facebook

Ученически състезания

karusel-sustezania_1050x399_crop_478b24840a

 

Нов български университет организира ученически състезания в различни области. Темите са ориентирани към ученици в последните класове на средното училище и са съобразени с академичния профил на университета. Целта е да се предостави възможност на най-добре представилите се участници да получат приоритететен прием в бакалавърските програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“ в НБУ.

 

 • 18 юни 2021 г. (награждаване) - Конкурс за средношколци „Дешифрирай празника“, организиран от бакалавърска програма "Антропология"
 • Нов български университет - бакалавърска програма „Антропология“, департамент „Антропология“, организира Конкурс за средношколци „Дешифрирай празника“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.

   

  Участниците в конкурса трябва да изберат един празник, който може да бъде фолклорен, национален, религиозен, семеен, училищен, празник на града, селото или квартала, глобален и т.н. Трябва да мотивират избора си и да опишат празника в текст до 3600 знака с интервали, като приложат 3-4 снимки с кратко описание под тях.

   

  Целта на конкурса е да провокира интереса на средношколците към съвременните и традиционните български празници, да ги подтикне да ги изследват и осмислят, както и да споделят познанията, които вече са придобили по темата.

    

  Срокът за изпращане на материалите е до 7.06.2021 г. на адрес: anthropo@nbu.bg

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 18 юни 2021 г. в Галерия „УниАрт“ на НБУ:

   

  Първа награда – прием в бакалавърска програма „Антропология“;

  Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Антропология“ на НБУ;

  Трета награда – безплатно явяване на кандидатстудентския изпит на НБУ - Тест по общообразователна подготовка (ТОП).

 • 26 юни 2021 г. - Национален конкурс за ученическо есе на английски език на тема "Многоезичието в Европейския съюз"
 •  

  На 26 юни 2021 г., от 11.00 до 13. 00 часа, ИЦ "Компютърна и приложна лингвистика" организира Национален конкурс за ученическо есе на английски език на тема "Многоезичието в Европейския съюз", посветен на 30-годишния юбилей на Нов български университет. Целта на конкурса е да привлече интереса на учениците от горния курс на средните училища - 9, 10, 11 клас, към бакалавърската програма "Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)" - РО и ДО.

   

  Желаещите да се включат в конкурса е необходимо да изпратят мейл на адрес: konkurs_ese@nbu.bg до 24 юни 2021 г.

   

  Есетата ще се оценяват от две комисии - комисия на студентите от БП "Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)" - РО и ДО и комисия на преподавателите от ИЦ "Компютърна и приложна лингвистика". Ще бъдат присъдени три награди:

   

  Първа награда - 150 лв.

  Втора награда - 100 лв.

  Трета награда - 80 лв.

   

  Всички участници в конкурса ще получат сертификат за участие. Сертификати ще получат и училищата с оценени участници.

   

 • 9 юли 2021 Г. (награждаване) -Национален конкурс за ученици на тема „Най-добър компютърен модел на Coronavirus Covid 19”
 • Нов български университет,  „Биология - обща и приложна”„Клетъчна биология и вирусология”   и департамент „Природни науки“ организират Национален конкурс за ученици на тема „Най-добър компютърен модел на Coronavirus Covid 19”


  В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас. Целта е да се види тяхната представа за структура и строеж на Covid 19, визуална фантазия и умения да пресъздават вирусни структури.


  Готовите модели е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес npetrov@nbu.bg до 15 юни 2021 г.


  Отговорник:
  Доц. д-р Николай Петров, департамент „Природни науки“


  Жури на конкурса:
  Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател
  Чл. Кор. двмн Христо Найденски
  Доц. д-р Галина Сачанска – Директор на ПС Бионауки в НБУ и Ръководител на Департамент „Природни науки“
  Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки
  Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова – Член на деп. Природни науки


  Журито ще излъчи две награди, които ще бъдат връчени на 9 юли 2021 г. в НБУ:

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”.


