facebook

График за консултации и приемни интервюта

mp-2021-inside2_1050x399_crop_478b24840a

 

ЕСЕНЕН ПРИЕМ

 

Приемът в магистърските програми на НБУ е до 29.10.2021 г. За магистърска програма се кандидатства след завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност една година или година и половина. 

 

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

                      

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование                                           
 • диплома за завършено висше образование или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта.                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета.    

  

        

 

За информация:

Магистърски факултет 

корпус 1, офис 122

тел.: 02/8110 142, 02/8110 133,  02/8110 152,
e-mail:  pmladenova@nbu.bg; inancheva@nbu.bg sdavidova@nbu.bg;

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: проф. Албена Бакрачева, д.ф.н.

  По имейл или онлайн по вайбър.

  Телефон: 0882 274 608

  Имейл: abakratcheva@nbu.bg

  Комисия:

  Проф. Албена Бакрачева, д.ф.н.

  Доц. д-р Евгения Благоева

  Доц. д-р Морис Фадел

   

 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

  Консултации:

  по телефона и вайбър

  0888949168

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова

  Приемно време:

  Вторник 12:30-14:30 212 II Корпус Сряда 11:15-13:00 212 II Корпус Четвъртък 8:00-10:15 212 II Корпус

  Важи при присъствени лекции!!!! При онлайн лекции: Б1 agpavlova@nbu.bg Б2 vyber 0888949168 Онлайн

  Офис: 212, корпус 2

  Телефон: 0888949168

  Имейл:agpavlova@nbu.bg

  Доц.д-р Албена Павлова

  Проф.д-р Николай Арабаджийски

  Доц.д-р Георги Пеев

 • Артистични практики в архитектурна среда
 • МП "Артистични практики в архитектуктурна среда" Консултации:    лица за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева и преп. Станимир Божилов проф. д-р Борис Сергинов, доц. д-р Ралица Мирчева, преп. Станимир Божилов
  Дата: 07.10.2021 г. Час: от 13.30 до 14.30 ч. e-mail:     rmircheva@nbu.bg                                           sbozhilov@nbu.bg  
  Дата: 14.10.2021 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. тел.: 02/8110 511,     0889 335 991                                                           0887 511 807  
  Дата: 28.10.2021 г. Час: от 16:00 до 17:00 ч. 511, корпус 2  
         
  Интервю:      
  Дата: 07.10.2021 г. Час: от 16.30 до 17.30 ч.    
  Дата: 14.10.2021 г. Час: от 13:00 до 14:00 ч.    
  Дата: 28.10.2021 г. Час: от 17:00 до 18:00 ч.    
         
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Артистични психо-социални практики и психодрама

  предварителните консултации - на живо  всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30   

   

  Приемното интервю за МП "Артистични психо-социални практики и психодрама" след предварителна договорка по скайп и емайл през целия период на прием.

  лице за контакт:

  Цветелина Йосифова

   

   

  Т +359888952500

  e-mail: tzviossifova@gmail.com

  Д-р Давид Иерохам

  Доц. д-р Диана Циркова                     Цветелина Господинова Цветелина Йосифова

 • Анимационна режисура
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Анимационна режисура

  Допълнителни дати:

  08.10.2021 г. от 14.30 до 16.00 часа

  26.10.2021 г. от 14.30 до 16.00 часа

   

   

  Лице за контакт: Веселка Нестерова

  Приемно време: от 10.30 до 12.30 и 13.30 – 16.00

  Офис: 408, к. 1

  Телефон: 02/8110438

  Имейл: vnesterova@nbu.bg

  Председател:

  проф. Анри Кулев

  Членове:

  гл. ас. д-р Севина Иванова

  ас. Весела Данчева-Богданова

 • Археологически изследвания
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Археологически изследвания

   

  05.10 - 12.00 - 13.00 ч.

   

  07.10 - 12.00 - 13.00 ч.

   

  12.10 - 12.00 - 13.00 ч.

   

  14.10 - 12.00 - 13.00 ч.

   

  20.10. - 10.30-11.30 ч.

   

  27.10. - 10.30-11.30 ч.

   

  Лице за контакт: Ирена Димитрова

  Приемно време: 10.00-16.30

  Офис: 219, корпус 2

  Телефон: 02 8110289

  Имейл: idimitrova@nbu.bg

  Доц. д-р Илиян Боянов

  Гл.ас. д-р Боян Думанов

  Гл.ас. д-р Петранка Неделчева

  Гл.ас. д-р Живко Узунов

 • Археология на Балканите и източното Средиземноморие (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Balkan and Eastern Mediterranean Archaeology (Археология на Балканите и източното Средиземноморие (на английски език)

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: гл.ас. д-р Богдан Атанасов

  Приемно време: онлайн

  Офис: С1 19/20

  Телефон: 02 8110289

  Имейл: bo.atana@nbu.bg

  Доц. д-р Илиян Боянов

  Гл.ас. д-р Богдан Атанасов

  Гл.ас. д-р Боян Думанов

  Гл.ас. д-р Петранка Неделчева

  Гл.ас. д-р Живко Узунов

 • ...
 • .

 • Бизнес администрация РО и ДО
 •  

  Бизнес администрация - РО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време:консултации: 9.00-11.00, интервюта:13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

   

  1. доц.д-р Кристиян Хаджиев
  2. доц.д-р Ботьо Захаринов,
  3. гл.ас д-р Теодора Ризова

  Бизнес администрация -ДО

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време: консултации: 9.00-11.00, интервюта: 13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

   

  доц.д-р Кристиян Хаджиев

  доц.д-р Ботьо Захаринов,

  гл.ас д-р Теодора Ризова

  Бизнес администрация - ДО

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

  Приемно време: 14.00 – 16.00 ч.

  Офис: 207/ корпус 2

  Телефон: 0887290543

  Имейл: maivanova@nbu.bg

  Доц. д-р Кристиян Хаджиев

  Доц. д-р Ботьо Захаринов

  Гл. ас. д-р Теодора Ризова

  Гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова

 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  МП „Бизнес комуникации“ РО и ДО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

   

   

  Лице за контакт: доц. д-р Татяна Фед

  Приемно време:

  вторник 14.00-16.00 ч.

  Офис: 211, к.2

  Сряда : 14.30-16.20 ч., петьк 14.30-16.30 ч. онлайн по вайбър.

  Телефон: 0898661383

  Имейл: tnfed@nbu.bg

  Комисия:

  Доц. д-р Татяна Фед

  Доц. д-р Иван Боевски

  Доц. д-р Ирина Георгиева

 • Бизнес развитие в мрежови индустрии- енергия, телекомуникации, транспорт
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Бизнес развитие в мрежови индустрии- енергия, телекомуникации, транспорт

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време: консултации:9.00-11.00, интервюта: 13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

   

  доц.д-р Кристиян Хаджиев

  доц.д-р Надя Маринова

  гл.ас д-р Теодора Ризова

 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

   

   

  Бранд мениджмънт (на английски)

  28.09.

  05.10,

  06.10,

  12.10,

  13.10,

  20.10,

  27.10. 

  16:00-18:00 ч., стая 306, 2-ри корпус

   

  Лице за контакт: гл. ас. Рени Янкова

  Приемно време: 16:00-18:00 ч.

