facebook

Записване и такси за обучение

zapisvane_1050x399_crop_478b24840a

 

Записване

 

 

 

 

Класиране: май

 

Срок за записване и плащане на таксата : 19.05 - 27.05.2022 г.

 

Регистрация: 

      - НБУ - София

        Студентски център, корпус 1 (понеделник - петък, от 10:00 до 16:30 ч.)

 

 

 


Начини на плащане на таксата за обучение: 


      Заплащане в НБУ:
Корпус 1, етаж 2, каса 201 - на каса или чрез ПОС-терминал

      За заплащане на студентски такси по банков път в лева: 

      Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

 

      В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

 

 

Необходими документи:

 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки;
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление.

 

Такси за обучение 
випуск 2021/2022 година

 

Таксите за обучение в Нов български университет са семестриални и се запазват за целия период на обучение – до пет години за бакалавърските програми, до шест години за магистърска програма „Право“, до седем години за магистърска програма „Архитектура“ и до три години за магистърските програми след висше образование.

 

Програми за степен „Бакалавър“

Редовно обучение

Администрация и управление

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Антропология

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Биология – обща и приложна

Българистика (Български език, култура и литература)

Германистика (с втори чужд език английски)

Гръцки език и култура

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

Изкуствознание и артмениджмънт

Испанистика (с втори чужд език английски)

История и археология

Клетъчна биология и вирусология

Логопедия

Начална училищна педагогика и чужд език

Политически науки

Русистика (с втори чужд език английски)

Социална работа

Социология

Философия

Философия (на английски език)

1 350 лв.

Връзки с обществеността

Гражданска и корпоративна сигурност

Журналистика

Международна политика (на френски език)

Политиката и обществото (на английски език)

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Телекомуникации и компютърни технологии

1 400 лв.

Анимационно кино

Маркетинг

Счетоводство и контролинг

Управление на бизнеса и предприемачество

Управление на туризма

Финанси

Фотография

1 450 лв.

Визуални изкуства

Кино и телевизия

Мултимедия и компютърна графика

Реклама

Театър

1 550 лв.

Мрежови технологии (на английски език)

Мода

1 600 лв.

Графичен дизайн

Интериорен дизайн

Информатика

Информационни технологии

Музика

Психология

Психология (на английски език)

Уеб дизайн и графична реклама

1 800 лв.

 

Дистанционно обучение

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

Маркетинг

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Счетоводство и контролинг

Управление на туризма

Управление на бизнеса и предприемачество

Финанси

Философия

1 350 лв.

 

Програми за степен „Магистър“ (след средно образование)

Архитектура

Право

1 800 лв.

 

 *Таксите са за студенти български граждани, граждани на държави членки на ЕС, както и за студенти с

хуманитарен статут, постоянно пребиваване и бежански статут.Допълнителни предимства

 

По време на обучението си студентите имат право на следните безплатни услуги и материали:

 • подпомагащо електронно обучение в MOODLE НБУ;
 • учебници (за студентите дистанционно обучение);
 • карти за копирните центрове в библиотеката (за студентите редовно обучение);
 • право да ползват за своето обучение библиотеката на НБУ;
 • дистанционен достъп до електронни бази данни;
 • достъп до интернет в сградите на Университета;
 • личен е-mail.


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебна такса програма и два аудиторни лекционни курса от друга програма;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе

Tелефон за контакт:


E-mail: student@nbu.bg