График за консултации и приемни интервюта

 

 

 

НОВИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ


Може да кандидатствате, ако имате образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност година и половина и включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия.

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ

Нов български университет обявява ПРОЛЕТЕН прием в магистърските програми.

Срокът за подаване на документи е 08.01.2018 – 11.02.2018 г.

Приемът в магистърските програми включва:                                          

 • интервю с комисия (Според обявените дати за всяка програма.)
 • мотивационно есе
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма                                              

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)                                             
 • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта (оригинал и ксерокопие).                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна, Видин и Пловдив.               

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език) Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Нейкова
    Дата: 11.01.18, 01.02.18, 08.02.18 Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: mneikova@nbu.bg
        тел.: 028110340
        офис: 312, к. 2
    Интервю:    
    Дата: 11.01.18, 01.02.18, 08.02.18 Час: 13.00 - 15.00 ч.  
 • Артистични практики в архитектурна среда
 •   Консултации:    лице за контакт: преп. Станимир Божилов
  Артистични практики в архитектурна среда Дата: 10.01.2018 г. Час: от 11 до 12 ч. e-mail: sbozhilov@nbu.bg
    Дата: 23.01.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. тел.: 02/8110 511, 0887 511 807
    Дата: 31.01.2018 г. Час: от 18 до 19 ч. 511, корпус 2
    Дата: 08.02.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч.  
    Интервю:    
    Дата: 10.01.2018 г. Час: от 12 до 13 ч.  
    Дата: 23.01.2018 г. Час: от 17 до 18 ч.
    Дата: 31.01.2018 г. Час: от 19 до 20 ч.  
    Дата: 08.02.2018 г. Час: от 17 до 18 ч.  
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Артистични психо-социални практики и психодрама Консултации:   лице за контакт:
    16 януари, 23 януари, 30 януари Час: 13:00 - 15:00 Цветелина Йосифова
        Центърза култура и дебат "Червената къща"
        ул. "Любен Каравелов" 15, София 1142
    Интервю:   Т +359(0)888952500
    16 януари, 23 януари, 30 януари Час: 13:00 - 15:00 e-mail: tzviossifova@gmail.com
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Артмениджмънт (управление на културни институции и творчески индустрии) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
    Дата: 08.01; 15.01; 22.01.; 29.01.; 05.02.; Час: 13.00-15.00 e-mail: astefanov@nbu.bg
        тел.: 02/ 8110 282
        офис: 212, 2 корпус
    Интервю:    
    Дата: 12.01.; 19.01.; 26.01.; 02.02.; 09.02. Час: 13.00-15.00  
 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации:    лице за контакт: Ирена Димитрова
    Дата: 16.01.; 30.01.; 08.02.2018 г. Час: 10.00-11.00 ч. e-mail: idimitrova@nbu.bg
        тел.: 02 8110289
        офис: 219, корпус 2
         
    Интервю:    
    Дата: 16.01.; 30.01.; 08.02.2018 г. Час: 11.00-13.00  
 • Банков мениджмънт РО и ДО
 •  

  МП "Банков мениджмънт" РО и ДО Консултации и интервю:   лице за контакт: Ралица Вълчева
      e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
  Дати: Час: През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с администраторите на програмата от Международен банков институт в офиса на института - на адрес: гр. София, ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1. /вход на сградата от към ул. "Кирил и Методий/.
  9.01.2018 г. /вторник/ 13 - 15 ч.,зала 711, корпус 2
  11.01.2018 г. /четвъртък/ 10 - 12 ч., зала 306, корпус 1
  17.01.2018 г. /сряда/ 13 - 15 ч., зала 104, корпус 2
  19.01.2018 г. /петък/ 10 - 12 ч., зала 213, корпус 1
  22.01.2018 г. /понеделник/ 13 - 15 ч.,зяля 306, корпус 1
  25.01.2018 г. /четвъртък/ 10 - 12 ч., зала 312, корпус 1
  30.01.2018 г. /вторник/ 13 - 15 ч., зала 312, корпус 1
  01.02.2018 г. /четвъртък/ 10 - 12 ч., зала 312, корпус 1
  07.02.2018 г. /сряда/ 10 - 12 ч., зала 312, корпус 1
  05.02.2018 г. /понеделник/ 13 - 15 ч., зала 312, корпус 1
 • Бизнес администрация РО
 • Бизнес администрация - РО Консултации:   Координати
  Дата: Час:  
  8.1.2018, понеделник 09:30-11:30 гл. ас. д-р Теодора Ризова,
  10.1.2018, сряда 10.00-12.00 email: tedirizova@mail.bg
  11.1.2018, четвъртък 09:30-11:30 тел. 02/8110277, 0898 279 200
  12.1.2018, петък 09:30-11:30 офис 207, 2 корпус
  17.1.2018, сряда 10.00-12.00  
  18.1.2018, четвъртък 09:30-11:30  
  24.1.2018, сряда 10.00-12.00  
  25.1.2018, четвъртък  09:30-11:30  
  31.1.2018, сряда      10.00-12.00  
  1.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
  7.2.2018, сряда      10.00-12.00  
  8.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  8.1.2018, понеделник 13:00-15:00  
  10.1.2018, сряда 13:00-15:00  
  11.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
  12.1.2018, петък 13:00-15:00  
  17.1.2018, сряда 13:00-15:00  
  18.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
  24.1.2018, сряда 13:00-15:00  
  25.1.2018, четвъртък  13:00-15:00  
  31.1.2018, сряда      13:00-15:00  
  1.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
  7.2.2018, сряда      13:00-15:00  
  8.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
 • Бизнес администрация ДО
 •   Консултации:   Координати
    Дата: Час:  
  Бизнес администрация- ДО 8.1.2018, понеделник 09:30-11:30 гл. ас. д-р Теодора Ризова,
    10.1.2018, сряда 10.00-12.00 email: tedirizova@mail.bg
    11.1.2018, четвъртък 09:30-11:30 тел. 02/8110277, 0898 279 200
    12.1.2018, петък 09:30-11:30 офис 207, 2 корпус
    17.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    18.1.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    24.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    25.1.2018, четвъртък  09:30-11:30  
    31.1.2018, сряда      10.00-12.00  
    1.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    7.2.2018, сряда      10.00-12.00  
    8.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    8.1.2018, понеделник 13:00-15:00  
    10.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    11.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    12.1.2018, петък 13:00-15:00  
    17.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    18.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    24.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    25.1.2018, четвъртък  13:00-15:00  
    31.1.2018, сряда      13:00-15:00  
    1.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    7.2.2018, сряда      13:00-15:00  
    8.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Бизнес комуникации - РО и ДО Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Татяна Фед
    Дата: 09.01.2018, 16.01.2018, 23.01.2018, 30.01.2018  Час: 14.00 - 16.00 ч. e-mail: tnfed@nbu.bg
    Дата: 17.01.2018, 24.01.2018, 31.10.2018 Час: 11.00 - 13.00 ч. тел.: 028110320
        офис: 312, к. 2
         