  Офис: 306, 2-ри корпус

  Телефон: 0893365151

  Имейл: reni.iankova@gmail.com

  Проф. Кристиан Банков

  Гл. ас. Рени Янкова

  Ас. Георги Цонев

 • Визуална антропология
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Визуална антропология

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: Доц. д-р И. Бокова

  Приемно време:

  Офис: 615, корпус 2

  Телефон: 0898528752 (личен)

  Имейл: irena_bokova@abv.bg

  anthropo@nbu.bg

  Доц. д-р И. Бокова, председател, проф. Л. Христов, доц. д-р К. Постаджиян

 • Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   лице за контакт: доц. д-р Илия Кожухаров

  e-mail: ilijakojuharov@gmail.com

  тел.: 0887385340

  офис: 119, корпус 1

  доц. д-р Илия Кожухаров

  гл. ас. д-р Стоян Манчоров

  гл. ас. д-р Захарина Проданова - Петрова

 • Дигитални комуникации - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Дигитални комуникации

   

  Вторник 05.10.2021 г.

   

  Вторник 12.10.2021 г.

   

  Вторник 19.10.2021 г.

   

  Вторник 26.10.2021 г.

   

  За всички дни от 16.00 до 18.00 часа., офиси 709, 710, 2 корпус

   

   

  лице за контакт:      

  гл. ас. д-р Десислава Данкова

   

  e-mail: ddankova@nbu.bg

  тел.: 02 8110 689, 02 8110 698

  офис: 709 и 710, корпус 2

  Проф. Толя Стоицова, д.н.

  проф. Руси Маринов, д.н

  проф. д-р Росен Стоянов

  проф. д-р Десислава Бошнакова

  доц. д-р Стойко Петков

  гл. ас. д-р Тодор Панайотов

  гл. ас. д-р Десислава Данкова                          

 • ...
 • ...

 • Дипломация и международни отношения
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Дипломация и международни отношения

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • Древният Египет в Класическата епоха
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Древният Египет в Класическата епоха

  Консултации:

  05.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  06.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  12.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  13.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  19.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  26.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

   

   

  Интервюта:

  05.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  06.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  12.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  13.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  19.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  26.10.2021 г., 13.00-14.30 часа

  Лице за контакт: доц. д-р Емил Бузов

  Приемно време: вторник – 11.30-13.00; сряда – 13.00-16.00 часа

  Офис: корпус 1, офис 415

  Телефон: 0896 893872

  Имейл: ebuzov@nbu.bg

  Проф. Сергей Игнатов, д.н.

  Доц. д-р Емил Бузов

  Доц. д-р Теодор Леков

 • Европейско управление и икономическа дипломация
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Европейско управление и икономическа дипломация

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

   

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • Език и публичност.Философски и социологически подходи - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Език и публичност. Философски и социологически подходи

  04.10., 11.10., 18.10., 25.10. 2021 г от 11.20-12.50 07., 14.10.2021 . от 14.40 - 16.10

  Лице за контакт: Ирена Димитрова

  Приемно време: понеделник-петък, 10.00-16.30

  Офис: 210, корпус 2

  Телефон:02 8110114

  Имейл: idimitrova@nbu.bg

  доц. д-р Ясен Захариев

  доц. д-р Христо Гьошев

  гл. ас. д-р Теодора Карамелска

 • Езикова и речева патология на български и на английски език
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Езикова и речева патология

  Консултации:

  консултиране по емайл през целия период на прием

  за консултации на живо - всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30  

   

   

  Интервю: след предварителна договорка интервю по скайп и/или емайл през целия период на прием

  за консултации на живо - всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30  

   лице за контакт: Директор Програмен съвет: гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                     e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                                

  skype: polymihova

   

   лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                          офис: 213, 2 корпус

  доц. д-р Маргарита Станкова проф. д-р Виолета Боянова         гл. ас. д-р Полина Михова

 • Екологични експертизи и контрол РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Екологични експертизи и контрол – РО и ДО

  27 и 30 септември 2021 г., 11.00-13.00 ч., офис С07, 1 корпус (сутерен)

  05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октомври 2021 г., 11.00-13.00 ч., офис С07, 1 корпус (сутерен)

  лице за контакт: доц. д-р Б. Костова

  e-mail: bkostova@nbu.bg

  тел.: 0888 358 450

  доц. д-р Биляна Костова

  доц. д-р Ралица Берберова

  проф. д-р Даниела Пиларска

 • Експозиционен дизайн и креативни индустрии
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Експозиционен дизайн и креативни индустрии

  Консултации:

  Дата: 04.10.2021 г.          05.10.2021 г.         

  11.10.2021 г.         

  12.10.2021 г.         

  19.10.2021 г.         

  26.10.2021 г.

   Час: 11:30 - 12:00
   
  Интервю:

  Дата: 04.10.2021 г.          05.10.2021 г.         

  11.10.2021 г.         

  12.10.2021 г.         

  19.10.2021 г.         

  26.10.2021 г.

  Час: 12:00 - 13:00

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Иво Попов

  Приемно време:

  Офис: 509 ІІ корпус

  Телефон: 8110599, 8110614, 8110644

  Имейл: ipopov@nbu.bg

  Председател: Доц. д-р Ралица Стефанова

  Членове:

  Гл. ас. д-р Иво Попов

  Ас. д-р Руслан Лозев

   

 • -
 • ...

 • Живопис
 •  

  МП "Живопис" Консултации:     лица за контакт: доц. д-р Ралица Мирчева и преп. Станимир Божилов проф. д-р Борис Сергинов, доц. д-р Ралица Мирчева, преп. Станимир Божилов
  04.10.2021 г. 11.10.2021 г. 18.10.2021 г. 25.10.2021 г. Час: от 15.00 до 16.00 ч.                                           Час: от 15:00 до 16:00 ч.                                           Час: от 14:00 до 15:00 ч.                                           Час: от 14:00 до 15:00 ч. e-mail:     rmircheva@nbu.bg                                           sbozhilov@nbu.bg  
      тел.: 02/8110 511,     0889 335 991                                                           0887 511 807  
      511, корпус 2  
         
  Интервю:      
  04.10.2021 г. 11.10.2021 г. 18.10.2021 г. 25.10.2021 г. Час: от 16.00 до 17.00 ч.                                           Час: от 16:00 до 17:00 ч.                                           Час: от 15:00 до 16:00 ч.                                           Час: от 15:00 до 16:00 ч.    
 • Журналистика 3.0. (онлайн преса, радио и телевизия) - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

   

  Вторник 05.10.2021 г.

   

  Вторник 12.10.2021 г.

   

  Вторник 19.10.2021 г.

   

  Вторник 26.10.2021 г.

   

  За всички дни от 16.00 до 18.00 часа., офиси 709, 710, 2 корпус

   

            

  лице за контакт:       доц. д-р Стойко Петков

  e-mail: spetkov@nbu.bg

  тел.: 02 8110 689, 02 8110 698

  Проф. Толя Стоицова, д.н.

