facebook

Магистърски програми „Архитектура“ и „Право“

pravo-architectura_1050x399_crop_478b24840a

Програми за образователно-квалификационна степен „магистър“ според областите на висше образование

 

 

Tелефон за контакт:

E-mail: cstudent@nbu.bg

 

 • Магистърска програма „Архитектура“
 •  

   

  Технически науки

   

  Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация „архитект“, и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“. Обучението е шестгодишно и съчетава теоретични и приложни курсове в областта на урбанизма, териториалното и ландшафтното планиране, архитектурата на сгради и комплекси и архитектурното и урбанистично наследство. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование.

  Приемът включва: подаване на заявление до Ректора на НБУ с приложени дипломи за висше и средно образование; явяване на Тест по общообразователна подготовка (ТОП) и специализиран изпит по рисуване.
   

  Повече за МП „Архитектура“ прочетете тук.

   

  За повече информация:
  Магистърски факултет 
  корпус 1, офис 122; тел.: 02/8110 1528110 133;
  e-mail: inancheva@nbu.bg, pmladenova@nbu.bg

    

 • Магистърска програма „Право“
 •  

   

  Социални, стопански и правни науки


  Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението е петгодишно и включва задължителен шестмесечен стаж и държавни изпити. Кандидатстването в програмата е възможно след завършено средно или висше образование.

  Приемът включва: подаване на заявление до Ректора на НБУ с приложени дипломи за висше и средно образование и явяване на Тест по общообразователна подготовка (ТОП).


  Повече за МП „Право“ прочетете тук.


  За повече информация:

  Магистърски факултет 
  корпус 1, офис 122

  тел.: 02/8110 1528110 133;
  e-mail: inancheva@nbu.bg, pmladenova@nbu.bg