Ученически състезания

karusel-sustezania_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет организира ученически състезания в различни области. Темите са ориентирани към ученици в последните класове на средното училище и са съобразени с академичния профил на университета. Целта е да се предостави възможност на най-добре представилите се участници да получат приоритететен прием в бакалавърските програми и в магистърските програми "Архитектура" и "Право" в НБУ.

 

 • 27 март 2021 г. (награждаване) - Конкурс за ученическо есе „Кой, в името на какво и как управлява България“, организиран от департамент „Политически науки“
 • Нов български университет, бакалавърски програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“, департамент „Политически науки“ организират Конкурс за ученическо есе на тема „Кой, в името на какво и как управлява България“.
  Целта на конкурса е да се види представата на младите хора за съвременния политически живот в страната.
  В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.


  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес  politikalsciences@gmail.com до 15 март 2021 г.

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ.

   

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием  в една от бакалавърските програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс в бакалавърска програма „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“ на НБУ по свой избор.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в списанието на департамент "Политически науки": „Политически анализи“.

  Жури на конкурса:
  проф. Евгений Дайнов, председател
  проф. Антоний Тодоров
  д-р Иван Начев
  д-р Евелина Стайкова
  д-р Веселина Василева.


  За информация: Нов български университет, тел.: 02/8110 622, е-mail: e_staikova@nbu.bg.

 • 27 март 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе „Мисията на университета днес“, организиран от бакалавърска програма „Българистика“ на НБУ
 • Нов български университет, бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“, департамент „Нова българистика“ организира Националeн конкурс за ученическо есе на тема „Мисията на университета днес“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се види представата на младите хора за ролята на съвременния университет.

   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2021 г. на адрес mfadel@nbu.bg и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

  Първа награда - прием в бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“;

  Втора награда - безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Българистика (Български език, култура и литература)“;

  Трета награда - възможност за посещение като слушател на един курс по избор от бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“ на НБУ.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

   

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110125, е-mail: mfadel@nbu.bg и vvassileva@nbu.bg 

 • 30 май 2020 г. - състезание за ученици „Големите бизнес идеи“, организирано от бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“
 • Нов български университет, бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (департамент „Администрация и управление“), организира състезание за ученици от 11 и 12 клас на средните училища, което ще се проведе на 30 май 2020 г. (четвъртък) – в рамките на Ден на отворените врати в НБУ.

   

  Темата на състезанието е „Големи бизнес идеи“ и представлява симулация за създаване на иновации и въвеждането на нови продукти на пазара.

   

  Състезанието ще се проведе между отбори ученици (всеки отбор е от 5 участника). Не се колебайте и се регистрирайте като отбор за участие в състезанието. Регистрационен формуляр ще намерите ТУК.

   

  На всеки участник в отбора, класирал се на I място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на II място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на ІII място се присъжда безплатен ТОП.

   

  Очаква ви едно забавно и полезно преживяване!

   

  За информация и регистриране за участие в конкурса - ecvetanova@nbu.bg;  тел. 02/8110 603.

  За групови посещения с учител е необходимо да съобщите името на училището, учителя и броя ученици, които ще участват в конкурса.

   

  След състезанието ще имате възможност да разгледате университета, да посетите избрана лекция и да се запознаете с условията за обучение и материалната база, както и да поговорите с преподавателите и студентите от програмата.

 • 15 юни 2020 г. - Национален конкурс на тема „Image България“, организиран от бакалавърска програма „Управление на туризма“
 • Нов български университет, бакалавърска програма „Управление на туризма“ (департамент „Администрация и управление“), организира национален конкурс на тема „Image България“ за ученици от 11 и 12 клас на средните училища.

   

  Регламент на конкурса:
  За да участвате в конкурса е необходимо да ни изпратите ваша самостоятелна разработка на тема „Image Bulgaria“, в която да изложите виждането и идеите си за това как да се изгради имиджът на туристическа дестинация България и как по-добре страната да се представя и позиционира пред чуждестранните туристи.

   

  Изисквания:
  Технически изисквания за оформянето: Times New Roman 12; Междуредие 1,5;
  Обем – 10 страници;
  Срок за изпращане: 31.05.2020 г.

   

  Всеки изпратен материал да бъде придружен от следната информация:
  • трите имена на автора;
  • клас, възраст; ръководител;
  • училище;
  • телефон, e-mail.

   

  Разработките изпращайте на следния мейл: mmisheva@nbu.bg
  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант направление Туризъм
  Нов български университет
  Гр. София, ул. Монтевидео №21
  Офис 603, копрпус 2
  Тел.: 02/81 10 623

   

  Най-добре представилите се участници ще получат следните награди:

  1. На класиралите се от I до V място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в бакалавърска програма „Управление на туризма“;

  2. На класиралите се от VI място до X място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Управление на туризма“;

  3. На класиралите се от XI до XV място се присъжда безплатен ТОП.