  проф. Руси Маринов, д.н

  проф. д-р Росен Стоянов

  проф. д-р Десислава Бошнакова

  доц. д-р Стойко Петков

  гл. ас. д-р Тодор Панайотов

  гл. ас. д-р Десислава Данкова                        

 • Извличане на знания и технологии за големи данни
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Извличане на знания и технологии за големи данни

   

  Дати: 07.10.2021, 08.10.2021, 14.10.2021, 15.10.2021, 22.10.2021, 29.10.2021

   

  Час: 14:00 - 15:30

   

  Лице за контакт: Юлиана Кирова

  Приемно време: понеделник - петък, 10:00 - 12:30, 12:30 - 16:00 ч.

  Офис: 610, II

  Телефон: 8110 630

  Имейл: datascience@nbu.bg

   

  Гл. Ас.д-р Стоян Мишев

  Доц. Д-р Ясен Горбунов

  Доц. д-р Петя Асенова

  Гл ас. д-р Росица Голева

   

 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: ас. д-р Моника Найденова

  Приемно време: Сряда, 14:30 – 16:30

  Офис: ЦИ/09 II

  Телефон: 0894 395 395

  Имейл: studio@mohika.bg

  доц. д-р Константин Вълчев

  гл. ас. д-р Владимир Димитров

  ас. д-р Моника Найденова

 • Илюстриране и графични технологии
 • МП "Илюстриране и графични технологии" Консултации:   доц. д-р Калина Христова доц. д-р Калина Христова
  04.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч. k_hristova@nbu.bg / 0898 505 795 д-р Дамян Дамянов
  18.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч. д-р Дамян Дамянов Васил Ангелов
  25.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч. damyandamyanov@gmail.com / 0889 138 641  
      Васил Ангелов  
  Интервю:   vangelov@nbu.bg / 0898 247 158  
  20.10.2021 г. Час: от 16:30 до 18:00 ч. 511, корпус 2  
  31.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч.    
         
         
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

   

  консултации и приемни интервюта са:

   

  За периода от 1 до 15.10: 5 и 7; 12 и 14.

   

  За следващите седмици - само вторници: 19 и 26.10.

   

   

  лице за контакт:

  инж. Цветелина Попова

  e-mail: cpopova@nbu.bg

  тел.: 02 81 10 636

   

   

  офис: 616 2- ри корпус

  доц. д-р Росен Пасарелски:

  проф. д-р Пламен Цветков:

  д-р Алена Добрева-Христова:

 • Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

   

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • История, политика и религия
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  История, политика и религия

  Консултации:

  05.10.2021, 16.30 – 17.30 ч.

  12.10.2021, 16:30 – 17:30

  14.10.2021, 13.30 – 14.30 ч.

  21.10.2021, 13:30 – 14:30 ч.

  28.10.2021, 13:30 – 14:30 ч.

   

   

  Интервюта:

  05.10.2021, 16.30 – 17.30 ч.

  12.10.2021, 16:30 – 17:30 ч.

  14.10.2021, 13.30 – 14.30 ч.

  21.10.2021, 13:30 – 14:30 ч.

  28.10.2021, 13:30 – 14:30 ч

   

  Лице за контакт: Марияна Стоянова

  Приемно време: 10.00 – 12.00; 13.00 – 16.30 ч.

  Офис: 206 – II корпус

  Телефон: +359 893482378

  Имейл: mbstoianova@nbu.bg

  проф. Мочил Методиев, д.ф.н

  доц. д-р Светла Янева

  доц. д-р Живко Лефтеров

  доц. д-р Зарко Ждраков

  гл. ас. д-р Димитър Гюдюров

  гл. ас. д-р Методи Методиев

 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 • МП "Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми" Консултации:   доц. д-р Моника Попова доц. д-р Моника Попова
      mppopova@nbu.bg гл. ас. д-р Христина Дякова
  Дата: 05.10.2021 г. Час: от 15:00 до 16:00 ч.   Алина Папазова
  Дата: 12.10.2021 г. Час: от 15:00 до 16:00 ч.    
  Дата: 29.10.2021 г. Час: от 15:00 до 16:00 ч.    
  Интервю:      
  Дата: 05.10.2021 г. Час: от 16.00 до 17.00 ч.    
  Дата: 12.10.2021 г. Час: от 16.00 до 17.00 ч.    
  Дата: 29.10.2021 г. Час: от 16.00 до 17.00 ч.    
         
         
         
 • Киберсигурност
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Киберсигурност

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:

  Салиха Йълмазова

  гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  гл. ас. д-р Михаел Димитров  

  Приемно време:

  от 11:00 ч. до 13:00 ч.

  Офис:

  202, корпус 2

  Телефон:

  02/81 10 272

  Имейл:

  syilmazova@nbu.bg

  dsidova@nbu.bg

  1. dimitrov@yahoo.com

  Доц. Тодор Коларов, д.н.

  Проф. д-р Ненко Дойков

  Проф. Николай Радулов, д.н.

  Проф. д-р Венелин Георгиев

  Проф. д-р Калин Гайдаров

  Гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  Гл. ас. д-р Михаел Димитров

  Ас. Гергана Йорданова

 • Класическа музика
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Класическа музика

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа


   

   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Клинична психология - психоаналитична перспектива

   

   

  Интервюта:

   

  1. 29.09.2021 - 12:00 - 13:00 ч. (401к. - 1 корпус)

  2. 21.10.2021 - 12:00 - 13:00 ч. (онлайн)

   

  Консултации:

   

  1. 29.09.2021 - 16:00 - 17:00 ч. (онлайн)

  2. 06.10.2021 - 09:00 - 10:00 ч. (онлайн0 3. 13.10.2021 - 14:30 - 15:30 ч.

   

  (401к. - 1 корпус).

   

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Светослав Савов

  Приемно време: Сряда, 11:00-13:00 (Viber), Петък, 11:30-13:30 (Viber)

  Офис: 401, корпус 1

  Телефон: 0898566710

  Имейл: ssavov@nbu.bg

   

  доц. д-р Емилия Алексиева

  проф. Румяна Крумова-Пешева (СУ „Св. Климент Охридски“)

  гл. ас. д-р Иво Попиванов

 • Клинична социална работа
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Клинична социална работа

  Консултации:

  консултиране по емайл през целия период на прием

  за консултации на живо - всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30  

   

   

  Интервю: след предварителна договорка интервю по скайп и/или емайл през целия период на прием

  за консултации на живо - всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30  

   лице за контакт: Директор Програмен съвет: гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                     e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                                

  skype: polymihova

   

   лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                          офис: 213, 2 корпус

  доц. д-р Маргарита Станкова проф. д-р Виолета Боянова         гл. ас. д-р Полина Михова

 • Когнитивна наука (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Когнитивна наука (на английски език)

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: Армина Джанян/Armina Janyan

  Приемно време: по предварителна уговорка

  Офис: 416, I k.

  Телефон: 0885684543

  Имейл: ajanyan@cogs.nbu.bg

  Лилия Гурова

  Армина Джанян

  Иво Попиванов

  Кирил Костов

 • Композиция и дирижиране
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Композиция и дирижиране

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа

   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Криминология и политики за превенция на престъпността

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:

  Салиха Йълмазова

  гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  гл. ас. д-р Михаел Димитров  

  Приемно време:

  от 11:00 ч. до 13:00 ч.

