Описание на специализираните изпити 2020 г.

opisanie-specializiraniizpitii_1050x399_crop_478b24840a

 

Tелефон за контакт:

 

02 8110 155

 • АРХИТЕКТУРА
 • Изпит по рисуване в две части:

  • Изобразяване на обемна композиция от прости стереометрични тела чрез графична техника – от натура

   

  • Изобразяване на обемна композиция от прости стереометрични тела чрез графична техника – от натура с допълнителни построения по задание

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  гл. ас. д-р арх. Климент Иванов

  klivanov@nbu.bg

   

   

   

   

 • МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ на английски език
 • Специализираният изпит е на ниво В2 по Европейската рамка.
  Включва компонентите слушане с разбиране, четене с разбиране, употреба на езика, писане на аргументативно есе от 250-300 думи.  Изпитните задачи са от типа вярно/невярно, задачи с множествен избор, попълване на липсващи думи и словообразуване. Текстовете за четене и слушане са тематично съобразени с програмата, избрана от кандидат-студентите. Кандидатите с международно признати сертификати на ниво В2 се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.

   

   

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  преп. Десислава Зарева

  dzareva@nbu.bg

   

   

   

 • МУЗИКА
 • Изпитът по музика за специалностите музикално изпълнителство е в две части:
  - музикално изпълнение (изпълнение на 2 пиеси по избор или 2 песни)
  - събеседване

  Изпитът за специалностите компютърна и електронна музика,  тонрежисура и мениджмънт се състои в писане на есе на тема „Защо искам да се обучавам в тази специалност“.

  За български танци изпитът е в две части:
  - изпълнение на 2 танцови образци от различни фолклорни области;
  - танцова импровизация.

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

  mkrusteva@nbu.bg

   

   

   

 • ПОЛИТИКАТА И ОБЩЕСТВОТО на английски език
 • Изпит на английски език за оценка на комуникативните способности (свободен разговор) и оценка на нивото на ползване (свободен преразказ на прочетен текст и тест).

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  Елица Узунова

  euzunova@nbu.bg

   

   

   

   

   

 • ПСИХОЛОГИЯ на английски език
 • Специализираният изпит е на ниво В2 по Европейската рамка.
  Включва компонентите слушане с разбиране, четене с разбиране, употреба на езика, писане на аргументативно есе от 250-300 думи. Изпитните задачи са от типа вярно/невярно, задачи с множествен избор, попълване на липсващи думи и словообразуване. Текстовете за четене и слушане са тематично съобразени с програмата, избрана от кандидат-студентите. Кандидатите с международно признати сертификати на ниво В2 се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  преп. Десислава Зарева

  dzareva@nbu.bg

   

   

   

   

 • ТЕАТЪР
 • За специалност Актьорско майсторство:  Изпълнение на монолог, етюд (театрален или пластичен), басня или друг драматургичен текст с размер не по-малко от една страница  от утвърден автор.

  За специалност Танцов театър: Танц по избор на кандидата с времетраене между 2 и 5 минути.

   

   

  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

  Александър Томов

  atomov@nbu.bg