График за консултации и приемни интервюта

 

 

НОВИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Може да кандидатствате, ако имате образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност година и половина и включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия.

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ

 

Нов български университет обявява ПРОЛЕТЕН прием в магистърските програми.

 

Срокът за подаване на документи е 07.01.2019 – 15.02.2019 г.

 

Приемът в магистърските програми включва:                                          

 • интервю с комисия (Според обявените дати за всяка програма.)
 • мотивационно есе
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма                                              

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)                                             
 • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта (оригинал и ксерокопие).                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна, Видин и Пловдив.               

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 •  Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език) Консултации:    лице за контакт: проф. Албена Бакрачева, д.н.
  Дата: 04.02.2018 Час: 11.30.-13.00 e-mail: abakratcheva@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312
      офис: 312 - II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 04.02.2018 Час: 13.00.-14.30  
       
       
       
 • Артистични практики в архитектурна среда
 •                                   Артистични практики в архитектурна среда Консултации:  

   лице за контакт:

  преп. Станимир Божилов

  Дата: 10.01.2018 г. Час: от 11 до 12 ч. e-mail: sbozhilov@nbu.bg
  Дата: 23.01.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. тел.: 02/8110 511,  0887 511 807
  Дата: 31.01.2018 г. Час: от 14:00 до 17:30 ч. 511, корпус 2
  Дата: 08.02.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 10.01.2018 г. Час: от 12 до 13 ч.  
  Дата:  23.01.2018 г. Час: от 13:00 до 18 ч.  
  Дата:  31.01.2018 г. Час: от 14:00 до17:30 ч.  
  Дата: 06.02.2018 г. Час: от 14:00 до 18 ч.  
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Артистични психо-социални практики и психодрама

  Консултации:

  15.01; 22.01; 29.01; 5.02 и 12.02

    лице за контакт: 
    Час: 13:00- 15:00 Цветелина Йосифова
      Център за култура и дебат "Червената къща"
      ул. "Любен Каравелов" 15, София 1142
  Интервю:   Т +359888952500
  Дата: 12.02.2019 Час: 9:30- 13:00 e-mail: tzviossifova@gmail.com 
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Артмениджмънт
  (Управление на културни институции и творчески индустрии)         
                           
  Консултации:     лице за контакт:
  Дата: 03.01.; 10.01.; 17.01.; 24.01.; 31.01 Час: 14.30-16.00 гл .ас. д-р Ангел Стефанов
      e-mail: astefanov@nbu.bg
      тел.: 02 811 0282
       офис: 212 - 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 08.01.; 15.01.; 22.01.; 29.01.; 05.02.; 07.02.;  Час: 14.30 - 16.00  
       
       
       
 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации:    лице за контакт: 
  Дата: 15.01.2018г.; 29.01.2018г.;05.02.2018г.;12.02.2019г. Час: 10.00-11.00 Ирена Димитрова
      e-mail: idimitrova@nbu.bg
      тел.: 02 8110289
       офис: 219, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: 15.01.2018г.; 29.01.2018г.;05.02.2018г.;12.02.2019г. Час:11.00-12.00  
       
       
       
 • Банков мениджмънт РО и ДО
 • Банков мениджмънт - РО и ДО
  Консултации и интервю:   лице за контакт: Ралица Вълчева
      e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
  Дати:  Час: През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с администраторите на програмата от Международен банков институт в офиса на института - на адрес: гр. София,  ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1. /вход на сградата от към ул. "Кирил и Методий/.
  08.01. /вторник/ 10-12.00ч.  
  11.01. /петък/ 10-12.00ч.  НБУ, офис : 604,  корпус 2
  15.01. /вторник/ 13-15.00ч.  
  17.01. /четвъртък/  10-12.00ч.  
  22.01. /вторник/  10-12.00ч.  
  25.01. /петък/ 13-15.00ч.  
  30.01. /сряда/ 10-12.00ч.  
  04.02. /понеделник/ 13-15.00ч.  
  06.02. /сряда/ 10-12.00ч.  
  13.02. /сряда/ 10-12.00ч.  
  15.02. /петък/ 13-15.00ч.  
 • Бизнес администрация РО и ДО
 •  Бизнес администрация

  Консултации: Час:  лице за контакт:
  Дата:  9.30-11.30ч гл.ас д-р Теодора Ризова
  10.1.2019 13.00-15.00ч. департамент "Администрация и управление"
  15.1.2019 9.30-11.30ч. тел: 02/ 8110 277, 0898 279 200
  17.1.2019 13.00-15.00ч.  НБУ, офис : 207, 2 корпус
  22.1.2019 9.30-11.30ч.  
  24.1.2019 9.30-11.30ч.  
  31.1.2019 13.00-15.00ч.  
  5.2.2019 13.00-15.00ч.  
  12.2.2019    
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 13.00-16.00ч.  
  11.1.2019 9.00-11.00ч.  
  17.1.2019 13.00-16.00ч.  
  18.1.2019 9.00-11.00ч.  
  24.1.2019 13.00-16.00ч.  
  31.1.2019 13.00-16.00ч.  
  7.2.2019 13.00-16.00ч.  
  14.2.2019 13.00-16.00ч.  
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Бизнес комуникации  Консултации:   лице за контакт
  08.01.2019, 15.01.2019, 22.01.2019, 29.01.2019, 05.02.2019 12.30-14.30 доц. д-р Татяна Фед
      tnfed@nbu.bg
      0898661383
       офис 211 корпус 2
  Интервю:    
  09.01.2019, 16.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, 06.02.2019 11.00-13.00  
  11.01.2019, 18.01.2019, 25.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019 16.00-18.00  
       
