График за консултации и приемни интервюта

 

 
НОВИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ


Може да кандидатствате, ако имате образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност година и половина и включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия.

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

ЕСЕНЕН ПРИЕМ

Нов български университет обявява ЕСЕНЕН прием в магистърските програми.

Срокът за подаване на документи е 21.05.2018 – 28.09.2018 г.

Приемът в магистърските програми включва:                                          

 • интервю с комисия (Според обявените дати за всяка програма.)
 • мотивационно есе
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма                                              

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)                                             
 • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта (оригинал и ксерокопие).                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна, Видин и Пловдив.               

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • Американистика и британистика Консултации:   лице за контакт: проф. Албена Бакрачева, д. н.
  Дата: 25.6.2018 Час: 16:00 - 18:00 ч. e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312 
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
  Интервю:   гл. ас. Амелия Марева
  Дата: 25.6.2018  Час: 16:00 - 18:00 ч. e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312 
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
    Консултации:   лице за контакт: проф. Албена Бакрачева, д. н.
  Дата: 17.09.2018 Час: 16:00 - 18:00 ч. e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312 
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
  Интервю:   гл. ас. Амелия Марева
  Дата: 17.09.2018 Час: 16:00 - 18:00 ч. e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312 
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
    Консултации:   лице за контакт: проф. Албена Бакрачева, д. н.
  Дата: 24.09.2018 Час: 16:00 - 18:00 ч. e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312 
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
  Интервю:   гл. ас. Амелия Марева
  Дата: 24.09.2018 Час: 16:00 - 18:00 ч. e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312 
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
 • Анимационна режисура
 • Анимационна режисура Консултации/Интервю:   Лице за контакт: Веселка Нестерова
  Дата:    e-mail: vnesterova@nbu.bg
  05.06. и 26.06. от 14.40 до 16.10 часа тел.: 02-8110 438
  10.07. от 13.00 до 14.30 часа офис: 408, к.1
  03.09. и 27.09. от 13.00 до 14.30 часа  
 • Артистични практики в архитектурна среда
 • Артистични практики в архитектурна среда Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева, преп. Станимир Божилов
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 12 до 13 ч. e-mail: rmircheva@nbu.bg; sbozhilov@nbu.bg
  Дата: 13.06.2018 г. Час: от 12 до 13 ч. тел.: 02/8110 511,  0889 335 991; 0887 511 807
  Дата: 19.09.2018 г. Час: от 14 до 15 ч. 511, корпус 2
  Дата: 27.09.2018 г. Час: от 17.30 до 18.30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 16 до 17 ч.  
  Дата:13.06.2018 г. Час: от 16 до 17 ч.  
  Дата:  19.09.2018 г. Час: от 15 до 16 ч.  
  Дата:  27.09.2018 г. Час: от 18.30 до 19.30 ч.  
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Артистични психо-социални практики и психодрама Консултации:   лице за контакт: 
  5.06, 12.06., 19.06, 26.06, 3.07., 10.07, 17.07., 24.07, 31.07   07.08, 11.09, 3.09, 18.09,  20.09, 25.09 Час: 13:00- 15:00 Цветелина Йосифова
      Центърза култура и дебат "Червената къща"
      ул. "Любен Каравелов" 15, София 1142
  Интервю:   Т +359888952500
  Дата: 27.09.2018 Час: 09:30 - 16:30 e-mail: tzviossifova@gmail.com 
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Артмениджмънт (управление на културни институции и творчески индустрии) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  Дата: 22.05.; 29.05.; 05.06.; 12.06.; 19.06.; 26.06.; 03.07.; 10.07.; 17.07.; 18.09.; 25.09;  Час: 14.30 - 16.00 e-mail: astefanov@nbu.bg
      тел.: 02 811 02 82
      офис: 212, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 31.05.; 07.06.; 14.06.; 21.06.; 28.06.; 05.07.; 12.07.; 19.07.; 20.09.; 27.09.;  Час: 14.00 - 16.00  
       
       
       
 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации:    лице за контакт: Ирена Димитрова
  Дата: 12.06.2018г.; 17.07.2018г.;21.08.2018г.;11.09.2018г.18.09.2018г Час: 10.00-11.00 e-mail: idimitrova@nbu.bg
      тел.: 02 8110289
      офис: 219, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 12.06.2018г.; 17.07.2018г.;21.08.2018г.;11.09.2018г.18.09.2018г Час:11.00-12.00  
       
       
       
 • Банков мениджмънт РО и ДО
 • Банков мениджмънт РО и ДО Консултации и интервю: Час: лице за контакт: Ралица Вълчева
  Дати:    e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
  за месец май:   тел.: 02/9805639
  22 май 2018 г. зала 316, корпус 1; 29 май 2018 г. /вторник/, зала 316, корпус 1; 31 май 2018 г./четвъртък/, зала 115, корпус 1 10.00 - 12.00 През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с администраторите на програмата от Международен банков институт в офиса на института - на ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1.
  за месец юни:    
  5 юни 2018 г. /вторник/, зала 316, корпус 1; 7 юни /четвъртък/, зала 711, копрус 2; 13 юни 2018 /сряда/, зала 310А, корпус 1; 15 юни /сряда/, зала 316, корпус 1; 10.00 - 12.00  
       
  19 юни 2018 г. /вторник/, зала 119, корпус 1; 21 юни 2018 г. /четвъртък/, зала 119, корпус 1. 15.00 - 17.00  
       
  за месец юли:    
    3 юли 2018 г. /вторник/, зала 118, корпус 1; 5 юли 2018 г. /четвъртък/, зала 310А, корпус 1; 11 юли 2018 г. /сряда/, зала 310А, корпус 1;  10.00 - 12.00  
    18 юли 2018 г. /сряда/, зала 310А, корпус 1; 24 юли 2018 г. /вторник/, зала 310А, корпус 1. 27 юли /петък/, зала 310А, корпус 1.    
         
    за месец август:    
    1 август 2018 г. /сряда/, зала 508А, корпус 1; 8 август 2018 г. /сряда/, зала 508А, корпус 1; 15 август /сряда/,зала 508А, корпус 1;  10.00 - 12.00   
    21 август 2018 г. /вторник/, зала 508А, корпус 1. 15.00 - 17.00  
         
    за месец септември:    
    11 септември 2018 /вторник/,  зала 310А, корпус 1; 13 септември 2018 г. /четвъртък/, зала 310А, корпус 1; 15.00 - 17.00  
    19 септември 2018 г. /сряда/, зала 310А, корпус 1; 21 септември 2018 г. /петък/, зала 310А, корпус 1; 10.00 - 12.00  
    26 септември 2018 г. /петък/, зала 310А, корпус 1 зала 310А, корпус 1; 28 септември 2018 г. /сряда/, зала 310А, корпус 1.    
 • Бизнес администрация РО и ДО
 • Бизнес  администрация Дати за консултации и приемни интервюта координати
    Консултации  за м. май :     лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата:  30.05, 31.05  час:9.00-11.00ч e-mail: tedirizova@mail.bg
  Интервю за м. май : 30.05, 31.05  час:14.00-16.00ч тел.: 02/8110277, 0898 279 200

    
    офис: 207 2 корпус
  Консултации  за юни: 6.06, 7.06,
  20.06,21.06,27.06,
  28.06; 
  час: 9.00-11.00ч.  
  Интервю  за  м. юни:     
  Дата:  6.06,7.06,20.06,21.06, 27.06, 28.06 час: 14.00-16.00ч  
       
       
       
       
  Консултации за юли: 4.07, 5.07, 11.07, 12.07, 18.07,19.07,25.07 час: 9.00-11.00ч.  
       