  Наградените компютърни модели се публикуват в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

 • 12 юни 2021 г. - Междуучилищно състезание „Убеди ме - победи ме!“, организирано от департамент „Право“ на Нов български университет, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд
 • В Деня на отворените врати на НБУ, 12 юни 2021 г. ще се проведе Междуучилищното състезание „Убеди ме - победи ме!“, оргонизирано от от департамент „Право“, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Състезанието ще се проведе под формата на симулация на медиационна процедура, като учениците ще влязат в ролята на спорещи страни и медиатори. Правилата при разрешаване на поставените казуси са идентични на прилаганите от медиаторите в тяхната работа. Учениците са преминали предварително обучение по училищна медиация.


  Състезанието ще се проведе в три кръга:  училищен квалификационен - за формиране на отбор; квалификационен между отбори; представяне на казуси на училищен спор, които ще се разиграят от участниците. Първите два отбора, които се справят най-добре със своите роли в мециационната процедура, преминават към следващия кръг.


  Екип на състезанието: проф. Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право“; доц. Катерина Йочева, доц. Петя Неделева; Мариана Николова – ЦСМ - СРС; Ева Грекова – ЦСМ – СРС; Десислава Монева - ЦСМ - СРС.

  Състезанието ще се проведе в парка до Аулата на НБУ от 10.00 часа.

 • 12 юни 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Imagine България“, организиран от департамент "Администрация и управление", бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО)
 • Нов български университет - бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО), департамент „Администрация и управление“,  организира Национален конкурс за ученическо есе на тема: „Imagine България“.  В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се генерират интересни идеи, свързани с изграждането на имидж на туристическа дестинация България и представянето ѝ пред чуждестранни туристи.

   

  Отговорник:

  гл. ас. д-р Теодора Ризова – департамент „Администрация и управление“

   

  Жури на конкурса:

  Доц. д-р Ирена Емилова
  Доц. д-р Милена Караилиева
  Гл. ас. д-р Теодора Ризова


   
  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 27 май 2021 г. на адрес: trizova@nbu.bg

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  Първа награда – прием  в бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО);
  Втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в програма „Управление на туризма“ (РО, ДО);
  Трета награда – възможност за посещение като слушател  на един курс по избор в бакалавърска програма „Управление на туризма“ (РО, ДО).
   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

 • 12 юни 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Аз съм българският Илон Мъск и ще променя страната като…“, организиран от департамент "Администрация и управление", бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачес
 • Нов български университет - бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачеството“ (РО, ДО), департамент „Администрация и управление“,  организира Национален конкурс за ученическо есе на тема „Аз съм българският Илон Мъск и ще променя страната като…“ В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се провокира предприемаческото мислене и генерирането на интересни бизнес идеи.


  Отговорник:
  гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

   

  Жури на конкурса:

  доц. д-р Кристиян Хаджиев
  гл. ас. д-р Виктор Аврамов
  гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

   
  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 27 май 2021 г. на адрес ecvetanova@nbu.bg

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  Първа награда – прием  в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (РО, ДО);
  Втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (РО, ДО);
  Трета награда – възможност за посещение като слушател  на един курс по избор в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (РО, ДО).
   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

 • 12 юни 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема "Изкуството и предизвикателствата на времето", организиран от департамент „Изкуствознание и история на културата“, бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“
 • Нов български университет - бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ , департамент „Изкуствознание и история на културата“, организира Национален конкурс за ученическо есе на тема "Изкуството и предизвикателствата на времето". В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта е учениците да представят разбиранията си за функциите на изобразителното изкуство в човешката култура. Конкурсът отбелязва ролята на департамент „Изкуствознание и история на културата“ в 30-годишната история от създаването на НБУ. Повод за поканата за участие в конкурса е значението на програмите на департамента за формирането на личности с отношение към изобразителното изкуство в древността и съвремието, както и към съхранението и интерпретирането на паметниците на родното културното наследство, признати от ЮНЕСКО като напр. Ивановските скални църкви, от чието създаване се честват 800 г.