       
 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 • Бранд мениджмънт (на английски език) Консултации:    лице за контакт: Бойка Бъчварова
  Дата: 8 януари 2019 (вторник) Час: 16:00 - 18:00 e-mail: boykab@gmail.com
  Дата: 15 януари 2019 (вторник) Час: 16:00 - 18:00 тел.: 0878732227
  Дата: 9 януари 2019 (сряда) Час: 14:00 - 16:00 офис: 306 / II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 22 януари 2019 (вторник) Час: 17:00 - 19:00  
  Дата: 16 януари 2019 (сряда) Час: 17:00 - 19:00  
  Дата: 23 януари 2019 (сряда) Час: 17:00 - 19:00  
       
 • Графично и пространствено проектиране
 •   Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: 
    Дата: 10.01.2019 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. доц. д-р Илия Кожухаров
    Дата: 17.01.2019 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. e-mail: ilijakojuharov@gmail.com
   Графично и пространствено проектиране  Дата: 24.01.2019 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. тел.: 0887 38 53 40
    Дата: 31.01.2019 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  офис: 119, корпус 1
    Дата: 07.02.2019 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  
    Дата: 14.02.2019 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  
 • Дигитални комуникации
 • Дигитални комуникации Консултации:   лице за контакт:
  доц. д-р Стойко Петков
  Дата: 9.01.2019 Час: 14.00 - 16.00 часа e-mail: spetkov@nbu.bg; masscom@nbu.bg
      тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
      офис: 709 и 710, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 23.01.2019 г. Час: 14.00 - 16.00 часа  
       
       
       
 • Дипломация и международни отношения
 • Дипломация и международни отношения Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00  e-mail: gprodanov@nbu.bg
  от 07 до 10 Януари;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
  от 14 до 17   офис: 602, корпус 2
   от 21 до 24    
  от 28 до 31     
  от 4 до 7 Февруари;    
       
       
       
 • Древният Египет в Класическата епоха
 • Древният Египет в Класическата епоха Консултации:   лице за контакт:
  доц. д-р Емил Бузов
  Дата:
  11.01.2019 г.

  23.01.2019 г.
  Час:
  13.00-16.10 часа

  13.00-16.10 часа
  e-mail:
  ebuzov@nbu.bg
      тел.: 02/8110406, 0896 893872
      офис: 406, корпус 1; 415, корпус 1
       
  Интервю:    
  Дата:
  11.01.2019 г.

  23.01.2019 г.
  Час:
  13.00-16.10 часа

  13.00-16.10 часа
   
       
       
       
 • Европейско управление и икономическа дипломация
 • Европейско управление и икономическа дипломация Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00  e-mail: gprodanov@nbu.bg
  от 07 до 10 Януари;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
  от 14 до 17   офис: 602, корпус 2
   от 21 до 24    
  от 28 до 31     
  от 4 до 7 Февруари;    
       
       
       
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи
 • Език и публичност. Философски и социологически подходи Консултации:    лице за контакт: 
  Дата: 15.01.2019, 07.02.2019; 15.02.2019 Час:13.00-14.00 гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Ирена Димитрова
      e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
  idimitrova@nbu.bg
      тел.: 028110114
       офис: 210, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: 15.01.2019, 07.02.2019; 15.02.2019 Час:14.00-15.00  
       
       
       
 • Езикова и речева патология на български и на английски език
 •  

  Езикова и речева патология
  на български и на английски език
  Консултации:                                                                                    Дата:  7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02 Час: 9:30 - 12:30

   лице за контакт: 

  гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                   

  e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус

     
     

   лице за контакт:

  Милена Здравкова

      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
  Дата: 7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02 Час: 9:30 - 12:30  
       
 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО
 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО          Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Биляна Костова
  Дата: 07, 09, 14, 16, 21, 22 януари 2019 г. Час: 11:00 - 13:00 e-mail:  bkostova@nbu.bg
  04, 06, 12 февруари 2019 г.   тел.: 0888 358 450
      офис: С1/22, 1 к.
       
  Интервю:    
  Дата: 07, 09, 14, 16, 21, 22 януари 2019 г. Час: 11:00 - 13:00  
  04, 06, 12 февруари 2019 г.    
       