   

  Резултатите ще бъдат публикувани на 15.06.2020 г. в сайта на Нов български университет (https://www.nbu.bg/) и на Facebook страницата на програмата – Управление на туризма, НБУ. Всички класирали се участници ще бъдат уведомени лично по мейла.

 • 23 юни 2020 г. - Конкурс за средношколци „Дешифрирай празника“, организиран от бакалавърска програма „Антропология“
 • Конкурсът „Дешифрирай празника“, организиран от бакалавърска програма „Антропология“, има за цел да провокира интереса на средношколците към съвременните и традиционните български празници, да ги подтикне да ги изследват и осмислят, както и да споделят познанията, които вече са придобили по темата.

   

  Регламент:

   

  Конкурсът е отворен за участие на ученици от 11 и 12 клас от цялата страна.  Участниците в конкурса трябва да изберат един празник, който може да бъде фолклорен, национален, религиозен, семеен, училищен, празник на града, селото или квартала, глобален и т.н.  Трябва да мотивират избора си и да опишат празника в текст до 3600 знака с интервали, като приложат 3-4 снимки с кратко описание под тях.

   

   Срокът за изпращане на материалите -  16.06.2020 г. - на адреса на Департамент „Антропология“ до: anthropo@nbu.bg

   

  Награди

   

  1. Участникът, класирал се на I място – прием  в бакалавърска програма „Антропология“ (класиране м. юли);

  2. Участникът, класирал се на II място – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Антропология“;

  3. Участникът, класирал се на III място – безплатен ТОП.

   

  Награждаване

  Резултатите ще бъдат публикувани на 23 юни 2020 г. 

 • 4 април 2020 г. - Пето ученическо състезание по програмиране в НБУ, организирано от департамент "Информатика"
 • На 4 април 2020 г.  от 9.00 до 16.30 часа (зала 702, Корпус 2) в Нов български университет ще се проведе Пето ученическо състезание по програмиране в НБУ, организирано от департамент "Информатика". В състезанието могат да участват ученици от 8 до 12 клас с интерес към програмирането. Желаещите да участват в състезанието в срок до 1 април 2020 г. подават заявки на мейл адрес nkirov@nbu.bg, която да съдържа - заявление за участие, три имена, клас, училище, адрес на училището, e-mail на кандидата. Състезанието е с продължителност пет часа. Използва се система HackerRank. Езици за програмиране: C/C++, Java. Постигнатите резултати се приравняват към приемния изпит на НБУ - Теста по общообразователна подготовка (ТОП), за кандидатстване в информатична бакалавърска програма. На класираните на първите 3 места се раздават материални награди.

 • 28 март 2020 г. (награждаване) - Конкурс за ученическо есе „Фалшивите новини и борбата с тях“, организиран от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ на НБУ
 • Нов български университет, бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“, департамент „Масови комуникации“ организират Конкурс за ученическо есе на тема „Фалшивите новини и борбата с тях“. Целта на конкурса е да се даде възможност на младите хора да разсъждават над тази важна за обществото и за тях тема. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.


  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес  masscomm@nbu.bg до 15 март 2020 г.

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 28 март 2020 г. в Деня на отворени врати на НБУ.

    

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием  в бакалавърска програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс в бакалавърска програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“ на НБУ по свой избор;

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

  Жури на конкурса:
  проф. д-р Десислава Бошнакова, председател
  доц. д-р Стойко Петков
  доц. д-р Евелина Христова
  д-р Ралица Филипова, журналист и продуцент на детски и младежки програми в Българска национална телевизия.


  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110 698, е-mail: smarkova@nbu.bg; echristova@nbu.bg

 • 28 март 2020 г. - състезание за средношколци „Убеди ме-победи ме!“, организирано от магистърска програма „Право“ на НБУ
 • Смятате правото за ваше призвание? Виждате бъдещата си реализация в някоя от юридическите професии – адвокат, прокурор, съдия, нотариус… Имате дар слово и можете да представите и аргументирате определена теза пред публика? Докажете, че имате потенциал да реализирате мечтата си!

   

  Явете се на състезанието за средношколци „Убеди ме-победи ме!“, организирано от магистърска програма „Право“ на Нов български университет.

   

  „Убеди ме – победи ме!“ е национално ученическо състезание, предназначено за ученици от ХІ и XII клас, което ще се проведе на 28.03.2020 г. (събота) в сградата на университета. Очаква се участниците в състезанието да покажат познания в областта на историята и правото, както и ораторски умения при формулиране на своите отговори по учебните казуси, като демонстрират възможности за аргументиране на теза и умения за публична реч. Състезанието ще се проведе между отбори ученици (всеки отбор е от 5 участника) от различни гимназии от страната, като наградите за победителите са свързани с възможност за кандидатстване и обучение в магистърска програма „Право“ на НБУ.