   

  Отговорник:

  доц. д-р Оксана Минаева

   

  Жури на конкурса:

  доц. д-р Оксана Минаева, председател
  гл. ас. д-р Владимир Димитров
  гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари

   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15.05.2021 г. на адреси: oksanaminaeva@hotmail.com и r.gicheva@nbu.bg 

  Обем на текста – минимум 2 стандартни страници (3600 знака с интервалите) и максимум 5 стандартни страници (9000 знака с интервалите).

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 06. 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

   

  • Първа награда – 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“);
  • Втора награда – 50 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“);
  • Трета награда – 40 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) за прием в програма бакалавърската програма „Изкуствознание и артмениджмънт“ (безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Изкуствознание и артмениджмънт“).
  • Две поощрителни награди - безплатен ТОП в рамките на тази кампания за програма „Изкуствознание и артмениджмънт“.

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

 • 12 юни 2021 Г. (награждаване) - Конкурс за кратък разказ/есе на тема “Какво бих направил, за да спася човечеството от COVID-19?”
 • Нов български университет, бакалавърски програми „Биология - обща и приложна”„Клетъчна биология и вирусология”  и департамент „Природни науки“ организират Конкурс за кратък разказ/есе на тема “Какво бих направил, за да спася човечеството от COVID-19?”


  В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас. Изисквания към текстовете: обем до 5 стандартни машинописни страници, няма ограничения в тематиката на конкурса. По тази тема има множество сюжети с биологична насоченост, включително емоционални, които също са на биологична основа.

   

  Готовите текстове е необходимо даъдат изпратени в електронен формат на адреси biorazkaz@nbu.bg или gsatchanska@nbu.bg до 31 май 2021 г.

   

  Отговорник: Доц. д-р Галина Сачанска , ръководител на департамент "Природни науки"

   

  Жури на конкурса:
  Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател – Член на ДПС Бионауки
  Чл. Кор. двмн Христо Найденски - Член на ДПС Бионауки
  Проф. дбн Мария Ангелова - Член на ДПС Бионауки
  Доц. д-р Галина Сачанска – Р-л Деп. Природни науки и ДПС Бионауки
  Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки в НБУ

   

  Почетен член на журито:
  Гл. ас. д-р Христо Чукурлиев (Отг. редактор на Универститетски дневник)
  Г-жа Надя Терзиева (Директор на Центъра за книгата)

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс от бакалавърска програма „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология” на НБУ по свой избор.

   

 • 12 юни 2021 Г. (награждаване) - Ученически фотоконкурс „Дивата природа в моя обектив”, организиран от департамент „Природни науки“
 • Нов български университет, бакалавърски програми „Биология - обща и приложна”„Клетъчна биология и вирусология” и департамент „Природни науки“ организират ученически фотоконкурс „Дивата природа в моя обектив”.


  В конкурса могат да участват ученици от всички училища в България, които завършват 11 или 12 клас. Изисквания към снимките: на растения, животни, природни картини, физически явления, биологични процеси – хранене, размножителен период, сън, движение и др. Няма ограничения в размерите на снимките. Снимките могат да бъдат черно-бели или цветни.

   

  Готовите фотографии е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адреси divatapriroda@nbu.bg или gsatchanska@nbu.bg до 24 май 2021 г., във връзка с рождената дата на Карл Линей.

   

  Отговорник: Доц. д-р Галина Сачанска , ръководител на департамент "Природни науки"

   

  Жури на конкурса:
  Акад. дмн Ангел Гълъбов, председател – Член на ДПС Бионауки
  Чл. Кор. двмн Христо Найденски - Член на ДПС Бионауки
  Проф. дбн Мария Ангелова - Член на ДПС Бионауки
  Доц. д-р Галина Сачанска – Р-л Деп. Природни науки и ДПС Бионауки
  Доц. д-р Николай Петров – Програмен консултант в ПС Бионауки в НБУ

   

  Почетен член на журито:
  Доц. д-р Васил Гарнизов

   

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 12 юни 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:


  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология”;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс от бакалавърска програма „Биология - обща и приложна” или „Клетъчна биология и вирусология” на НБУ по свой избор.

