График за консултации и приемни интервюта

 

 

 

НОВИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ


Може да кандидатствате, ако имате образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност година и половина и включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия.

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

РЕДОВЕН ПРИЕМ

Нов български университет обявява прием в магистърските програми.

Документи за кандидатстване ще се приемат до 13.10.2017 г.

Приемът в магистърските програми включва:                                          

 • интервю с комисия (Според обявените дати за всяка програма. Ако програмата, за която кандидатствате няма обявена дата за интервю в периода 25.09.-13.10.2017 г., можете да се свържете на оставените за всяка програма координати за индивидуално уговаряне на дата.)
 • мотивационно есе
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма                                              

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)                                             
 • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта (оригинал и ксерокопие).                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна, Видин и Пловдив.         

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език) Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Мария Нейкова
  Дата: 23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 11:00 ч.-13:00 ч. e-mail: mnejkova@nbu.bg
      тел.: 02/8110 340
      офис: 312, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата:23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 13:00 ч. - 15:00 ч.  
 • Анимационна режисура
 • Анимационна режисура Консултации и интервюта:   гл. ас. д-р Севина Иванова
  13.06.2017 г. 15:30 – 17:00 ч. e-mail: sivanova@nbu.bg
  21.06.2016 г. 15:30 - 17:00 ч. тел.: 02/8110 408
      офис 408, корпус 1
  04.07.2017 г. 15:30-17:00 ч.  
       
  11.09.2017 г. 10:00 – 11:00 ч.  
  25.09.2017 г. 14:30 - 16:00 ч.  
 • Артистични практики в архитектурна среда
 •   Консултации:   Станимир Божилов
  Артистични практики в архитектурна среда 14.06, 21.06.2017 г. 12:00-14:00 ч. e-mail:
    12.07.2017 г. 12:00-14:00 ч. sbozhilov@nbu.bg
    20,21 и 28.09.2017 г. 12:00-14:00   ч. тел.: 02/8110 511,
    Интервю:   GSM: 0887 511 807
    14.06, 21.06.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
    12.07.2017 г. 14:00-16:00 ч. офис 511, корпус 2
    20,21 и 28.09.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Артистични психо-социални практики и психодрама Консултации:   лице за контакт:
    30 май, 6 юни, 13 юни, 20 юни, 27 юни, 4 юли, 6 юли, 11 юли, 13 юли, 18 юли, 20 юли, 25 юли, 1 август, 3 август, 12 септември, 14 септември, 19 септември Час: 13:00-15:00 Цветелина Йосифова
        Центърза култура и дебат "Червената къща"
        ул. "Любен Каравелов" 15, София 1142
    Интервю:   Т +359(0)888952500
    Дата: 21 септември Час: 9:30-16:00 e-mail: tzviossifova@gmail.com
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) Консултации и интервю: Дата: Час:  лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  07.08. 13:00-14:30 ч. e-mail: astefanov@nbu.bg
  08.08. 14:30-16:30 ч. тел.: 02/ 8110 382
  10.08. 09:30-12:00 ч.  
  14.08. 13:00-14:30 ч. офис: 212, 2 корпус
  15.08. 14:30-16:30 ч.  
  17.08. 09:30-12:00 ч.  
  28.08. 13:00-14:30 ч.  
  29.08. 14:30-16:30 ч.  
  31.08. 09:30-12:00 ч.  
  11.09. 13:00-14:30 ч.  
  12.09. 14:30-16:30 ч.  
  14.09. 09:30-12:00 ч.  
  18.09. 13:00-14:30 ч.  
  19.09. 14:30-16:30 ч.  
  21.09. 09:30-12:00 ч.  
 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации:    лице за контакт: Ирена Димитрова
  Дата: 14.06.; 05.07.; 23.08.; 20.09.2017 г. Час: 10.00-11.00 ч. e-mail: idimitrova@nbu.bg
      тел.: 02 8110289
      офис: 219, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 14.06.; 05.07.; 23.08.; 20.09.2017 г. Час: 11.00-13.00  
 • Банков мениджмънт РО и ДО
 •  

  Банков мениджмънт РО и ДО Консултации и интервю:   лице за контакт: Ралица Вълчева
    Дати:   e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
    за месец май: Час: тел.: 02/9805639
     
    23 май 2017 г. /вторник/, зала 310А, корпус 1 10:00-12:00  
    26 май 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 10:00-12:00  
    30 май 2017 г. /вторник/, зала 306, корпус 1 10:00-12:00  
    за месец юни:    
    2 юни 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 10.00 - 12.00  
    7 юни 2017 г. /сряда/, зала 503, корпус 2 10.00 - 12.00 През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с администраторите на програмата от Международен банков институт в офиса на института - на ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1.
    21 юни 2017 г. /петък/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    28 юни 2017 г./сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    14 юни 2017 г. /сряда/, зала 503, корпус 2 15.00 - 17.00
    16 юни 2017 г. /петък/, зала 306, корпус 1 15.00 - 17.00
    за месец юли:  
    5 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    12 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    19 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    26 юли 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    28 юли 2017 г. /петък/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    за месец август:  
    2 август 2017 г. /сряда/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    8 август 2017 г. /вторник/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    11 август 2017 г. /петък/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    15 август 2017 г. /вторник/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    за месец септември:  
    5 септември 2017 г. /вторник/, зала 119, корпус 1 15.00 - 17.00
    8 септември 2017 г. /петък/, зала 119, корпус 1 15.00 - 17.00
    12 септември 2017 г. /вторник/, зала 119, корпус 1 15.00 - 17.00
    14 септември 2017 г. /четвъртък/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00
    19 септември 2017 г./вторник/, зала 119, корпус 1 10.00 - 12.00  
 • Бизнес администрация РО
 • Бизнес администрация - РО Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Юлиана Хаджичонева
  Дата: Час: e-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg
  1.6.2017 10.00-12.00 тел.: 8110623
  8.6.2017 10.00-12.00 офис: 603, корпус 2
  13.7.2017 10.00-12.00  
  18.7.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  8.8.2017 10.00-12.00  
  12.9.2017 10.00-12.00  
  18.9.2017 13:00:-15:00  
  19.9.2017 10.00-12.00  
  21.9.2017 10:00-11:00  
  25.9.2017 13:00-15:00  
  28.9.2017 10:00-12:00  
       
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  1.6.2017 10.00-12.00  
  8.6.2017 10.00-12.00  
  13.7.2017 10.00-12.00  
  18.7.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  12.9.2017 10.00-12.00  
  18.9.2017 13:00:-15:00  
  19.9.2017 10.00-12.00  
  21.9.2017 10:00-11:00  
  25.9.2017 13:00-15:00  
  28.9.2017 10:00-12:00  
 • Бизнес администрация ДО
 •   Консултации:   Координати
    май    
  Бизнес администрация- ДО 23.05, 26.05, 30.05, 31.05. 9.00 - 11.00ч. гл. ас. д-р Теодора Ризова,
        email: tedirizova@mail.bg
    Интервю: 23.05, 26.05, 30.05, 31.05 14.00-16.00ч. тел. 02/8110277, 0898 279 200
        офис 207, 2 корпус
    юни    
    Консултации:    
    1.06,2.06,14.06,15.06, 9.00 - 11.00 ч.  
    16.06,21.06,28.06,29.06,    
    30.06;     
         
    Интервю:    
    1.06, 2.06, 14.06, 15.06, 14.00 - 16.00 ч.  
    16.06, 21.06, 28.06, 29.06,    
         
    юли    
    Консултации:    
    5.07, 6.07, 12.07, 13.07,19.07,20.07,25.07,26.07  9.00 - 11.00 ч.  
         
    Интервю:    
    5.07, 6.07, 12.07, 13.07, 19.07, 20.07, 25.07, 26.07 13.00 - 15.00ч.  
         