  Офис:

  202, корпус 2

  Телефон:

  02/81 10 272

  Имейл:

  syilmazova@nbu.bg

  dsidova@nbu.bg

  1. dimitrov@yahoo.com

  Доц. Тодор Коларов, д.н.

  Проф. д-р Ненко Дойков

  Проф. Николай Радулов, д.н.

  Проф. д-р Венелин Георгиев

  Проф. д-р Калин Гайдаров

  Гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  Гл. ас. д-р Михаел Димитров

  Ас. Гергана Йорданова

 • Културен туризъм - РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Културен туризъм - РО и ДО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: Доц. д-р И. Бокова

  Приемно време:

  Офис: 615, корпус 2

  Телефон: 0898528752 (личен)

  Имейл: irena_bokova@abv.bg

  anthropo@nbu.bg

  Доц. д-р И. Бокова, председател, доц. д-р С. Алексиева, доц. д-р О. Минаева - членове

 • Културна и социална атропология РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Културна и социална антропология РО и ДО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: проф. д-р М. Елчинова

  Приемно време:

  Офис: 615, корпус 2

  Телефон:

  Имейл: melchinova@nbu.bg

  anthropo@nbu.bg

  Проф. Д-р М. Елчинова – председател, доц. д-р И. Бокова, доц. д-р В. Гарнизов - членове

 • Лидерство и мениджмънт в образованието
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  МП Лидерство и мениджмънт в образованието

  Консултации:

  консултиране по телефон, емайл и вайбър през целия период на прием – 0888 477994

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт:

  Доц. д-р Елена Благоева

   

   

  Офис: 212, корпус 2

  Телефон: 0888 477994

  e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg

  Доц. д-р Елена Благоева

  Доц. д-р Огняна Тенева

  Доц. д-р Светлана Димитрова Гюзелева

 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Лидерство и публичен мениджмънт

  Консултации:

  по телефона и вайбър

  0888949168

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова

  Приемно време:

  Вторник 12:30-14:30 212 II Корпус Сряда 11:15-13:00 212 II Корпус Четвъртък 8:00-10:15 212 II Корпус

  Важи при присъствени лекции!!!! При онлайн лекции: Б1 agpavlova@nbu.bg Б2 vyber 0888949168 Онлайн

  Офис: 212, корпус 2

  Телефон: 0888949168

  Имейл:agpavlova@nbu.bg

  Доц.д-р Албена Павлова

  Проф.д-р Николай Арабаджийски

  Доц.д-р Георги Пеев

 • Лингводидактика
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Лингводидактика

  Консултации и интервюта:

   

  Офис 312 / II корпус

   

   

  19.10. 2021 г. – 13:00 – 15:00

  22.10.  2021 г. – 13:00 – 15:00

  26.10. 2021 г. – 13:00 – 15:00

  29.10.2021 г. – 13:00 – 15:00

   

   

  Лице за контакт: доц. д-р Елена Савова

  Офис: 312 / II корпус на НБУ

  Приемно време: вторник 13.30 – 16.30, сряда 11.00- 13.00

  Телефон: 0889 012 461

  Имейл: esavova@nbu.bg

   

  Лице за контакт: доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

  Офис: 312 / II корпус на НБУ

  Телефон: 0887104263

  Имейл: sgjuzeleva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: ас. Анелия Ламбова

  Офис: 312 / II корпус на НБУ

  Телефон: 02/ 8110 320

                             8110340

  Имейл: alambova@nbu.bg

   

  Място на провеждане на консултациите и интервютата:

  Офис: 312 / II корпус на НБУ,

  зала 303/ II корпус на НБУ

  Доц. д-р Елена Савова

  Доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

  Ас. Анелия Ламбова

   

 • Литература, книгоиздаване, медии - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Литература, книгоиздаване, медии

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел

  Приемно време: 13:00 – 15:00 ч.

  Офис: 211, втори корпус

  Телефон: 0878326940

  Имейл: mfadel@nbu.bg

  доц. д-р Морис Фадел

  доц. д-р Мария Огойска

  доц. д-р Йордан Ефтимов

   

   

   

 • Маркетинг мениджмънт - РО и ДО
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта комисия координати
    Дати за консултации и приемни интервюта     лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
          тел.: 02/8110635
  МП "Маркетинг мениджмънт" 08.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Иван Боевски,
  гл. ас. д-р Нигохос Канарян
  гл. ас. д-р Надя Ненкова 
  офис: офис 605, корпус 2
    12.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Надежда Димова
  гл. ас. д-р Пламен Илиев
  гл. ас. д-р Красимир Костенаров
   
    21.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова
  гл. ас. д-р Цветелина Маринова
  гл. ас. д-р Росица Накова
   
    28.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Ренета Димитрова
  доц. д-р Едуард Маринов
  гл. ас. д-р Стефания Темелкова
   
       
     
 • Международен алтернативен туризъм - РО - срок на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Международен алтернативен туризъм – РО и ДО

  27 и 30 септември 2021 г., 11.00-13.00 ч., офис С07, 1 корпус (сутерен)

  05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октомври 2021 г., 11.00-13.00 ч., офис С07, 1 корпус (сутерен)

  лице за контакт: доц. д-р Б. Костова

  e-mail: bkostova@nbu.bg

  тел.: 0888 358 450

  доц. д-р Биляна Костова

  доц. д-р Ралица Берберова

  проф. д-р Даниела Пиларска

 • Международен бизнес и развитие на български и английски език - период на обучение 1 година
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта комисия координати
    Дати за консултации и приемни интервюта     лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
          тел.: 02/8110635
  МП "Международен бизнес и развитие" 08.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Иван Боевски,
  гл. ас. д-р Нигохос Канарян
  гл. ас. д-р Надя Ненкова
  офис: офис 605, корпус 2
    12.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Надежда Димова
  гл. ас. д-р Пламен Илиев
  гл. ас. д-р Красимир Костенаров
   
    21.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова
  гл. ас. д-р Цветелина Маринова
  гл. ас. д-р Росица Накова
   
    28.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Ренета Димитрова
  доц. д-р Едуард Маринов
  гл. ас. д-р Стефания Темелкова
   
       
     
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Международни бизнес комуникации (на английски език)

   

          

  Вторник 05.10.2021 г.

   

  Вторник 12.10.2021 г.

   

  Вторник 19.10.2021 г.

   

  Вторник 26.10.2021 г.

   

  За всички дни от 16.00 до 18.00 часа., офиси 709, 710, 2 корпус

   

                 

  лице за контакт:      

  доц. д-р Стойко Петков

  e-mail: spetkov@nbu.bg

  тел.: 02 8110 689, 02 8110 698

  офис: 709 и 710, корпус 2

  Проф. Толя Стоицова, д.н.

  проф. Руси Маринов, д.н

  проф. д-р Росен Стоянов

  проф. д-р Десислава Бошнакова

  доц. д-р Стойко Петков

  гл. ас. д-р Тодор Панайотов

  гл. ас. д-р Десислава Данкова                          

 • Междинародни отношения и публично управление на френски език
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Междинародни отношения и публично управление на френски език

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

   

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Мениджмънт за организационно съвършенство - РО

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: ас. Мария Тумбева

  Приемно време:

  Офис: корпус 2; офис 603

  Телефон: 0896736486

  Имейл: mtumbeva@nbu.bg

  ас. Мария Тумбева

  гл. ас. д-р Мария Иванова

  доц. д-р Елмира Банчева

   

  Мениджмънт за организационно съвършенство – ДО

   

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

  Приемно време: 14.00 – 16.00 ч.

