НБУ в твоето училище

 

 

 

НБУ е мобилен университет и предлага организирани посещения на свои преподаватели и студенти във всички училища в страната. За тази цел е необходимо - да ни изпратите имейл, в който да уточним темата и направлението на срещата, да посочите удобен ден и час, в който искате да посетим Вашето училище, да уточните броя и възрастта на аудиторията, за която се организира срещата.

 

Какви екипи можем да Ви изпратим

 

 • Преподаватели в различни професионални направления
 • Студенти на НБУ
 • Консултанти, които добре могат да Ви представят възможностите, които предлага НБУ

 

Каква програма можем да Ви предложим

 

 • Да Ви представим възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ
 • Да ни разкажете за Вашето училище и за посоките, в които можем да си бъдем полезни
 • Да направим презентация на нашия университетски кампус
 • Да Ви разкажем за нашите програми
 • Да ни разкажете какво бихте искали да учите
 • Да Ви разкажем за нашите преподаватели
 • Да Ви включим в различни казуси – за избор на програма и професионално обучение
 • Да отразим нашата среща в университетския уебсайт

 
Tелефон за контакт:

E-mail: cstudent@nbu.bg

 

 

 

 

 • 6 март 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Професионална гимназия по Земеделие „Тодор Рачински“ и СУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
 • На 6 март 2020 г. Нов български университет със специализиран екип от бакалавърска програма "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" и магистърска програма "Управление на луксозното хотелиерство" ще проведе кандидатстудентска среща в Професионална гимназия по Земеделие „Тодор Рачински“ и СУ „Никола Й. Вапцаров”,  гр. Генерал Тошево.  По време на срещата всички желаещи ще могат да получат рекламни материали за Нов български университет и богата информация за кандидатстването, теста по общообразователна подготовка (ТОП), програмите и обучението в университета.

 • 9 март 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр. София
 • На 9 март 2020 г. Нов български университет (екип - доц. д-р Кристина Савова, доц. д-р Калина Христова и Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“,  гр. София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 9 март 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч
 • На 9 март 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Икономика“ (доц. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Красимир Костенаров и доц. д-р Емил Калчев) и КСИЦ (Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч . По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 23 март 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и СУ „Гео Милев”, гр. Варна
 • На 23 март 2020 г. Нов български университет със специализиран екип от бакалавърска програма "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" и магистърска програма "Управление на луксозното хотелиерство" ще проведе кандидатстудентска среща в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и СУ „Гео Милев”, гр. Варна.  По време на срещата всички желаещи ще могат да получат рекламни материали за Нов български университет и богата информация за кандидатстването, теста по общообразователна подготовка (ТОП), програмите и обучението в университета.

 • 24 март 2020 г. - „Продължи напред!" - ден на кандидат-студента в Пета гимназия с преподаване на чужди езици„Йоан Екзарх“, гр. Варна
 • На 27 март 2020 г. Нов български университет със специализиран екип (Мениджър на локален център Варна и преподаватели от бакалавърска програма "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството") ще вземат участие в „Продължи напред!" - ден на кандидат-студента на Пета гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. По време на срещата всички желаещи ще могат да получат рекламни материали за Нов български университет и богата информация за кандидатстването, теста по общообразователна програма, програмите и обучението в университета.

 • 25 март 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в СУ “Пейо Кр. Яворов”, гр. Варна
 • На 25 март 2020 г. Нов български университет със специализиран екип от бакалавърска програма "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството" и магистърска програма "Управление на луксозното хотелиерство" ще проведе кандидатстудентска среща в СУ “Пейо Кр. Яворов”, гр. Варна.  По време на срещата всички желаещи ще могат да получат рекламни материали за Нов български университет и богата информация за кандидатстването, теста по общообразователна подготовка (ТОП), програмите и обучението в университета.