   

 • 5 ЮНИ 2021 Г. (НАГРАЖДАВАНЕ) - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРЕ ОПИСАНА ЛИЧНА КОЛЕКЦИЯ ОТ МИНЕРАЛИ И/ИЛИ СКАЛИ, И/ИЛИ ФОСИЛИ“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БП „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ НА НБУ
 • Нов български университет, бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда”, департамент „Природни науки“ организира Национално състезание „Най-добре описана лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили“.

   

  Националото състезание e отворено за всички, които искат да кандидатстват в БП „Екология и опазване на околната среда – редовно или дистанционно за учебната 2021/2022 година.

   

  Знанията за минерали, скали и фосили, и тяхното колекциониране, е част от геоконсервацията - човешка дейност за съхранение на геоложкото разнообразие за бъдещите поколения. Геоконсервацията показва екологичната стойност на геоложките обекти. Тя има за цел да промени потребителското отношение на човечеството към геоложките дадености на планетата и да го убеди в тяхната естетическа и научна стойност, заради които те трябва да бъдат запазени за бъдещите поколения.

   

  Финален срок за изпращане на материалите за участие в състезанието: 15.05.2021 г.

   

  Описанията се изпращат на адрес: eco_competition@nbu.bg, като в имейла посочите трите си имена, училище и град. (Ако файловете ви са много големи, може да използвате сайтове за трансфериране на файлове, например We transfer.)


  Жури на конкурса:
  Председател:
  доц. д-р Биляна Костова, програмен консултант по Науки за Земята към департамент „Природни науки” и директор на УПИЗ „Лаборатория по геология”- БФ
  Членове:
  доц. д-р Ралица Берберова, директор на Програмен съвет по Науки за Земята
  проф. д-р Даниела Пиларска, член на Програмен съвет по Науки за Земята


  Условия за участие в състезанието:
  1. Да имате лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили. ВАЖНО: може да включите образци от поредицата „Съкровища на Земята“, но трябва да имате и образци, които НЕ са от тази поредица;
  2. Да направите описание на колекцията, което включва:
     - Заснемане на всеки един образец – снимките трябва ясно да показват какъв е образеца. Ако има дефекти, те трябва да бъдат показани на снимката. Снимката трябва да има мащаб. Може да представите повече от една снимка на всеки един образец от вашата колекция;
     - Описание на всеки един образец:
         за минерали: вид, химична формула, цвят, наличие/отсъствие на дефекти на образеца, размери,    разновидности на минерала в природата, находище (или къде е намерен), най-големи световни находища на минерала;
         за скали: вид, от какви минерали е съставена скалата, цвят, условия на образуване, находище (къде е намерена), има ли такава скала в България.
         за фосили: вид, размер, възраст, степен на запазеност, находище (или къде е намерен), типови находища в света.


  Класирането на колекциите ще бъде извършено според:
  1. Описанието на всеки един образец – максималният брой точки по този критерий е 50. Ако са изпълнени всички изисквания за описание кандидатът получава 50 т. Броят точки се намалява при липса на някои от изискуемите описания.
  2. Заснемане на всеки един образец – максималният брой точки по този критерий е 50. Ако всички образци са заснети по начин, който показва ясно образеца, кандидатът получава максимален брой точки. Ако снимката не показва описаното в текста броят точки се намалява.
  3. Ако има кандидати с еднакъв брой точки, тогава при класирането се взимат под внимание допълнителни критерии:
     • Брой образци в колекцията;
     • Начин на представяне на колекцията – техническо оформление;
     • Степен на запазеност на образците.


  Журито излъчва три награди: първа, втора и трета.
  1. Ученикът, спечелил първа награда – присъждане на 60 т. за ТОП и прием в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно обучение (по избор на ученика).
  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно обучение (по избор на ученика);
  3. Ученикът, спечелил трета награда – безплатен ТОП.


  Обявяването на резултатите ще е на 05.06.2021 г., Световен ден на околната среда.

  Резултатите ще бъдат публикувани в сайта на Нов български университет, в сайта на департамент „Природни науки” - Актуално (https://naturalsciences.nbu.bg/bg/aktualno) и на Facebook страницата на програмите по екология – Департамент „Природни науки”, НБУ – екология и околна среда.
  Всички класирали се участници ще бъдат уведомени лично по мейла.