  Интервю  за м. юли : 4.07, 5.07, 11.07, 12.07,18.07,19.07,
  25.07
  час: 13.00- 15.00ч.  
  Консултации за август: 1.08,2.08, 9.08,15.08,
  30.08
  час:9.00- 11.00ч.  
  Интервю за м. август: 1.08,2.08, 9.08,15.08,
  30.08
  час: 13.00- 15.00ч.  
       
  Консултации за септември: 5.09, 6.09, 12.09, 13.09,19.09,20.09, 26.09, 27.09 час: 9.00-11.00ч.  
       
  Интервю  за м. септември: 5.09, 6.09, 12.09, 13.09,19.09,20.09, 26.09, 27.09 час:13.00-15.00ч.  
       
       
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Бизнес комуникации Консултации:   доц. д-р Татяна Фед
  01.06.2018, 08.06.2018, 15.06.2018 13.00-15.00 tnfed@nbu.bg
  20.07.2018, 13.07.2018, 03.08.2018, 10.08.2018   0898661383
  12.09.2018, 14.09.2018, 19.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018, 28.09.2018   211 корп. 2
       
  Интервю:    
  01.06.2018, 08.06.2018, 15.06.2018 15.00-17.00  
  20.07.2018, 13.07.2018, 03.08.2018, 10.08.2018    
  12.09.2018, 14.09.2018, 19.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018, 28.09.2018    
       
 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 • Бранд мениджмънт (на английски език)  Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Кристиян Банков
    Дата: 14, 21, 28.06.2018 г.  Час: e-mail: kbankov@nbu.bg
    5, 12, 19, 26.07.2018 г.   Иво Велинов
    23, 30.08.2018 г. 16:00-18:00 e-mail: ivelinov@nbu.bg
    3, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28.09.2018 г.    тел.: 02/81101111
    Интервю:    офис:306, 707,  II корпус
    Дата: 14, 21, 28.06.2018 г. Час:  
    5, 12, 19, 26.07.2018 г.    
    23, 30.08.2018 г. 16:00-18:00  
    3, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28.09.2018 г.    
 • Визуална антропология
 • Визуална антропология Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 30.05., 31.05; 04.06.;07.06.;14.06; 15.06; 18.06; 22.06; 28.06; 29.06; 02.07.;05.07;06.07; 09.07; 12.07; 13.07; 16.07; 03.09; 04.09; 10.09.; 13.09; 14.09; 17.09; 20.09; 21.09;27.09; 28.09. Час:  10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0898557030
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
  Дата: 31.05, 7.06; 14.06; 28.06; 5.07; 12.07; 13.09; 20.09; 27.09 Час:  9:30 - 11:00 e-mail: ibokova@nbu.bg
      тел.: 02/8110615
      офис: 613, корпус 2
       
 • Графично и пространствено проектиране
 • Графично и пространствено проектиране Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: Евгени Шиков
    Дата: 22.06.2018 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. e-mail: e.shikov@nbu.bg
    Дата: 06.07.2018 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. тел.: 02/8110408
    Дата: 19.09.2018 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. офис: 408, корпус 1
    Дата: 21.09.2018 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  
    Дата: 26.09.2018 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  
 • Дигитални комуникации
 •     координати
  Дигитални комуникации Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
    Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg; masscom@nbu.bg
    5 юни 2018 г. 14.30 - 15.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
    13 юни 2018 г. 15.00 - 16.00 офис: 709 и 710, корпус 2
    3 юли 2018 г. 14.30 - 15.30  
    4 юли 2018 г. 15.00 - 16.00  
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    20 септември 2018 г. 15.00 - 16.00  
    26 септември 2018 г. 15.00 - 16.00  
 • Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
 • Дизайн на електронни издания и уеб сайтове Консултации:    лице за контакт: ас. Стоян Бунджулов
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 12:00 - 13:00 e-mail: sbundjulov@nbu.bg
      тел.: 8110614, 8110644
      офис: 614 II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 13:00 - 14:00  
       
 • Дипломация и международни отношения
 • Дипломация и международни отношения Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
   29, 31 Май;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
   5, 7, 12, 14, 26 ,28 Юни;    офис: 602, корпус 2
   3, 5, 10, 12 Юли;    
  1, 29 Август;     
  11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 Септември;    
       
       
       
 • Древният Египет в Класическата епоха
 •  Древният Египет в Класическата епоха Консултации:    лице за контакт:
  проф. Сергей Игнатов, д.н., доц. д-р Емил Бузов
  Дата:
  31.05.2017 г.
  21.06.2017 г.
  12.07.2017 г.
  23.08.2017 г.
  18.09.2017 г.
  20.09.2017 г.
  Час:
  14.30-16.30 часа
  14.30-16.30 часа
  13.00-15.00 часа
  13.00-15.00 часа
  13.00-15.00 часа
  13.00-15.00 часа
  e-mail:
  signatov@nbu.bg
  ebuzov@nbu.bg
      тел.: 02/8110406, 0896 893872
      офис: 406, корпус 1; 415, корпус 1
       
  Интервю:    
  Дата:
  31.05.2017 г.
  21.06.2017 г.
  12.07.2017 г.
  23.08.2017 г.
  18.09.2017 г.
  20.09.2017 г.
  Час:
  14.30-16.30 часа
  14.30-16.30 часа
  13.00-15.00 часа
  13.00-15.00 часа
  13.00-15.00 часа
  13.00-15.00 часа
   
       
       
       
 • Европейско управление и икономическа дипломация
 • Европейско управление и икономическа дипломация
  Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
   29, 31 Май;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
   5, 7, 12, 14, 26 ,28 Юни;    офис: 602, корпус 2
   3, 5, 10, 12 Юли;    
  1, 29 Август;     
  11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 Септември;    
       
       
       
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи
 • Език и публичност. Философски и социологически подходи Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Ирена Димитрова
  Дата: 15.06.2018 г., 13.07.2018 г. 17.08.2018 г. 21.09.2018 г.  Час: 13.00-14.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
  idimitrova@nbu.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 15.06.2018 г., 13.07.2018 г. 17.08.2018 г. 21.09.2018 г.  Час: 13.00-14.00  
       
       
       
 • Езикова и речева патология
 •  

  Езикова и речева патология на български и на английски език Консултации:                                                                                      Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07;, 02.08; 06.08; 08.08; 13.08; 15.08; 20.08; 22.08; 27.08; 29.08; 3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30  лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус
     
       лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07;, 02.08; 06.08; 08.08; 13.08; 15.08; 20.08; 22.08; 27.08; 29.08; 3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30  
 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО
 • Екологични експертизи и контрол Консултации:    лице за контакт:  
  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч. доц. д-р Биляна Костова
  22, 29 май 2018 г.   e-mail: bkostova@nbu.bg
  5, 6, 12 юни 2018 г.   тел.: 0888 358 450
  17, 18, 24, 25, 31 юли 2018 г.   офис: С1/22, 1 корпус
  1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 август 2018 г.    
  24, 25, 26, 27, 28 септември 2018 г.    
       
  Интервю:    
  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  22, 29 май 2018 г.    
  5, 6, 12 юни 2018 г.    
  17, 18, 24, 25, 31 юли 2018 г.    
  1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 август 2018 г.    
  24, 25, 26, 27, 28 септември 2018 г.    
 • Експозиционен дизайн и креативни индустрии
 • Експозиционен дизайн и креативни индустрии Консултации:    
  Дата:  04.07.2018 г.
            19.09.2018 г.
          
     лице за контакт: гл. ас. д-р Иво Попов
    Час: 11:10 - 13:10 e-mail: ipopov@nbu.bg
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
  Интервю:    
  Дата:  04.07.2018 г.
            19.09.2018 г.
     
