facebook

Записване и такси за обучение

taxi_1050x399_crop_478b24840a

 

Записване

 

 За резултати от класиране: Е-кандидат-студент, меню Резултати от ТОП и класиране

 

 

 

 

Класиране: май

 

Срок за записване и плащане на таксата: 16.05 - 23.05.2024 г.

 

Регистрация: 

      - НБУ - София

        Студентски център, корпус 1 (понеделник - петък, от 10:00 до 16:30 ч.)

 

 

 

 

Класиране: юли І

 

Срок за записване и плащане на таксата: 11.07 - 19.07.2024 г.

 

Регистрация: 

      - НБУ - София

        Студентски център, корпус 1 (понеделник - петък, от 10:00 до 16:30 ч.)

 

 

 

 


Начини на плащане на таксата за обучение: 


      Заплащане в НБУ:
Корпус 1, етаж 2, каса 201 - на каса или чрез ПОС-терминал

      За заплащане на студентски такси по банков път в лева: 

      Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

 

      В неработни дни заплащането може да осъществявате по банков път.

 

 

Необходими документи:

 • карта за записване (получава се на място);
 • две снимки (паспортен формат);
 • документ от ТЕЛК или НЕЛК (при наличие на такъв) или документ за родство за ползване на намаление.

 

Семестриални учебни такси за образователна степен 

за новоприети студенти от випуск 2023/2024 г.

 

Таксите за обучение в Нов български университет се запазват за целия период на обучение – до пет години за бакалавърските програми, до шест години за магистърска програма „Право“, до седем години за магистърска програма „Архитектура“ и до три години за магистърските програми след висше образование.

 

Програми за степен „Бакалавър“

Редовно обучение

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Антропология

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Българистика (Български език, култура и литература)

Германистика (с втори чужд език английски)

Гръцки език и култура

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

Изкуствознание и артмениджмънт

Испанистика (с втори чужд език английски)

История и археология

Логопедия

Международна политика (на френски език)

Начална училищна педагогика и чужд език

Политиката и обществото (на английски език)

Политически науки

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Русистика (с втори чужд език английски)

Социална работа

Социология

Философия

Философия (на английски език)

1 800 лв.

Биология – обща и приложна

Връзки с обществеността

Гражданска и корпоративна сигурност

Журналистика

Клетъчна биология и вирусология

Маркетинг

Публичен мениджмънт и регионално развитие

Счетоводство и контролинг

Телекомуникации и компютърни технологии

Туризъм

Финанси

Фотография и видеография

2 000 лв.

Визуални изкуства

Музика

Реклама

Театър

2 200 лв

Анимационно кино

Графичен дизайн

Интериорен дизайн

Информатика

Информационни технологии

Кино и телевизия

Мода

Мултимедия и компютърна графика

Психология

Уеб дизайн и графична реклама

Управление на бизнеса и предприемачество

2 300 лв.

Мрежови технологии (на английски език)

Психология (на английски език)

2 400 лв.

 

Дистанционно обучение

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Екология и опазване на околната среда

История и археология

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Философия

1 800 лв.

Маркетинг

Счетоводство и контролинг

Туризъм

Управление на бизнеса и предприемачество

Финанси

2 000 лв.

 

Програми за степен „Магистър“ (след средно образование)

Архитектура

Право

2 300 лв.

 

 *Таксите са за студенти български граждани, както и за студенти граждани на държави членки на ЕС.

 

 

 

Съвместни програми с Университет на Йорк

 

програма

студент

Бизнес икономика

 

 

Английски език и професионална комуникация

За повече информация можете да се  обърнете към:

 

Десислава Пенчева

Телефон: (+359)2 961 62 63

Имейл: dpencheva@york.citycollege.eu

ул. Твърдишки проход 23, ет. 9, офис 34

работно време от 9:30ч. до 18ч.

 

Тихомир Тихомиров

Нов Български Университет

ул. Монтевидео 21, корпус 1 офис 118

Телефон: (+359) 884 592 904

Website: https://york.citycollege.eu

 

 

 

Допълнителни предимства

 

По време на обучението си студентите имат право на следните безплатни услуги и материали:

 • подпомагащо електронно обучение в MOODLE НБУ;
 • учебници (за студентите дистанционно обучение);
 • карти за копирните центрове в библиотеката (за студентите редовно обучение);
 • право да ползват за своето обучение библиотеката на НБУ;
 • дистанционен достъп до електронни бази данни;
 • достъп до интернет в сградите на Университета;
 • личен е-mail.

 


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два лекционни курса, когато записват курсове от програма, различна от major-програмата на студента, в т.ч. и когато студентът заплаща две семестриални такси при едновременно обучение в две програми;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият и всеки следващ записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение;
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

 

 

За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе

Tелефон за контакт:


E-mail: student@nbu.bg