       
 • Електронно здравеопазване
 • Електронно здравеопазване Консултации:                                                                                    Дата:  7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02 Час: 9:30 - 12:30

   лице за контакт: 

  гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                   

  e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус

     
     

   лице за контакт:

  Милена Здравкова

      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:     
  Дата: 7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02 Час: 9:30 - 12:30  
       
 • Живопис
 • Живопис                                        Консултации:  

   лице за контакт:

  преп. Станимир Божилов

  Дата: 10.01.2018 г. Час: от 11 до 12 ч. e-mail: sbozhilov@nbu.bg
  Дата: 23.01.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. тел.: 02/8110 511,  0887 511 807
  Дата: 31.01.2018 г. Час: от 14:00 до 17:30 ч. 511, корпус 2
  Дата: 08.02.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 10.01.2018 г. Час: от 12 до 13 ч.  
  Дата:  23.01.2018 г. Час: от 13:00 до 18 ч.  
  Дата:  31.01.2018 г. Час: от 14:00 до17:30 ч.  
  Дата: 06.02.2018 г. Час: от 14:00 до 18 ч.  
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата Консултации:  

   лице за контакт:

  доц. д-р Константин Вълчев

  Дата: Час:  e-mail:kosyo@seznam.cz
  10.1.2019 14:30-16:00  
  11.1.2019 14:30-16:00 тел. 0876761202
  24.1.2019 14:30-16:00 ателие по стъкло ЦИ/09, 2 к.
       
  Интервю:    
  10.1.2019 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  11.1.2019 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
  24.1.2019 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
       
 • Илюстриране и графични технологии
 • Илюстриране и графични технологии      Консултации:  

   лице за контакт:

  доц. д-р Калина Христова

  Дата: Час:  e-mail: k_hristova@nbu.bg
  9.1.2019    11:00-12.00   
  16.1.2019    11:00-12.00  тел.: 0889 335 991
  23.1.2019    11:00-12.00  офис:511, 2 к.
       
  Интервю:    
  16.1.2019 Час: 11.00-12.00 Ателие ЦИ/01, 2 к.
  14.1.2019 11.00-12.00 Ателие ЦИ/01, 2 к.
  23.1.2019 11.00-12.00 Ателие ЦИ/01, 2 к.
       
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Иновации и предприемачество в информационните и комуникационни технологии Консултации:    лице за контакт:
  Дата: 08.01. 2019 (вторник) Час: от 13:00 до 17:00 инж. Цветелина Попова
            22.01.2019 (вторник) Час: от 13:00 до 17:00 e-mail: astancheva@nbu.bg 
            13.02.2019 (сряда) Час: от 13:00 до 17:00  тел.: 02 81 10 609
       
      офис: 609 2- ри корпус
  Интервю:    
  Дата: 08.01. 2019 (вторник) Час: от 13:00 до 17:00  
            22.01.2019 (вторник) Час: от 13:00 до 17:00  
            13.02.2019 (сряда) Час: от 13:00 до 17:00  
 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:    лице за контакт: 
  Дата:  Час:  доц. д-р Светла Янева
  14.1.2019 14:30-16:30 ч. Марияна Стоянова
  21.1.2019 14:30-16:30 ч. e-mail: sianeva@nbu.bg; mbstoianova@nbu.bg
  6.2.2019 14:30-16:30 ч.  тел.: 02/81 10 276
  Интервю:    офис: 206, 2 корпус
  14.1.2019 14:30-16:30 ч.  
  21.1.2019 14:30-16:30 ч.  
  6.2.2019 14:30-16:30 ч.  
       
  Дата:  Час:  
  14.1.2019 14:30-16:30 ч.  
  21.1.2019 14:30-16:30 ч.  
  6.2.2019 14:30-16:30 ч.  
       
       
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми. Консултации:    лице за контакт: 
  Дата: Час:  e-mail: mppopova@nbu.bg
  8.1.2019    11:00-13.00   
  10.1.2019    11:00-13.00  тел.: 0899157145
  24.1.2019    11:00-13.00  офис:ЦИ/I13, 2 к.
       
  Интервю:    
  8.1.2019 Час: 11.00-13.00 офис:ЦИ/ 13, 2 к.
  10.1.2019 11.00-13.00 офис:ЦИ/ 13, 2 к.
  24.1.2019 11.00-13.00 офис:ЦИ/ 13, 2 к.
       
 • Киберсигурност РО
 •  

  Киберсигурност          

                                       

  Консултации:   Лица за контакт:                                                              
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч.

   1. проф. Николай Радулов

  e-mail: nradulov@nbu.bg

  тел.: 02 8110642

  офис: 202, к. 2

   

      2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
       тел.: 02 8110503
  Интервю:   офис: 203, к. 2   
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч.