    Час: 13:10 - 14:20  
 • Електронно здравеопазване
 • Електронно здравеопазване Консултации:                                                                                    Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07;, 02.08; 06.08; 08.08; 13.08; 15.08; 20.08; 22.08; 27.08; 29.08;3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30  лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус
     
       лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
  Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07;, 02.08; 06.08; 08.08; 13.08; 15.08; 20.08; 22.08; 27.08; 29.08; 3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30  
       
       
       
 • Живопис
 • Живопис                                         Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева, преп. Станимир Божилов
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 12 до 13 ч. e-mail: rmircheva@nbu.bg; sbozhilov@nbu.bg
  Дата: 13.06.2018 г. Час: от 12 до 13 ч. тел.: 02/8110 511,  0889 335 991; 0887 511 807
  Дата: 19.09.2018 г. Час: от 14 до 15 ч. 511, корпус 2
  Дата: 27.09.2018 г. Час: от 17.30 до 18.30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 16 до 17 ч.  
  Дата:13.06.2018 г. Час: от 16 до 17 ч.  
  Дата:  19.09.2018 г. Час: от 15 до 16 ч.  
  Дата:  27.09.2018 г. Час: от 18.30 до 19.30 ч.  
 • Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
 • Жилищна политика и управление на недвижимите  имоти Консултации:   лице за контакт: доц.д-р Георги Георгиев
  Дата: 12 юни 2018г. Час: 13.00-15.00 e-mail: gngeorgiev@nbu.bg
      тел.: 0888452688
      офис: 508 - 2 корпус, НБУ
       
  Интервю:    
  Дата: 20 септември 2018г. Час: 14.00-16.00  
       
       
       
 • Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
 • Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
    Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg; masscom@nbu.bg
    5 юни 2018 г. 14.30 - 15.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
    13 юни 2018 г. 15.00 - 16.00 офис: 709 и 710, корпус 2
    3 юли 2018 г. 14.30 - 15.30  
    4 юли 2018 г. 15.00 - 16.00  
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    20 септември 2018 г. 15.00 - 16.00  
    26 септември 2018 г. 15.00 - 16.00  
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата   Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Константин Вълчев
  Дата: Час:  e-mail:kosyo@seznam.cz
  30.5.2018 14:30-16:00  
  27.6.2018 14:30-16:00 тел. 0876761202
  2.7.2018 14:30-16:00 ателие по стъкло ЦИ/09, 2 к.
  24.9.2018    
  Интервю:    
  30.5.2018 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  27.6.2018 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  2.7.2018 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  24.9.2018 14:30-16:00  
 • Илюстриране и графични технологии
 • Илюстриране и графични технологии Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева, доц. д-р Калина Христова
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. e-mail: rmircheva@nbu.bg; k_hristova@nbu.bg
  Дата: 13.06.2018 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. тел.: 02/8110 511,  0889 335 991; 0898 505 795
  Дата: 19.09.2018 г. Час: от 11:30 до 12:30 ч. Консултациите и приемните интервюта ще се провеждат в ЦИ 01 (Ателие по графика и илюстрация, Център по изкуства)
  Дата: 26.09.2018 г. Час: от 11:30 до 12:30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 16:00 до 18:00 ч.  
  Дата: 13.06.2018 г. Час: от 16:00 до 18:00 ч.  
  Дата: 19.09.2018 г. Час: от 12:30 до 14:30 ч.  
  Дата: 26.09.2018 г. Час: от 12:30 до 14:30 ч.  
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Иновации и предприемачество в информационните и комуникационни технологии Консултации:    лице за контакт:
  инж. Цветелина Попова
  Дата: 21.05.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 e-mail: cpopova@nbu.bg 
            04 и 25.06.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 13.06.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 04.07.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 16.07.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 офис: 609 2- ри корпус
  Дата: 06 и 20.08.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 06 и 13.09. 2018 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 17.09.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 19.09.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 21.05. 2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
            04 и 25.06.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 13.06.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 04.07.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 16.07.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 06 и 20.08.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 06 и 13.09. 2018 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
    Дата: 17.09.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 19.09.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Светла Янева, Марияна Стоянова
  Дата:  Час:  e-mail: sianeva@nbu.bg; mbstoianova@nbu.bg
  5.6.2018 11:00-13:00 ч. тел.: 02/81 10 276
  19.6.2018 14:00-16:00 ч. офис: 206, 2 корпус
  17.7.2018 14:00-16:00 ч.  
  10.9.2018 11:00-13:00 ч.  
  28.9.2019 11:00-13:00 ч.  
  Интервю:    
  Дата:  Час:  
  5.6.2018 11:00-13:00 ч.  
  19.6.2018 14:00-16:00 ч.  
  17.7.2018 14:00-16:00 ч.  
  10.9.2018 11:00-13:00 ч.  
  28.9.2019 11:00-13:00 ч.  
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми Консултации:    лице за контакт: 
  Дата: Час:  e-mail: mppopova@nbu.bg
  25.6.2018    11:00-16.00   
  17.7.2018    11:00-16.00  тел.: 0899157145
  22.8.2018    11:00-16.00  офис:ЦИ/I13, 2 к.
  13.9.2018    11:00-16.00   
  25.9.2018    11:00-16.00   
  Интервю:    
  25.6.2018   Час:  11:00-16.00  офис:ЦИ/ 13, 2 к.
  17.7.2018    11:00-16.00  офис:ЦИ/ 13, 2 к.
  22.8.2018    11:00-16.00  офис:ЦИ/ 13, 2 к.
  13.9.2018    11:00-16.00   
  25.9.2018    11:00-16.00   
 • Киберсигурност РО
 • Киберсигурност       

                                       

  Консултации:   Лица за контакт:                                                               1. проф. Николай Радулов
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110642
      офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
  Интервю:   e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       3. проф. Георги Бахчеванов                                                                                  e-mail: gbahchevanov@nbu.bg                                 тел. 02 8110272                                                      офис 202, к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                       e-mail: syilmazova@nbu.bg                                                             тел.  02 8110272                                                                                               офис 202, к. 2                                                               
 • Класическа музика
 • Класическа музика Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Дата: 13.-14.06.2018 Час: 10:00-12:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg
  28.-29.06.2018    тел.: 08 8110 534
  03.-04.07.2018   офис: 504 a - I корпус
  18.-19.07.2018    
  24.-25.07.2018    
  13.14.09.2018    
  18.-19.09.2018    
  Интервю:     
  Дата: 26.06.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 04.09.2018;  Час: 10:00-12:00  
  11.09.2018; 18.09.2018    
       
       
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Светослав Савов
      e-mail: svet.savov@gmail.com
  Дата:  Час: тел.: 0898566710
  20.06.2018г. (гл. ас. д-р Светослав Савов) 13:00 - 16:00 офис: 401 - 1 корпус
  18.07.2018г. (гл. ас. д-р Светослав Савов) 10:00 - 13:00  
  10.08.2018г. (доц. д-р Никола Атанасов) 09:00 - 12:00  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  14.09.2018г. 09:00 - 13:00  
  19.09.2018г. 16:00 - 19:00  
       
 • Клинична социална работа
 •  

  Клинична социална работа Консултации:     лице за контакт: доц. д-р Златка Михова
  Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07;   3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30 e-mail: zmmihova@gmail.com, тел.:  0888366535,                  фис: 114 втори корпус
       
       лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус
     
  Интервю:  
  Дата: 21 юни 2018 Час: 13:00-14:30
  Дата: 26 септември 2018 Час: 9:30-12:30
       
       
       
