Документи и такси за кандидатстване

Документи

 

 1. Заявление

Това е документът, който всеки кандидат-студент попълва, за да  участва в класиране. Заявлението се получава в Студентски център (централно фоайе, корпус 1), в локалните центрове на НБУ, а може да се изтегли и от тук  


Регистрация за кандидатстване (ТОП, специализирани изпити и участие в класиране) можете да направите и online.


Кандидат-студентите могат да се явят на ТОП и без да притежават диплома за завършено средно образование.


За участие в класиране кандидат-студентите посочват в заявлението си имената на избраните програми (максимум седем), подредени по желание. Промени в заявените програми се правят според обявените срокове за съответното класиране. Програмите, които предлагат редовна и дистанционна форма на обучение, при подреждането се заявяват като отделни желания.


2. Диплома за завършено образование


Кандидат-студентите, завършили образованието си в чужбина, представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.


3. Документ за самоличност


4. Документ от ТЕЛК или НЕЛК при кандидат-студенти в неравностойно положение

 

Кандидатстудентски документи се подават в:


НБУ-София
:

ул. „Монтевидео“ 21, корпус 1, централно фоайе, Студентски център
Телефон: 02/8110 180, 8110 212, 8110 265
e-mail: top.info@nbu.bg

 

Локалните центрове на НБУ:


Пловдив:
бул. „Марица“ No 91, партер
Телефони: (032) 625321, 0878 125 263
e-mail: lc-plovdiv@nbu.bg

 

Варна:
ул. „Мусала“ № 8

(срещу хотел „Лондон/Мусала“)
Телефони: (052) 631427, 0878 125 264
e-mail: lc-varna@nbu.bg

 

Видин:
ул. „Цар Александър II“ № 27

Телефони: (094) 606466, 0878 125 266
e-mail: lc-vidin@nbu.bg

 

Документи може да подаде както самият кандидат-студент, така и друго лице (пълномощно не се изисква).

 

Такси

 

Такси за кандидатстване:

  • за една сесия на ТОП – 15 лв.;
  • специализиран изпит – 15 лв.;
  • кандидатстудентска такса – 10 лв.;
  • кандидат-студентите в неравностойно положение не заплащат такси за кандидатстване.

 

Таксите за кандидатстване се заплащат: 

  • в брой: в каса „Студенти“ – офис 209 или 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София;
  • чрез ПОС устройства – в Студентски център, корпус 1, централно фоайе и в касите на НБУ;
  • по банков път – в офисите на Банка ДСК;
  • в локалните центрове на НБУ в Пловдив, Варна и Видин.

 

За повече информация:
Студентски център, корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 180, 8110 212, 8110 265
e-mail: top.info@nbu.bg