Описание на специализираните изпити 2020 г.

opisanie-specializiraniizpitii_1050x399_crop_478b24840a

 

Tелефон за контакт:

 

 • АРХИТЕКТУРА
 • Изпит по рисуване в две части:

  • графично изобразяване на обемна композиция от предмети;
  • съставяне на обемно-пространствена композиция от стереометрични (обемни) елементи
 • МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ на английски език
 • Тест по английски език – ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират по шестобалната система.

 • МУЗИКА
 • Представяне на музикално изпълнение: свирене на инструмент, пеене, танци, електронна композиция или опит с тонрежисьорски програми

 • ПОЛИТИКАТА И ОБЩЕСТВОТО на английски език
 • Изпит на английски език за оценка на комуникативните способности (свободен разговор) и оценка на нивото на ползване (свободен преразказ на прочетен текст и тест)

 • ПСИХОЛОГИЯ на английски език
 • Тест по английски език – ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират по шестобалната система.

 • ТЕАТЪР
 • Изпълнение на монолог, етюд (театрален или пластичен) или танц по избор на кандидата