 • Когнитивна наука (на английски език)
 • Когнитивна наука (на английски език) Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Армина Джанян
  Дата:    e-mail: ajanyan@cogs.nbu.bg
  за насрочване на консултации - чрез имейл на: ajanyan@cogs.nbu.bg    
  Интервю:   офис 416 - 1 корпус
  Дата: Час:  
  13.06.2018 г. 14:00 - 16:00  
  11.07.2018 г. 12:30 - 14:00  
  11.09.2018 г. 13:00 - 15:00  
  18.09.2018 г. 13:00 - 15:00  
 • Композиция и дирижиране
 • Композиция и дирижиране Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Дата: 13.-14.06.2018 Час: 10:00-12:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg
  28.-29.06.2018    тел.: 08 8110 534
  03.-04.07.2018   офис: 504 a - I корпус
  18.-19.07.2018    
  24.-25.07.2018    
  13.14.09.2018    
  18.-19.09.2018    
  Интервю:     
  Дата: 26.06.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 04.09.2018;  Час: 10:00-12:00  
  11.09.2018; 18.09.2018    
       
       
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 • Криминология и политикиза превенция на пpестъпността                     Консултации:   Лица за контакт:                                                               1. проф. Николай Радулов
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110642
      офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
  Интервю:   e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       3. проф. Георги Бахчеванов                                                                                  e-mail: gbahchevanov@nbu.bg                                 тел. 02 8110272                                                      офис 202, к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                       e-mail: syilmazova@nbu.bg                                                             тел.  02 8110272                                                                                               офис 202, к. 2                                                               
 • Културен туризъм РО и ДО
 • Културен туризъм Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 30.05., 31.05; 04.06.;07.06.;14.06; 15.06; 18.06; 22.06; 28.06; 29.06; 02.07.;05.07;06.07; 09.07; 12.07; 13.07; 16.07; 03.09; 04.09; 10.09.; 13.09; 14.09; 17.09; 20.09; 21.09;27.09; 28.09. Час:  10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0898557030
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
  Дата: 31.05, 7.06; 14.06; 28.06; 5.07; 12.07; 13.09; 20.09; 27.09 Час:  9:30 - 11:00 e-mail: ibokova@nbu.bg
      тел.: 02/8110615
      офис: 613, корпус 2
       
 • Културна и социална антропология
 •  Културна и социална антропология Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 30.05., 31.05; 04.06.;07.06.;14.06; 15.06; 18.06; 22.06; 28.06; 29.06; 02.07.;05.07;06.07; 09.07; 12.07; 13.07; 16.07; 03.09; 04.09; 10.09.; 13.09; 14.09; 17.09; 20.09; 21.09;27.09; 28.09. Час: 10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0898557030
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: доц. д-р Магдалена Елчинова
  Дата: 31.05, 7.06; 14.06; 28.06; 5.07; 12.07; 13.09; 20.09; 27.09 Час: 14:30-16:00 часа  e-mail: melchinova@nbu.bg
      тел.: 02/8110615
      офис: 613, корпус 2
       
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Лидерство и публичен мениджмънт Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  Дата: 22.05.; 29.05.; 05.06.; 12.06.; 19.06.; 26.06.; 03.07.; 10.07.; 17.07.; 18.09.; 25.09;  Час: 14.30 - 16.00 e-mail: astefanov@nbu.bg
      тел.: 02 811 02 82
      офис: 212, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 31.05.; 07.06.; 14.06.; 21.06.; 28.06.; 05.07.; 12.07.; 19.07.; 20.09.; 27.09.;  Час: 14.00 - 16.00  
       
       
       
 • Лингводидактика
 • Лингводидактика Консултации:    лице за контакт:  доц. д-р Елена Савова
  Дата:07.06.2018 г. Час: 12.30-14.30 e-mail: esavova@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312, 0889012461
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
       
  Интервю:     
  Дата:19.06.2018 г. Час: 12.30-14.30  
       
  Консултации:    лице за контакт:  доц. д-р Елена Савова
  Дата:05.07.2018 г. Час: 12.30-14.30 e-mail: esavova@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312, 0889012461
      офис: 312 - НБУ - II корпус 
         
    Интервю: 12.07.2018 г.    
         
    Консултации:    лице за контакт:  доц. д-р Елена Савова
    Дата:18.09.2018 г. Час: 12.30-14.30 e-mail: esavova@nbu.bg
        тел.: 02/8110 312, 0889012461
        офис: 312 - НБУ - II корпус 
         
    Интервю: 26.09.2018 г.    
         
 • Литература, книгоиздаване, медии
 • Литература, книгоиздаване, медии Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
  Дата: 13.09.2018 г., 20.09.2018 г., 27.09.2018 г. Час: 10:00 - 12:00 ч. доц. д-р Морис Фадел
      тел.: 02 8110132
      офис: 211, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 13.09.2018 г., 20.09.2018 г., 27.09.2018 г. Час: 13:00 - 16:00 ч.  
       
       
       
 • Маркетинг мениджмънт РО и ДО
 •  
  Маркетинг мениджмънт

  Консултации:   лице за контакт: Петър Арабаджийски, Елина Велева, Десислава Симеонова
    Дата: Час: e-mail: parabadzhiyski@gmail.com, eveleva@gmail.com, dsimeonova@nbu.bg
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00 тел.: 02/8110604; 02/8110277; 02/8110635
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00 офис:604 II корпус, 605 II корпус, 207 II корпус,  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00  
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО
 •  Международен алтернативен туризъм РО и ДО Консултации:    лице за контакт:  
  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч. доц. д-р Биляна Костова
  22, 29 май 2018 г.   e-mail: bkostova@nbu.bg
  5, 6, 12 юни 2018 г.   тел.: 0888 358 450
  17, 18, 24, 25, 31 юли 2018 г.   офис: С1/22, 1 корпус
  1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 август 2018 г.    
  24, 25, 26, 27, 28 септември 2018 г.    
       
  Интервю:    
  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  22, 29 май 2018 г.    
  5, 6, 12 юни 2018 г.    
  17, 18, 24, 25, 31 юли 2018 г.    
  1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 август 2018 г.    
  24, 25, 26, 27, 28 септември 2018 г.    
 • Международен бизнес
 •     
      Международен бизнес
       
  Консултации:   лице за контакт: Петър Арабаджийски, Елина Велева, Галина Стоева
    Дата: Час: e-mail: parabadzhiyski@gmail.com, eveleva@gmail.com, gstoeva@nbu.bg
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00 тел.: 02/8110604; 02/8110277; 02/8110635
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00 офис:604 II корпус, 605 II корпус, 207 II корпус,  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00  
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Международни бизнес комуникации (на английски език) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg; masscom@nbu.bg
  5 юни 2018 г. 14.30 - 15.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
  13 юни 2018 г. 15.00 - 16.00 офис: 709 и 710, корпус 2
  3 юли 2018 г. 14.30 - 15.30  
  4 юли 2018 г. 15.00 - 16.00  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  26 септември 2018 г. 15.00 - 16.00  
       
 • Международни отношения и публично управление (на френски език)
 • Международни отношения и публично управление (на френски език) Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
   29, 31 Май;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
   5, 7, 12, 14, 26 ,28 Юни;    офис: 602, корпус 2
   3, 5, 10, 12 Юли;    
  1, 29 Август;     
  11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 Септември;    
       
       
       
 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Мениджмънт за организационно съвършенство - РО и ДО Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 21, 22, 28, 29 май;4, 5, 11, 12, 13, 18, 20 юни Час:  от 14.30 до 16.30 e-mail: maivanova@nbu.bg
  2, 3, 4, 9, 10, 11 юли   тел.:  02 8110277
  28, 29 август   офис: 207, корпус 2
  3, 4, 10,11,17, 18, 24, 25, 27, септември    
  Интервю:    
  Дата: 21, 22, 28, 29 май;4, 5, 11, 12, 13, 18, 20 юни Час:  от 14.30 до 16.30  
  2, 3, 4, 9, 10, 11 юли    
  28, 29 август    
  3, 4, 10,11,17, 18, 24, 25, 27, септември    
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Мишева
  Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
  21.05, 28.05 09:00-10:00 тел.: 02/8110 623
  04.06, 11.06, 18.06, 25.06   офис: 603, 2 корпус
  02.07, 09.07, 30.07    
  20.авг    
  10.09, 17.09    
       