    Август    
    Консултации:    
    1.08, 2.08, 9.08, 14.08,15.08.30.08, 9.00-11.00ч.  
         
    Интервю:    
    1.08,2.08, 9.08,14.08,15.08.30.08 14.00-16.00ч.  
         
    Септември    
    Консултации:    
    5.09, 7.09, 12.09, 13.09,14.09, 19.09,20.09, 21.09.  9.00-11.00 ч.  
         
    Интервю:    
    5.09, 7.09, 12.09, 13.09,14.09, 19.09,20.09, 21.09. 14.00-16.00 ч.  
         
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Бизнес комуникации - РО И ДО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Татяна Фед
  Дата: 23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 11:00 ч.-13:00 ч. e-mail: tnfed@nbu.bg
      тел.: 8110 340, в. 23123
      офис: 312, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата:23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 13:00 ч. - 15:00 ч.  
 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 • Бранд мениджмънт (на английски език) Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Кристиан Банков
    Дата: Час: 15-17 e-mail: kbankov@nbu.bg, ivelinov@nbu.bg
    23, 25, 30 май 2017   тел.: 028110111
    06, 08, 13, 15 юни 2017   офис: 111, корпус първи
    11, 13, 18, 20, 25, 27 юли 2017    
    Интервю:    
    Дата: Час: 15:00-17:00  
    23, 25, 30 май 2017    
    06, 08, 13, 15 юни 2017    
   

  11, 13, 18, 20, 25, 27 юли 2017 15, 24, 29, 31 август 2017 1, 12, 13, 14, 19, 20, 21 септември 2017

  26, 28 септември, 15:00 - 17:30 111 I к.

  3, 5, 10, 12 октомври, 15:00 - 17:30 111 I к.

     
 • Визуална антропология
 • Визуална антропология Консултации:   Мария Кънчева
  Дата:29.05., 05.06; 03.07.;06.07.;10.07; 14.07.;17.07;24.07; 27.07; 11.09; 15.09; 18.09.; 26.09. Час: 10:00 до 16.30 ч.  e-mail:   mkancheva@nbu.bg
      тел.: 02/8110 615
  Интервю:    
  Дата: 31.05, 7.06; 14.06; 28.06; 5.07; 12.07; 13.09; 20.09 Час: 13:00 - 15:00 офис 613, корпус 2
 • Графично и пространствено проектиране
 • Графично и пространствено проектиране Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: Евгени Шиков
  Дата: 22.06.2017 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. e-mail: e.shikov@nbu.bg
  Дата: 06.07.2017 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. тел.: 02/8110408
  Дата: 19.09.2017 г. Час: 11:00 - 13:00 ч. офис: 408, корпус 1
  Дата: 21.09.2017 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  Дата: 26.09.2017 г. Час: 11:00 - 13:00 ч.  
 • Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
 • Дизайн на електронни издания и уеб сайтове Консултации:    лице за контакт: ас. Стоян Бунджулов
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 510, корпус 2 Час: 9:30 - 10:30 e-mail: steyk@mail.bg
      тел.: 8110614, 8110644
      офис: 614 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 510, корпус 2 Час: 10:30 - 12:30  
 • Дизайн на книгата и текста
 • Дизайн на книгата и текста Консултации:    лице за контакт: доц. Морис Фадел
  Дата: 18, 19, 20 септември, 2017 Час: 11. 00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 112 ст., 1 к.
  Интервю:    
  Дата: 18, 19, 20 септември, 2017 Час: 14. 00 ч.  
 • Дипломация и международни отношения
 • Дипломация и международни отношения Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • Древният Египет в Класическата епоха
 • Древният Египет в Класическата епоха Консултации:   лице за контакт: проф. Сергей Игнатов, д.н., доц. д-р Емил Бузов
  Дата: 25.05.2017 г. Час: 14.30-16.30 ч. e-mail:
  22.06.2017 г. 14.30-16.30 ч. signatov@nbu.bg
  11.07.2017 г. 13.00-15.00 ч. ebuzov@nbu.bg
    24.08.2017 г. 13.00-15.00 ч. тел.: 02/8110406, 0896 893872
    19.09.2017 г. 13.00-15.00 ч. офис: 406, корпус 1; 415, корпус 1
    21.09.2017 г. 13.00-15.00 ч.  
         
    Интервю:    
    Дата: 25.05.2017 г. Час: 14.30-16.30 ч.  
    22.06.2017 г. 14.30-16.30 ч.  
    11.07.2017 г. 13.00-15.00 ч.  
    24.08.2017 г. 13.00-15.00 ч.  
    19.09.2017 г. 13.00-15.00 ч.  
    21.09.2017 г. 13.00-15.00 ч.  
 • Европейски политики за развитието на транспорта
 •  

  Европейски политики за развитието на транспорта Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Юлиана Хаджичонева
  Дата: Час: e-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg
  1.6.2017 10.00-12.00 тел.: 8110623
  8.6.2017 10.00-12.00 офис: 603, корпус 2
  13.7.2017 10.00-12.00  
  18.7.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  8.8.2017 10.00-12.00  
  12.9.2017 10.00-12.00  
  19.9.2017 10.00-12.00  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  1.6.2017 10.00-12.00  
  8.6.2017 10.00-12.00  
  13.7.2017 10.00-12.00  
  18.7.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  12.9.2017 10.00-12.00  
  19.9.2017 10.00-12.00  
 • Европейско управление
 • Европейско управление Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 09.00-10.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 110, корпус 1
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 10.00-11.00  
 • Езикова и речева патология
 • Езикова и речева патология Консултации:    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 210, 2 корпус
  Дата: 22.05; 29.05; 5.06; 12.06; 19.06; 26.06; 3.07; 10.07; 17.07; 24.07; 31.07; 7.08; 14.08; 21.08; 28.08; 4.09; 11.09; 18.09.2017 Час: 9:30 - 12:30  
   

  27.09.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  29.09.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  02.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  04.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  06.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  09.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  11.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  13.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю:    

  Дата: 22.05; 5.06; 19.06; 3.07; 17.07; 31.07; 14.08; 28.08; 4.09; 18.09.2017

  27.09.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  29.09.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  02.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  04.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  06.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  09.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  11.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  13.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  Час: 9:30 - 12:30  

   

 • Екологичен мениджмънт
 • Екологичен мениджмънт Консултации: Час: 11:00 - 13:00 ч. лице за контакт:
  29, 30, 31 май   доц. д-р Б. Костова
  5,6,7,12,13,14,19,20 юни   e-mail: bkostova@nbu.bg
  17,18,19,24,25,26 юли   тел.: 0888 358 450
  1,2,7,8,9,14,15 август   офис: С1/22, 1 корпус
  18,19,20,21 септември    
  Интервю: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  29, 30, 31 май    
  5,6,7,12,13,14,19,20 юни    
  17,18,19,24,25,26 юли    
  1,2,7,8,9,14,15 август    
  18,19,20,21 септември    
 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО
 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО Консултации: Час: 11:00 - 13:00 ч. лице за контакт:
    29, 30, 31 май   доц. д-р Б. Костова
    5,6,7,12,13,14,19,20 юни   e-mail: bkostova@nbu.bg
    17,18,19,24,25,26 юли   тел.: 0888 358 450
    1,2,7,8,9,14,15 август   офис: С1/22, 1 корпус
    18,19,20,21 септември    
    Интервю: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
    29, 30, 31 май    
    5,6,7,12,13,14,19,20 юни    
    17,18,19,24,25,26 юли    
    1,2,7,8,9,14,15 август    
    18,19,20,21 септември    
 • Електронно здравеопазване
 •   Консултации:  

   лице за контакт: Директор Програмен съвет:                  

  гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                  тел.:  359889706227                                                                               офис: 210, 2 корпус

  Електронно здравеопазване

  Дата: 22.05; 29.05;

  5.06; 12.06; 19.06; 26.06;

