Записване и такси за обучение

zapisvane_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Записване

Класиране: септември (проверете тук)

 

Срок за записване: 18.09 - 27.09.2019 г.

 

Информация и насочване:  Корпус 1, етаж 1, Централно фоайе 

 

Избор на общообразователни курсове и курсове от програмата: Корпус 1, етаж 1, Централно фоайе 

 

Регистрация: Корпус 1, Студентски център


Начини на плащане на таксата за обучение: Заплащане в НБУ:
Корпус 1, етаж 2, каси 201 и 209 - на каса или чрез ПОС-терминалЗа заплащане на студентски такси по банков път в лева: 

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

Необходими документи:

 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки;
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление.

 

Такси за обучение 
випуск 2019/2020 година

 

Таксите за обучение в Нов български университет са семестриални и се запазват за целия период на обучение – до пет години за бакалавърските програми, до шест години за магистърска програма „Право“, до седем години за магистърска програма „Архитектура“ и до три години за магистърските програми след висше образование.

 

Програми за степен „Професионален бакалавър“

Мениджмънт на хотелиерството и ресторанстьорството

1 100 лв.

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация

1 300 лв.

 

Програми за степен „Бакалавър“

Редовно обучение

Българистика (Български език, култура и литература)

Германистика (с втори чужд език английски)

Испанистика (с втори чужд език английски)

Класически езици, антична култура и литература

Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Романистика (с втори чужд език английски)

Русистика (с втори чужд език английски)

1 250 лв.

Администрация и управление

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Анимационно кино

Антропология

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Биология – обща и приложна

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

Изкуствознание и артмениджмънт

История и археология

Логопедия

Международна политика (на френски език)

Политически науки

Политиката и обществото (на английски език)

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Социална работа

Социология

Телекомуникации и компютърни технологии

Философия

Философия (на английски език)

Фотография

1 300 лв.

Връзки с обществеността

Гражданска и корпоративна сигурност

Журналистика

1 350 лв.

Информатика

Информационни технологии

Кино и телевизия

Маркетинг

Мрежови технологии (на английски език)

Мултимедия и компютърна графика

Психология

Реклама

Счетоводство и контролинг

Управление на туризма

Управление на бизнеса и предприемачество

Финанси

1 400 лв.

Графичен дизайн

Уеб дизайн и графична реклама

1 450 лв.

Интериорен дизайн

Визуални изкуства

Психология (на английски език)

Театър

1 500 лв.

Мода

1 550 лв.

Музика

1 700 лв.

 

Дистанционно обучение

Екология и опазване на околната среда

Маркетинг

Счетоводство и контролинг

Управление на туризма

Управление на бизнеса и предприемачество

Финанси

1 300 лв.

 

Програми за степен „Магистър“ (след средно образование)

Архитектура

1 750 лв.

Право

1 700 лв.

 

 *Таксите са за студенти български граждани, граждани на държави членки на ЕС, както и за студенти с

хуманитарен статут, постоянно пребиваване и бежански статут.Допълнителни предимства

 

По време на обучението си студентите имат право на следните безплатни услуги и материали:

 • подпомагащо електронно обучение в MOODLE НБУ;
 • учебници (за студентите дистанционно обучение);
 • карти за копирните центрове в библиотеката (за студентите редовно обучение);
 • право да ползват за своето обучение библиотеката на НБУ;
 • дистанционен достъп до електронни бази данни;
 • достъп до интернет в сградите на Университета;
 • личен е-mail.


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебна такса програма и два аудиторни лекционни курса от друга програма;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе

Tелефон за контакт:


E-mail: top.info@nbu.bg