    Интервю:    
    Дата: 09.01.2018, 16.01.2018, 23.01.2018, 30.01.2018  Час: 14.00 - 16.00 ч.  
    Дата: 17.01.2018, 24.01.2018, 31.10.2018 Час: 11.00 - 13.00 ч.  
         
         
 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 • Бранд мениджмънт (на английски език) Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Кристиан Банков; гл. ас. д-р Рени Янкова; гл. ас. д-р Иво Иванов Велинов; секретр-специалист: Петър Арабаджийски
    Дата: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 януари 2018 г. Понеделник: 15.00-17.00 ч. e-mail: kbankov@nbu.bg; reni.iankova@gmail.com; ivelinov@nbu.bg; parabadzhiyski@nbu.bg
    5, 8, 12, 15 февруари 2018 г. Четвъртък: 15.00-18.00 ч. тел.: 02/8110111 тел.: 02/81 10 635
        офис: 111, корпус 1
         
    Интервю:    
    Дата: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 януари 2018 г. Понеделник: 15.00-17.00 ч.  
    5, 8, 12, 15 февруари 2018 г. Четвъртък: 15.00-18.00 ч.  
 • Дипломация и международни отношения
 • Дипломация и международни отношения Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час: 11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
      тел.: 0878 957 770; 02/8110602
      офис: 602, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час:11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770  
       
       
       
 • Древният Египет в Класическата епоха
 • Древният Египет в Класическата епоха Консултации:   лице за контакт: проф. Сергей Игнатов, д.н., доц. д-р Емил Бузов
  Дата: 11.01.2018 г. 16.01.2018 г. 25.01.2018 г. Час: 13.00-14.10 часа 16.15-18.00 часа 13.00-16.00 часа e-mail: signatov@nbu.bg ebuzov@nbu.bg
      тел.: 02/8110406, 0896 893872
      офис: 406, корпус 1; 415, корпус 1
         
    Дата: 11.01.2018 г. 16.01.2018 г. 25.01.2018 г. Час: 13.00-14.10 часа 16.15-18.00 часа 13.00-16.00 часа  
 • Европейски политики за развитието на транспорта
 •  

  Европейски политики за развитието на транспорта Консултации:   Координати
    Дата: Час:  
    8.1.2018, понеделник 09:30-11:30 гл. ас. д-р Теодора Ризова,
    10.1.2018, сряда 10.00-12.00 email: tedirizova@mail.bg
    11.1.2018, четвъртък 09:30-11:30 тел. 02/8110277, 0898 279 200
    12.1.2018, петък 09:30-11:30 офис 207, 2 корпус
    17.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    18.1.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    24.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    25.1.2018, четвъртък  09:30-11:30  
    31.1.2018, сряда      10.00-12.00  
    1.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    7.2.2018, сряда      10.00-12.00  
    8.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    8.1.2018, понеделник 13:00-15:00  
    10.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    11.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    12.1.2018, петък 13:00-15:00  
    17.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    18.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    24.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    25.1.2018, четвъртък  13:00-15:00  
    31.1.2018, сряда      13:00-15:00  
    1.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    7.2.2018, сряда      13:00-15:00  
    8.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
 • Европейско управление
 • Европейско управление Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час: 11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
      тел.: 0878 957 770; 02/8110602
      офис: 602, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час:11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770  
       
       
       
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска Ирена Димитрова
    Дата: 22.01.2018г., 05.02.2018 г. Час: 09.00-10.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg idimitrova@nbu.bg
        тел.: 028110114
        офис: 110, корпус 1
    Интервю:    
    Дата: 22.01.2018г., 05.02.2018 г. Час: 10.00-11.00  
 • Езикова и речева патология
 •  

  Езикова и речева патология Консултации:    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 210, 2 корпус
  Дата: 08 януари, 15 януари, 22, януари, 29 януари   Час: 9:30 - 12:30  
       лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 08 януари, 15 януари, 22, януари, 29 януари   Час: 9:30 - 12:30  
 • Екологичен мениджмънт
 • ...