   

 • 27 март 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе на тема „Фалшиви новини и алтернативни факти“, организиран от департамент "Философия и социология"
 • Нов български университет - бакалавърска програма „Философия“, департамент „Философия и социология",  организира Национален конкурс за ученическо есе на тема „Фалшиви новини и алтернативни факти“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Фалшивите новини са добре известен в социалните мрежи феномен, който поставя предизвикателство пред разбирането ни за това, кое е истина и кое е неистина, а появата на израза „алтернативни факти“ в началото на миналия президентски мандат в САЩ поражда още повече въпроси по тази тема, които се нуждаят от отговор.

   

  Жури на конкурса:
  проф. д-р Христо Тодоров, председател
  доц. д-р Ясен Захариев
  гл. ас. д-р Христо Гьошев
   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2021 г. на адрес gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

   

  Първа награда – прием  в бакалавърска програма „Философия“;
  Втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и кандидатстване за прием в програма „Философия“;
  Трета награда – възможност за посещение като слушател  наедин курс по избор в бакалавърска програма „Философия“ на НБУ.
   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

 • 27 март 2021 г. (награждаване) - Конкурс за ученическо есе „Кой, в името на какво и как управлява България“, организиран от департамент „Политически науки“
 • Нов български университет, бакалавърски програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“, департамент „Политически науки“ организират Конкурс за ученическо есе на тема „Кой, в името на какво и как управлява България“.
  Целта на конкурса е да се види представата на младите хора за съвременния политически живот в страната.
  В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.


  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес: politikalsciences@gmail.com до 15 март 2021 г.

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ.

   

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием  в една от бакалавърските програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в една от бакалавърските програми „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс в бакалавърска програма „Политически науки“, „Политиката и обществото (на английски език)“ и „Международна политика (на френски език)“ на НБУ по свой избор.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в списанието на департамент „Политически науки“: „Политически анализи“.

  Жури на конкурса:
  проф. Евгений Дайнов, председател
  проф. Антоний Тодоров
  д-р Иван Начев
  д-р Евелина Стайкова
  д-р Веселина Василева.


  За информация: Нов български университет, тел.: 02/8110 622, е-mail: e_staikova@nbu.bg.

 • 27 март 2021 г. (награждаване) - Национален конкурс за ученическо есе „Мисията на университета днес“, организиран от бакалавърска програма „Българистика“ на НБУ
 • Нов български университет, бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“, департамент „Нова българистика“ организира Националeн конкурс за ученическо есе на тема „Мисията на университета днес“. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се види представата на младите хора за ролята на съвременния университет.

   

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2021 г. на адрес mfadel@nbu.bg и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 27 март 2021 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

  Първа награда - прием в бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“;

  Втора награда - безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Българистика (Български език, култура и литература)“;

  Трета награда - възможност за посещение като слушател на един курс по избор от бакалавърска програма „Българистика (Български език, култура и литература)“ на НБУ.

   

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

   

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110125, е-mail: mfadel@nbu.bg и vvassileva@nbu.bg 

 • АРХИВ
 • 30 МАЙ 2020 Г. - СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ „ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

  Нов български университет, бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ (департамент „Администрация и управление“), организира състезание за ученици от 11 и 12 клас на средните училища, което ще се проведе на 30 май 2020 г. (четвъртък) – в рамките на Ден на отворените врати в НБУ.

   
  Темата на състезанието е „Големи бизнес идеи“ и представлява симулация за създаване на иновации и въвеждането на нови продукти на пазара.

   
  Състезанието ще се проведе между отбори ученици (всеки отбор е от 5 участника). Не се колебайте и се регистрирайте като отбор за участие в състезанието. Регистрационен формуляр ще намерите ТУК.

   
  На всеки участник в отбора, класирал се на I място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на II място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на ІII място се присъжда безплатен ТОП.

  Очаква ви едно забавно и полезно преживяване!

  За информация и регистриране за участие в конкурса - ecvetanova@nbu.bg;  тел. 02/8110 603.

