facebook

Студентско кредитиране

kreditirane_1050x399_crop_478b24840a

 

Новоприетите студенти могат да кандидатстват за студентски кредит, след като заплатят първата си такса.

Услугата се предлага от следните банки. Необходимите уверения можете да изтеглите оттук: 


 Банка ДСК   

 Кей Би Си Банк България ЕАД 

 Юробанк България 

 Алианц Банк 

Обединена българска банка

Българо-американска кредитна банка АД

 
За да кандидатствате, Вие трябва:

  • Да сте български гражданин или гражданин на страните, посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
  • Да сте под 35 години и да се обучавате в редовна бакалавърска, магистърска или докторска програма.
  • Да нямате придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

 

 


Студентският кредит:

  • Покрива таксата за обучение.
  • Фиксираната лихва е не по-висока от 7% за целия период, без обезпечение и без такси и комисиони.
  • Има гратисен период, който съвпада с времето на обучението и се простира до една година след неговото приключване.
  • Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период.


Процедура по кандидатстване


След като изтеглите уверението, го попълнете и изпратете като прикачен файл на e-mail: student@nbu.bg.


Необходимо е в електронното писмо да посочите актуален телефонен номер за връзка.
В максимално кратък срок ще получите отговор къде можете да вземете готовия документ.