  22.05, 23.05, 29.05, 30.05 15:00-16:00  
  05.06, 06.06, 12.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06    
  03.07, 04.07, 11.07, 31.07    
  01.08, 21.08, 22.08    
  11.09, 12.09, 18.09, 19.09    
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  21.05, 28.05 10:00-11:00  
  04.06, 11.06, 18.06, 25.06    
    02.07, 09.07, 30.07    
    20.авг    
    10.09, 17.09    
         
    22.05, 23.05, 29.05, 30.05 16:00-17:00  
    05.06, 06.06, 12.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06    
    03.07, 04.07, 11.07, 31.07    
    01.08, 21.08, 22.08    

   

  11.09, 12.09, 18.09, 19.09
  25.09, 26.09

  15:00-17:00 
   
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
  Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Мишева
  Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
  21.05, 28.05 09:00-10:00 тел.: 02/8110 623
  04.06, 11.06, 18.06, 25.06   офис: 603, 2 корпус
  02.07, 09.07, 30.07    
  20.авг    
  10.09, 17.09    
       
  22.05, 23.05, 29.05, 30.05 15:00-16:00  
  05.06, 06.06, 12.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06    
  03.07, 04.07, 11.07, 31.07    
  01.08, 21.08, 22.08    
  11.09, 12.09, 18.09, 19.09    
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  21.05, 28.05 10:00-11:00  
  04.06, 11.06, 18.06, 25.06    
    02.07, 09.07, 30.07    
    20.авг    
    10.09, 17.09    
         
    22.05, 23.05, 29.05, 30.05 16:00-17:00  
    05.06, 06.06, 12.06, 19.06, 20.06, 26.06, 27.06    
    03.07, 04.07, 11.07, 31.07    
    01.08, 21.08, 22.08    
    11.09, 12.09, 18.09, 19.09    
     25.09, 26.09  15-00-17:00  
 • Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
 •   Дати за консултации и приемни интервюта координати
   Мениджмънт  на туристическия бизнес - ДО
  Консултации  за м. май:     лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата:  30.05, 31.05  час:9.00-11.00ч e-mail: tedirizova@mail.bg
  Интервю за м. май: 30.05, 31.05  час:14.00-16.00ч тел.: 02/8110277, 0898 279 200

    
    офис: 207 2 корпус
  Консултации  за юни: 6.06, 7.06,
  20.06,21.06,27.06,
  28.06; 
  час: 9.00-11.00ч.  
  Интервю  за  м. юни:     
  Дата:  6.06,7.06,20.06,21.06, 27.06, 28.06 час: 14.00-16.00ч  
       
       
       
       
  Консултации за юли: 4.07, 5.07, 11.07, 12.07, 18.07,19.07,25.07 час: 9.00-11.00ч.  
       
  Интервю  за м. юли: 4.07, 5.07, 11.07, 12.07,18.07,19.07,
  25.07
  час: 13.00- 15.00ч.  
  Консултации за август: 1.08,2.08, 9.08,15.08,
  30.08
  час:9.00- 11.00ч.  
  Интервю за м. август: 1.08,2.08, 9.08,15.08,
  30.08
  час: 13.00- 15.00ч.  
       
  Консултации за септември: 5.09, 6.09, 12.09, 13.09,19.09,20.09, 26.09, 27.09 час: 9.00-11.00ч.  
       
  Интервю  за м. септември: 5.09, 6.09, 12.09, 13.09,19.09,20.09, 26.09, 27.09 час:13.00-15.00ч.  
       
       
 • Мода и бизнес стратегии
 • Мода и бизнес стратегии Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Кристина Савова
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 10:00 - 11:00 e-mail: ksavova@nbu.bg
      тел.: 8110614, 8110644
      офис: 614 ІІ корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 11:00 - 12:00  
       
 • Мода и стайлинг
 • Мода и стайлинг Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Кристина Савова
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 10:00 - 11:00 e-mail: ksavova@nbu.bg
      тел.: 8110614, 8110644
      офис: 614 ІІ корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 11:00 - 12:00  
       
 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Музикално изпълнителство на английски език Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Дата: 13.-14.06.2018 Час: 10:00-12:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg
  28.-29.06.2018    тел.: 08 8110 534
  03.-04.07.2018   офис: 504 a - I корпус
  18.-19.07.2018    
  24.-25.07.2018    
  13.14.09.2018    
  18.-19.09.2018    
  Интервю:     
  Дата: 26.06.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 04.09.2018;  Час: 10:00-12:00  
  11.09.2018; 18.09.2018    
       
       
 • Музикознание
 • Музикознание Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
  11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
  16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
  18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
  23.1.2018 11:00 – 13:00  
  25.1.2018 9:00 – 11:20  
  30.1.2018 11:00 – 13:00  
  6.2.2018 11:00 – 13:00  
  8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Мултимедия и компютърна анимация
 • Мултимедия и компютърна анимация Консултации:   гл. ас. д-р Мария Георгиева
  Дата: Час: e-mail: m.georgieva@nbu.bg
  31.05.2018 г. 09:00-11:00 часа тел.: 8110 651
  11.06.2018 г. 14:00-16:00 часа  
  20, 27.09.2018 г. 09:00-11:00 часа офис 611, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  31.05.2018 г. 09:00-11:00 часа  
  11.06.2018 г. 14:00-16:00 часа  
  20, 27.09.2018 г. 09:00-11:00 часа  
 • Национална и международна сигурност - РО и ДО
 • Национална и международна сигурност РО и ДО                                             Консултации:   Лица за контакт:                                                               1. проф. Николай Радулов
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110642
      офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
  Интервю:   e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       3. проф. Георги Бахчеванов                                                                                  e-mail: gbahchevanov@nbu.bg                                 тел. 02 8110272                                                      офис 202, к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                       e-mail: syilmazova@nbu.bg                                                             тел.  02 8110272                                                                                               офис 202, к. 2                                                               
 • Организационна и социална психология
 • Организационна и социална психология Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Соня Драгова-Колева          
       e-mail: sonyadragova@nbu.bg
       тел.: 02/8110434; 8110104 офиси: 414 б и 401 в  1 корпус
  Дата: Час:  
  11.6.2018 г. 15:00 - 18:00 офис 402, I корпус
  12.6.2018 г. 10:00-12:00 и 15:00-17:00 офис 402, I корпус
  18.6.2018 г. 15:00 - 18:00 офис 402, I корпус
  10.7.2018 г. 15:00 - 17:00  офис 414 б, I корпус
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  11.7.2018 г. 14:00 - 17:00 офис 414 б, I корпус
  19.9.2018 г. 09:30 - 17:30 офис 414 б, I корпус
  20.9.2018 г. 09:30 - 17:30 офис 414 б, I корпус
  26.9.2018 г. 09:30 - 17:30 офис 414 б, I корпус
 • Писмен и устен превод
 • Писмен и устен превод Консултации:     лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 19.07.2018 г. Час: 16.00 - 18.00 ч. e-mail: bnaimushin@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312, 089 845 1618
      офис: 312 НБУ II корпус
       
  Интервю:   гл. ас. Амелия Марела 
  Дата: 19.07. 2018 г. Час: 16.00 - 18.00 ч. e-mail: amareva@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312
      офис: 312 НБУ II корпус
       