  3.07; 10.07; 17.07; 24.07; 31.07;

  7.08; 14.08; 21.08; 28.08;

  4.09; 11.09; 18.09.2017

  Час: 9:30 - 12:30  
         лице за контакт: секретар-специалист:                                 Милена Здравкова
       

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                  

  тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус 

    Интервю:    
   

  Дата: 22.05;

  5.06; 19.06;

  3.07; 17.07; 31.07;

  14.08; 28.08;

  4.09; 18.09.2017

  Час: 9:30 - 12:30  
 • Живопис
 • Живопис Консултации:   Станимир Божилов
  14.06, 21.06.2017 г. 12:00-14:00 ч. e-mail:
  12.07.2017 г. 12:00-14:00 ч. sbozhilov@nbu.bg
  20,21 и 28.09.2017 г. 12:00-14:00   ч. тел.: 02/8110 511,
  Интервю:   GSM: 0887 511 807
  14.06, 21.06.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
  12.07.2017 г. 14:00-16:00 ч. офис 511, корпус 2
  20,21 и 28.09.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
 • Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
 • Жилищна политика и управление на недвижимите имоти Консултации:   лице за контакт: доц.д-р Георги Георгиев
    Дата: 15 юни 2017г. Час: 14.00-16.00 e-mail: gngeorgiev@nbu.bg
        тел.: 0888452688
        офис: 508 - 2 корпус
         
    Интервю:    
    Дата: 21 септември 2017г. Час: 14.00-16.00  
 • Журналистика и ПР
 • Журналистика и ПР Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
  6 юни 2017 г. 11.00 - 12.00 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
  15 юни 2017 г. 15.00 - 16.00 офис: 709 и 710, корпус 2
  5 юли 2017 г. 14.00 - 15.00  
  6 юли 2017 г. 14.00 - 15.00  
       
  Интервю: Час:  
  Дата:    
  7 юни 2017 г. 13.00-14.00  
  15 юни 2017 г. 16.00-17.00  
  19 септември 2017 г. 13.00-14.00  
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 •  

   

  Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата  Консултации    доц. д-р Константин Вълчев
  Всеки понеделник 10:00-15:00 ч. Ателие по стъкло-12 в 2 корпус Център по изкуства.
  Интервю:   kosyo@seznam.cz
  12, 26.06.2017 г. 11:00-13:00 ч. GSM: 0876761202
  10.07.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
  4, 11, 24.09.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
 • Илюстриране и графични технологии
 • Илюстриране и графични технологии Консултации:   Гл. ас. д-р Калина Христова
  14.06, 26.06.2017 г. 11:00-13:00 ч. e-mail:
  17.07.2017 г. 11:00-13:00 ч. k_hristova@nbu.bg
  14.08.2017 г. 11:00-13:00 ч. тел.: 8110 118
  18, 22, 29.09.2017 г. 11:00-13:00 ч. GSM:0898 505 795
  Интервю:26, 28.06.2017 г. - 11:00-13:00 ч.    
  31.07.2017 г. 11:00-13:00 ч. офис 511, корпус 2
  21.08.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
  18, 20.09.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Анушка Станчева
  Дата: 22.05. 2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 e-mail: astancheva@nbu.bg
            05 и 26.06.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 14.06.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 05.07.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 17.07.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 офис: 609 2- ри корпус
  Дата: 07 и 21.08.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 07 и 14.09. 2017 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 18.09.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 20.09.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 22.05. 2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
            05 и 26.06.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 14.06.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 05.07.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 17.07.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 07 и 21.08.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 07 и 14.09. 2017 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 18.09.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 20.09.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
 • Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
 • Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език) Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Светла Янева, Марияна Стоянова
  Дата: Час: e-mail: sianeva@nbu.bg; mbstoianova@nbu.bg
  30.5.2017 15:30-16:30 ч. тел.: 02/81 10 276
  27.6.2017 15:30-16:30 ч. офис: 206, 2 корпус
  18.7.2017 15:00-16:30 ч.  
  22.8.2017 9:30:-15:30 ч.  
  19.9.2017 15:00-16:30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  30.5.2017 15:30-16:30 ч.  
  27.6.2017 15:30-16:30 ч.  
  18.7.2017 15:00-16:30 ч.  
  22.8.2017 9:30:-15:30 ч.  
  19.9.2017 15:00-16:30 ч.  
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 •   Консултации:    Доц.д-р Моника Попова
  Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми 18.06, 23.06.2017 г. 11:00-13:00 ч. e-mail: mppopova@nbu.bg
    19.07.2017 г. 11:00-13:00 ч. тел.: 0899157145
    14, 18, 25.09.2017 г. 11:00-13:00 ч. Център по изкуства
    Интервю:   ателие С13, корпус 2
    19, 22.06.2017 г. 13:00-15:00 ч.  
    10.07.2017 г. 13:00-15:00 ч.  
    15, 17, 24.09.2017 г. 13:00-15:00 ч.  
 • Киберсигурност РО и ДО
 •  

  Киберсигурност - РО Консултации:   Лица за контакт:                                                                
  Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч.             
       
      1. проф. Николай Радулов
      e-mail: nradulov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02 8110642
  Дата: всеки работен ден  Час: от 11:00 до 15:00 ч.                  офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
      тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       3. проф. Георги Бахчеванов    
      e-mail: gbahchevanov@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к.2     
      4. Анна Григорова     
      e-mail: ahgrigorova@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к. 2     
 • Класическа музика
 • Класическа музика Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
  Интервю:   офис 504А, корпус 1
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Светослав Савов
  Дата: Час: e-mail: svet.savov@gmail.com
  5.7.2017 - гл. ас. д-р Светослав Савов 13.00 - 16.00 тел.: 0898 566 710
  28.7.2017 - преп. Красимир Таушанов 9.00 - 12.30 офис: 401, първи корпус
  14.8.2017 - доц. д-р Никола Атанасов 9.00 - 12.30  
  Интервю:    
  15.9.2017 9.00 - 12.30  
       
  20.9.2017 15.00 - 18.00  
       
 • Клинична социална работа
 •   Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Златка Михова
  Клинична социална работа Дата: 16.06.2017 Час: 16.30 - 18:00 e-mail: zmmihova@gmail.com
    Дата: 19.09.2017 Час: 10.30 - 12.30 тел.: 0888366535
     

  27.09.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  29.09.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  02.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  04.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  06.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  09.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  11.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  13.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

    офис: 114 втори корпус
         
    Интервю:    
    Дата: 22.08.2017 Час: 10.30 - 12.30  
   

  Дата: 20.09.2017

   

  27.09.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  29.09.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  02.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  04.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  06.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  09.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  11.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  13.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  Час: 16:00 - 18:00  

   

 • Когнитивна наука (на английски език)
 •  

  Когнитивна наука (на английски език) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Евгения Христова
    Дата: по имейл - ehristova@cogs.nbu.bg Час: e-mail: ehristova@cogs.nbu.bg
        тел.:
        офис: 416, 1 к.
    Интервю:    
    Дата: - 14 юни - 14 - 16 ч - 12 юли - 12.30 - 14 ч -  11 септември - 12 -  14 ч - 18 септември - 12 - 14 ч Час: - 14 юни - 14 - 16 - 12 юли - 12.30 - 14 - 11 септември - 12 - 14 - 18 септември - 12 - 14  
 • Композиция и дирижиране
 •   Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  Композиция и дирижиране 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
    07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
    25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
    Интервю:   офис 504А, корпус 1
    23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
    07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
    25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
 • Кризисен мениджмънт и Интернет технологии Консултации:   Лица за контакт:                                                                
  Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч.             
       