  Офис: 207/ корпус 2

  Телефон: 0887290543

  Имейл: maivanova@nbu.bg

  Доц. д-р Кристиян Хаджиев

  Доц. д-р Елмира Банчева

  Гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова

  Ас. Мария Тумбева

 • Мениджмънт на развлекателната индустрия - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Мениджмънт на развлекателната индустрия

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време: консултации:9.00-11.00, интервюта:13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

  доц.д-р Ирена Емилова

  доц.д-р Кристиян Хаджиев

  гл.ас д-р Теодора Ризова

 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Мениджмънт на туристическия бизнес - РО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време: консултации:9.00-11.00, интервюта:13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

   

  доц.д-р Ирена Емилова

  доц.д-р Кристиян Хаджиев

  гл.ас д-р Теодора Ризова

  Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време: консултации:9.00-11.00, интервюта: 13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

   

  доц.д-р Ирена Емилова

  доц.д-р Кристиян Хаджиев

  гл.ас д-р Теодора Ризова

  МП Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

  Приемно време: 14.00 – 16.00 ч.

  Офис: 207/ корпус 2

  Телефон: 0887290543

  Имейл: maivanova@nbu.bg

  Доц. д-р Ирена Емилова

  Доц. д-р Кристиян Хаджиев

  Гл. ас. д-р Теодора Ризова

  Гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова

 • ...
 • ...

 • Микробиология - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Микробиология

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: Доц. д-р Николай Петров ( програмен консултант Бионауки)

  Приемно време: от 15:00-17:00ч.

  Офис: 606, II к.

  Телефон: 0884558251

  Имейл: npetrov@nbu.bg

  Доц. д-р Галина Сачанска;

  Доц. д-р Николай Петров;

  Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова

 • Мода, стайлинг и бизнес стратегии
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Мода, стайлинг и бизнес стратегии

  Консултации:
  Дата: 07.10.2021 г.          08.10.2021 г.          14.10.2021 г.          15.10.2021 г.          21.10.2021 г.          28.10.2021 г.
   
  Час: 13:00 - 13:30
  Интервю:
  Дата: 07.10.2021 г.          08.10.2021 г.          14.10.2021 г.          15.10.2021 г.          21.10.2021 г.          28.10.2021 г.
  Час: 13:30 - 14:00

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Яна Дворецка

  Приемно време:

  Офис: 614 ІІ корпус

  Телефон: 8110614, 8110644

  Имейл: yana.dvoretska@gmail.com

  Председател: Доц. д-р Елена Тодорова

  Членове:

  Доц. д-р Кристина Савова

  Гл. ас. д-р Яна Дворецка

   

 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Музикално изпълнителство (на английски език)

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа


   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Музикознание
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Музикознание

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа

   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Мюзикъл - музикална драма и комедия
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Мюзикъл - музикална драма и комедия

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа


   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Мултимедия и компютърна анимация
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Мултимедия и компютърна анимация

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: гл. Ас. д-р Десислава Георгиева

  Приемно време:

  Офис: 712 А

  Телефон:

  Имейл: dvelcheva@nbu.bg

  Доц. д-р Венцислав Джамбазов

  гл. Ас. д-р Десислава Георгиева

  Ас. Златка Узунова

 • Национална и международна сигурност
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Национална и международна сигурност

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:

  Салиха Йълмазова

  гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  гл. ас. д-р Михаел Димитров  

  Приемно време:

  от 11:00 ч. до 13:00 ч.

  Офис:

  202, корпус 2

  Телефон:

  02/81 10 272

  Имейл:

  syilmazova@nbu.bg

  dsidova@nbu.bg

  1. dimitrov@yahoo.com

  Доц. Тодор Коларов, д.н.

  Проф. д-р Ненко Дойков

  Проф. Николай Радулов, д.н.

  Проф. д-р Венелин Георгиев

  Проф. д-р Калин Гайдаров

  Гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  Гл. ас. д-р Михаел Димитров

  Ас. Гергана Йорданова

 • Организационна и социална психология
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Организационна и социална психология

  Консултации:      ВАЖНО: Срещите за консултации и интервюта се правят само след предварителна уговорка по имейл, за да се избегне струпването на хора!

   

  Дати:

   

  05.10.2021 (вторник) - 11:00 - 13:00, офис 414б, I корпус

   

  08.10.2021 (петък) - 15:00 - 17:00, офис 414б, I корпус

   

  12.10.2021 (вторник)- 11:00 - 13:00, офис 414б, I корпус

   

  15.10.2021 (петък) - 15:00 - 17:00, офис 414б, I корпус

   

  19.10.2021 (вторник)- 11:00 - 13:00, офис 414б, I корпус

   

  26.10.2021 (вторник)-11:00 - 13:00, офис 414б, I корпус

   

   лице за контакт: гл.ас..д-р Соня Драгова-Колева,     e-mail: sonyadragova@nbu.bg,                               тел.: 02/8110434; 0896838492; офис: 414 б, I корпус.; 02/8110401, офис: 401, I корпус.

  гл.ас.д-р Методи Коралов; e-mail: mkoralov@nbu.bg;тел: 02/8110402; 0888621225; офис: 402, I корпус

  гл.ас.д-р Соня Драгова-Колева, гл.ас.д-р Методи Коралов, проф.д-р Лилия Гурова

 • Писмен и устен превод
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Писмен и устен превод

  Консултации и интервюта

   

  Офис 312 / II корпус

   

  19.10. 2021 г. – 13:00 – 15:00

  22.10.  2021 г. – 13:00 – 15:00

  26.10. 2021 г. – 13:00 – 15:00

  29.10.2021 г. – 13:00 – 15:00

   

   

  Лице за контакт: проф. д-р Ирена Василева

  Приемно време: понеделник 11.00 – 13.00, вторник 10.30 – 12.30

  Офис: 201/II корпус на НБУ,

  тел. 8110 371

  Телефон: 0884274624

  Имейл: ivasileva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин,

  Офис: 312 / II корпус на НБУ,

  тел. 02/8110 312, 089 845 1618

  Имейл: bnaimushin@nbu.bg

   

  Лице за контакт:

  Преп. Галина Величкова

  Офис: 312 / II корпус на НБУ,

  тел. 02/8110 312

  Имейл: gvelichkova@nbu.bg

  Проф. д-р Ирена Василева

  Доц. д-р Борис Наймушин

  Доц. д-р Елена Тарашева

  Преп. Галина Величкова

   

 • Плакат и комуникативен дизайн
 • МП "Плакат и комуникативен дизайн" Консултации:   доц. д-р Калина Христова доц. д-р Калина Христова
  04.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч. k_hristova@nbu.bg / 0898 505 795 гл. ас. д-р Христина Дякова
  18.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч. гл. ас. д-р Христина Дякова д-р Дамян Дамянов
  25.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч. hristina.dqkova@abv. / 0887 794 210  
      д-р Дамян Дамянов  
  Интервю:   damyandamyanov@gmail.com / 0889 138 641  
  20.10..2021 г. Час: от 16:30 до 18:00 ч. 511, корпус 2  
  31.10.2021 г. Час: от 11:00 до 13:00 ч.    
         