    Консултации:     лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 17.09.2018 г. Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: bnaimushin@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312, 089 845 1618
      офис: 312 НБУ II корпус
       
  Интервю:   гл. ас. д-р Венета Сиракова
  Дата: 18.09. 2018 г. Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: vsirakova@nbu.bg
      тел.: 02/8110 371
      офис: 201 НБУ II корпус
       
    Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 27.09.2018 г. Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: bnaimushin@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312, 089 845 1618
      офис: 312 НБУ II корпус
       
  Интервю:   гл. ас. Амелия Марела 
  Дата: 27.09. 2018 г. Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: amareva@nbu.bg
      тел.: 02/8110 312
      офис: 312 НБУ II корпус
       
 • Плакат и комуникативен дизайн
 • Плакат и комуникативен дизайн                                          Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева, доц. д-р Калина Христова
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. e-mail: rmircheva@nbu.bg; k_hristova@nbu.bg
  Дата: 13.06.2018 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. тел.: 02/8110 511,  0889 335 991; 0898 505 795
  Дата: 19.09.2018 г. Час: от 11:30 до 12:30 ч. Консултациите и приемните интервюта ще се провеждат в ЦИ 01 (Ателие по графика и илюстрация, Център по изкуства)
  Дата: 26.09.2018 г. Час: от 11:30 до 12:30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 30.05.2018 г. Час: от 16:00 до 18:00 ч.  
  Дата: 13.06.2018 г. Час: от 16:00 до 18:00 ч.  
  Дата: 19.09.2018 г. Час: от 12:30 до 14:30 ч.  
  Дата: 26.09.2018 г. Час: от 12:30 до 14:30 ч.  
 • Политически коммуникации
 • Политически коммуникации Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
   29, 31 Май;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
   5, 7, 12, 14, 26 ,28 Юни;    офис: 602, корпус 2
   3, 5, 10, 12 Юли;    
  1, 29 Август;     
  11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 Септември;    
       
       
       
 • Политически мениджмънт и публични политики
 • Политически мениджмънт и публични политики Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
   29, 31 Май;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
   5, 7, 12, 14, 26 ,28 Юни;    офис: 602, корпус 2
   3, 5, 10, 12 Юли;    
  1, 29 Август;     
  11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 Септември;    
       
       
       
 • Поп и джаз музика
 • Поп и джаз музика Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Дата: 13.-14.06.2018 Час: 10:00-12:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg
  28.-29.06.2018    тел.: 08 8110 534
  03.-04.07.2018   офис: 504 a - I корпус
  18.-19.07.2018    
  24.-25.07.2018    
  13.14.09.2018    
  18.-19.09.2018    
  Интервю:     
  Дата: 26.06.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 04.09.2018;  Час: 10:00-12:00  
  11.09.2018; 18.09.2018    
       
       
 • Продуктов дизайн за интериор
 • Продуктов дизайн в интериора Консултации:    лице за контакт: доц. Банко Банков
  тел. 0888 855 842
  гл. ас. д-р Явор Жаблянов
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 11:10 - 13:10 e-mail: bankobankov@abv.bg
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 13:10 - 14:20  
       
 • Пространствен дизайн
 • Пространствен дизайн Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Иво Попов
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 11:10 - 13:10 e-mail: ipopov@nbu.bg
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2018 г.
           04.07.2018 г.
           19.09.2018 г.
  Час: 13:10 - 14:20  
       
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО
 •                                  Противодействие на престъпността и тероризма                                 Консултации:   Лица за контакт:                                                               1. проф. Николай Радулов
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110642
      офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
  Интервю:   e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       3. проф. Георги Бахчеванов                                                                                  e-mail: gbahchevanov@nbu.bg                                 тел. 02 8110272                                                      офис 202, к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                       e-mail: syilmazova@nbu.bg                                                             тел.  02 8110272                                                                                               офис 202, к. 2                                                               
 • Психология на развитието
 • Психология на развитието Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Милена Мутафчиева          
  Дата: Час:  e-mail: mmutafchieva@nbu.bg
  10.7.2018 г. 13:00 - 15:00 офис 414 Б, I корпус
  12, 13, 27.09.2018 г. 13:00 - 15:00 офис 414 Б, I корпус
  10.10.2018 г. 13:00 - 15:00 офис 414 Б, I корпус
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.7.2018 г. 13:00 - 15:00 офис 414 Б, I корпус
  12, 13, 27.09.2018 г. 13:00 - 15:00 офис 414 Б, I корпус
  10.10.2018 г. 13:00 - 15:00 офис 414 Б, I корпус
 • Психо-социални интервенции с деца и семейства
 • Психо-социални интервенции с деца и семейства Консултации:   лице за контакт: 
  4.09,13.09, 18.09,  27.09 Час: 11:00- 15:00 д-р Антоанета Матеева
       
      email: mateeva.antoaneta@gmail.com 
  Интервю:   GSM: +359898970582, тел: 028110683
  Дата: 4.09,13.09, 18.09,  27.09 Час: 11:00 - 15:00 офис: 213, 2 корпус
 • Реклама и бранд мениджмънт
 •  Реклама и бранд мениджмънт Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Кристиян Банков
    Дата: 14, 21, 28.06.2018 г.  Час: e-mail: kbankov@nbu.bg
    5, 12, 19, 26.07.2018 г.   Иво Велинов
    23, 30.08.2018 г. 16:00-18:00 e-mail: ivelinov@nbu.bg
    3, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28.09.2018 г.    тел.: 02/81101111
    Интервю:    офис:306, 707,  II корпус
    Дата: 14, 21, 28.06.2018 г. Час:  
    5, 12, 19, 26.07.2018 г.    
    23, 30.08.2018 г. 16:00-18:00  
    3, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28.09.2018 г.    
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян
  e-mail: kpostagian@nbu.bg
  0888 78 28 74
  офис: 408, корпус 1
    Дата: 31.05.2018 г. Час: 11:30 - 12:30 ч.  
    Дата: 14.06.2018 г. Час: 11:30 - 12:30 ч.  
    Дата: 12.07.2018 г. Час: 11:30 - 12:30 ч.  
    Дата: 26.07.2018 г. Час: 11:30 - 12:30 ч.  
    Дата: 03.09.2018 г. Час: 12:00 - 13:00 ч.  
    Дата: 11.09.2018 г. Час:  9:30 - 10:30 ч.  
    Дата: 18.09.2018 г. Час: 15:00 - 17:00 ч.  
    Дата: 26.09.2018 г. Час: 15:00 - 17:00 ч.  
         
    Консултации: всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в офис 408 I    
 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Софтуерни технологии в Интернет Консултации:   гл. ас. д-р Марияна Райкова
  Дата: Час: e-mail: mraykova@nbu.bg
  31.05.2018 г. 08:00-9:30 часа тел.: 8110 651
  14.06.2018 г. 08:00-9:30 часа  
  20.09.2018 г. 09:30-15:00 часа офис 611, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  31.05.2018 г. 08:00-9:30 часа  
  14.06.2018 г. 08:00-9:30 часа  

  20.09.2018 г.

  25.09.2018 г.