      1. проф. Николай Радулов
      e-mail: nradulov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02 8110642
  Дата: всеки работен ден  Час: от 11:00 до 15:00 ч.                  офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
      тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       3. проф. Георги Бахчеванов    
      e-mail: gbahchevanov@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к.2     
      4. Анна Григорова     
      e-mail: ahgrigorova@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к. 2     
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 • Криминология и политики за превенция на престъпността Консултации:   Лица за контакт:                                                                
  Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч.             
       
      1. проф. Николай Радулов
      e-mail: nradulov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02 8110642
  Дата: всеки работен ден  Час: от 11:00 до 15:00 ч.                  офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
      тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       3. проф. Георги Бахчеванов    
      e-mail: gbahchevanov@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к.2     
      4. Анна Григорова     
      e-mail: ahgrigorova@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к. 2     
 • Културен туризъм РО и ДО
 • Културен туризъм - РО и ДО Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата:29.05., 05.06; 03.07.;06.07.;10.07; 14.07.;17.07;24.07; 27.07; 11.09; 15.09; 18.09.; 26.09. Час: 10:00 до 16.30 ч. e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0878193416
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
  Дата: 31.05, 7.06; 14.06; 28.06; 5.07; 12.07; 13.09; 20.09 Час: 13:00 - 15:00 e-mail: ibokova@nbu.bg
      тел.: 02/8110615
      офис: 615, корпус 2
 • Културна и социална антропология
 • Културна и социална антропология Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 29.05., 05.06; 03.07.;06.07.;10.07; 14.07.;17.07;24.07; 27.07; 11.09; 15.09; 18.09.; 26.09. Час: 10:00 до 16.30 ч. e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0878193416
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: доц. д-р Магдалена Елчинова
  Дата: 25.05; 01.06; 15.06; 22.06; 6.07; 13;07 14.09; 21.09 Час: 14:30-16:30 ч. e-mail: melchinova@nbu.bg
      тел.: 02/8110615
      офис: 615, корпус 2
       
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Лидерство и публичен мениджмънт Консултации и интервю: Дата: Час:  лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  07.08. 13:00-14:30 ч. e-mail: astefanov@nbu.bg
  08.08. 14:30-16:30 ч. тел.: 02/ 8110 382
  10.08. 09:30-12:00 ч.  
  14.08. 13:00-14:30 ч. офис: 212, 2 корпус
  15.08. 14:30-16:30 ч.  
  17.08. 09:30-12:00 ч.  
  28.08. 13:00-14:30 ч.  
  29.08. 14:30-16:30 ч.  
  31.08. 09:30-12:00 ч.  
  11.09. 13:00-14:30 ч.  
  12.09. 14:30-16:30 ч.  
  14.09. 09:30-12:00 ч.  
  18.09. 13:00-14:30 ч.  
  19.09. 14:30-16:30 ч.  
  21.09. 09:30-12:00 ч.  
 • Лингводидактика
 • Лингводидактика Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Мария Нейкова
  Дата: 23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 11:00 ч.-13:00 ч. e-mail: mnejkova@nbu.bg
      тел.: 8110 340, в. 23123
      офис: 312, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата:23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 13:00 ч. - 15:00 ч.  
 • Литература, книгоиздаване, медии
 • Литература, книгоиздаване, медии Консултации:    лице за контакт: доц. Морис Фадел
  Дата: 18, 19, 20 септември, 2017 Час: 11. 00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 112 ст., 1 к.
  Интервю:    
  Дата: 18, 19, 20 септември, 2017 Час: 14. 00 ч.  
 • Маркетинг мениджмънт РО
 • Маркетинг мениджмънт РО Консултации:    лице за контакт: Димитър Трендафилов,
  Дата: 23 и 30 май; 6, 13, 20, 27 юни Час: 14.00-17.00 ч. e-mail:dtrendafilov@nbu.bg
  4 и 11 юли 14.00-16.00 ч. тел.: 81 10 604
  5 и 12 септември 16.00-18.00 ч. офис: 604, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 25 май; 1, 8, 15, 22 и 29 юни Час: 16.00-18.00 ч.  
  6 и 13 юли    
  7, 19, 26 септември 15.00-18.00 ч.  
  1, 3, 8, 10, 17, 24, 31 август 16.00-18.00  
 • Маркетинг мениджмънт - ДО
 • Маркетинг мениджмънт - ДО Консултации:   гл. ас. д-р Стефания Темелкова еmail: s.temelkova@gmail.com 
  Дата: 23 и 30 май; 6, 13, 20, 27 юни Час: 14.00-17.00 ч. тел.: 02/8110 387, 02/8110 277
  4 и 11 юли 14.00-16.00 ч.  
  5 и 12 септември 16.00-18.00 ч. офис 207, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 25 май; 1, 8, 15, 22 и 29 юни Час: 16.00-18.00 ч.  
  6 и 13 юли    
  7, 19, 26 септември 15.00-18.00 ч.  
  1, 3, 8, 10, 17, 24, 31 август 16.00-18.00  
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО Консултации: Час: 11:00 - 13:00 ч. лице за контакт:
  29, 30, 31 май   доц. д-р Б. Костова
  5,6,7,12,13,14,19,20 юни   e-mail: bkostova@nbu.bg
  17,18,19,24,25,26 юли   тел.: 0888 358 450
  1,2,7,8,9,14,15 август   офис: С1/22, 1 корпус
  18,19,20,21 септември    
  Интервю: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  29, 30, 31 май    
  5,6,7,12,13,14,19,20 юни    
  17,18,19,24,25,26 юли    
  1,2,7,8,9,14,15 август    
  18,19,20,21 септември    
 • Международен бизнес
 • Международен бизнес Консултации:    лице за контакт: Цветелина Маринова,
  Дата: 23 и 30 май; 6, 13, 20, 27 юни Час: 14.00-17.00 ч. e-mail: tsmarinova@nbu.bg
  4 и 11 юли 14.00-16.00 ч. тел.: 81 10 604
  5 и 12 септември 16.00-18.00 ч. офис: 604, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 25 май; 1, 8, 15, 22 и 29 юни Час: 16.00-18.00 ч.  
  6 и 13 юли    
  7, 19, 26 септември 15.00-18.00 ч.  
  1, 3, 8, 10, 17, 24, 31 август 16.00-18.00  
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Международни бизнес комуникации (на английски език) Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Стойко Петков
  Дата: Час:  
  6 юни 2017 г. 11.00 - 12.00  
  13 юни 2017 г. 13.00 - 14.00 e-mail: spetkov@nbu.bg
       
  Интервю:   тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
  Дата: Час: офис: 709 и 710, корпус 2
  14 юни 2017 г. 14.00 - 16.00  
  14 юли 2017 г. 14.00 - 16.00  
  20 септември 2017 г. 13.00 - 15.00  
       
       
 • Международни отношения и публично управление (на френски език)
 • Международни отношения и публично управление (на френски език) Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 23, 25, 30, 31 май; 6, 13, 14, 20 юни Час: от 16.00 до 18.00 e-mail: maivanova@nbu.bg
  4, 5, 6, 11, 12, 13 юли   тел.: 02 8110277, 02 8110 387
  22, 23, 24, 29, 30, 31 август   офис: 207, корпус 2
  5, 6, 7, 12,13,14, 19, 20, 21 септември    
  Интервю:    
  Дата: 23, 25, 30, 31 май; 6, 13, 14, 20 юни Час: от 16.00 до 18.00  
  4, 5, 6, 11, 12, 13 юли    
  22, 23, 24, 29, 30, 31 август    
  5, 7, 12,13,14, 19, 20, 21 септември    
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия
 •   Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Маргарита Мишева
    Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
    22.05, 29.05 15:30-16:30 тел.: 02/8110 623
    05.06, 12.06, 19.06, 26.06   офис: 603, 1 корпус
    03.07, 10.07, 31.07    
  Мениджмънт на развлекателната индустрия 11.09, 18.09    
         
    30.05, 31.05 14:00-15:00  
    06.06, 07.06, 14.06, 27.06    
    04.07, 05.07, 12.07    
    01.08, 02.08, 22.08, 23.08    
    12.09, 13.09, 19.09, 20.09    
         
