facebook

Документи и такси за кандидатстване

docs-kandidatsvane_1050x399_crop_478b24840a

Нов български университет организира прием в програми с образователно-квалификационна степен „магистър“ два пъти годишно – през есента и пролетта.


Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

- интервю с комисия
- мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
- допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма. 

 

Документи и такси за кандидатстване 

 

  1. Заявление за кандидатстване: можете да получите на място в НБУ – София, в Студентски център, както и да го изтеглите от тук ;
  2. Диплома за завършено средно образование. Кандидат-студентите, завършили образованието си в чужбина, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката;
  3. Диплома за завършено висше образование или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома). Кандидатстващите с уверение за трисеместриалните програми се регистрират като курсисти до представяне на диплома/академична справка. В двусеместриалните магистърски програми се кандидатства с диплома или академична справка съдържаща резултат от държавен изпит/дипломна защита. Кандидатстудентите завършили в чужбина, минават през процедура за признаване на образованието
  4. Уверение с указано професионално направление (важи за професионални бакалаври, при които професионалното направление не е изписано в дипломата);
  5. Документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в неравностойно положение - с цел и при желание за освобождаване от кандидатстудентска такса.

 

Подаване на кандидатстудентски документи 


Кандидатстудентски документи се подават в:

НБУ-София:
ул. „Монтевидео“ 21
, корпус 1, централно фоайе, Студентски център
Телефон: 02/8110 110
E-mail: student@nbu.bg

 

 

 

 

  

Такси за кандидатстване 

  • Такса за явяване на интервю за магистърски програми – 40 лв;
  • Кандидат-студенти в неравностойно положение не заплащат такси за кандидатстване.


Таксите се заплащат:

  • в касата на НБУ – офиси 201 и 209, етаж 2, корпус 1, НБУ – София;
  • чрез ПОС терминал в Студентски център, корпус 1, централно фоайе;
  • по банков път - Банка ДСК  BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF;


Tелефон за контакт:

 

 

Свързани страници

konsultacii_300x143_crop_478b24840a
График за консултации и приемни интервюта

  ЕСЕНЕН ПРИЕМ   Есенният прием в...