   

  3. доц. д-р Ненко Дойков                                                                           

  e-mail: ndoykov@nbu.bg                                 
  тел. 02 8110272                                                      
  офис:202,к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                  
  e-mail: syilmazova@nbu.bg     

  тел.  02 8110272                                                                                               
  офис 202, к. 2      

   

       
                                                                 
     
       

   

                                                               
 • Класическа музика
 • Класическа музика Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева
  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Композиция и дирижиране

 • Композиция и дирижиране
  Консултации:  

   лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева

  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
       
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 • Криминология и политики за превенция на престъпността                                   

                                       

  Консултации:   Лица за контакт:                                                              
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч.

   1. проф. Николай Радулов

  e-mail: nradulov@nbu.bg

  тел.: 02 8110642

  офис: 202, к. 2

   

      2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
       тел.: 02 8110503
  Интервю:   офис: 203, к. 2  
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч.

  3. доц. д-р Ненко Дойков         

  e-mail: ndoykov@nbu.bg                   
  тел. 02 8110272                                                      
  офис:202,к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                  
  e-mail: syilmazova@nbu.bg     

  тел.  02 8110272                                                                                               
  офис 202, к. 2      

       
                                                                 

   

   

 • Културен туризъм РО и ДО
 • Културен туризъм Консултации:  

  лице за контакт:

  Мария Кънчева

  Дата: 8.01.; 9.01;10.01;15.01;16.01;17.01; 22.01;23.01;24.01;29.01;30.01; 1.02; 4.02;5.02; 06.02; 12.02;13.02; 14.02; Час: 10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0898557030
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
  Дата: 15.01;16.01; 22.01;23.01;29.01;30.01; 5.02; 06.02; 12.02;13.02; 14.02; Час: 11:15 - 13:00 e-mail: ibokova@nbu.bg
      тел.: 02/8110613
      офис: 613, корпус 2
       
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Лидерство и публичен мениджмънт                          Консултации:     лице за контакт:
  Дата: 03.01.; 10.01.; 17.01.; 24.01.; 31.01 Час: 14.30-16.00 гл .ас. д-р Ангел Стефанов
      e-mail: astefanov@nbu.bg
      тел.: 02 811 0282
       офис: 212 - 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 08.01.; 15.01.; 22.01.; 29.01.; 05.02.; 07.02.;  Час: 14.30 - 16.00  
       
       
       
 • Лингводидактика
 • Лингводидактика Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Елена Савова
  Дата: 15.01.2019 Час: 12.00-14.00 e-mail: esavova@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312,  0889 012 461
  15.2.2019 Час: 12.00-14.00 офис: 312 - II корпус
       
  Интервю:     
  Дата: 18 .01.2019 Час: 13.00-14.30  
  Дата: 08.02.2019 Час: 13.00-14.30  
       
       
 • Литература, книгоиздаване, медии
 • Литература, книгоиздаване, медии Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
  Дата: 07,08,09 януари 2019 г. Час: 11:20 - 13:00 ч. доц. д-р Морис Фадел
      тел.: 02 8110132
      офис: 211, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 07,08,09 януари 2019 г Час: 11:20 - 13:00 ч.  
       
       
       
 • Маркетинг мениджмънт РО и ДО
 •  Маркетинг мениджмънт
          
  Консултации:   лице за контакт:
  гл.ас.д-р Ралица Димитрова 
  Дата: Час: e-mail:  rdimitrova@nbu.bg
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. тел.: 8110 604 
  5, 12 февруари    офис: 604-2 к.
       
  Интервю:    лице за контакт: 
  Дата: Час: Петър Арабаджийски 
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. e-mail:  parabadzhiyski@nbu.bg
  5, 12 февруари    тел.: 8110 635
       офис: 605-2 к.
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО
 • Международен алтернативен туризъм  - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Биляна Костова
  Дата: 07, 09, 14, 16, 21, 22 януари 2019 г. Час: 11:00 - 13:00 e-mail:  bkostova@nbu.bg
  04, 06, 12 февруари 2019 г.   тел.: 0888 358 450
      офис: С1/22, 1 к.
       
  Интервю:    
  Дата: 07, 09, 14, 16, 21, 22 януари 2019 г. Час: 11:00 - 13:00  
  04, 06, 12 февруари 2019 г.    
       
       
 • Международен бизнес
 •  
   Международен бизнес
   
          
  Консултации:   лице за контакт: 
  гл.ас.д-р Ралица Димитрова 
  Дата: Час: e-mail:  rdimitrova@nbu.bg
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. тел.: 8110 604 
  5, 12 февруари    офис: 604-2 к.
       