  За групови посещения с учител е необходимо да съобщите името на училището, учителя и броя ученици, които ще участват в конкурса.

  След състезанието ще имате възможност да разгледате университета, да посетите избрана лекция и да се запознаете с условията за обучение и материалната база, както и да поговорите с преподавателите и студентите от програмата.


  15 ЮНИ 2020 Г. - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА „IMAGE БЪЛГАРИЯ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“

  Нов български университет, бакалавърска програма „Управление на туризма“ (департамент „Администрация и управление“), организира национален конкурс на тема „Image България“ за ученици от 11 и 12 клас на средните училища.

  Регламент на конкурса:
  За да участвате в конкурса е необходимо да ни изпратите ваша самостоятелна разработка на тема „Image Bulgaria“, в която да изложите виждането и идеите си за това как да се изгради имиджът на туристическа дестинация България и как по-добре страната да се представя и позиционира пред чуждестранните туристи.

  Изисквания:
  Технически изисквания за оформянето: Times New Roman 12; Междуредие 1,5;
  Обем – 10 страници;
  Срок за изпращане: 31.05.2020 г.

  Всеки изпратен материал да бъде придружен от следната информация:
  • трите имена на автора;
  • клас, възраст; ръководител;
  • училище;
  • телефон, e-mail.

  Разработките изпращайте на следния мейл: mmisheva@nbu.bg
  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Мишева, програмен консултант направление Туризъм
  Нов български университет
  Гр. София, ул. Монтевидео №21
  Офис 603, копрпус 2
  Тел.: 02/81 10 623

   Най-добре представилите се участници ще получат следните награди:

  1. На класиралите се от I до V място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в бакалавърска програма „Управление на туризма“;

  2. На класиралите се от VI място до X място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в бакалавърска програма „Управление на туризма“;

  3. На класиралите се от XI до XV място се присъжда безплатен ТОП.

  Резултатите ще бъдат публикувани на 15.06.2020 г. в сайта на Нов български университет (https://www.nbu.bg/) и на Facebook страницата на програмата – Управление на туризма, НБУ. Всички класирали се участници ще бъдат уведомени лично по мейла.


  23 ЮНИ 2020 Г. - КОНКУРС ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ „ДЕШИФРИРАЙ ПРАЗНИКА“, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „АНТРОПОЛОГИЯ“

  Конкурсът „Дешифрирай празника“, организиран от бакалавърска програма „Антропология“, има за цел да провокира интереса на средношколците към съвременните и традиционните български празници, да ги подтикне да ги изследват и осмислят, както и да споделят познанията, които вече са придобили по темата.

   Регламент:

  Конкурсът е отворен за участие на ученици от 11 и 12 клас от цялата страна.  Участниците в конкурса трябва да изберат един празник, който може да бъде фолклорен, национален, религиозен, семеен, училищен, празник на града, селото или квартала, глобален и т.н.  Трябва да мотивират избора си и да опишат празника в текст до 3600 знака с интервали, като приложат 3-4 снимки с кратко описание под тях.

  Срокът за изпращане на материалите -  16.06.2020 г. - на адреса на Департамент „Антропология“ до: anthropo@nbu.bg

  Награди

  1. Участникът, класирал се на I място – прием  в бакалавърска програма „Антропология“ (класиране м. юли);

  2. Участникът, класирал се на II място – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Антропология“;

  3. Участникът, класирал се на III място – безплатен ТОП.

  Награждаване

  Резултатите ще бъдат публикувани на 23 юни 2020 г.

   

  4 АПРИЛ 2020 Г. - ПЕТО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ В НБУ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ДЕПАРТАМЕНТ "ИНФОРМАТИКА“

  На 4 април 2020 г. от 9.00 до 16.30 часа (зала 702, Корпус 2) в Нов български университет ще се проведе Пето ученическо състезание по програмиране в НБУ, организирано от департамент "Информатика“. В състезанието могат да участват ученици от 8 до 12 клас с интерес към програмирането. Желаещите да участват в състезанието в срок до 1 април 2020 г. подават заявки на мейл адрес nkirov@nbu.bg, която да съдържа - заявление за участие, три имена, клас, училище, адрес на училището, e-mail на кандидата. Състезанието е с продължителност пет часа. Използва се система HackerRank. Езици за програмиране: C/C++, Java. Постигнатите резултати се приравняват към приемния изпит на НБУ - Теста по общообразователна подготовка (ТОП), за кандидатстване в информатична бакалавърска програма. На класираните на първите 3 места се раздават материални награди.