  09:30-15:00 часа

  09:00-15:00 часа

   
 • Социално предприемачество
 • Социално предприемачество Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Ирена Димитрова
  Дата: 15.06.2018 г., 13.07.2018 г. 17.08.2018 г. 21.09.2018 г.  Час: 12.00-13.00 ч. e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
  idimitrova@nbu.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 15.06.2018 г., 13.07.2018 г. 17.08.2018 г. 21.09.2018 г.  Час: 12.00-13.00  
       
       
       
 • Сравнително изкуствознание
 • Сравнително изкуствознание Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 28.09; 29.05., 31.05; 04.06.;07.06.;14.06; 15.06; 18.06; 22.06; 28.06; 29.06; 02.07.;05.07;06.07; 09.07; 12.07; 13.07; 16.07; 03.09; 04.09; 10.09.; 13.09; 14.09; 17.09; 20.09; 21.09;27.09; 28.09. Час: 10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg, тел.: 0898557030, офис: 613, корпус 2
       
       
       
       
  Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Росица Гичева
  Дата:  09.07;  Час: 16.30-18.00 ч. e-mail: oksanaminaeva@hotmail.com
  Дата: 08.08; 26.09. Час: 14:30-16:00 часа тел. 02/8110122
      офис: 104, корпус 1
       
       
       
      лице за контакт: доц. д-р Оксана Минаева
  Дата: 28.05.,04.06; 11.06; 18.06; 25.06; 03.07; 04.09; 11.09; 18.09; 25.09.;28.09 Час: 11.30-13.00 ч. e-mail: r.gicheva@nbu.bg
      тел. 02/8110613
      офис: 613, корпус 2
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток Консултации:    лице за контакт:
  ас. д-р Владимир Маринов
  Дата:
  28.05.2018 г.
  04.06.2018 г.
  11.06.2018 г.
  02.07.2018 г.
  09.07.2018 г.
  14.09.2018 г.
  Час:
  11.00-12.00 часа
  11.00-12.00 часа
  11.00-12.00 часа
  17.00-18.00 часа
  17.00-18.00 часа
  17.00-18.00 часа
  e-mail:
  vmarinov@nbu.bg
      тел.:  0897 22 46 42
      офис: 101, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата:
  28.05.2018 г.
  04.06.2018 г.
  11.06.2018 г.
  02.07.2018 г.
  09.07.2018 г.
  14.09.2018 г.
  Час:
  11.00-12.00 часа
  11.00-12.00 часа
  11.00-12.00 часа
  17.00-18.00 часа
  17.00-18.00 часа
  17.00-18.00 часа
   
       
       
       
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • Стратегическо лидерство (на английски език) Консултации и интервюта    лице за контакт: Елица Узунова
  Дата: Час: 13.00-17.00 e-mail:euzunova@nbu.bg
   29, 31 Май;   тел.: 02/8110602
   5, 7, 12, 14, 26 ,28 Юни;    офис: 602, корпус 2
   3, 5, 10, 12 Юли;    
  1, 29 Август;     
  11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 Септември;    
       
       
       
 • Сценичен дизайн и медии
 • Сценичен дизайн и медии Консултации:    лице за контакт:  ас. Христина Дякова
  Дата: Час:  e-mail: hdyakova @nbu.bg
  30.5.2018    11:00-13.00   
  25.6.2018    11:00-13.00  тел.: 0887794210
  9.7.2018    11:00-13.00  офис:511, 2 к.
  13.8.2018    11:00-13.00  
  5.9.2018    11:00-13.00  
  Интервю:    
  30.5.2018 Час: 11.00-13.00 офис:511, 2 к.
  25.6.2018 11.00-13.00 офис:511, 2 к.
  9.7.2018 11.00-13.00 офис:511, 2 к.
  13.8.2018 11.00-13.00 офис:511, 2 к.
  5.9.2018 11.00-13.00 офис:511, 2 к.
 • Счетоводство и одитинг
 •    
   Счетоводство и одитинг
       
  Консултации:   лице за контакт: Петър Арабаджийски, Елина Велева, Галина Стоева
    Дата: Час: e-mail: parabadzhiyski@gmail.com, eveleva@gmail.com, gstoeva@nbu.bg
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00 тел.: 02/8110604; 02/8110277; 02/8110635
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00 офис:604 II корпус, 605 II корпус, 207 II корпус,  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00  
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
 • Танцово изкуство
 • Танцово изкуство Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Дата: 13.-14.06.2018 Час: 10:00-12:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg
  28.-29.06.2018    тел.: 08 8110 534
  03.-04.07.2018   офис: 504 a - I корпус
  18.-19.07.2018    
  24.-25.07.2018    
  13.14.09.2018    
  18.-19.09.2018    
  Интервю:     
  Дата: 26.06.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 04.09.2018;  Час: 10:00-12:00  
  11.09.2018; 18.09.2018    
       
       
 • Творческо писане
 •  

  Творческо писане  Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Емилия Дворянова
  Дата: 12.09.2018 г., 19.09.2018 г., 26.09.2018 г. Час: 10:00 - 12:00 ч. e-mail: dvorianova13@gmail.com
      тел.: 02 8110132
      офис: 211, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 12.09.2018 г., 19.09.2018 г., 26.09.2018 г. Час: 13:00 - 16:00 ч.  
       
       
       
 • Театрално изкуство и общество
 • Театрално изкуство и общество Консултации:    лице за контакт: Ирена Христова секретар -специалист, доц. д-р Анна Пампулова /програмен директор/
  Дата: 28.05., 11.06., 17.09.2018г. Час: 11:00-12:00ч. e-mail: ihristova@nbu.bg
      тел.:
      офис:  02/ 8110 513
       
  Интервю:     
  Дата: 28.05., 11.06., 17.09.2018г. Час: 11:00-13:00ч.  
       
       
       
 • Телекомуникации
 • Телекомуникации Консултации:    лице за контакт:
  инж. Цветелина Попова
  Дата: 21.05. 2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 e-mail: cpopova@nbu.bg 
            04 и 25.06.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 12.06.2018 (вторник) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 04.07.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 16.07.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 офис: 609 2- ри корпус
  Дата: 07 и 21.08.2018 (вторник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 06 и 13.09. 2018 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 17.09.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 19.09.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 21.05. 2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
            04 и 25.06.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 12.06.2018 (вторник) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 04.07.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 16.07.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 07 и 21.08.2018 (вторник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 06 и 13.09. 2018 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
    Дата: 17.09.2018 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 19.09.2018 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
 • Тонрежисура
 • Тонрежисура Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Дата: 13.-14.06.2018 Час: 10:00-12:00 e-mail: mkrusteva@nbu.bg
  28.-29.06.2018    тел.: 08 8110 534
  03.-04.07.2018   офис: 504 a - I корпус
  18.-19.07.2018    
  24.-25.07.2018    
  13.14.09.2018    
  18.-19.09.2018    
  Интервю:     
  Дата: 26.06.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 04.09.2018;  Час: 10:00-12:00  
  11.09.2018; 18.09.2018    
       
       
 • Тракия и културата на Древния свят
 • Тракия и културата на Древния свят Консултации:   офис: 613, корпус 2
  Дата: 28.09; 29.05., 31.05; 04.06.;07.06.;14.06; 15.06; 18.06; 22.06; 28.06; 29.06; 02.07.;05.07;06.07; 09.07; 12.07; 13.07; 16.07; 03.09; 04.09; 10.09.; 13.09; 14.09; 17.09; 20.09; 21.09;27.09; 28.09. Час: 10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0878193416
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:     
  Дата: 05.06; 12.06; 19.06; 04.09; 18.09; 25.09 Час: 13.00 до 14.30 часа лице за контакт: доц. д-р Валентина Ганева - Маразова
      e-mail: valentina.ganeva@gmail.com
      тел.: 02/8110128
      офис: 108, корпус 2
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на английски и български език)
  Консултации:      лице за контакт: Нинел Кьосева
  1.Първа  Консултация  Час: e-mail: nkioseva@nbu.bg
  Дата: 28 Май Първа консултация: 15.00-19-00 ч.  тел.: 02 8110620
  2.Втора  Консултация   офис:620, корпус 2
  Дата: 21 Август Втора консултация: 15.00-19.00 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 03 Септември Интурвю: Час: 15.00-17.00 ч.  
           11 Септември                        11:00-14:00 ч.  
           18 Септември                        11:00-14:00 ч.  
           25 Септември                        11:00-14:00 ч.  