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05 16:30-17:30  
    05.06, 12.06, 19.06, 26.06    
    03.07, 10.07, 31.07    
    11.09, 18.09    
         
    30.05, 31.05 15:00-16:00  
    06.06, 07.06, 14.06, 27.06    
    04.07, 05.07, 12.07    
    01.08, 02.08, 22.08, 23.08    
    12.09, 13.09, 19.09, 20.09    
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 •   Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Маргарита Мишева
  Мениджмънт на туристическия бизнес - РО Дата: Час: e-mail: mmisheva@nbu.bg
    22.05, 29.05 15:30-16:30 тел.: 02/8110 623
    05.06, 12.06, 19.06, 26.06   офис: 603, корпус 2
    03.07, 10.07, 31.07    
    11.09, 18.09    
         
    30.05, 31.05 14:00-15:00  
    06.06, 07.06, 14.06, 27.06    
    04.07, 05.07, 12.07    
    01.08, 02.08, 22.08, 23.08    
    12.09, 13.09, 19.09, 20.09    
    Интервю:    
    Дата: Час:  
    22.05, 29.05 16:30-17:30  
    05.06, 12.06, 19.06, 26.06    
    03.07, 10.07, 31.07    
    11.09, 18.09    
         
    30.05, 31.05 15:00-16:00  
    06.06, 07.06, 14.06, 27.06    
    04.07, 05.07, 12.07    
    01.08, 02.08, 22.08, 23.08    
    12.09, 13.09, 19.09, 20.09    
 • Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
 •   Дати   Координати
    Консултации:    
  Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО май   гл.ас д-р Теодора Ризова,
    23.05, 26.05 , 30.05, 31.05 9.00-11.00ч. email:
        tedirizova@mail.bg
    Интервю: 23.05, 26.05 , 30.05, 31.05 14.00-16.00ч. телефон:02/8110277,
    юни   0898 279 200
    Консултации:   офис 207, 2 корпус
    1.06,2.06,14.06,15.06, 9.00-11.00ч.  
    16.06,21.06,28.06,29.06,    
    30.06;     
         
    Интервю:    
    1.06,2.06,14.06,15.06, 14.00-16.00ч.  
    16.06,21.06,28.06,29.06,    
    юли    
    Консултации:    
    5.07, 6.07, 12.07, 13.07,19.07,20.07,25.07,  9.00-11.00ч.  
    26.юли    
         
    Интервю:    
    5.07, 6.07, 12.07, 13.07,19.07,20.07,25.07, 13.00-15.00ч.  
    26.юли    
         
    Август    
    Консултации:    
    1.08,2.08, 9.08,14.08,15.08.30.08, 9.00-11.00ч.  
         
    Интервю:    
    1.08,2.08, 9.08,14.08,15.08.30.08 14.00-16.00ч.  
         
    Септември    
    Консултации:    
    5.09, 7.09, 12.09, 13.09,14.09, 19.09,20.09, 21.09.  9.00-11.00ч.  
         
    Интервю:    
    5.09, 7.09, 12.09, 13.09,14.09, 19.09,20.09, 21.09. 14.00-16.00ч.  
 • Мода и бизнес стратегии
 • Мода и бизнес стратегии Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Кристина Савова
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 501, корпус 2 Час: 9:30 - 10:30 e-mail: ksavova@nbu.bg
      тел.: 8110614
      офис: 614 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 501, корпус 2 Час: 10:30 - 11:30  
 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Музикално изпълнителство (на английски език) Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
  Интервю:   офис 504А, корпус 1
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Музикознание
 • Музикознание Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
  Интервю:   офис 504А, корпус 1
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Мултимедия и компютърна анимация
 • Мултимедия и компютърна анимация Консултации:   гл. ас. д-р Мария Георгиева
  Дата: Час: e-mail: m.georgieva@nbu.bg
  22.06, 29.06.2017 г. 09:00-10:30 ч. тел.: 8110 610
  06.07.201 г. 09:00-10:30 ч.  
  12, 14, 15.09.2017 г. 09:00-10:30 ч. офис 610, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  22.06, 29.06.2017 г. 10:30-12:30 ч.  
  06.07.2017 г. 10:30-12:30 ч.  
  12, 14, 15.09.2017 г. 10:30-12:30 ч.  
 • Национална и международна сигурност - РО и ДО
 • Национална и международна сигурност - РО и ДО Консултации:   Лица за контакт:                                                                
  Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч.             
       
      1. проф. Николай Радулов
      e-mail: nradulov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02 8110642
  Дата: всеки работен ден  Час: от 11:00 до 15:00 ч.                  офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
      тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       3. проф. Георги Бахчеванов    
      e-mail: gbahchevanov@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к.2     
      4. Анна Григорова     
      e-mail: ahgrigorova@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к. 2     
 • Организационна и социална психология
 • Организационна и социална психология Консултации: Дата: 23 май –от 15:00 – 17:00ч. в 402, Iк., доц.Елена Паспаланова 14 и 21 юни от 11:30 до 13:30 в 402, Iк., гл.ас.д-⁠⁠р Методи Коралов 10 юли и 14 юли от 10:00 -⁠⁠13:00 в 414б, Iк., гл.ас.д-⁠⁠р Соня Драгова 18-19 септември от 09:30 – 17:30 в 414б, Iк., гл.ас.д-р Соня Драгова, гл.ас.д-р Методи Коралов 23 май –от 15:00 – 17:00ч. 14 и 21 юни от 11:30 до 13:30 10 юли и 14 юли от 10:00 -⁠⁠13:00 18-19 септември от 09:30 – 17:30  лице за контакт: Соня Драгова e-mail: sonyadragova@nbu.bg офис: офис 414б, Iк.
  Интервю:    
  Дата: 23 май –от 15:00 – 17:00ч. в 402, Iк., доц.Елена Паспаланова 14 и 21 юни от 11:30 до 13:30 в 402, Iк., гл.ас.д-⁠⁠р Методи Коралов 10 юли и 14 юли от 10:00 -⁠⁠13:00 в 414б, Iк., гл.ас.д-⁠⁠р Соня Драгова 18-19 септември от 09:30 – 17:30 в 414б, Iк., гл.ас.д-р Соня Драгова, гл.ас.д-р Методи Коралов    
 • Писмен и устен превод
 • Писмен и устен превод Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Мария Нейкова
  Дата: 23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 11:00 ч.-13:00 ч. e-mail: mnejkova@nbu.bg
      тел.: 8110 340, в. 23123
      офис: 312, втори корпус
       
  Интервю:    
  Дата:23.05., 06.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08., 29.08., 12.09., 19.09.2017 г. Час: 13:00 ч. - 15:00 ч.  
 • Плакат и комуникативен дизайн
 • Плакат и комуникативен дизайн Консултации:   Гл. ас. д-р Калина Христова
  14.06, 26.06.2017 г. 11:00-13:00 ч. e-mail:
  17.07.2017 г. 11:00-13:00 ч. k_hristova@nbu.bg
  14.08.2017 г. 11:00-13:00 ч. тел.: 8110 118
  18, 22, 29.09.2017 г. 11:00-13:00 ч. GSM:0898 505 795
  Интервю:    
  26, 28.06.2017 г. 11:00-13:00 ч. офис 511, корпус 2
  31.07.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
  21.08.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
  18, 20.09.2017 г. 11:00-13:00 ч.  
 • Политически комуникации
 • Политически комуникации Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • Политически мениджмънт и публични политики
 • Политически мениджмънт и публични политики Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • Поп и джаз музика
 • Поп и джаз музика Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
  Интервю:   офис 504А, корпус 1
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Продуктов дизайн за интериор
 •   Консултации:    лице за контакт: доц. Банко Банков, гл. ас. д-р. Явор Жаблянов, гл. ас. д-р. Софрони Върбев
  Продуктов дизайн за интериор Дата: 09.06.2017 г., 23.06.2017 г., зала С2/08, корпус 2 Час: 12:30 - 14:30 e-mail: bbankov@nbu.bg
        тел.: 8110614, 8110644, 0888855842
        офис: 614 2 корпус
    Интервю:    
    Дата: 19.06.2017 г., 08.07.2017 г.,24.09.2017 г., зала 409, корпус 2 Час: 12:30 - 14.30  
 • Пространствен дизайн
 • Пространствен дизайн Консултации:    лице за контакт: доц. Банко Банков
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 510, корпус 2 Час: 9:30 - 10:30 e-mail: bankobankov@abv.bg
      тел.: 8110614, 8110644
      офис: 614 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 510, корпус 2 Час: 10:30 - 12:30  
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО и ДО
 • Противодействие на престъпността и тероризма - РО и ДО Консултации:   Лица за контакт:                                                                
  Дата: всеки работен ден  Час: от 10:00 до 16:00 ч.             
       