  Интервю:    лице за контакт: 
  Дата: Час: Петър Арабаджийски 
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. e-mail:  parabadzhiyski@nbu.bg
  5, 12 февруари    тел.: 8110 635
       офис: 605-2 к.
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Международни бизнес комуникации (на английски език) Консултации:   лице за контакт:
  доц. д-р Стойко Петков
  Дата: 8.01.2019 Час: 14.00 - 16.00 часа e-mail: spetkov@nbu.bg; masscom@nbu.bg
      тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
      офис: 709 и 710, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 23.01.2019 г. Час: 14.00 - 16.00 часа  
       
       
       
 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Мениджмънт за организационно съвършенство - РО и ДО Консултации:   лице за контакт:  гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29 януари, 5, 6, 12,13 февруари 2019 Час: 15.30 - 17.30 e-mail:  maivanova@nbu.bg
      тел.:  02 8110207
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29 януари, 5, 6, 12,13 февруари 2019 Час: 15.30 - 17.30  
       
       
       
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия  Консултации:  

   лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Мишева

  Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
  07.01, 14.01, 21.01, 28.01,
  09.01, 16.01,  23.01, 30.01

  14:30-16:30
  16:30-18:30

  тел.: 0887 95 10 76
  08.01, 15.01, 22.01, 29.01 14:30-15:30 офис: 603, 2 к.
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  07.01, 09.01, 14.01, 16.01, 21.01, 23.01, 28.01, 30.01 16:30-18:30  
  08.01, 15.01, 22.01, 29.01 15:30-16:30  
       
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 • Мениджмънт на туристическия бизнес  Консултации:  

   лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Мишева

  Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
  07.01, 14.01, 21.01, 28.01,
  09.01, 16.01,  23.01, 30.01
  14:30-16:30
  16:30-18:30
  тел.: 0887 95 10 76
  08.01, 15.01, 22.01, 29.01 14:30-15:30 офис: 603, 2 к.
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  07.01, 09.01, 14.01, 16.01, 21.01, 23.01, 28.01, 30.01 16:30-18:30  
  08.01, 15.01, 22.01, 29.01 15:30-16:30  
       
 • Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
 • Мениджмънт на туристическия бизнес  Консултации:  

  лице за контакт:

  гл.ас д-р Теодора Ризова

  Дата:  Час:  e-mail: tedirizova@mail.bg
  10.1.2019 9.30-11.30ч тел.: 0898 279 200, 02/ 8110 277
  15.1.2019 13.00-15.00ч. офис: 207, 2 корпус
  17.1.2019 9.30-11.30ч.  
  22.1.2019 13.00-15.00ч.  
  24.1.2019 9.30-11.30ч.  
  31.1.2019 9.30-11.30ч.  
  5.2.2019 13.00-15.00ч.  
  12.2.2019 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 13.00-16.00ч.  
  11.1.2019 9.00-11.00ч.  
  17.1.2019 13.00-16.00ч.  
  18.1.2019 9.00-11.00ч.  
  24.1.2019 13.00-16.00ч.  
  31.1.2019 13.00-16.00ч.  
  7.2.2019 13.00-16.00ч.  
  14.2.2019 13.00-16.00ч.  
 • Музикално изпълнителство (на английски език)

 • Музикално изпълнителство (на английски език)

  Консултации:  

   лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева

  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Музикознание

 • Музикознание

  Консултации:  

   лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева

  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Мюзикъл – музикална драма и комедия

 • Мюзикъл – музикална драма и комедия

  Консултации:  

   лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева

  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Национална и международна сигурност - РО и ДО
 •  

  Национална и международна сигурност - РО и ДО       

                                       

  Консултации:   Лица за контакт:                                                              
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч.

   1. проф. Николай Радулов

  e-mail: nradulov@nbu.bg

  тел.: 02 8110642

  офис: 202, к. 2

   

      2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
       тел.: 02 8110503
  Интервю:   офис: 203, к. 2   
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч.

  3. доц. д-р Ненко Дойков                                                                           

  e-mail: ndoykov@nbu.bg                                 
  тел. 02 8110272                                                      
  офис:202,к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                  
  e-mail: syilmazova@nbu.bg     

  тел.  02 8110272                                                                                               
  офис 202, к. 2      

       
                                                                 

   

   

 • Писмен и устен превод
 • Писмен и устен превод Консултации:     лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин
  Дата: 17.01. 2019 Час:  15.00-16.30 e-mail: bnaimushin@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 312, 089 845 1618
           5.2.2018 Час:  13.00-14.30 офис:  312 - II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 22.01. 2019 Час: 10.00-11.30  
             6.2.2018 Час:  13.00-14.30  
       
       
 • Плакат и комуникативен дизайн
 • Плакат и комуникативен дизайн Консултации:  

   лице за контакт:

  доц. д-р Калина Христова

  Дата: Час:  e-mail: k_hristova@nbu.bg
  9.1.2019    11:00-12.00   
  16.1.2019    11:00-12.00  тел.: 0889 335 991
  23.1.2019    11:00-12.00  офис:511, 2 к.
       
  Интервю:    
  16.1.2019 Час: 11.00-12.00 Ателие ЦИ/01, 2 к.
  14.1.2019 11.00-12.00 Ателие ЦИ/01, 2 к.
  23.1.2019 11.00-12.00 Ателие ЦИ/01, 2 к.
       