 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО
 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Биляна Костова
    08, 10, 15, 17, 22 и 23 януари 2018 г. Час: 11.30 - 13.30 ч. e-mail: bkostova@nbu.bg
    05, 07, 09 февруари 2018 г.   тел.: 0888 358 450
        офис: С1/22, 1 корпус
    Интервю:    
    08, 10, 15, 17, 22 и 23 януари 2018 г. Час: 11.30 - 13.30 ч.  
    05, 07, 09 февруари 2018 г.    
 • Електронно здравеопазване
 •   Консултации:    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 210, 2 корпус
  Елекронно здравеопазване Дата: 08 януари, 15 януари, 22, януари, 29 януари  Час: 9:30 - 12:30  
         лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
        e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
    Интервю:    
    Дата: 08 януари, 15 януари, 22, януари, 29 януари  Час: 9:30 - 12:30  
 • Живопис
 • Живопис Консултации:    лице за контакт: преп. Станимир Божилов
    Дата: 10.01.2018 г. Час: от 11 до 12 ч. e-mail: sbozhilov@nbu.bg
    Дата: 23.01.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. тел.: 02/8110 511, 0887 511 807
    Дата: 31.01.2018 г. Час: от 18 до 19 ч. 511, корпус 2
    Дата: 08.02.2018 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч.  
    Интервю:    
    Дата: 10.01.2018 г. Час: от 12 до 13 ч.  
    Дата: 23.01.2018 г. Час: от 17 до 18 ч.  
    Дата: 31.01.2018 г. Час: от 19 до 20 ч.  
    Дата: 08.02.2018 г. Час: от 17 до 18 ч.  
 • Журналистика и ПР
 • Журналистика и ПР Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
    Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
    9 януари 2018 г. 14.30 - 15.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
    10 януари 2018 г. 14.00 - 15.00 офис: 709 и 710, корпус 2
    11 януари 2018 г. 14.30 - 15.30  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    16 януари 2018 г. 13.00 - 14.00  
    23 януари 2018 г. 13.00 - 14.00  
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 •  

   

  Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Константин Вълчев
    Дата: Час: e-mail:kosyo@seznam.cz
    10.1.2018 14:30-16:00  
    17.1.2018 14:30-16:00 тел. 0876761202
    24.1.2018 14:30-16:00 ателие по стъкло ЦИ/09, 2 к.
         
    Интервю:    
    10.1.2018 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
    17.1.2018 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
    24.1.2018 14:30-16:00 ЦИ/09, 2 к.
         
 • Илюстриране и графични технологии
 • Илюстриране и графични технологии Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Калина Христова
    Дата: 08.01.2018 г., 15.01.2018 г., 22.01.2018 г. Час: 13:00 -14:30 часа e-mail: k_hristova@nbu.bg
        тел.: 02/811 0 511, 02/811 0 118, 0898 505 795
        офис: 511, корпус 2
        проф. Екатерина Русинова / 0898 644 311
    Интервю:    
    Дата: 29.01.2018 г. Час: 13:00 -14:30 часа  
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Анушка Станчева
  Дата: 8, 15 и 22.01.2018          05.02.2018          (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 e-mail: astancheva@nbu.bg
           07.02.2018         (сряда) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 81 10 609
      офис: 609 2- ри корпус
  Интервю:    
  Дата: 8, 15 и 22.01.2018 Час: от 15:00 до 17:00  
           05.02.2018    
           (понеделник)    
         
            07.02.2018         (сряда) Час: от 15:00 до 17:00  
 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Светла Янева,
  Дата: Час: Марияна Стоянова
  9.1.2018 13:30-15:30 ч. e-mail: sianeva@nbu.bg; mbstoianova@nbu.bg
  16.1.2018 13:30-15:30 ч. офис: 206, 2 корпус
  23.1.2018 13:30-15:30 ч. тел.: 02/81 10 276
  6.2.2018 13:30-15:30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  9.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  16.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  23.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  6.2.2018 13:30-15:30 ч.  
       
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 •   Консултации:    лице за контакт:
  Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми Дата: Час: e-mail: mppopova@nbu.bg
    29.11/2018    11:00-13.00   
    13/12/2018    11:00-13.00  тел.: 0899157145
    31/1/2018    11:00-13.00  офис:ЦИ/I13, 2 к.
         
    Интервю:    
    Дата:04.12.2017 Час: 11.00-13.00 офис:ЦИ/ 13, 2 к.
    17.01.2018 11.00-13.00 офис:ЦИ/ 13, 2 к.
    14.02.2018 11.00-13.00 офис:ЦИ/ 13, 2 к.
 • Киберсигурност РО
 •  

    Консултации:   Лица за контакт: 
  Киберсигурност - РО Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч. 1. проф. Николай Радулов
    Интервю: от 08.01.2018 г. до   e-mail: nradulov@nbu.bg
    11.02.2018 г. Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110642
    Дата: всеки работен ден   офис: 202, к. 2
         2. проф. Христо Георгиев
        e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
        тел.: 02 8110503
        офис: 203, к. 2   
         3. проф. Георги Бахчеванов
        e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
        тел. 02 8110272 
        офис 202, к.2
        4. Анна Григорова
        e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
        тел.   02 8110272  
        офис 202, к. 2
 • Класическа музика
 • Класическа музика Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
    9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
    11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
    16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
    18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
    23.1.2018 11:00 – 13:00  
    25.1.2018 9:00 – 11:20  
    30.1.2018 11:00 – 13:00  
    6.2.2018 11:00 – 13:00  
    8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Клинична социална работа
 •  

    Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Златка Михова
  Клинична социална работа Дата: 08 януари, 15 януари Час: 13:00 - 14:30 e-mail: zmmihova@gmail.com
        тел.: 0888366535
        офис: 114 втори корпус
         