  28 МАРТ 2020 Г. (НАГРАЖДАВАНЕ) - КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И БОРБАТА С ТЯХ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ „ЖУРНАЛИСТИКА“ И „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ НА НБУ


  Нов български университет, бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“, департамент „Масови комуникации“ организират Конкурс за ученическо есе на тема „Фалшивите новини и борбата с тях“. Целта на конкурса е да се даде възможност на младите хора да разсъждават над тази важна за обществото и за тях тема. В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната.

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес  masscomm@nbu.bg до 15 март 2020 г.

  Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 28 март 2020 г. в Деня на отворени врати на НБУ.

  1. Ученикът, спечелил първа награда – прием  в бакалавърска програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“;

  2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“;

  3. Ученикът, спечелил трета награда – възможност да посещава като слушател 1 курс в бакалавърска програма „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“ на НБУ по свой избор;

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

  Жури на конкурса:
  проф. д-р Десислава Бошнакова, председател
  доц. д-р Стойко Петков
  доц. д-р Евелина Христова
  д-р Ралица Филипова, журналист и продуцент на детски и младежки програми в Българска национална телевизия.

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110 698, е-mail: smarkova@nbu.bg; echristova@nbu.bg

   

  28 МАРТ 2020 Г. - СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ „УБЕДИ МЕ-ПОБЕДИ МЕ!“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРАВО“ НА НБУ

  Смятате правото за ваше призвание? Виждате бъдещата си реализация в някоя от юридическите професии – адвокат, прокурор, съдия, нотариус… Имате дар слово и можете да представите и аргументирате определена теза пред публика? Докажете, че имате потенциал да реализирате мечтата си!

  Явете се на състезанието за средношколци „Убеди ме-победи ме!“, организирано от магистърска програма „Право“ на Нов български университет.

  „Убеди ме – победи ме!“ е национално ученическо състезание, предназначено за ученици от ХІ и XII клас, което ще се проведе на 28.03.2020 г. (събота) в сградата на университета. Очаква се участниците в състезанието да покажат познания в областта на историята и правото, както и ораторски умения при формулиране на своите отговори по учебните казуси, като демонстрират възможности за аргументиране на теза и умения за публична реч. Състезанието ще се проведе между отбори ученици (всеки отбор е от 5 участника) от различни гимназии от страната, като наградите за победителите са свързани с възможност за кандидатстване и обучение в магистърска програма „Право“ на НБУ.

  На всеки участник в отбора, класирал се на I място се присъждат 60 т. за кандидатстудентския Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и прием в магистърска програма „Право“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на II място се присъждат безплатен ТОП и кандидатстване в магистърска програма „Право“;

  На всеки участник в отбора, класирал се на ІII място се предоставя възможност да посещават като слушатели 1 курс в магистърска програма „Право“ на НБУ.

  Не се колебайте и се регистрирайте като отбор за участие в състезанието. Регистрационен формуляр ще намерите ТУК.

  Краен срок за регистрация 16 март 2020 г.

  След конкурса ще имате възможност да разгледате университета и да се запознаете с условията за обучение и материалната база. Не забравяйте вашите съученици и приятели, които можете да вземете за подкрепа и публика по време на състезанието, като го споделите с нас предварително, за да им подготвим изненади.

  Награждаване на победителите в състезанието ще бъде в деня на неговото провеждане: 28.03.2020 г., в Нов български университет.

  Очаква ви едно забавно и незабравимо преживяване!