   

  На всеки участник в отбора, класирал се на I място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в магистърска програма „Право“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на II място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в магистърска програма „Право“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на ІII място се предоставя възможност да посещават като слушатели 1 курс в магистърска програма „Право“ на НБУ.

   

  Не се колебайте и се регистрирайте като отбор за участие в състезанието. Регистрационен формуляр ще намерите ТУК.

   

  Краен срок за регистрация 16 март 2020 г.

   

  След конкурса ще имате възможност да разгледате университета и да се запознаете с условията за обучение и материалната база. Не забравяйте вашите съученици и приятели, които можете да вземете за подкрепа и публика по време на състезанието, като го споделите с нас предварително, за да им подготвим изненади.

   

  Награждаване на победителите в състезанието ще бъде в деня на неговото провеждане: 28.03.2020 г., в Нов български университет.

  Очаква ви едно забавно и незабравимо преживяване!

   

  Повече информация на тел. 02/8110 432; 02/8110 452, е-mail: aiankova@nbu.bg; abayraktar@nbu.bg

 • 28 март 2020 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе „Човекът – слуга или владетел на природата“?, организиран от бакалавърска програма „Философия“ на НБУ
 • Нов български университет, бакалавърска програма „Философия“ (департамент „Философия и социология“) организира Националeн конкурс за ученическо есе на тема „Човекът – слуга или владетел на природата“? В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се види тяхната представа за връзката между човек и природа в контекста на съвременните екологични проблеми.

   

   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2020 г. на адрес gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 28 март 2020 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

   

  Първа награда - прием в бакалавърска програма „Философия“;

   

  Втора награда - безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Философия“;

   

  Трета награда - възможност за посещение като слушател на един курс по избор от бакалавърска програма „Философия“ на НБУ.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

   

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110125, е-mail: gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg  

 • 17 ноември 2019 г. - Средношколски конкурс по превод в НБУ София
 • Нов български университет, департамент „Чужди езици и култури“, организира Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас, който ще се проведе в неделя, 17 ноември 2019 г., от 11 ч. до 13 ч. в сградата на Университета.

   

  Конкурсът ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, немски, испански, френски, италиански или руски език). Предвидени са по три индивидуални материални награди за всеки език, както и парични награди за трите най-добре представили се училища. Добре представилите се участници ще получат предимство при приема в програмите на департаменти „Чужди езици и култури“ (БП „Англицистика“БП „Германистика“БП „Испанистика“) и „Нова българистика“ (БП „Русистика“ ).

   

  След конкурса ще имате възможност да разгледате университета и да се запознаете с условията за обучение и материалната база, както и да поговорите неформално с преподавателите и студентите във филологическите програми на НБУ. Така че не се колебайте и се регистрирайте за участие в конкурса на следния линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0xQXqMVlWjXbeJjUs8hmdk46Q65vjSz5p0KCXajHcZgcBjQ/viewform

   

  Ако имате желание за групово посещение с учител, моля да ни съобщите на имейл на адрес nharalampieva@nbu.bg името на училището, учителя и броя ученици, които ще участват в конкурса, както и да посочите чуждия език, с който ще участвате.

  Краен срок за регистрация 14 ноември 2019 г.

   

  Награждаването на победителите в конкурса ще стане на 30 ноември 2019 г. в Галерия УниАрт на Нов български университет. Събитието ще е част от програмата на Дните на отворени врати на НБУ.

  Очаква ви едно забавно и полезно преживяване!

   

  Как да стигнете до НБУ: https://nbu.bg/bg/contacts.

   

  Повече информация на тел. 02/8110 371 или имейл адрес nharalampieva@nbu.bg.

 • 25 октомври 2019 г. - Връчване на наградите от Литературен конкурс за средношколци в НБУ - София
 • На 25 октомври 2019 г. от 13:00 ч. в Нов български университет, зала 305, корпус 1 ще бъдат връчени наградите от Литературен конкурс за средношколци, организиран от Център за компютърна и приложна лингвистика.

   

  Победителите в конкурса са:

   

  Модул „Кратък разказ“
  III награда: Е. И. С., 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
  II награда: Б. П. К., ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник
  I награда: А. В. Д., ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил

   

  Модул „Есе“
  III награда: Д. З. П., Първа английска гимназия, гр. София
  II награда: Т. В. К., 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
  I награда: Е. П. К., Първа английска гимназия, гр. София

   

  Училища
  III награда ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник
  II награда 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София