    Интервю:    
    Дата: 08 януари, 15 януари Час: 13:00 - 14:30  
         
 • Композиция и дирижиране
 •   Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Композиция и дирижиране 9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
    11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
    16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
    18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
    23.1.2018 11:00 – 13:00  
    25.1.2018 9:00 – 11:20  
    30.1.2018 11:00 – 13:00  
    6.2.2018 11:00 – 13:00  
    8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
 •   Консултации:   Лица за контакт: 
  Кризисен мениджмънт и Интернет технологии Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч. 1. проф. Николай Радулов
    Интервю: от 08.01.2018 г. до   e-mail: nradulov@nbu.bg
    11.02.2018 г. Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110642
    Дата: всеки работен ден   офис: 202, к. 2
         2. проф. Христо Георгиев
        e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
        тел.: 02 8110503
        офис: 203, к. 2   
         3. проф. Георги Бахчеванов
        e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
        тел. 02 8110272 
        офис 202, к.2
        4. Анна Григорова
        e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
        тел.   02 8110272  
        офис 202, к. 2
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 •   Консултации:   Лица за контакт: 
  Криминология и политики за превенция на престъпността Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч. 1. проф. Николай Радулов
    Интервю: от 08.01.2018 г. до   e-mail: nradulov@nbu.bg
    11.02.2018 г. Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110642
    Дата: всеки работен ден   офис: 202, к. 2
         2. проф. Христо Георгиев
        e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
        тел.: 02 8110503
        офис: 203, к. 2   
         3. проф. Георги Бахчеванов
        e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
        тел. 02 8110272 
        офис 202, к.2
        4. Анна Григорова
        e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
        тел.   02 8110272  
        офис 202, к. 2
 • Културен туризъм РО и ДО
 • Културен туризъм - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: Мария Кънчева
    Дата: 09.01, 10.01, 11,01, 16.01, 17.01, 18.01, 23.01, 24.01, 25.01, 06.02, 07.02, 08.02. Час: 10:00-16:00 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg
        тел.: 0898557030
        офис: Корпус 2, офис 613
         
    Интервю:    
    Дата: 09.01, 10.01, 11,01, 16.01, 17.01, 18.01, 23.01, 24.01, 25.01, 06.02, 07.02, 08.02. Час: 10:00-16:00 часа  лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
        e-mail: ibokova@nbu.bg
        тел.: 02/8110 613
        офис: Корпус 2, офис 613
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Лидерство и публичен мениджмънт Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
    Дата: 08.01; 15.01; 22.01.; 29.01.; 05.02.; Час: 13.00-15.00 e-mail: astefanov@nbu.bg
        тел.: 02/ 8110 282
        офис: 212, 2 корпус
    Интервю:    
    Дата: 12.01.; 19.01.; 26.01.; 02.02.; 09.02. Час: 13.00-15.00  
 • Лингводидактика
 • Лингводидактика Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Нейкова
  Дата: 11.01.18, 01.02.18, 08.02.18 Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: mneikova@nbu.bg
      тел.: 028110340
      офис: 312, к. 2
  Интервю:    
  Дата: 11.01.18, 01.02.18, 08.02.18 Час: 13.00 - 15.00 ч.  
 • Литература, книгоиздаване, медии
 • Литература, книгоиздаване, медии Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
       
       
       
  Дата: Час: e-mail: mfadel@nbu.bg
  9 януари 2018 г. 14.30 - 15.30 тел.: 02 8110112
  10 януари 2018 г. 14.00 - 15.00 офис: 112 корпус 1
  11 януари 2018 г. 14.30 - 15.30  
       
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  16 януари 2018 г. 13.00 - 14.00  
    23 януари 2018 г. 13.00 - 14.00  
         
         
 • Маркетинг мениджмънт РО
 • Маркетинг мениджмънт Консултации:   лице за контакт: Димитър Трендафилов,
  Дата: 10, 17, 24 януари Час: 16.15-18.00 ч. e-mail:dtrendafilov@nbu.bg
      тел.: 81 10 604
      офис: 604, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 31 януари, 1 февруари Час: 16.15-18.00 ч.  
       
       
       
 • Маркетинг мениджмънт - ДО
 • Маркетинг мениджмънт - ДО Консултации: Час: от 10:00 до 12:00 часа, 14:00 до 16:00 лице за контакт: Валя Богословова
  Дата: 29, 30, 31 януари, 1,2   февруари   e-mail: vbogoslovova@nbu.bg
      тел.: 02/8110277
      офис: 207, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 6, 7, 8 февруари Час: от 16:00 до 18:00 часа лице за контакт: гл. ас. д-р Стефания Темелкова
      e-mail: s.temelkova@gmail.com
      тел.: 02/8110277
      офис: 207, 2 корпус
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Биляна Костова
    08, 10, 15, 17, 22 и 23 януари 2018 г. Час: 11.30 - 13.30 ч. e-mail: bkostova@nbu.bg
    05, 07, 09 февруари 2018 г.   тел.: 0888 358 450
        офис: С1/22, 1 корпус
    Интервю:    
    08, 10, 15, 17, 22 и 23 януари 2018 г. Час: 11.30 - 13.30 ч.  
    05, 07, 09 февруари 2018 г.    
 • Международен бизнес
 • Международен бизнес Консултации:   лице за контакт: Красимир Костенаров
    Дата: 3, 10, 17, 24, 31 януари, 07, 14 февруари Час: от 15:00 до 17:00 часа e-mail: kraskostenarov@yahoo.com
        тел.: 02/8110604
        офис:604, 2 корпус
         