 • Политически мениджмънт и публични политики
 • Политически мениджмънт и публични политики Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00  e-mail: gprodanov@nbu.bg
  от 07 до 10 Януари;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
  от 14 до 17   офис: 602, корпус 2
   от 21 до 24    
  от 28 до 31     
  от 4 до 7 Февруари;    
       
       
     
 • Поп и джаз музика

 • Поп и джаз музика

  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева
  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Продуктов дизайн за интериор

 • Продуктов дизайн в интериора
  Консултации:  

  лице за контакт:

  гл. ас. д-р Софрони Върбев
  тел. 0895 49 10 53
  гл. ас. д-р Явор Жаблянов

  Дата: 25.01.2018 г.
         
  Час: 11:20 - 12:00 e-mail: sofroniv@gmail.com
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
       
  Интервю:      
  Дата: 25.01.2018 г.
         
         
  Час: 12:00 - 13:00  
       
 • Пространствен дизайн
 • Пространствен дизайн Консултации:  

  лице за контакт:

  гл. ас. д-р Софрони Върбев
  тел. 0895 49 10 53
  гл. ас. д-р Явор Жаблянов

  Дата: 25.01.2018 г.
         
  Час: 11:20 - 12:00 e-mail: sofroniv@gmail.com
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 25.01.2018 г.
         
         
  Час: 12:00 - 13:00  
       
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО  

                                       

  Консултации:   Лица за контакт:                                                              
  Дата: всеки работен ден   Час: от 10:00 до 16:00 ч.

   1. проф. Николай Радулов

  e-mail: nradulov@nbu.bg

  тел.: 02 8110642

  офис: 202, к. 2

   

      2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
       тел.: 02 8110503
  Интервю:   офис: 203, к. 2   
  Дата: всеки работен ден   Час: от 11:00 до 15:00 ч.

  3. доц. д-р Ненко Дойков                                                                           

  e-mail: ndoykov@nbu.bg                                 
  тел. 02 8110272                                                      
  офис:202,к.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Салиха Боровин                                                                  
  e-mail: syilmazova@nbu.bg     

  тел.  02 8110272                                                                                               
  офис 202, к. 2      

       

   

   

 • Психо-социални интервенции с деца и семейства
 • Психо-социални интервенции с деца и семейства Консултации:      
  Дата:          
                                                                     8.01, 15.01
  Час: 11:00 - 14:00ч 

  лице за контакт:

  д-р Антоанета Матеева

  24.01; 1.02  Час: 13:00 - 16:00ч Евгения Тонева
  8.02.; 15.02   Радостина Антонова
      email: mateeva.antoaneta@gmail.com 
  Интервю:   GSM: +359898970582, тел: 028110683
  Дата: 8.01, 15.01, 24.01, 01.02, 8.02, 15.02 Час: 11:00 - 14:00ч  офис: 213, 2 корпус
 • Реклама и бранд мениджмънт
 • Реклама и бранд менджмънт Консултации:    лице за контакт: Бойка Бъчварова
  Дата: 8 януари 2019 (вторник) Час: 16:00 - 18:00 e-mail: boykab@gmail.com
  Дата: 15 януари 2019 (вторник) Час: 16:00 - 18:00 тел.: 0878732227
  Дата: 9 януари 2019 (сряда) Час: 14:00 - 16:00 офис: 306 / II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 22 януари 2019 (вторник) Час: 17:00 - 19:00  
  Дата: 16 януари 2019 (сряда) Час: 17:00 - 19:00  
  Дата: 23 януари 2019 (сряда) Час: 17:00 - 19:00  
       
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян
  e-mail: kpostagian@nbu.bg
  0888 78 28 74
  офис: 408, корпус 1
    Дата: 14.01.2019 г. Час: 16:30 - 17:00 ч.  
    Дата: 21.01.2019 г. Час: 16:30 - 17:00 ч.  
    Дата: 01.02.2019 г. Час: 11:30 - 12:00 ч.  
    Дата: 14.02.2019 г. Час: 11:30 - 12:00 ч.  
 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Софтуерни технологии в Интернет Консултации:    лице за контакт: 
  Цветелина Шиндарова
  Дата: 08.01.2019 Час: 14:40 - 16:00 e-mail: tsshindarova@nbu.bg
  Дата: 15.01.2019 Час: 14:40 - 16:00 тел.: 02/8110630
      офис: 610,корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 08.01.2019 Час: 14:40 - 16:00  
  Дата: 15.01.2019 Час: 14:40 - 16:00  
       
       
 • Социално предприемачество
 • Социално предприемачество Консултации:  

   лице за контакт:

  гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Ирена Димитрова

  Дата: 15.01.2019, 07.02.2019; 15.02.2019 Час:13.00-14.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
  idimitrova@nbu.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 15.01.2019, 07.02.2019; 15.02.2019 Час:14.00-15.00  
       
       
       
 • Сравнително изкуствознание
 • Сравнително изкуствознание Консултации:  

  лице за контакт:

  Мария Кънчева

  Дата: 7.01.; 10.01;11.01;14.01;15.01; 17.01;18.01; 21.01;24.01;25.01;28.01;31.01; 1.02; 4.02;7.02; 11.02;12.02;14.02; 15.02 Час: 10:00 до 16.30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0878193416
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:    лице за контакт: гл. ас. д-р Росица Гичева
  Дата: 08.01.;15.01; 22.01;05.02;12.02; 29.02 Час: 13:30-14:30 часа  e-mail: r.gicheva@nbu.bg
      тел.: 02/8110122
  11.01;18.01; 25.01;8.02; 11.02;12.02; 15.02 Час: 15:00-18:00 часа  офис: 104, корпус 1
       
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • Стратегическо лидерство (на английски език) Консултации и интервюта    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: Час: 13.00-17.00  e-mail: gprodanov@nbu.bg
  от 07 до 10 Януари;   тел.: 0878 957 770; 02/8110602
  от 14 до 17   офис: 602, корпус 2
   от 21 до 24    
  от 28 до 31     
  от 4 до 7 Февруари;    
       
       
     
 • Сценичен дизайн и медии
 • Сценичен дизайн и медии Консултации:    лице за контакт: 
  Дата: Час:  ас. Христина Дякова
  16.12.2019    11:00-12.00  e-mail:hristina.dqkova@abv.bg
  14.1.2019    11:00-12.00  тел.: 0889 335 991
  23.1.2019    11:00-12.00  офис:511, 2 к.
       
  Интервю:    
  16.12.2019 Час: 11.00-12.00 офис:511, 2 к.
  14.1.2019 11.00-12.00 офис:511, 2 к.
  23.1.2019 11.00-12.00 офис:511, 2 к.
       
 • Счетоводство и одитинг

 •  Счетоводство и одитинг
   
  Консултации:   лице за контакт: 
  гл.ас.д-р Ралица Димитрова 
  Дата: Час: e-mail:  rdimitrova@nbu.bg
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. тел.: 8110 604 
  5, 12 февруари    офис: 604-2 к.
       
  Интервю:    лице за контакт: 
  Дата: Час: Петър Арабаджийски 
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. e-mail:  parabadzhiyski@nbu.bg
  5, 12 февруари    тел.: 8110 635
       офис: 605-2 к.
 • Танцово изкуство

 • Танцово изкуство
  Т
  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева
  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Творческо писане
 •  

  Творческо писане  Консултации:  

  лице за контакт:

  доц. д-р Емилия Дворянова

  Дата: 07,08,09.2019 г. Час: 11:20 - 13:00 ч. e-mail: dvorianova13@gmail.com
      тел.: 02 8110132
      офис: 211, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 07,08,09.2019 г. Час: 11:20 - 13:00 ч.  
       
       
       
 • Театрално изкуство и общество
 • Театрално изкуство и общество Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева
  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Телекомуникации
 • Телекомуникации Консултации:    лице за контакт:
  Дата: 08.01. 2019г. (вторник) Час: от 15:00 до 17:00 инж. Цветелина Попова
           22.01.2019г. (вторник) Час: от 15:00 до 17:00  e-mail: cpopova@nbu.bg 
           13.02.2019г. (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  тел.: 02 81 10 609
      офис: 609 2- ри корпус
       
       
       
       
       
       
  Интервю:    
  Дата: 08.01. 2019г. (вторник) Час: от 15:00 до 17:00  
           22.01.2019г. (вторник) Час: от 15:00 до 17:00  
             13.02.2019г. (сряда) Час: от 15:00 до 17:00  
         
 • Тонрежисура
 •  
  Тонрежисура
  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева, д-р Ана Линчева
  Дата: Час:
  11.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  18.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg
  25.1.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
   
  1.2.2019 09:00 - 11:00
  13:00 - 14:30
  офис: 504 a - I к.
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 09:00 - 12:30  
  17.1.2019 09:00 - 12:30  
  24.1.2019 09:00 - 12:30  
    31.1.2019 09:00 - 12:30  
    7.2.2019 09:00 - 12:30  
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на английски и български език)
  Консултации:      лице за контакт: Нинел Кьосева
  1.Първа  Консултация  Час: e-mail: nkioseva@nbu.bg
  Дата: 28 Май Първа консултация: 15.00-19-00 ч.  тел.: 02 8110620
  2.Втора  Консултация   офис:620, корпус 2
  Дата: 21 Август Втора консултация: 15.00-19.00 ч.  
  Интервю:    
  Дата: 03 Септември Интурвю: Час: 15.00-17.00 ч.  
           11 Септември                        11:00-14:00 ч.  
           18 Септември                        11:00-14:00 ч.  
           25 Септември                        11:00-14:00 ч.  