 • 26 февруари 2020 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе
 • На 26 февруари 2020 г. Нов български университет (Благовеста Йорданова, КСИЦ) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 26 февруари 2020 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
 • На 26 февруари 2020 г. Нов български университет (Благовеста Йорданова, КСИЦ) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 26 февруари 2020 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе
 • На 26 февруари 2020 г. Нов български университет (Благовеста Йорданова, КСИЦ) организира кандидатстудентска среща с ученици от АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 22 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна
 • На 22 януари 2020 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна (Ина Генчева) ще посети Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 21 януари 2020 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Първа частна английска езикова гимназия , София
 • На 21 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от Първа английска езикова гимназия, София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 21 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна
 • На 21 януари 2020 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна (Ина Генчева) ще посети Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в СУ „Васил Левски“, гр. Карлово
 • На 20 януари 2020 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Пловдив (Цветелина Колева-Циркалова ) ще посети СУ „Васил Левски“, гр. Карлово. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие
 • На 20 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в СУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас
 • На 20 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Професионална гимназия по туризъм, гр. Поморие
 • На 20 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) организира кандидатстудентска среща с ученици от Професионална гимназия по туризъм, гр. Поморие. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 11 октомври 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов", гр. Свищов
 • На 11 октомври 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ организира кандидатстудентска среща с ученици от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов". По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 23 октомври 2019 г. - Модул "Гражданско образование" в СУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Кърджали
 • На 23 октомври 2019 г. фондация "Софийска платформа" и Нов български университет ще проведат обучителен модул "Гражданско образование" в СУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Кърджали. По време на обучението представител от КСИЦ (Христо Панчугов) ще предостави информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 28 октомври 2019 г. - Модул "Гражданско образование" в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново
 • На 28 октомври 2019 г. фондация "Софийска платформа" и Нов български университет ще проведат обучителен модул "Гражданско образование" в СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново. По време на обучението представител от КСИЦ (Христо Панчугов) ще предостави информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 7 ноември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от СУ "Иван Вазов" и Професионална гимназия "Алеко Константинов", гр. Мездра
 • На 7 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Десислава Бушева) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУ "Иван Вазов" и Професионална гимназия "Алеко Константинов", гр. Мездра. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 7 ноември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от ПЕГ "Йоан Екзарх" и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца
 • На 7 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Десислава Бушева) организира кандидатстудентска среща с ученици от ПЕГ "Йоан Екзарх", Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство и СУ "Васил Кънчов", гр. Враца. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 11 ноември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“- София
 • На 11 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) и КСИЦ (Благовеста Йорданова) организира кандидатстудентска среща с ученици от Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“- София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 12 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Езикова гимназия "Иван Вазов", гр. Пловдив
 • На 12 ноември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Пловдив ще посети Езикова гимназия "Иван Вазов" в града. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 14 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Езикова гимназия "Пловдив", гр. Пловдив
 • На 14 ноември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Пловдив и КСИЦ ще посетят Езикова гимназия "Пловдив" в града. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 15 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски среща в НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел
 • На 7 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Музика“ (доц. д-р Георги Петков) организира кандидатстудентска среща с ученици от НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 18 ноември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от 28 СУ „Алеко Константинов“ - София
 • На 18 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) и КСИЦ (Благовеста Йорданова) организира кандидатстудентска среща с ученици от 28 СУ „Алеко Константинов“ - София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски среща в ПГ "Асен Златаров" и ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр. Видин
 • На 20 ноември 2019 г. Нов български университет (КСИЦ, Десислава Бушева) организира кандидатстудентска среща с ученици от  ПГ "Асен Златаров" и ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр. Видин. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик
 • На 20 ноември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Пловдив ще посети Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 21 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски среща в ПМГ "Св. Климент Охридски" и ГПЧЕ "Петър Богдан", гр. Монтана
 • На 21 ноември 2019 г. Нов български университет (КСИЦ, Десислава Бушева) организира кандидатстудентска среща с ученици от  ПМГ "Св. Климент Охридски" и ГПЧЕ "Петър Богдан", гр. Монтана. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 25 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ и Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница
 • На 25 ноември 2019 г. Нов български университет (КСИЦ, Благовеста Йорданова) организира кандидатстудентска среща с ученици от  Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ и Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 25 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Национално училище по изкуствата „Добри Христов”, град Варна
 • На 25 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Музика“ (Милко Милков) организира кандидатстудентска среща с ученици от Национално училище по изкуствата „Добри Христов”, град Варна. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 26 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, град Варна