      1. проф. Николай Радулов
      e-mail: nradulov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02 8110642
  Дата: всеки работен ден  Час: от 11:00 до 15:00 ч.                  офис: 202, к. 2
       2. проф. Христо Георгиев
      e-mail: hgeorgiev@nbu.bg
      тел.: 02 8110503
      офис: 203, к. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       3. проф. Георги Бахчеванов    
      e-mail: gbahchevanov@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к.2     
      4. Анна Григорова     
      e-mail: ahgrigorova@nbu.bg   
      тел. 02 8110272     
      офис 202, к. 2     
 • Психология на развитието
 • Психология на развитието Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Милена Мутафчиева
  Дата: 6 и 7 юни Час: 13-15 e-mail:mmutafchieva@nbu.bg
  13 и 14 септември 13-15 тел.:02/8110414
      офис: 414 Б, първи корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 6 и 7 юни Час: 13-15  
  13 и 14 септември 13-15  
 • Публичен мениджмънт (на английски език)
 • Публичен мениджмънт (на английски език) Консултации и интервю: Дата: Час:  лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  07.08. 13:00-14:30 ч. e-mail: astefanov@nbu.bg
  08.08. 14:30-16:30 ч. тел.: 02/ 8110 382
  10.08. 09:30-12:00 ч.  
  14.08. 13:00-14:30 ч. офис: 212, 2 корпус
  15.08. 14:30-16:30 ч.  
  17.08. 09:30-12:00 ч.  
  28.08. 13:00-14:30 ч.  
  29.08. 14:30-16:30 ч.  
  31.08. 09:30-12:00 ч.  
  11.09. 13:00-14:30 ч.  
  12.09. 14:30-16:30 ч.  
  14.09. 09:30-12:00 ч.  
  18.09. 13:00-14:30 ч.  
  19.09. 14:30-16:30 ч.  
  21.09. 09:30-12:00 ч.  
 • Реклама и бранд мениджмънт
 • Реклама и бранд мениджмънт Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Кристиан Банков
    Дата: Час: 15-17 e-mail: kbankov@nbu.bg, ivelinov@nbu.bg
    23, 25, 30 май 2017   тел.: 028110111
    06, 08, 13, 15 юни 2017   офис: 111, корпус първи
    11, 13, 18, 20, 25, 27 юли 2017    
    Интервю:    
    Дата: Час: 15-17  
    23, 25, 30 май 2017    
    06, 08, 13, 15 юни 2017    
   

  11, 13, 18, 20, 25, 27 юли 2017 15, 24, 29, 31 август 2017 1, 12, 13, 14, 19, 20, 21 септември 2017

  26, 28 септември, 15:00 - 17:30 111 I к.

  3, 5, 10, 12 октомври, 15:00 - 17:30 111 I к.

     
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян Постаджиян
  Дата: 06.06.2017 г. Час: 16:00 - 17:00 ч. e-mail: kpostagian@nbu.bg
  Дата: 04.07.2017 г. Час: 16:00 - 17:00 ч.  0888 78 28 74
  Дата: 25.07.2017 г. Час: 16:00 - 17:00 ч. офис: 408, корпус 1
       
  Дата: 01.09.2017 г. Час: 10:00 - 11:00 ч.  
  Дата: 11.09.2017 г. Час: 10:00 - 11:00 ч.  
  Дата: 20.09.2017 г. Час: 16:30 - 18:00 ч.  
  Дата: 25.09.2017 г. Час: 14:30 - 16:00 ч.  
 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Софтуерни технологии в Интернет Консултаци и интервюта:    лице за контакт: гл.ас.д-р Марияна Райкова
    Дата: Час: e-mail: mariana_sokolova@yahoo.com
    22.6.2017 09:00-11:00 тел.: 028110651
    11.07.2017 08:00-10:00 офис: 611, корпус 2
    14.9.2017  09:00-11:00  
    18.9.2017 09:00-11:00  
    21.9.2017 09:00-11:00  
         
         
 • Социално предприемачество
 • Социално предприемачество Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
    Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 13.00-14.00 ч. e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
        тел.: 028110114
    Интервю:   офис: 110, корпус 1
    Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 14.00-15.00  
 • Сравнително изкуствознание
 • Сравнително изкуствознание Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 29.05., 05.06; 03.07.;06.07.;10.07; 14.07.;17.07;24.07; 27.07; 11.09; 15.09; 18.09.; 21.09; 22.09 Час: 10:00 до 16.30 ч. e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0878193416
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:   лице за контакт: гл. ас. д-р Росица Гичева
  Дата: 30.05; 13.06; 20.06; 27.06; 08.08; 19.09; Час: 14:30-16:30 ч. e-mail: r.gicheva@nbu.bg
      тел.: 02/8110122, 0896718212
      офис: 104, корпус 1
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Владимир Маринов
  Дата: 30.05.2017 г. 06.06.2017 г. 20.06.2017 г. 04.07.2017 г. 11.07.2017 г. 12.09.2017 г. Час: 15.00-16.00 ч. 15.00-16.00 ч. 15.00-16.00 ч. 15.00-16.00 ч. 15.00-16.00 ч. 15.00-16.00 ч. e-mail: vmarinov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 0897 22 46 42
  Дата: 30.05.2017 г. 06.06.2017 г. 20.06.2017 г. 04.07.2017 г. 11.07.2017 г. 12.09.2017 г. Час: 16.00-17.00 ч. 16.00-17.00 ч. 16.00-17.00 ч. 16.00-17.00 ч. 16.00-17.00 ч. 16.00-17.00 ч. офис: 101, корпус 2
 • Стайлинг
 • Стайлинг Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Кристина Савова
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 501, корпус 2 Час: 9:30 - 10:30 e-mail: ksavova@nbu.bg
      тел.: 8110614
      офис: 614 2 корпус
  Интервю:    
  Дата: 18.07.2017 г., 19.09.2017 г., зала 501, корпус 2 Час: 10:30 - 11:30  
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • Стратегическо лидерство (на английски език) Консултации и интервю:   гл. ас д-р Георги Проданов.
  График за прием: Час: За информация и записване на час за интервю: 0878 957 770;
  м. Май 23, 25, 30 13:00-17:00 ч. за всички обявени дати тел. 02/8110 602;
  м. Юни: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30   е-mail: gprodanov@nbu.bg
  м. Юли: 4, 6, 11    
  м. Август: 1, 28    
  м. Септември: 8, 15, 19, 26, 27, 28, 29    
 • Сценичен дизайн и медии
 • Сценичен дизайн и медии Консултации:   доц. Елена Иванова
  14.06, 21.06.2017 г. 12:00-14:00 ч. e-mail: elenaivanovainfo@yahoo.com
  12.07.2017 г. 12:00-14:00 ч. тел.: 02/8110 511,
  20,21 и 28.09.2017 г. 12:00-14:00 ч.  
  Интервю:   офис 511, корпус 2
  14.06, 21.06.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
  12.07.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
  20,21 и 28.09.2017 г. 14:00-16:00 ч.  
 • Счетоводство и одитинг
 • Счетоводство и одитинг Консултации:    лице за контакт: Нигохос Канарян
  Дата: 23 и 30 май; 6, 13, 20, 27 юни Час: 14.00-17.00 ч. e-mail: nkanaryan@nbu.bg
  4 и 11 юли 14.00-16.00 ч. тел.: 81 10 604
  5 и 12 септември 16.00-18.00 ч. офис: 604, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 25 май; 1, 8, 15, 22 и 29 юни Час: 16.00-18.00 ч.  
  6 и 13 юли    
  7, 19, 26 септември 15.00-18.00 ч.  
  1, 3, 8, 10, 17, 24, 31 август 16.00-18.00  
 • Съвременни културни политики
 • Съвременни културни политики Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 15.00-16.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 110, корпус 1
       