   

 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО
 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО                                                                                     Консултации:   лице за контакт: 
  гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29 януари, 5, 6, 12,13 февруари 2019  Час: 15.30 - 17.30 e-mail:  maivanova@nbu.bg
      тел.:  02 8110207
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29 януари, 5, 6, 12,13 февруари 2019 Час: 15.30 - 17.30  
       
       
       
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони Консултации:    лице за контакт:
  гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата:  Час:  e-mail: tedirizova@mail.bg
  10.1.2019 9.30-11.30ч тел.: 0898 279 200, 02/ 8110 277
  15.1.2019 13.00-15.00ч. офис: 207, 2 корпус
  17.1.2019 9.30-11.30ч.  
  22.1.2019 13.00-15.00ч.  
  24.1.2019 9.30-11.30ч.  
  31.1.2019 9.30-11.30ч.  
  5.2.2019 13.00-15.00ч.  
  12.2.2019 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  10.1.2019 13.00-16.00ч.  
  11.1.2019 9.00-11.00ч.  
  17.1.2019 13.00-16.00ч.  
  18.1.2019 9.00-11.00ч.  
  24.1.2019 13.00-16.00ч.  
  31.1.2019 13.00-16.00ч.  
  7.2.2019 13.00-16.00ч.  
  14.2.2019 13.00-16.00ч.  
 • Управление на здравеопазването
 • Управление на здравеопазването Консултации:                                                                                     Час: 9:30 - 12:30 лице за контакт:    
   Дата: 7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02  гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                   
  e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 213, 2 корпус
       лице за контакт:                               
     

  Милена Здравкова

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус

  Интервю:     
  Дата: 7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02, 11.02 Час: 9:30 - 12:30  
       
 • Управление на луксозното хотелиерство
 • Управление на луксозното хотелиерство

  Консултации:                                                      Дати:                                                                   

  08.01; 15.01; 22.01 и 31.01 2019   

  05.02 и 11.02 2019                                                      
  Място - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301

                                                                                           Час:10:00-14:00ч.                                                                                     лице за контакт: Славянка Стамова
      e-mail: dirstamova@yahoo.fr
      тел.: 0885 853 766
      офис: курортен комплекс Албена, х-л Маастрихт, офис 301
       
  Интервю:    
  Дати:                                                                               10.01; 14.01; 17.01; 21.01; 24.01 и 29.01                04.02; 06.02 и 13.02.2019                                             Място - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301 Час:10:30 - 12:30ч.  
       
       
       
 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Управление на проекти по информационни технологии Консултации:    лице за контакт:
  Александър Иванов, 
  Дата:  Час: e-mail: alivanov@abv.bg, 
  22.яну.19  09:30 - 12:00 ч. тел.: 028110619
      офис: 610, корпус 2
  Интервю:   офис на провеждане на консултация и интервю: 309, корпус 1 
  Дата:  Час:  
  22.яну.19  09:30 - 12:00 ч.  
       
 • Финанси
 •  
   Финанси
   
  Консултации:   лице за контакт: 
  гл.ас.д-р Ралица Димитрова 
  Дата: Час: e-mail:  rdimitrova@nbu.bg
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. тел.: 8110 604 
  5, 12 февруари    офис: 604-2 к.
       
  Интервю:    лице за контакт: 
  Дата: Час: Петър Арабаджийски 
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. e-mail:  parabadzhiyski@nbu.bg
  5, 12 февруари    тел.: 8110 635
       офис: 605-2 к.
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

 •  Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
          
  Консултации:   лице за контакт: 
  гл.ас.д-р Ралица Димитрова 
  Дата: Час: e-mail:  rdimitrova@nbu.bg
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. тел.: 8110 604 
  5, 12 февруари    офис: 604-2 к.
       
  Интервю:    лице за контакт: 
  Дата: Час: Петър Арабаджийски 
  8, 15, 22, 29  януари 16:00-19:00 ч. e-mail:  parabadzhiyski@nbu.bg
  5, 12 февруари    тел.: 8110 635
       офис: 605-2 к.
 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство  
  Консултации и приемни интервюта:
    Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов
        e-mail: enaydenov@nbu.bg
        тел.: 02/8110408, 0888503626
        офис: 408, корпус 1
    Дата: 14.01.2019 г. Час: 13:00 - 14.00 ч.  
    Дата: 29.01.2019 г. Час: 13:00 - 14.00 ч.  
    Дата: 04.02.2019 г. Час: 13:00 - 14.00 ч.  
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Югоизточно-европейски иследвания (на английски език) Консултации:    лице за контакт:  
  Дата:  Час: доц. д-р Светла Янева
  14.1.2019 14:30-16:30 ч. гл. ас. д-р Методи Методиев
  21.1.2019 14:30-16:30 ч. e-mail: sianeva@nbu.bg
  6.2.2019 14:30-16:30 ч.  mmetodiev@nbu.bg
       тел.: 02/81 10 276
       офис: 206, 2 корпус
  Интервю:    
  Дата:  Час:  
  14.1.2019 14:30-16:30 ч.  
  21.1.2019 14:30-16:30 ч.  
  6.2.2019 14:30-16:30 ч.  
       
       

Свързани страници

students2_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

  Приемът в магистърски програми на НБУ е до 15.02.2019...