУ

  Нов български университет, бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“, департамент „Нова българистика“ организира Националeн конкурс за ученическо есе на тема „Мисията на университета днес“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се види представата на младите хора за ролята на съвременния университет.

   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2021 г. на адрес mfadel@nbu.bg и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

  Първа награда - прием в бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“;

  Втора награда - безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Българистика (Български език, култура и литература)“;

  Трета награда - възможност за посещение като слушател на един курс по избор от бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“ на НБУ.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

   

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110125, е-mail: mfadel@nbu.bg и vvassileva@nbu.bg

   

   

  30 МАЙ 2020 Г. - СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ „ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

  Нов български университет, бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (департамент „Администрация и управление“), организира състезание за ученици от 11 и 12 клас на средните училища, което ще се проведе на 30 май 2020 г. (четвъртък) – в рамките на Ден на отворените врати в НБУ.

   
  Темата на състезанието е „Големи бизнес идеи“ и представлява симулация за създаване на иновации и въвеждането на нови продукти на пазара.

   
  Състезанието ще се проведе между отбори ученици (всеки отбор е от 5 участника). Не се колебайте и се регистрирайте като отбор за участие в състезанието. Регистрационен формуляр ще намерите ТУК.

   
  На всеки участник в отбора, класирал се на I място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на II място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на ІII място се присъжда безплатен ТОП.

  Очаква ви едно забавно и полезно преживяване!

  За информация и регистриране за участие в конкурса - ecvetanova@nbu.bg;  тел. 02/8110 603.

  За групови посещения с учител е необходимо да съобщите името на училището, учителя и броя ученици, които ще участват в конкурса.

  След състезанието ще имате възможност да разгледате университета, да посетите избрана лекция и да се запознаете с условията за обучение и материалната база, както и да поговорите с преподавателите и студентите от програмата.


  15 ЮНИ 2020 Г. - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА „IMAGE БЪЛГАРИЯ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“

  Нов български университет, бакалавърска програма „Управление на туризма“ (департамент „Администрация и управление“), организира национален конкурс на тема „Image България“ за ученици от 11 и 12 клас на средните училища.

  Регламент на конкурса:
  За да участвате в конкурса е необходимо да ни изпратите ваша самостоятелна разработка на тема „Image Bulgaria“, в която да изложите виждането и идеите си за това как да се изгради имиджът на туристическа дестинация България и как по-добре страната да се представя и позиционира пред чуждестранните туристи.

  Изисквания:
  Технически изисквания за оформянето: Times New Roman 12; Междуредие 1,5;
  Обем – 10 страници;
  Срок за изпращане: 31.05.2020 г.

  Всеки изпратен материал да бъде придружен от следната информация:
  • трите имена на автора;
  • клас, възраст; ръководител;
  • училище;
  • телефон, e-mail.

  Разработките изпращайте на следния мейл: mmisheva@nbu.bg
  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант направление Туризъм
  Нов български университет
  Гр. София, ул. Монтевидео №21
  Офис 603, копрпус 2
  Тел.: 02/81 10 623

   Най-добре представилите се участници ще получат следните награди:

  1. На класиралите се от I до V място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в бакалавърска програма „Управление на туризма“;

  2. На класиралите се от VI място до X място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Управление на туризма“;

  3. На класиралите се от XI до XV място се присъжда безплатен ТОП.

  Резултатите ще бъдат публикувани на 15.06.2020 г. в сайта на Нов български университет (https://www.nbu.bg/) и на Facebook страницата на програмата – Управление на туризма, НБУ. Всички класирали се участници ще бъдат уведомени лично по мейла.


  23 ЮНИ 2020 Г. - КОНКУРС ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ „ДЕШИФРИРАЙ ПРАЗНИКА“, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „АНТРОПОЛОГИЯ“

  Конкурсът „Дешифрирай празника“, организиран от бакалавърска програма „Антропология“, има за цел да провокира интереса на средношколците към съвременните и традиционните български празници, да ги подтикне да ги изследват и осмислят, както и да споделят познанията, които вече са придобили по темата.

   Регламент:

  Конкурсът е отворен за участие на ученици от 11 и 12 клас от цялата страна.  Участниците в конкурса трябва да изберат един празник, който може да бъде фолклорен, национален, религиозен, семеен, училищен, празник на града, селото или квартала, глобален и т.н.  Трябва да мотивират избора си и да опишат празника в текст до 3600 знака с интервали, като приложат 3-4 снимки с кратко описание под тях.

  Срокът за изпращане на материалите -  16.06.2020 г. - на адреса на Департамент „Антропология“ до: anthropo@nbu.bg

  Награди

  1. Участникът, класирал се на I място – прием  в бакалавърска програма „Антропология“ (класиране м. юли);

  2. Участникът, класирал се на II място – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Антропология“;

  3. Участникът, класирал се на III място – безплатен ТОП.

  Награждаване

  Резултатите ще бъдат публикувани на 23 юни 2020 г.

   

  4 АПРИЛ 2020 Г. - ПЕТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ В НБУ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ДЕПАРТАМЕНТ "ИНФОРМАТИКА“

  На 4 април 2020 г. от 9.00 до 16.30 часа (зала 702, Корпус 2) в Нов български университет ще се проведе Пето ученическо състезание по програмиране в НБУ, организирано от департамент "Информатика“. В състезанието могат да участват ученици от 8 до 12 клас с интерес към програмирането. Желаещите да участват в състезанието в срок до 1 април 2020 г. подават заявки на мейл адрес nkirov@nbu.bg, която да съдържа - заявление за участие, три имена, клас, училище, адрес на училището, e-mail на кандидата. Състезанието е с продължителност пет часа. Използва се система HackerRank. Езици за програмиране: C/C++, Java. Постигнатите резултати се приравняват към приемния изпит на НБУ - Теста по общообразователна подготовка (ТОП), за кандидатстване в информатична бакалавърска програма. На класираните на първите 3 места се раздават материални награди.


  28 МАРТ 2020 Г. (НАГРАЖДАВАНЕ) - КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ „ЖУРНАЛИСТИКА“ И „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ НА НБУ


  Нов български университет, бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“, департамент „Масови комуникации“ организират Конкурс за ученическо есе на тема „Фалшивите новини и борбата с тях“. Целта на конкурса е да се даде възможност на младите хора да разсъждават над тази важна за обществото и за тях тема. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес  masscomm@nbu.bg до 15 март 2020 г.

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 28 март 2020 г. в Деня на отворени врати на НБУ.

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием  в бакалавърска програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс в бакалавърска програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“ на НБУ по свой избор;

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

  Жури на конкурса:
  проф. д-р Десислава Бошнакова, председател
  доц. д-р Стойко Петков
  доц. д-р Евелина Христова
  д-р Ралица Филипова, журналист и продуцент на детски и младежки програми в Българска национална телевизия.

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110 698, е-mail: smarkova@nbu.bg; echristova@nbu.bg

   

  28 МАРТ 2020 Г. - СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ „УБЕДИ МЕ-ПОБЕДИ МЕ!“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРАВО“ НА НБУ

  Смятате правото за ваше призвание? Виждате бъдещата си реализация в някоя от юридическите професии – адвокат, прокурор, съдия, нотариус… Имате дар слово и можете да представите и аргументирате определена теза пред публика? Докажете, че имате потенциал да реализирате мечтата си!

  Явете се на състезанието за средношколци „Убеди ме-победи ме!“, организирано от магистърска програма „Право“ на Нов български университет.

  „Убеди ме – побед&