    Интервю:    
    Дата: 3, 10, 17, 24, 31 януари, 07, 14 февруари Час: от 15:00 до 17:00 часа  
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Международни бизнес комуникации (на английски език) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
    Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
    9 януари 2018 г. 14.30 - 15.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
    10 януари 2018 г. 14.00 - 15.00 офис: 709 и 710, корпус 2
    11 януари 2018 г. 14.30 - 15.30  
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    16 януари 2018 г. 13.00 - 14.00  
    23 януари 2018 г. 13.00 - 14.00  
 • Международни отношения и публично управление (на френски език)
 • Международни отношения и публично управление (на френски език) Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час: 11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
      тел.: 0878 957 770; 02/8110602
      офис: 602, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час:11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770  
       
       
       
 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Мениджмънт за организационно съвършенство - РО и ДО Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: Час: e-mail: maivanova@nbu.bg
  9.01.2018; 10.01.2018; 16.01.2018; 17.01.2018; 23.01.2018;  30.01.2018; 31.01.2018; 6.02.2018; 7.02.2018 15.30 - 17.30 часа тел.: 0887290543
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  9.01.2018; 10.01.2018; 16.01.2018; 17.01.2018; 23.01.2018;  30.01.2018; 31.01.2018; 6.02.2018; 7.02.2018 15.30 - 17.30 часа  
       
       
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия
 •   Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Маргарита Мишева
    Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
    08.01, 15.01, 22.01, 05.02 10:00-11:00 тел.: 02/8110 623
    09.01, 16.01, 23.01, 06.02 14:00-15:00 офис: 603, 1 корпус
    10.01, 17.01, 24.01, 07.02 14:00-15:00  
  Мениджмънт на развлекателната индустрия      
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    08.01, 15.01, 22.01, 05.02 11:00-12:00  
    09.01, 16.01, 23.01, 06.02 15:00-16:00  
    10.01, 17.01, 24.01, 07.02 15:00-16:00  
         
         
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 •   Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Маргарита Мишева
  Мениджмънт на туристическия бизнес - РО Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
    08.01, 15.01, 22.01, 05.02 10:00-11:00 тел.: 02/8110 623
    09.01, 16.01, 23.01, 06.02 14:00-15:00 офис: 603, 1 корпус
    10.01, 17.01, 24.01, 07.02 14:00-15:00  
         
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    08.01, 15.01, 22.01, 05.02 11:00-12:00  
    09.01, 16.01, 23.01, 06.02 15:00-16:00  
    10.01, 17.01, 24.01, 07.02 15:00-16:00  
         
 • Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
 •   Консултации:   Координати
    Дата: Час:  
  Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО 8.1.2018, понеделник 09:30-11:30 гл. ас. д-р Теодора Ризова,
    10.1.2018, сряда 10.00-12.00 email: tedirizova@mail.bg
    11.1.2018, четвъртък 09:30-11:30 тел. 02/8110277, 0898 279 200
    12.1.2018, петък 09:30-11:30 офис 207, 2 корпус
    17.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    18.1.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    24.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    25.1.2018, четвъртък  09:30-11:30  
    31.1.2018, сряда      10.00-12.00  
    1.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    7.2.2018, сряда      10.00-12.00  
    8.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    8.1.2018, понеделник 13:00-15:00  
    10.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    11.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    12.1.2018, петък 13:00-15:00  
    17.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    18.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    24.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    25.1.2018, четвъртък  13:00-15:00  
    31.1.2018, сряда      13:00-15:00  
    1.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    7.2.2018, сряда      13:00-15:00  
    8.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
 • Мода и бизнес стратегии
 • Мода и бизнес стратегии Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р К. Савова
  Дата: 23.01.2018 г Час: 13:00 - 13:30 e-mail: ksavova@nbu.bg
      тел.: 02 8110614
      офис: 614 - корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 23.01.2018 г Час: 13:30 - 14:30  
       
       
       
 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Музикално изпълнителство (на английски език) Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
  11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
  16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
  18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
  23.1.2018 11:00 – 13:00  
  25.1.2018 9:00 – 11:20  
  30.1.2018 11:00 – 13:00  
  6.2.2018 11:00 – 13:00  
  8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Музикознание
 • Музикознание Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
  11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
  16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
  18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
  23.1.2018 11:00 – 13:00  
  25.1.2018 9:00 – 11:20  
  30.1.2018 11:00 – 13:00  
  6.2.2018 11:00 – 13:00  
  8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Национална и международна сигурност - РО и ДО
 •   Консултации:   Лица за контакт: 
  Национална и международна сигурност - РО Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч. 1. проф. Николай Радулов
    Интервю: от 08.01.2018 г. до   e-mail: nradulov@nbu.bg
    11.02.2018 г. Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110642
    Дата: всеки работен ден   офис: 202, к. 2
         2. проф. Христо Георгиев
        e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
        тел.: 02 8110503
        офис: 203, к. 2   
         3. проф. Георги Бахчеванов
        e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
        тел. 02 8110272 
        офис 202, к.2
        4. Анна Григорова
        e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
        тел.   02 8110272  
        офис 202, к. 2
 • Писмен и устен превод
 • Писмен и устен превод Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Нейкова
  Дата: 11.01.18, 01.02.18, 08.02.18 Час: 13.00 - 15.00 ч. e-mail: mneikova@nbu.bg
      тел.: 028110340
      офис: 312, к. 2
  Интервю:    
  Дата: 11.01.18, 01.02.18, 08.02.18 Час: 13.00 - 15.00 ч.  
 • Плакат и комуникативен дизайн
 • Плакат и комуникативен дизайн Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Калина Христова
    Дата: 08.01.2018 г., 15.01.2018 г., 22.01.2018 г. Час: 13:00 -14:30 часа e-mail: k_hristova@nbu.bg
        тел.: 02/811 0 511, 02/811 0 118, 0898 505 795
        офис: 511, корпус 2
        проф. Екатерина Русинова / 0898 644 311
    Интервю:    
    Дата: 29.01.2018 г. Час: 13:00 -14:30 часа  
 • Политически мениджмънт и публични политики
 •  Политически мениджмънт и публични политики Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час: 11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
      тел.: 0878 957 770; 02/8110602
      офис: 602, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час:11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770  
       