         
 • Политически комуникации
 • програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Политически комуникации

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

   

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • Политически мениджмънт и публични политики
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Политически мениджмънт и публични политики

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

   

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • Поп и джаз музика
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Поп и джаз музика

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа


   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Продуктов дизайн за интериор
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Продуктов дизайн за интериор

  Консултации:
  Дата: 06.10.2021 г., Час: 14:45 - 15:15          07.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30          13.10.2021 г., Час: 14:45 - 15:15          14.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30          21.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30          28.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30
   
   
  Интервю:
  Дата: 06.10.2021 г., Час: 15:15 - 16:00          07.10.2021 г. , Час: 13:00 - 13:30          13.10.2021 г., Час: 15:15 - 16:00          14.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30          21.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30          28.10.2021 г., Час: 13:00 - 13:30

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

  Приемно време:

  Офис: 509 ІІ корпус

  Телефон: 8110599, 8110614, 8110644

  Имейл: iva_d_d@abv.bg

  Председател: Доц. д-р Ралица Стефанова

  Членове:

  Гл. ас. д-р Явор Жаблянов

  Гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

   

 • Пространствен дизайн
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Пространствен дизайн

  Консултации:

  Дата: 04.10.2021 г.          05.10.2021 г.         

  11.10.2021 г.         

  12.10.2021 г.         

  19.10.2021 г.         

  26.10.2021 г.

   Час: 11:30 - 12:00
   
  Интервю:

  Дата: 04.10.2021 г.          05.10.2021 г.         

  11.10.2021 г.         

  12.10.2021 г.         

  19.10.2021 г.         

  26.10.2021 г.

  Час: 12:00 - 13:00

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Иво Попов

  Приемно време:

  Офис: 509 ІІ корпус

  Телефон: 8110599, 8110614, 8110644

  Имейл: ipopov@nbu.bg

  Председател: Проф. д-р Борис Сергинов

  Членове:

  Гл. ас. д-р Иво Попов

  Гл. ас. д-р Софрони Върбев

 • Противодействие на престъпността и тероризма
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Противодействие на престъпността и тероризма

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:

  Салиха Йълмазова

  гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  гл. ас. д-р Михаел Димитров  

  Приемно време:

  от 11:00 ч. до 13:00 ч.

  Офис:

  202, корпус 2

  Телефон:

  02/81 10 272

  Имейл:

  syilmazova@nbu.bg

  dsidova@nbu.bg

  1. dimitrov@yahoo.com

  Доц. Тодор Коларов, д.н.

  Проф. д-р Ненко Дойков

  Проф. Николай Радулов, д.н.

  Проф. д-р Венелин Георгиев

  Проф. д-р Калин Гайдаров

  Гл. ас. д-р Дафинка Сидова

  Гл. ас. д-р Михаел Димитров

  Ас. Гергана Йорданова

 • Психология на развитието
 • Програма

  Дати за консултации и приемни нтервюта

  координати

  комисия

  Психология на развитието

  13.10. от 13:00 до 15:00 ч. в стая 414 Б на корпус 1

  20.10. от 13:00 до 15:00 ч. в стая 414 Б на корпус 1

  Всички кандидати трябва да се явят в 13:00 часа.

  Лице за контакт: доц. д-р Милена Мутафчиева

   

  Имейл: mmutafchieva@nbu.bg

  Доц. д-р Милена Мутафчиева

  Доц. д-р Елена Андонова

  Гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанoва

 • Психо-социални интервенции с деца и семейства на български и английски език
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Психо-социални интервенции с деца и семейства

  на български и английски език

   Присъствени консултации и интервюта всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30  

   лице за контакт: Директор Програмен съвет: гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                                

  skype: polymihova

   

   лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                             офис: 213, 2 корпус

  доц. д-р Маргарита Станкова,

  гл. ас. д-р Галина Маркова,

  гл. ас. д-р Полина Михова и

  д-р Антоанета Матева

 • Публичен мениджмънт (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Публичен мениджмънт (на английски език)

  Консултации:

  по телефона и вайбър

  0888949168

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова

  Приемно време:

  Вторник 12:30-14:30 212 II Корпус Сряда 11:15-13:00 212 II Корпус Четвъртък 8:00-10:15 212 II Корпус

  Важи при присъствени лекции!!!! При онлайн лекции: Б1 agpavlova@nbu.bg Б2 vyber 0888949168 Онлайн

  Офис: 212, корпус 2

  Телефон: 0888949168

  Имейл:agpavlova@nbu.bg

  Доц.д-р Албена Павлова

  Проф.д-р Николай Арабаджийски

  Доц.д-р Георги Пеев

 • Реклама и бранд мениджмънт
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Реклама и бранд мениджмънт

   

   

   

   

  28.09.

   

  05.10,

  06.10,

  12.10,

  13.10,

  20.10,

  27.10. 

  16:00-18:00 ч., стая 306, 2-ри корпус

   

   

  Лице за контакт: гл. ас. Рени Янкова

  Приемно време: 16:00-18:00 ч.

  Офис: 306, 2-ри корпус

  Телефон: 0893365151

  Имейл: reni.iankova@gmail.com

  Проф. Кристиан Банков

  Гл. ас. Рени Янкова

  Ас. Георги Цонев

 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

  Консултации и приемни интервюта:

   

  Дата: 28.09.2021 г., Час: 15:00 - 16:00 ч.

  Дата: 04.10.2021 г. Час: 12:30 - 13:30 ч.
  Дата: 11.10.2021 г. Час: 12:30 - 13:30 ч.
  Дата: 18.07.2021 г. Час: 12:30 - 13:30 ч.
  Дата: 25.09.2021 г. Час: 12:30 - 13:30 ч.

  Консултации: всеки работен ден на тел. 0888 78 28 74 и на тел. 02 8110 438, офис 408, корпус 1

  Лице за контакт: доц. д-р Кристиян Постаджиян Постаджиян

  e-mail: kpostagian@nbu.bg

  0888 78 28 74

  офис: 408, корпус 1

  Доц. д-р Кристиян Постаджиян

  Гл. ас. д-р Даниела Кадийска

  Гл. ас. д-р Боряна Гигова

 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Софтуерни технологии в Интернет

   

  всеки вторник от 11:30ч. до 13:30ч. в офис 712А

   

   

  Лице за контакт:

  гл. ас. д-р Росица Голева

   

   

  e-mail: rgoleva@gmail.com

  Софтуерни технологии в Интернет

  Доц. д-р Димитър Атанасов - председател

  Гл.ас. д-р Филип Андонов

  Гл.ас. д-р Росица Голева

 • Социално предприемачество - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Социално предприемачество

  04., 11., 18., 25.10. 2021 г от 11.20-12.50 07., 14.10.2021 . от 14.40 - 16.10

   

  Лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска

  Приемно време: Понеделник: 11:00 - 13:00 ч.

  Сряда: 11:00 - 13:00 ч.