  Интервю:    
  Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 16.00-17.00  
 • Танцово изкуство
 • Танцово изкуство Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
  Интервю:   офис 504А, корпус 1
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Творческо писане
 • Творческо писане Консултации:    лице за контакт: доц. Морис Фадел
  Дата: 18, 19, 20 септември, 2017 Час: 11. 00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 112, корпус 1
  Интервю:    
  Дата: 18, 19, 20 септември, 2017 Час: 14. 00 ч.  
 • Театрално изкуство и общество
 • Театрално изкуство и общество Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Ася Иванова, гл. ас. д-р Антоанета Петрова
  Дата: 30.06, 14.07, 11.09.2017г. Час: 14.30ч. assiaivanova@nbu.bg, tonypetrova@nbu.bg
      02 8110513, 02 810533
      513, 1к.
  20.09. 2017г. Час:14.30ч.  
 • Телекомуникации
 • Телекомуникации Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Анушка Станчева
  Дата: 22.05. 2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 e-mail: astancheva@nbu.bg
            05 и 26.06.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 14.06.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 05.07.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 17.07.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00 офис: 609, корпус 2
  Дата: 07 и 21.08.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 07 и 14.09. 2017 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 18.09.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 20.09.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 22.05. 2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
            05 и 26.06.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 14.06.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 05.07.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
  Дата: 17.07.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 07 и 21.08.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 07 и 14.09. 2017 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 18.09.2017 (понеделник) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 20.09.2017 (сряда) Час: от 11:00 до 13:00  
 • Тонрежисура
 • Тонрежисура Консултации:   гл. ас. д-р Маргарита Кръстева
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч. е-mail:
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч. mkrusteva@nbu.bg
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч. тел.: 02/8110 505
  Интервю:   офис 504А, корпус 1
  23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 04.07., 11.07., 18.07., 12.09., 19.09. 13:00-14:30 ч.  
  07.06., 14.06., 05.07., 12.07., 19.07., 12.09., 19.09. 11:20-13:00 ч.  
  25.05., 08.06., 15.06., 06.07., 13.07., 20.07. 14.09., 21.09. 09:00-11:20 ч.  
 • Тракия и културата на Древния свят
 • Тракия и културата на Древния свят Консултации:   лице за контакт: Мария Кънчева
  Дата: 29.05., 05.06; 03.07.;06.07.;10.07; 14.07.;17.07;24.07; 27.07; 11.09; 15.09; 18.09. Час: 10:00 до 16.30 ч. e-mail: mkancheva@nbu.bg
      тел.: 0878193416
      офис: 613, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 26.06; 27.06; 19.09; 21.09 Час: 11.00 до 13.00 ч. лице за контакт: доц. д-р Валентина Ганева - Маразова
      e-mail: valentina.ganeva@gmail.com
      тел.: 02/8110128
      офис: 108, корпус 2
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати

  Управление и икономика на устойчивото развитие,

  кооперирана с МП Икономика и управление на Университет на Урбино, Италия

  Консултации:    лице за контакт: Нинел Кьосева
  Дата1 : 17.07.2017 Час:Дата 1: 13.00-16.00 e-mail: nkioseva@nbu.bg
  Дата 2: 20.07.2017 Час Дата 2: 16.00-18.00 тел.: 02 8110620
      офис:620, корпус 2
       
  Интервю: Мотивационно писмо и професионално събеседване    
  Дата1: 02 Септември 2017 (събота) Час:Дата 1 10.00-14.00  
  Дата 2:   03 Септември 2017 (неделя) Час Дата 2: 10.00-14.00  
       
       
 • Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) – РО и ДО
 • Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) – РО и ДО Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова
  Дата: 23, 25, 30, 31 май; 6, 13, 14, 20 юни Час: от 16.00 до 18.00 e-mail: maivanova@nbu.bg
  4, 5, 6, 11, 12, 13 юли   тел.: 02 8110277, 02 8110 387
  22, 23, 24, 29, 30, 31 август   офис: 207, корпус 2
  5, 6, 7, 12,13,14, 19, 20, 21 септември    
  Интервю:    
  Дата: 23, 25, 30, 31 май; 6, 13, 14, 20 юни Час: от 16.00 до 18.00  
  4, 5, 6, 11, 12, 13 юли    
  22, 23, 24, 29, 30, 31 август    
  5, 7, 12,13,14, 19, 20, 21 септември    
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони Дати   Координати
    Май   гл.ас д-р Теодора Ризова,
    Консултации:   email:tedirizova@mail.bg
    май   телефон:02/8110277, 0898 279 200
    23.05, 26.05 , 30.05, 31.05 9.00-11.00ч. офис 207, 2 корпус
        ас. Даниела Цвяткова- ИАИ,
    Интервю: 23.05, 26.05 , 30.05, 31.05 14.00-16.00ч. GSM: 0884189372
         
    юни    
    Консултации:    
    1.06,2.06,14.06,15.06, 9.00-11.00ч.  
    16.06,21.06,28.06,29.06,    
    30.06;     
         
    Интервю:    
    1.06,2.06,14.06,15.06, 14.00-16.00ч.  
    16.06,21.06,28.06,    
    29.06,    
         
    юли    
    Консултации:    
    5.07, 6.07, 12.07, 13.07,19.07,20.07,25.07,26.07  9.00-11.00ч.  
         
         
    Интервю:    
    5.07, 6.07, 12.07, 13.07,19.07,20.07,25.07,26.07 13.00-15.00ч.  
         
    Август    
    Консултации:    
    1.08,2.08, 9.08,14.08,15.08. 9.00-11.00ч.  
    30.08,    
         
    Интервю:    
    1.08,2.08, 9.08,14.08,15.08. 14.00-16.00ч.  
    30.авг    
         
         
    Септември    
    Консултации:    
    5.09, 7.09, 12.09, 13.09,14.09, 19.09,20.09, 21.09.  9.00-11.00ч.  
         
    Интервю:    
    5.09, 7.09, 12.09, 13.09,14.09, 19.09,20.09, 21.09. 14.00-16.00ч.  
         