       
       
 • Поп и джаз музика
 • Поп и джаз музика Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
    9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
    11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
    16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
    18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
    23.1.2018 11:00 – 13:00  
    25.1.2018 9:00 – 11:20  
    30.1.2018 11:00 – 13:00  
    6.2.2018 11:00 – 13:00  
    8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Продуктов дизайн за интериор
 • Продуктов дизайн за интериор Консултации:    лице за контакт: доц. Банко Банков
  Дата: Час: e-mail: bankobankov@abv.bg
  24.1.2018 10:00-13:00 ч. тел.: 0888 85 58 42
  25.1.2018 10:00-13:00 ч.  
      офис: 508, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  24.1.2018 10:00-13:00 ч.  
  25.1.2018 10:00-13:00 ч.  
       
       
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО
 •   Консултации:   Лица за контакт: 
  Противодействие на престъпността и тероризма Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч. 1. проф. Николай Радулов
    Интервю: от 08.01.2018 г. до   e-mail: nradulov@nbu.bg
    11.02.2018 г. Час: от 11:00 до 15:00 ч. тел.: 02 8110642
    Дата: всеки работен ден   офис: 202, к. 2
         2. проф. Христо Георгиев
        e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
        тел.: 02 8110503
        офис: 203, к. 2   
         3. проф. Георги Бахчеванов
        e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
        тел. 02 8110272 
        офис 202, к.2
        4. Анна Григорова
        e-mail: ahgrigorova@nbu.bg
        тел.   02 8110272  
        офис 202, к. 2
 • Публичен мениджмънт (на английски език)
 • Публичен мениджмънт (на английски език) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  Дата: 08.01; 15.01; 22.01.; 29.01.; 05.02.; Час: 13.00-15.00 e-mail: astefanov@nbu.bg
      тел.: 02/ 8110 282
      офис: 212, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 12.01.; 19.01.; 26.01.; 02.02.; 09.02. Час: 13.00-15.00  
       
       
       
 • Реклама и бранд мениджмънт
 • Реклама и бранд мениджмънт Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Кристиан Банков; гл. ас. д-р Рени Янкова; гл. ас. д-р Иво Иванов Велинов; секретр-специалист: Петър Арабаджийски
    Дата: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 януари 2018 г. Понеделник: 15.00-17.00 ч. e-mail: kbankov@nbu.bg; reni.iankova@gmail.com; ivelinov@nbu.bg; parabadzhiyski@nbu.bg
    5, 8, 12, 15 февруари 2018 г. Четвъртък: 15.00-18.00 ч. тел.: 02/8110111 тел.: 02/81 10 635
        офис: 111, корпус 1
         
    Интервю:    
    Дата: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 януари 2018 г. Понеделник: 15.00-17.00 ч.  
    5, 8, 12, 15 февруари 2018 г. Четвъртък: 15.00-18.00 ч.  
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян Постаджиян
  Дата: 16.01.2018 г. Час: 16:00 - 17:00 ч. e-mail: kpostagian@nbu.bg
  Дата: 30.01.2018 г. Час: 16:00 - 17:00 ч.  0888 78 28 74
  Дата: 09.02.2018 г. Час: 11:00 - 12:00 ч. офис: 408, корпус 1
 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Софтуерни технологии в Интернет Консултации:    лице за контакт: Цветелина Шиндарова
    Дата: 08.02.2018 Час: 13:00 - 16:00 e-mail: tsshindarova@nbu.bg
        тел.: 02/8110630
        офис: 309,корпус 1
    Интервю:    
    Дата: 08.02.2018 Час: 13:00 - 16:00  
 • Социално предприемачество
 • Социално предприемачество Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска Ирена Димитрова
    Дата: 22.01.2018 г., 05.02.2018 г. Час: 13.00-14.00 ч. e-mail: teodora_karamelska@abv.bg idimitrova@nbu.bg
        тел.: 028110114
        офис: 110, корпус 1
    Интервю:    
    Дата: 22.01.2018 г., 05.02.2018 г. Час: 14.00-15.00  
 • Сравнително изкуствознание
 • Сравнително изкуствознание Консултации:    лице за контакт: Мария Кънчева
    Дата: 08.01, 09.01, 10.01, 11,01,12.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01,22.01, 23.01, 24.01, 25.01,27.01, 05.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02 Час: 10:00-16:30 часа e-mail: mkancheva@nbu.bg 
        тел.: 0898557030
        офис: Корпус 2, офис 613
         
    Интервю:    
    Дата: 08.01, 09.01, 10.01, 11,01,12.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01,22.01, 23.01, 24.01, 25.01,27.01, 05.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02 Час: 10:00-16:30 часа лице за контакт: гл. ас. д-р Росица Гичева
        e-mail: r.gicheva@nbu.bg
        тел.: 02/8110 122
        офис: Корпус 1, офис 104
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Владимир Маринов
    Дата: 10.01.2018 г. 24.01.2018 г. 31.01.2018 г. 07.02.2018 г. Час: 16.00-18.00 часа 16.00-18.00 часа 16.00-18.00 часа 16.00-18.00 часа e-mail: vmarinov@nbu.bg тел.:  0897 22 46 42 офис: 101, корпус 2
    Интервю:    
    Дата: 10.01.2018 г. 24.01.2018 г. 31.01.2018 г. 07.02.2018 г. Час: 16.00-18.00 часа 16.00-18.00 часа 16.00-18.00 часа 16.00-18.00 часа  
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • Стратегическо лидерство (на англ. ез.) Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Георги Проданов
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час: 11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770 e-mail: gprodanov@nbu.bg
      тел.: 0878 957 770; 02/8110602
      офис: 602, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 януари; 1, 5, 6, 7, 8, 9 февруари 2018 Час:11.00-19.00 след предварително записвене на 0878 957 770  
       
       
       
 • Сценичен дизайн и медии
 • Сценичен дизайн и медии Консултации:    лице за контакт:
    Дата: Час: e-mail:rmircheva @nbu.bg
    11.12.2018    11:00-12.00   
    8.1.2018    11:00-12.00  тел.: 0889 335 991
    22.1.2018    11:00-12.00  офис:511, 2 к.
         