   

 • Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) – РО и ДО
 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО и ДО  Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 21, 22, 28, 29 май; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 20 юни Час:  от 14.30 до 16.30 e-mail: maivanova@nbu.bg
  2, 3, 4, 9, 10, 11 юли   тел.:  02 8110277
  28, 29 август   офис: 207, корпус 2
  3, 4, 10,11,17, 18, 24, 25, 27, септември    
  Интервю:    
  Дата: 21, 22, 28, 29 май; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 20 юни Час:  от 14.30 до 16.30  
  2, 3, 4, 9, 10, 11 юли    
  28, 29 август    
  3, 4, 10,11,17, 18, 24, 25, 27, септември    
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 •      
  Управление на агробизнеса и развитие на селските райони Консултации  за м. май    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата:  30.05, 31.05  час:9.00-11.00ч e-mail: tedirizova@mail.bg
  Интервю за м. май : 30.05, 31.05  час:14.00-16.00ч тел.: 02/8110277, 0898 279 200

    
    офис: 207 2 корпус
  Консултации  за юни: 6.06, 7.06,
  20.06,21.06,27.06,
  28.06; 
  час: 9.00-11.00ч.  
  Интервю  за  м. юни:     
  Дата:  6.06,7.06,20.06,21.06, 27.06, 28.06 час: 14.00-16.00ч  
       
       
       
       
  Консултации за юли: 4.07, 5.07, 11.07, 12.07, 18.07,19.07,25.07 час: 9.00-11.00ч.  
       
  Интервю  за м. юли: 4.07, 5.07, 11.07, 12.07,18.07,19.07,
  25.07
  час: 13.00- 15.00ч.  
  Консултации за август: 1.08,2.08, 9.08,15.08,
  30.08
  час:9.00- 11.00ч.  
  Интервю за м. август: 1.08,2.08, 9.08,15.08,
  30.08
  час: 13.00- 15.00ч.  
       
  Консултации за м. септември: 5.09, 6.09, 12.09, 13.09,19.09,20.09, 26.09, 27.09 час: 9.00-11.00ч.  
       
  Интервю  за м. септември: 5.09, 6.09, 12.09, 13.09,19.09,20.09, 26.09, 27.09 час:13.00-15.00ч.  
       
       
 • Управление на здравеопазването
 • Управление на здравеопазването Консултации:                                                                                    Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07;, 02.08; 06.08; 08.08; 13.08; 15.08; 20.08; 22.08; 27.08; 29.08; 3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30  лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус
     
       лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
  Дата: 21.05; 28.05; 4.06; 11.06; 25.06; 2.07; 09.07; 16.07; 23.07; 26.07; 30.07; 31.07;, 02.08; 06.08; 08.08; 13.08; 15.08; 20.08; 22.08; 27.08; 29.08; 3.09; 10.09; 17.09; 25.09.2018 Час: 9:30 - 12:30  
       
       
       
 • Управление на луксозното хотелиерство
 • Управление на луксозното хотелиерство Консултации:    лица за контакт:                                                   Славянка Стамова - 0885 853 766                                                    Десислава Илиева - 0885 853 620
  Дати: 21.05; 30.05.2018                                                               04.06; 14.06; 18.06; 28.06.2018                                                02.07; 12.07; 16.07.2018                                               02.08; 23.08.2018                                                               03.09; 13.09; 18.09; 25.09.2018                                                    - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301 Час:10:00 - 12:00 e-mail:                                                  dirstamova@yahoo.fr;                                          dilieva@nbu.bg
       
      приемна: курортен комплекс Албена, х-л Маастрихт, офис 301;  тел.: 0579 / 62023
       
  Интервюта:    
  Дати: 23.05; 31.05.2018                                                                 06.06; 20.06; 27.06.2018                                                    04.07; 11.07; 18.07.2018                                                      02.08; 23.08.2018                                                                   10.09; 18.09; 27.09.2018                                               - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301 Час:12:30 - 14:30  
       
       
       
 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Управление на проекти по информационни технологии Консултации:    лице за контакт: Александър Иванов, 
  Дата:  Час: e-mail: alivanov@nbu.bg, 
  11.юни.18 14:30 – 16:00 ч. тел.: 028110619
  13.сеп.18 09:00 – 15:00 ч.  
  14.сеп.18 09:30 – 14:30 ч. офис: 610, корпус 2
  Интервю:   офис на провеждане на консултация и интервю: 309, корпус 1 
  Дата:  Час:  
  11.юни.18 14:30 – 16:00 ч.  
  13.сеп.18 09:00 – 15:00 ч.  
  14.сеп.18
  20.сеп.18
  09:30 – 14:30 ч.
  09:00 - 11:00 ч.
  офис на провеждане на консултация и интервю: 309, корпус 1 
 • Филмово и телевизионно изкуство
 • Филмово и телевизионно изкуство Консултации/Интервю:   Веселка Нестeрова
  22.май от 11:30 до 14:00 часа e-mail: vnesterova@nbu.bg 
  25 септември  и   27  септември  от 09:40 до 14:30 часа тел.: 02-8110 438, Офис: 408, к.1.
 • Финанси
 •    
    Финанси
       
  Консултации:   лице за контакт: Петър Арабаджийски, Елина Велева, Галина Стоева
    Дата: Час: e-mail: parabadzhiyski@gmail.com, eveleva@gmail.com, gstoeva@nbu.bg
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00 тел.: 02/8110604; 02/8110277; 02/8110635
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00 офис:604 II корпус, 605 II корпус, 207 II корпус,  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00  
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
  Консултации:   лице за контакт: Петър Арабаджийски, Елина Велева, Галина Стоева
    Дата: Час: e-mail: parabadzhiyski@gmail.com, eveleva@gmail.com, gstoeva@nbu.bg
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00 тел.: 02/8110604; 02/8110277; 02/8110635
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00 офис:604 II корпус, 605 II корпус, 207 II корпус,  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07,10.07,17.07,24.07, 31.07, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 16:00-19:00  
    23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 16:00-19:00  
    31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 13.09, 20.09, 27.09, 16:00-19:00  
 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство     Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов
        e-mail: enaydenov@nbu.bg
        тел.: 02/8110408, 0888503626
        офис: 408, корпус 1
    Дата: 31.05.2018 г. Час: 14:30 - 16:30 ч.  
    Дата: 14.06.2018 г. Час: 14:30 - 16:30 ч.  
    Дата: 20.09.2018 г. Час: 12:00 - 17:00 ч.  
         
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Югоизточно-европейски иследвания (на английски език) Консултации:    лице за контакт:  доц. д-р Светла Янева, гл. ас. д-р Методи Методиев
  Дата:  Час: e-mail: sianeva@nbu.bg; mmetodiev@nbu.bg
  5.6.2018 11:00-13:00 ч. тел.: 02/81 10 276
  19.6.2018 14:00-16:00 ч. офис: 206, 2 корпус
  17.7.2018 14:00-16:00 ч.  
  10.9.2018 11:00-13:00 ч.  
  28.9.2019 11:00-13:00 ч.  
  Интервю:    
  Дата:  Час:  
  5.6.2018 11:00-13:00 ч.  
  19.6.2018 14:00-16:00 ч.  
  17.7.2018 14:00-16:00 ч.  
  10.9.2018 11:00-13:00 ч.  
  28.9.2019 11:00-13:00 ч.  

Свързани страници

1-5_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

  Приемът в магистърски програми на НБУ е от 21.05.2018...