 • Управление на здравеопазването
 •   Консултации:    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               офис: 210, 2 корпус
  Управление на здравеопазването Дата: 22.05; 29.05; 5.06; 12.06; 19.06; 26.06; 3.07; 10.07; 17.07; 24.07; 31.07; 7.08; 14.08; 21.08; 28.08; 4.09; 11.09; 18.09.2017 Час: 9:30 - 12:30  
     

  27.09.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  29.09.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  02.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  04.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  06.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  09.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  11.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  13.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

     лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
        e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
    Интервю:    
   

  Дата: 22.05; 5.06; 19.06; 3.07; 17.07; 31.07; 14.08; 28.08; 4.09; 18.09.2017

  27.09.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  29.09.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  02.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  04.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  06.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  09.10.2017, 09:00 – 12:00ч., офис 210, корпус 2

  11.10.2017, 13:00 - 15:00ч., офис 210, корпус 2

  13.10.2017, 10:00 - 16:00 ч., офис 213, корпус 2

  Час: 9:30 - 12:30  

   

 • Управление на културно-историческия туризъм в Египет
 • Управление на културно-историческия туризъм в Египет Консултации:   лице за контакт: проф. Сергей Игнатов, д.н., доц. д-р Емил Бузов
  Дата: 25.05.2017 г. 22.06.2017 г. 11.07.2017 г. 24.08.2017 г. 19.09.2017 г. 21.09.2017 г. Час: 14.30-16.30 ч. 14.30-16.30 ч. 13.00-15.00 ч. 13.00-15.00 ч. 13.00-15.00 ч. 13.00-15.00 ч. e-mail: signatov@nbu.bg, ebuzov@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 02/8110406, 0896 893872
  Дата: 25.05.2017 г. 22.06.2017 г. 11.07.2017 г. 24.08.2017 г. 19.09.2017 г. 21.09.2017 г. Час: 14.30-16.30 ч. 14.30-16.30 ч. 13.00-15.00 ч. 13.00-15.00 ч. 13.00-15.00 ч. 13.00-15.00 ч. офис: 406, корпус 1; 415, корпус 1
 • Управление на луксозното хотелиерство
 • Управление на луксозното хотелиерство Консултации:    лица за контакт:                                                     Славянка Стамова;                                                    Десислава Илиева
  Дати: 22.05;12.06; 19.06; 26.06.2017                                                 03.07; 10.07; 17.07.2017, 01.08; 28.08.2017                                                               04.09; 11.09; 18.09.2017 - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301 Час:11:00 - 13:00 e-mail:                                                   dirstamova@yahoo.fr;                                           dilieva@nbu.bg
      тел.: 0579 / 62023; моб:0885 853 766
  Интервюта:   офис: курортен комплекс Албена, х-л Маастрихт, офис 301
  Дати: 25.05; 08.06; 22.06; 29.06.2017                                                     06.07; 13.07; 20.07.2017   03.08; 31.08.2017                                                                   07.09; 13.09; 20.09.2017  - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301 Час:10:30 - 12:30  
 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Управление на проекти по информационни технологии Консултации и интервюта:    лице за контакт: гл.ас.д-р Валентина Иванова, гл.ас.д-р Марияна Райкова
    Дата: Час: e-mail: v.ivanova@gmail.com, mariana_sokolova@yahoo.com
    26.6.2017 08:00-12:00 тел.: 028110651
    11.9.2017 08:30-17:30 офис: 611, корпус 2
    12.9.2017 08:30-17:30  
         
         
         
 • Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
 • Управление на проекти по фондове и програми на ЕС Консултации и интервю: Дата: Час:  лице за контакт: гл. ас. д-р Ангел Стефанов
  07.08. 13:00-14:30 ч. e-mail: astefanov@nbu.bg
  08.08. 14:30-16:30 ч. тел.: 02/ 8110 382
  10.08. 09:30-12:00 ч.  
  14.08. 13:00-14:30 ч. офис: 212, 2 корпус
  15.08. 14:30-16:30 ч.  
  17.08. 09:30-12:00 ч.  
  28.08. 13:00-14:30 ч.  
  29.08. 14:30-16:30 ч.  
  31.08. 09:30-12:00 ч.  
  11.09. 13:00-14:30 ч.  
  12.09. 14:30-16:30 ч.  
  14.09. 09:30-12:00 ч.  
  18.09. 13:00-14:30 ч.  
  19.09. 14:30-16:30 ч.  
  21.09. 09:30-12:00 ч.  
 • Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
 • Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор Консултации:   лице за контакт: ас. д-р Юлиана Хаджичонева
  Дата: Час: e-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg
  1.6.2017 10.00-12.00 тел.: 8110623
  8.6.2017 10.00-12.00 офис: 603, корпус 2
  13.7.2017 10.00-12.00  
  18.7.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  8.8.2017 10.00-12.00  
  12.9.2017 10.00-12.00  
  19.9.2017 10.00-12.00  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  1.6.2017 10.00-12.00  
  8.6.2017 10.00-12.00  
  13.7.2017 10.00-12.00  
  18.7.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  1.8.2017 10.00-12.00  
  12.9.2017 10.00-12.00  
  19.9.2017 10.00-12.00  
 • Филмово и телевизионно изкуство
 • Филмово и телевизионно изкуство Консултации и интервюта:   координати
    30.5.2017 10.00 – 14.00 ч.   гл. ас. д-р Николай Милев                      
         e-mail:  nmilev@nbu.bg 
    31.5.2017 10.00 – 13.00 ч. тел.: 8110 483
        офис 408 I
         
         
    27.6.2017 10:00-14:00 ч.  
         
    28.6.2017 10:00-14:00 ч.  
         
    19.9.2017 10:00-14:00 ч.  
    20.9.2017  10:00-14:00 ч.  
    26.9.2017  10:00-12:00 ч.   
 • Философия на киното
 • Философия на киното Консултации:    лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска
    Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 11.00-12.00 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
        тел.: 028110114
    Интервю:   офис: 110, корпус 1
    Дата: 06.06.2017 г., 11.07.2017 г., 15.08.2017 г., 19.09.2017 г. Час: 12.00-13.00  
 • Финанси
 • Финанси Консултации:    лице за контакт: Цветелина Маринова,
  Дата: 23 и 30 май; 6, 13, 20, 27 юни Час: 14.00-17.00 ч. e-mail: tsmarinova@nbu.bg
  4 и 11 юли 14.00-16.00 ч. тел.: 81 10 604
  5 и 12 септември 16.00-18.00 ч. офис: 604, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 25 май; 1, 8, 15, 22 и 29 юни Час: 16.00-18.00 ч.  
  6 и 13 юли    
  7, 19, 26 септември 15.00-18.00 ч.  
  1, 3, 8, 10, 17, 24, 31 август 16.00-18.00  
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане Консултации:    лице за контакт: Красимир Костенаров
  Дата: 23 и 30 май; 6, 13, 20, 27 юни Час: 14.00-17.00 ч. e-mail: kraskostenarov@yahoo.com
  4 и 11 юли 14.00-16.00 ч. тел.: 81 10 604
  5 и 12 септември 16.00-18.00 ч. офис: 604, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 25 май; 1, 8, 15, 22 и 29 юни Час: 16.00-18.00 ч.  
  6 и 13 юли    
  7, 19, 26 септември 15.00-18.00 ч.  
  1, 3, 8, 10, 17, 24, 31 август 16.00-18.00  
 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство Консултации и приемни интервюта:    
  Дата: 23.05.2017 г. Час: 13:00 - 15:00 ч. Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов
  Дата: 15.06.2017 г. Час: 10:00 - 15:00 ч. e-mail: enaydenov@nbu.bg
  Дата: 20.09.2017 г. Час: 13:00 - 17:00 ч. тел.: 02/8110408, 0888503626
      офис: 408, корпус 1
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език) Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Светла Янева, 
  Дата: Час: ас. Методи Методиев
  30.5.2017 15:30-16:30 ч. e-mail: sianeva@nbu.bg; mmetodiev@nbu.bg
  27.6.2017 15:30-16:30 ч. тел.: 02/81 10 276
  18.7.2017 15:00-16:30 ч. офис: 206, 2 корпус
  22.8.2017 9:30:-15:30 ч.  
  19.9.2017 15:00-16:30 ч.  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  30.5.2017 15:30-16:30 ч.  
  27.6.2017 15:30-16:30 ч.  
  18.7.2017 15:00-16:30 ч.  
  22.8.2017 9:30:-15:30 ч.  
  19.9.2017 15:00-16:30 ч.  

Свързани страници

1-5_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

  Приемът в магистърски програми на НБУ е до...