  Повече информация на тел. 02/8110 432; 02/8110 452, е-mail: aiankova@nbu.bg; abayraktar@nbu.bg

   

  28 МАРТ 2020 Г. (НАГРАЖДАВАНЕ) - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ „ЧОВЕКЪТ – СЛУГА ИЛИ ВЛАДЕТЕЛ НА ПРИРОДАТА“?, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „ФИЛОСОФИЯ“ НА НБУ

  Нов български университет, бакалавърска програма „Философия“ (департамент „Философия и социология“) организира Националeн конкурс за ученическо есе на тема „Човекът – слуга или владетел на природата“? В конкурса могат да участват ученици от 12 клас от всички средни училища в страната. Целта на конкурса е да се види тяхната представа за връзката между човек и природа в контекста на съвременните екологични проблеми.

  Готовите текстове е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат до 15 март 2020 г. на адрес gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg. Журито ще излъчи три награди, които ще бъдат връчени на 28 март 2020 г. в Деня на отворени врати на НБУ:

  Първа награда - прием в бакалавърска програма „Философия“;

  Втора награда - безплатен Тест по общообразователна подготовка и кандидатстване за прием в програма „Философия“;

  Трета награда - възможност за посещение като слушател на един курс по избор от бакалавърска програма „Философия“ на НБУ.

  Всички наградени есета ще бъдат публикувани в медиите на НБУ: „Университетски дневник“ и „Следва“.

  За информация: Нов български университет, тел. 02/8110125, е-mail: gyoshe@gmail.com и vvassileva@nbu.bg 


  17 НОЕМВРИ 2019 Г. - СРЕДНОШКОЛСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД В НБУ СОФИЯ

  Нов български университет, департамент „Чужди езици и култури“, организира Средношколски конкурс по превод за ученици от XI и XII клас, който ще се проведе в неделя, 17 ноември 2019 г., от 11 ч. до 13 ч. в сградата на Университета.

  Конкурсът ще се състои в превод на кратки текстове на актуална тематика от и на български и чужд език (английски, немски, испански, френски, италиански или руски език). Предвидени са по три индивидуални материални награди за всеки език, както и парични награди за трите най-добре представили се училища. Добре представилите се участници ще получат предимство при приема в програмите на департаменти „Чужди езици и култури“ (БП „Англицистика“, БП „Германистика“, БП „Испанистика“) и „Нова българистика“ (БП „Русистика“ ).

  След конкурса ще имате възможност да разгледате университета и да се запознаете с условията за обучение и материалната база, както и да поговорите неформално с преподавателите и студентите във филологическите програми на НБУ. Така че не се колебайте и се регистрирайте за участие в конкурса на следния линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0xQXqMVlWjXbeJjUs8hmdk46Q65vjSz5p0KCXajHcZgcBjQ/viewform

  Ако имате желание за групово посещение с учител, моля да ни съобщите на имейл на адрес nharalampieva@nbu.bg името на училището, учителя и броя ученици, които ще участват в конкурса, както и да посочите чуждия език, с който ще участвате.

  Краен срок за регистрация 14 ноември 2019 г.

  Награждаването на победителите в конкурса ще стане на 30 ноември 2019 г. в Галерия УниАрт на Нов български университет. Събитието ще е част от програмата на Дните на отворени врати на НБУ.

  Очаква ви едно забавно и полезно преживяване!

  Как да стигнете до НБУ: https://nbu.bg/bg/contacts.

  Повече информация на тел. 02/8110 371 или имейл адрес nharalampieva@nbu.bg.


  25 ОКТОМВРИ 2019 Г. - ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ В НБУ - СОФИЯ

  На 25 октомври 2019 г. от 13:00 ч. в Нов български университет, зала 305, корпус 1 ще бъдат връчени наградите от Литературен конкурс за средношколци, организиран от Център за компютърна и приложна лингвистика.

  Победителите в конкурса са:

  Модул „Кратък разказ“
  III награда: Е. И. С., 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
  II награда: Б. П. К., ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник
  I награда: А. В. Д., ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил

  Модул „Есе“
  III награда: Д. З. П., Първа английска гимназия, гр. София
  II награда: Т. В. К., 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
  I награда: Е. П. К., Първа английска гимназия, гр. София

  Училища
  III награда ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник
  II награда 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София