    Интервю:    
    Дата: 11.12.2018 Час: 11.00-12.00 офис:511, 2 к.
    8.1.2018 11.00-12.00 офис:511, 2 к.
    22.1.2018 11.00-12.00 офис:511, 2 к.
 • Счетоводство и одитинг
 • Счетоводство и одитинг Консултации:   лице за контакт: Нигохос Канарян
    Януари 2018: 9, 16, 23, 30 Февруари 2018: 6 Час: от 16:30 до 18:30 часа e-mail: nkanaryan@nbu.bg
        тел.: 81 10 604
        офис: 604, корпус 2
         
    Интервю:    
    Януари 2018: 9, 16, 23, 30 Февруари 2018: 6 Час: от 16:30 до 18:30 часа  
 • Съвременни културни политики
 • Съвременни културни политики Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска Ирена Димитрова
    Дата: 22.01.2018г., 05.02.2018 г. Час: 15.00-16.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg idimitrova@nbu.bg
        тел.: 028110114
        офис: 110, корпус 1
    Интервю:    
    Дата: 22.01.2018г., 05.02.2018 г. Час: 16.00-17.00  
 • Танцово изкуство
 • Танцово изкуство Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
  11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
  16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
  18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
  23.1.2018 11:00 – 13:00  
  25.1.2018 9:00 – 11:20  
  30.1.2018 11:00 – 13:00  
  6.2.2018 11:00 – 13:00  
  8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Театрално изкуство и общество
 • Театрално изкуство и общество Консултации:    лице за контакт: гл.ас.д-р Антоанета Петрова
    Дата: 09.01.2018г.  Час: от 16:15 до 17:15 ч e-mail: tonypetrova@nbu.bg
             16.01.2018г.            от 14:30 до 17:30 ч. тел.: 02/8110 513
        офис: 513
         
    Интервю:    
    Дата: 18.01.2018г. Час: от 14:40 до 16:00 ч.  
             02.02.2018г.           от 14:40 до 16:00 ч.  
         
       
 • Телекомуникации
 • Телекомуникации Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Анушка Станчева
    Дата: 8, 15 и 22.01.2018          05.02.2018          (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 e-mail: astancheva@nbu.bg
             07.02.2018         (сряда) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 81 10 609
        офис: 609 2- ри корпус
    Интервю:    
    Дата: 8, 15 и 22.01.2018 Час: от 15:00 до 17:00  
             05.02.2018    
             (понеделник)    
         
            07.02.2018         (сряда) Час: от 15:00 до 17:00  
 • Тонрежисура
 • Тонрежисура Консултации и интервюта: Час: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  9.1.2018 11:00 – 13:00 е-mail:
  11.1.2018 9:00 – 11:20 mkrusteva@nbu.bg
  16.1.2018 11:00 – 13:00 тел.: 02/8110 505
  18.1.2018 9:00 – 11:20 офис: 504А, корпус 1
  23.1.2018 11:00 – 13:00  
  25.1.2018 9:00 – 11:20  
  30.1.2018 11:00 – 13:00  
  6.2.2018 11:00 – 13:00  
  8.2.2018 9:00 – 11:20  
 • Тракия и културата на Древния свят
 • Тракия и културата на Древния свят Консултации:    лице за контакт: Мария Кънчева
    Дата: 9.01, 10.01, 16.01, 17.01,22.01, 23.01 Час:  e-mail: mkancheva@nbu.bg 
      вторник: 13:00-15:00 тел.: 0898557030
      сряда: 14:30-16:30 офис: Корпус 2, офис 613
         
    Интервю:    
    Дата: 9.01, 10.01, 16.01, 17.01,22.01, 23.01 Час:  лице за контакт: доц. д-р Валентина Ганева-Маразова
      вторник: 13:00-15:00 e-mail:valentina.ganeva@gmail.com
      сряда: 14:30-16:30 тел.: 02/8110128 и 02/8110 613
        офис: Корпус 2, офис 108
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език) Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Нинел Кьосева
  Дата: Час: e-mail:nkioseva@nbu.bg
  9.1.2018 11:00-16:20 ч. тел.: 02/81 10 620
  16.1.2018 11:00-16:20 ч.  
  23.1.2018 11:00-16:20 ч. офис: 412 или 620, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  9.1.2018 11:00-16:20 ч.  
  16.1.2018 11:00-16:20 ч.  
  23.1.2018 11:00-16:20 ч.  
       