  Офис: 116, корпус 1

  Телефон:02 8110 166

  Имейл: teodora_karamelska@abv.bg

  проф. д-р Мартин Канушев

  доц. д-р Христо Гьошев

  гл. ас. д-р Теодора Карамелска

 • Сравнително изкуствознание
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Сравнително изкуствознание

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: -

  Приемно време: -

  Офис: 612, 2 корпус

  Телефон: -02 8110 632

  Имейл: -,

  на гл. ас. д-р Росица Гичева r.gicheva@nbu.bg, 0896718212

  1. доц. д-р Оксана Минаева
  2. гл. ас. д-р Владимир Димитров
  3. гл. ас. д-р Росица Гичева
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

  Консултации:

  24.9.2021 г., 13.00-14.30 часа

  05.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  07.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  12.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  14.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  19.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  26.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

   

  Интервюта:

  24.9.2021 г., 13.00-14.30 часа

  05.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  07.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  12.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  14.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  19.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  26.10.2021 г., 17.00-18.30 часа

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Владимир Маринов

  Приемно време:

  Офис: корпус 2, офис 101

  Телефон: 0897 224642

  Имейл: vmarinov@nbu.bg

  Доц. д-р Майя Василева

  Гл. ас. д-р Владимир Маринов

  Гл. ас. д-р Георги Гочев

 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Стратегическо лидерство (на английски език)

  Консултации и интервюта:

  всеки ден до 29.10.2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

  Лице за контакт: Елица Узунова

  Офис: 602, к2

  Телефон: 028110602

  Имейл: euzunova@nbu.bg

   

  Гл.ас.д-р Иван Начев

  Гл.ас.д-р Георги Проданов

  Проф. Евгений Дайнов

 • Сценичен дизайн и медии
 • МП "Сценичен дизайн и медии" Консултации:   гл. ас. д-р Христина Дякова гл. ас. д-р Христина Дякова
  30.10.2021 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. мейл: hristina.dqkova@abv.bg доц. д-р Калина Христова
  06.10.2021 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч. тел: 0887794210 Теодор Киряков
  20.10.2021 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч.    
  27.10.2021 г. Час: от 12:00 до 13:00 ч.    
  Интервю:      
  30.10.2021 г. Час: от 13:00 до 14:00 ч.    
  06.10.2021 г. Час: от 13:00 до 14:00 ч.    
  20.10.2021 г. Час: от 13:00 до 14:00 ч.    
  27.10.2021 г. Час: от 13:00 до 14:00 ч.    
 • Счетоводство и одитинг
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта комисия координати
    Дати за консултации и приемни интервюта     лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
          тел.: 02/8110635
    08.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Иван Боевски,
  гл. ас. д-р Нигохос Канарян
  гл. ас. д-р Надя Ненкова
  офис: офис 605, корпус 2
  МП "Счетоводство и одитинг" 12.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Надежда Димова
  гл. ас. д-р Пламен Илиев
  гл. ас. д-р Красимир Костенаров
   
    21.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова
  гл. ас. д-р Цветелина Маринова
  гл. ас. д-р Росица Накова
   
    28.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Ренета Димитрова
  доц. д-р Едуард Маринов
  гл. ас. д-р Стефания Темелкова
   
       
     
 • Танцово изкуство
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Танцово изкуство

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа


   

   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Творческо писане - период на обучение 1 година
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Творческо писане

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел

  Приемно време: 13:00 – 15:00 ч.

  Офис: 211, втори корпус

  Телефон: 0878326940

  Имейл: mfadel@nbu.bg

  доц. д-р Емилия Дворянова доц. д-р Морис Фадел

  доц. д-р Мария Огойска

 • Театрално изкуство и общество
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  MSNTHE11

  МП „Театрално изкуство и общество“

  Консултации: 4.10.2021 г.; 12.10.2021 г.;  22.10.2021 г.

   

   

   

   

  Интервюта: 11.10.2021 г.; 25.10.2021 г.

   

   

  Лице за контакт за консултации:

  Християна Стоименова – секретар-специалист, деп. „Театър“

  Приемно време: понеделник – петък от 10:00 до 16:30 ч.

  Офис: 513, корпус 1, НБУ

  Телефон: 02/8110513

  Имейл: hstoimenova@nbu.bg

   

   

  Лице за контакт за интервюта:

  Доц.д-р Анна Пампулова, директор „Програмен съвет“, деп. „Театър“

  Приемно време: понеделник и вторник от 09:30 до 11:30 ч.

  Офис: 513, корпус 1, НБУ

  Телефон: 02/8110513

  Имейл: annapam@nbu.bg

   

  Доц.д-р Възкресия Вихърова – председател

   

  Доц.д-р Анна Пампулова

  Доц. д-р Ася Иванова

   

  Проф.Виолета Дечева, д.н.

   

   

 • Телекомуникации
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Телекомуникации

   

      

  консултации и приемни интервюта са:

   

  За периода от 1 до 15.10: 5 и 7; 12 и 14.

   

  За следващите седмици - само вторници: 19 и 26.10.

   

   

  лице за контакт:

  инж. Цветелина Попова

  e-mail: cpopova@nbu.bg

  тел.: 02 81 10 636

   

   

  офис: 616 2- ри корпус

  доц. д-р Росен Пасарелски:

  проф. д-р Пламен Цветков:

  д-р Алена Добрева-Христова:

 • Тонрежисура
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Тонрежисура

  23.09.2021 г., 9:00-11:00 часа

  29.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  30.09.2021 г. 9:00-11:00 часа
  06.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  07.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  13.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  14.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  21.10.2021 г. 9:00-11:00 часа
  28.10.2021 г. 9:00-11:00 часа


   

  Лице за контакт: д-р Ана Линчева

  Приемно време:

  Вторник/ четвъртък – 09:00 – 11:00

  Сряда – 13:00 – 14:30

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110534

  Имейл: alincheva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Приемно време:

  Сряда – 08:30 – 09:30

  Четвъртък – 09:00 – 11:15

  Петък – 09:00 – 11:15

  Офис: 504 а – I к.

  Телефон: 028110555

  Имейл: mkrusteva@nbu.bg

  Председател: проф. д-р Милена Шушулова

  Членове:

  Доц. Ангел Заберски

  Гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  Д-р Ана Линчева

 • Тракия и културата на Древния свят
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Тракия и културата на Древния свят

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: -

  Приемно време: -

  Офис: 612, 2 корпус

  Телефон: -02 8110 632

  Имейл: -,

  на гл. ас. д-р Росица Гичева r.gicheva@nbu.bg, 0896718212

  доц. д-р Оксана Минаева

  гл. ас. д-р Владимир Димитров

  гл. ас. д-р Росица Гичева

 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт: доц. д-р Нинел Кьосева

   

  Имейл: nkioseva@nbu.bg

  доц. д-р Нинел Кьосева

  доц. д-р Виолета Касърова

  гл. ас. д-р Теодора Ризова

 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - РО

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: ас. Мария Тумбева

  Приемно време:

  Офис: корпус 2; офис 603

  Телефон: 0896736486

  Имейл: mtumbeva@nbu.bg

  ас. Мария Тумбева

  гл. ас. д-р Мария Иванова

  доц. д-р Елмира Банчева

  МП Управление и развитие на човешките ресурси – ДО

   

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

  Приемно време: 14.00 – 16.00 ч.