 • На 26 ноември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Музика“ (Милко Милков) организира кандидатстудентска среща с ученици от Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, град Варна. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 27 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"– гр. Варна
 • На 27 ноември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна ще посети Трета природоматематическа  гимназия "Академик Методий Попов"– гр. Варна. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 28 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Средно училище "Свети Климент Охридски" – гр. Варна
 • На 28 ноември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна ще посети Средно училище  "Свети Климент Охридски" – гр. Варна. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 29 ноември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
 • На 29 ноември 2019 г. Нов български университет (доц. д-р Кристиян Постаджиян, гл. ас. д-р Виктор Аврамов, Благовеста Йорданова) организира кандидатстудентска среща с ученици от  Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 3 декември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" – гр. Варна
 • На 3 декември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна ще посети Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" – гр. Варна. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 4 декември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София
 • На 4 декември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Политически науки“ (гл. ас. д-р Георги Проданов) и КСИЦ (Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 4 декември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Средно училище "Елин Пелин" – гр. Варна
 • На 4 декември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна ще посети Средно училище "Елин Пелин" – гр. Варна. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 5 декември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в 192 СУ "Христо Ботев", Бистрица
 • На 5 декември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Благовеста Йорданова) организира кандидатстудентска среща с ученици от 192 СУ "Христо Ботев", Бистрица. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 6 декември 2019 г. - Модул "Гражданско образование" в СУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Кърджали
 • На 6 декември 2019 г. фондация "Софийска платформа" и Нов български университет ще проведат обучителен модул "Гражданско образование" в СУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Кърджали. По време на обучението представител от КСИЦ (Христо Панчугов) ще предостави информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 6 декември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов", София
 • На 6 декември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Благовеста Йорданова) организира кандидатстудентска среща с ученици от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов", София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 10 декември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи в Средно училище "Димчо Дебелянов" – гр. Варна
 • На 10 декември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна ще посети Средно училище "Димчо Дебелянов" – гр. Варна. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 11 декември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Американски колеж, София
 • На 11 декември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Икономика“ (гл. ас. д-р Едуард Маринов) и КСИЦ (Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от Американски колеж, София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 12 декември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
 • На 12 декември 2019 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева, доц. д-р Соня Алексиева) организира кандидатстудентска среща с ученици от Софийска Професионална Гимназия по Туризъм . По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 12 декември 2019 г. - Кандидатстудентски срещи във Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”
 • На 12 декември 2019 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна ще посети Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 13 декември 2019 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Националното училище за танцово изкуство , София
 • На 13 декември 2019 г. Нов български университет (Благовеста Йорданова, КСИЦ) организира кандидатстудентска среща с ученици от Националното училище за танцово изкуство, София. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 14 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна
 • На 14 януари 2020 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна (Ина Генчева) ще посети Професионална гимназия по текстил и моден дизайн. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 15 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио- Кюри“, гр. Варна
 • На 15 януари 2020 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Варна (Ина Генчева) ще посети Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио- Кюри“. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в СУ „Никола Йонков Вапцаров", гр. Царево
 • На 20 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУ „Никола Йонков Вапцаров", гр. Царево. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 20 януари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в СУ „Никола Вапцаров", гр. Приморско
 • На 20 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Теодора Ризова) организира кандидатстудентска среща с ученици от СУ „Никола Вапцаров", гр. Приморско. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 28 януари 2020 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, гр. Перник
 • На 28 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, гр. Перник. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 28 януари 2020 г. - Кандидатстудентска среща с ученици от Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски", град Перник
 • На 28 януари 2020 г. Нов български университет по инициатива на програмен съвет „Администрация и управление“ (гл. ас. д-р Маргарита Мишева) и КСИЦ (Христо Панчугов) организира кандидатстудентска среща с ученици от Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски", град Перник. По време на кандидатстудентската среща специализирания екип от университета ще предоставят информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.

 • 4 февруари 2020 г. - Кандидатстудентски срещи в Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив
 • На 4 февруари 2020 г. мениджърът на локалния център на Нов български университет в гр. Пловдив (Цветелина Колева-Циркалова ) и КСИЦ (Христо Панчугов) ще посетят Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив. По време на кандидатстудентската среща ще бъдат предоставени рекламни материали и богата информация за възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, спецификите на кандидатстудентския изпити – Тест по общообразователна подготовка (ТОП), възможностите за богат избор от бакалавърски и магистърски програми, възможността за обучение в индивидуална програма, формите на редовното и дистанционното обучение, електронните ресурси за кандидат-студенти и студенти, електронното обучение, възможността за безплатна minor програма-втора специалност, компетенциите, които студентите придобиват в обучението си и възможностите за професионалната реализация.