   

 • Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) – РО и ДО
 • Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език, РО и ДО Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: Час: e-mail: maivanova@nbu.bg
  9.01.2018; 10.01.2018; 16.01.2018; 17.01.2018; 23.01.2018;  30.01.2018; 31.01.2018; 6.02.2018; 7.02.2018 15.30 - 17.30 часа тел.: 0887290543
      офис: 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  9.01.2018; 10.01.2018; 16.01.2018; 17.01.2018; 23.01.2018;  30.01.2018; 31.01.2018; 6.02.2018; 7.02.2018 15.30 - 17.30 часа  
       
       
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони Консултации:   Координати
    Дата: Час:  
    8.1.2018, понеделник 09:30-11:30 гл. ас. д-р Теодора Ризова,
    10.1.2018, сряда 10.00-12.00 email: tedirizova@mail.bg
    11.1.2018, четвъртък 09:30-11:30 тел. 02/8110277, 0898 279 200
    12.1.2018, петък 09:30-11:30 офис 207, 2 корпус
    17.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    18.1.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    24.1.2018, сряда 10.00-12.00  
    25.1.2018, четвъртък  09:30-11:30  
    31.1.2018, сряда      10.00-12.00  
    1.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
    7.2.2018, сряда      10.00-12.00  
    8.2.2018, четвъртък 09:30-11:30  
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    8.1.2018, понеделник 13:00-15:00  
    10.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    11.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    12.1.2018, петък 13:00-15:00  
    17.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    18.1.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    24.1.2018, сряда 13:00-15:00  
    25.1.2018, четвъртък  13:00-15:00  
    31.1.2018, сряда      13:00-15:00  
    1.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
    7.2.2018, сряда      13:00-15:00  
    8.2.2018, четвъртък 13:00-15:00  
 • Управление на здравеопазването
 •   Консултации:    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 210, 2 корпус
  Управление на здравеопазването Дата: 08 януари, 15 януари, 22, януари, 29 януари  Час: 9:30 - 12:30  
         лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
        e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
    Интервю:    
    Дата: 08 януари, 15 януари, 22, януари, 29 януари  Час: 9:30 - 12:30  
 • Управление на културно-историческия туризъм в Египет
 • Управление на културно-историческия туризъм в Египет Консултации:   лице за контакт: проф. Сергей Игнатов, д.н., доц. д-р Емил Бузов
    Дата: 11.01.2018 г. 16.01.2018 г. 25.01.2018 г. Час: 13.00-14.10 часа 16.15-18.00 часа 13.00-16.00 часа e-mail: signatov@nbu.bg ebuzov@nbu.bg
        тел.: 02/8110406, 0896 893872
        офис: 406, корпус 1; 415, корпус 1
         
    Интервю:    
    Дата: 11.01.2018 г. 16.01.2018 г. 25.01.2018 г. Час: 13.00-14.10 часа 16.15-18.00 часа 13.00-16.00 часа  
 • Управление на луксозното хотелиерство
 • ...

 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Управление на проекти по информационни технологии Консултации:    лице за контакт: Александър Иванов,
  Дата:                       8.2.2018 Час: 13:00-16:00 e-mail: alivanov@abv.bg,
      тел.: 028110619
  Интервю:   офис: 610, корпус 2
  Дата:                       8.2.2018 Час: 13:00-16:00 офис на провеждане на консултация и интервю: 309, корпус 1
 • Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
 • Управление на проекти по фондове и програми на ЕС Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
    Дата: 08.01; 15.01; 22.01.; 29.01.; 05.02.; Час: 13.00-15.00 e-mail: astefanov@nbu.bg
        тел.: 02/ 8110 282
        офис: 212, 2 корпус
    Интервю:    
    Дата: 12.01.; 19.01.; 26.01.; 02.02.; 09.02. Час: 13.00-15.00  
 • Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
 • ...

 • Философия на киното
 • Философия на киното Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска Ирена Димитрова
    Дата: 22.01.2018 г., 05.02.2018 г. Час: 11.00-12.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg idimitrova@nbu.bg
        тел.: 028110114
        офис: 110, корпус 1
    Интервю:    
    Дата: 22.01.2018 г., 05.02.2018 г. Час: 12.00-13.00  
 • Финанси
 • Финанси Консултации:   лице за контакт: Красимир Костенаров
    Дата: 3, 10, 17, 24, 31 януари, 07, 14 февруари Час: от 15:00 до 17:00 часа e-mail: kraskostenarov@yahoo.com
        тел.: 02/8110604
        офис:604, 2 корпус
         
    Интервю:    
    Дата: 3, 10, 17, 24, 31 януари, 07, 14 февруари Час: от 15:00 до 17:00 часа  
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане Консултации:   лице за контакт: Красимир Костенаров
    Дата: 10, 17, 24, 31 януари, 07 февруари Час: от 15:00 до 17:00 часа e-mail: kraskostenarov@yahoo.com
        тел.: 02/8110604
        офис:604, 2 корпус
         
    Интервю:    
    Дата: 10, 17, 24, 31 януари, 07 февруари Час: от 15:00 до 17:00 часа  
 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство Дата: 23.01.2018 г. Час: 12:00 - 17:00 ч. Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов
  Дата: 06.02.2018 г. Час: 12:00 - 17:00 ч. e-mail: enaydenov@nbu.bg
  Дата: 20.02.2018 г. Час: 12:00 - 17:00 ч. тел.: 02/8110408, 0888503626
      офис: 408, корпус 1
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 •  

  Югоизточно-европейски иследвания (на английски език) Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Светла Янева, ас. Методи Методиев
  Дата: Час: e-mail: sianeva@nbu.bg; mmetodiev@nbu.bg
  9.1.2018 13:30-15:30 ч. тел.: 02/81 10 276
  16.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  23.1.2018 13:30-15:30 ч. офис: 206, 2 корпус
  6.2.2018 13:30-15:30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  9.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  16.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  23.1.2018 13:30-15:30 ч.  
  6.2.2018 13:30-15:30 ч.  

Свързани страници

1-5_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

  Приемът в магистърски програми на НБУ е от 08.01.2018...