  Офис: 207/ корпус 2

  Телефон: 0887290543

  Имейл: maivanova@nbu.bg

  Доц. д-р Кристиян Хаджиев

  Доц. д-р Елмира Банчева

  Гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова

  Ас. Мария Тумбева

 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

  Лице за контакт:гл.ас д-р Теодора Ризова

  Приемно време: консултации:9.00-11.00, интервюта: 13.00-15.00

  Офис: 207, 2 корпус

  Телефон: 02/8110387, 0898 279 200

  Имейл: trizova@nbu.bg, tedirizova@mail.bg

   

  1. доц.д-р Кристиян Хаджиев
  2. проф.д-р Димитър Николов
  3. гл.ас д-р Теодора Ризова
 • Управление на здравеопазването РО и ДО
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Управление на здравеопазването РО и ДО

  Консултации:

  консултиране по емайл през целия период на прием

  за консултации на живо - всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30   

   

   

  Интервю: след предварителна договорка интервю по скайп и/или емайл през целия период на прием

  за консултации на живо - всеки понеделник и четвъртък за периода до 29.10.2021 г. - 9:30 - 12:30  

   лице за контакт: Директор Програмен съвет: гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                     e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                   тел.: +359889706227                                                                                

  skype: polymihova

   

   лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                   тел.: +35928110683                                                                          офис: 213, 2 корпус

  доц. д-р Маргарита Станкова проф. д-р Виолета Боянова         гл. ас. д-р Полина Михова

 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Управление на проекти по информационни технологии

   

   

  всеки вторник от 11:30ч. до 13:30ч. в офис 712А

   

   

  Лице за контакт: Александър Иванов

  Приемно време: 10:00 – 12:30; 13:30 – 16:30ч.

  Офис:610IIк.

  Телефон: 02/8110610

  Имейл: alivanov@nbu.bg

   

  Преподавател водещ интервюто:

  гл. ас. д-р Росица Голева

  е-mail: rgoleva@gmail.com

   

  Необходими документи за интервюто: Мотивационно писмо, CV, Диплома за висше образование, ЕСЕ на тема “ Качества на един проджект лидер и е-лидер“, Препоръка от преподавател или работодател

  Доц. д-р Димитър Атанасов

  гл. ас. Росица Голева

  Добромир Динев

 • Филмово и телевизионно изкуство
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Филмово и телевизионно изкуство

   

  Допълнителни дати:

  06.10.2021 г. от 15:30 до 17:30 часа

  20.10.2021 г. от 15:30 до 17:30 часа

   

  Лице за контакт: Веселка Нестерова

  Приемно време:

  от 10.30 до 12.30 и 13.30 – 16.00

  Офис: 408, кoрпус 1

  Телефон: 02/8110438

  Имейл: vnesterova@nbu.bg

  Председател:

  проф. Петя Александрова, д.н.

  Членове:

  гл. ас. д-р Николай Милев, Антония Милчева

 • Финанси
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта комисия координати
    Дати за консултации и приемни интервюта     лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:   e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
          тел.: 02/8110635
  МП "Финанси" 08.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Иван Боевски,
  гл. ас. д-р Нигохос Канарян
  гл. ас. д-р Надя Ненкова
  офис: офис 605, корпус 2
    12.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Надежда Димова
  гл. ас. д-р Пламен Илиев
  гл. ас. д-р Красимир Костенаров
   
    21.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова
  гл. ас. д-р Цветелина Маринова
  гл. ас. д-р Росица Накова
   
    28.10.2021 г. / зала 604 - 2 корпус 16:00 - 19:00 ч. доц. д-р Ренета Димитрова
  доц. д-р Едуард Маринов
  гл. ас. д-р Стефания Темелкова
   
       
     
 • Фотографско изкуство
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Фотографско изкуство

  Дата: 13.10.2021 г. Час: 12:00 - 13:00 ч.
  Дата: 20.10.2021 г. Час: 12:00 - 13:00 ч.

  Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов

  e-mail: enaydenov@nbu.bg

  тел.: 02/8110408, 0888503626

  офис: 408, корпус 1

  доц. д-р Илия Кожухаров

  гл. ас. д-р Ангел Коцев

  гл. ас. д-р Енчо Найденов

 • Цивилизациите на Евразия
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Цивилизациите на Евразия

  Уважаеми кандидат-магистри,

  за уговаряне на дати за консултации и приемно интервю през месец октомври можете да се обърнете към лицето за контакт.

   

  Лице за контакт: -

  Приемно време: -

  Офис: 612, 2 корпус

  Телефон: -02 8110 632

  Имейл: -,

  на гл. ас. д-р Росица Гичева r.gicheva@nbu.bg, 0896718212

  доц. д-р Оксана Минаева

  гл. ас. д-р Владимир Димитров

  гл. ас. д-р Росица Гичева

 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

  Консултации:

  05.10.2021, 16.30 – 17.30 ч.

  12.10.2021, 16:30 – 17:30

  14.10.2021, 13.30 – 14.30 ч.

  21.10.2021, 13:30 – 14:30 ч.

  28.10.2021, 13:30 – 14:30 ч.

    

  Интервюта:

  05.10.2021, 16.30 – 17.30 ч.

  12.10.2021, 16:30 – 17:30 ч.

  14.10.2021, 13.30 – 14.30 ч.

   21.10.2021, 13:30 – 14:30 ч.

  28.10.2021, 13:30 – 14:30 ч

   

  Лице за контакт: Марияна Стоянова

  Приемно време: 10.00 – 12.00; 13.00 – 16.30 ч.

  Офис: 206 – II корпус

  Телефон: +359 893482378

  Имейл: mbstoianova@nbu.bg

  проф. Момчил Методиев, д.ф.н

  доц. д-р Светла Янева

  доц. д-р Живко Лефтеров

  доц. д-р Зарко Ждраков

  гл. ас. д-р Димитър Гюдюров

  гл. ас. д-р Методи Методиев

 • Юридически превод
 • Програма

  Дати за консултации и приемни интервюта

  координати

  комисия

  Юридически превод

  Консултации и интервюта

   

  Офис 312 / II корпус

   

  19.10. 2021 г. – 13:00 – 15:00

  22.10.  2021 г. – 13:00 – 15:00

  26.10. 2021 г. – 13:00 – 15:00

  29.10.2021 г. – 13:00 – 15:00

   

   

  Лице за контакт: проф. д-р Ирена Василева

  Приемно време: понеделник 11.00 – 13.00, вторник 10.30 – 12.30

  Офис: 201/II корпус на НБУ,

  тел. 8110 371

  Телефон: 0884274624

  Имейл: ivasileva@nbu.bg

   

  Лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин,

  Офис: 312 / II корпус на НБУ,

  тел. 02/8110 312, 089 845 1618

  Имейл: bnaimushin@nbu.bg

   

  Лице за контакт:

  Преп. Галина Величкова

  Офис: 312 / II корпус на НБУ,

  тел. 02/8110 312

  Имейл: gvelichkova@nbu.bg

  Проф. д-р Ирена Василева

  Доц. д-р Борис Наймушин

  Доц. д-р Елена Тарашева

  Преп. Галина Величкова

   

Свързани страници

docs-kandidatsvane_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

Нов български университет организира прием в...