Записване и такси за обучение

dsc0440_1050x399_crop_478b24840a

Записване

Класиране м. септември 2017 г. (проверете тук)

 

Срок за записване: 20 септември - 29 септември 2017 г.

 

Информация и избор на курсове:  Корпус 1, етаж 1, Централно фоайе и временен офис на ул. „Княз Борис I“ №99 (зад Съдебната палата)

 

Регистрация: Корпус 1, етаж 1, Централно фоайе, Студентски център и временен офис на ул. „Княз Борис I“ №99 (зад Съдебната палата)

 


Начини на плащане на таксата за обучение: Заплащане в НБУ:
Корпус 1, етаж 2, каси 201 и 209 - на каса или чрез ПОС-терминал


Заплащане във временен офис:  ул. „Княз Борис I“ №99 (зад Съдебната палата) - чрез ПОС-терминал


За заплащане на студентски такси по банков път в лева: 

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

Необходими документи:

 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки;
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление.

 

 

Семестриални такси за обучение за академична година 2017/2018

 

Такси за обучение 2017/2018 Студенти Курсисти
Магистърска програма „Архитектура“ 1650 лв. -
Магистърска програма „Право“ 1600 лв. -
Бакалавърски програми 1200 лв. 1100 лв.
Бакалавърски програми (РО)- изключения
„Управление на бизнеса и предприемачеството“, „Графичен дизайн“, „Информатика“, “Информационни технологии“, „Кино и телевизия“, „Маркетинг“, „Мрежови технологии“ (на английски език), „Мултимедия и компютърна графика“, „Психология“, „Реклама“, "Счетоводство и контролинг“, „Управление на туризма“, „Финанси"
1300 лв. 1200 лв.
„Интериорен дизайн“, „Мода“, "Психология" (на английски език), „Театър“, „Визуални изкуства“  1400 лв. 1300 лв.
 „Музика“  1600 лв. 1500 лв.
Програма за Професионален бакалавър (РО) - „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ (на български език)  1000 лв. 1000 лв.

 

 

Допълнителни предимства

 

По време на обучението си студентите имат право на следните безплатни услуги и материали:

 • подпомагащо електронно обучение в MOODLE НБУ;
 • учебници (за студентите дистанционно обучение);
 • карти за копирните центрове в библиотеката (за студентите редовно обучение);
 • право да ползват за своето обучение библиотеката на НБУ;
 • дистанционен достъп до електронни бази данни;
 • достъп до интернет в сградите на Университета;
 • личен е-mail.


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебна такса програма и два аудиторни лекционни курса от друга програма;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.


За повече информация:
корпус 1, централно фоайе, Студентски център
тел.: 02/8110 180; 8110 212; 8110 265
e-mail: top.info@nbu.bg