График за консултации и приемни интервюта

 

 

НОВИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Може да кандидатствате, ако имате образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност година и половина и включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия.

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

ЕСЕНЕН ПРИЕМ

 

 

Срокът за подаване на документи е 20.05.2019 – 27.09.2019 г.

 

Приемът в магистърските програми включва:                                          

 • интервю с комисия (Според обявените дати за всяка програма.)
 • мотивационно есе
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма                                              

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)                                             
 • диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие) или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта (оригинал и ксерокопие).                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна, Видин и Пловдив.       

        

За информация:

Магистърски факултет 

корпус 1, офис 122

тел.:  02/8110 152, 02/8110 142, 02/8110 133,  02/8110 103,
e-mail: magister@nbu.bg

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • ...

 • Артистични практики в архитектурна среда
 • ...

 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • ...

 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • ...

 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации:  

  лице за контакт:

  Ирена Димитрова

  Дата: 28.05.2019г.; 18.06.2019г.; 16.07.2019г.; 13.08.2019г.; 17.09.2019г.

  Час:

  11:00-12:00

  e-mail: idimitrova@nbu.bg
      тел.: 028110289
      офис: 219, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 28.05.2019г.; 18.06.2019г.; 16.07.2019г.; 13.08.2019г.; 17.09.2019г.

  Час:

  14:00-15:00

   
       
       
       
 • Банков мениджмънт РО и ДО
 • Банков мениджмънт Консултации и интервю: Час: лице за контакт: Ралица Вълчева
  Дати:    e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
  за месец май:   тел.: 02/9805639
  21 май /вторник/; 28 май /вторник/ 10.00 - 12.00 През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с администраторите на програмата от Международен банков институт в офиса на института - на ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1.
  за месец юни:    
  4 юни /вторник/; 19 юни /сряда/ 10.00 - 12.00  
  12 юни/сряда/; 27 юни /четвъртък/ 15.00 - 17.00  
       
  за месец юли:    
    2 юли /вторник/; 18 юли /четвъртък/; 30 юли /вторник/  10.00 - 12.00  
         
    за месец август:    
    13 август /вторник/; 20 август /вторник/ 10.00 - 12.00   
         
    за месец септември:    
    12 септември /четвъртък/; 17 септември /вторник/ 15.00 - 17.00  
    3 септември /вторник/; 10 септември /вторник/; 19 септември /четвъртък/ 10.00 - 12.00  
    24 септември /вторник/; 27 септември /петък/    
 • Бизнес администрация РО и ДО
 • "Бизнес администрация" Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  м.май     
  Дати:  22.05.2019, 29.05.2019,  Час: 9.00-11.00ч. e-mail: tedirizova@mail.bg
       
  Консултации:   тел.: 0898 279 200, 02/811 02 77, 02/811 03 87
  м.юни    
  Дати:  5.06.2019,12.06.2019,19.06.2019, 26.06.2019; Час:9.00-11.00ч. офис: 207, 2 корпус
       
  Консултации:    
  м.юли    
  3.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, Час: 9.00-11.00ч.  
       
  Консултации:    
  м.август    
  Дати: 7.08.2019, 14.08.2019 Час:9.00-11.00ч.  
       
  Консултации:    
  м.септември    
  Дати: 11.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 Час:9.00-11.00ч.  
       
       
  Интервю:    
  м.май    
  Дати: 22.05.2019 29.05.2019, Час: 13.00-15.00ч  
       
  Интервю:    
  м.юни    
  Дати:5.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019, 26.06.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  м.юли    
  Дати:3.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, Час: 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  м.август    
  Дати:7.08.2019, 14.08.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
       
       
  Интервю:    
  м.септември    
  Дати:11.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Бизнес комуникации  Консултации:   лице за контакт
  28.05; 4.06; 11.06; 02.07; 09.07; 27.08; 10.09; 13.09; 17.08; 20.09; 24.09; 27.09

  Час: 14:00-16:00ч. доц. д-р Татяна Фед
   11.08; 18.09; 25.09;   Час: 13:00-15:00ч. tnfed@nbu.bg
      0898661383
       офис 211 корпус 2
  Интервю:    
  29.05, 05.06, 12.06, 28.08,
  10.09, 13.09, 17.09, 20.09, 24.09, 27.09
  11.09, 18.09, 25.09
   Час: 13:00-15:00ч.
  16.00-18.00
  15.00-17.00 ч.
   
       
       
       
 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 • ...

 • Графично и пространствено проектиране
 • ...

 • Дигитални комуникации
 • ...

 • Дипломация и международни отношения
 • ...

 • Древният Египет в Класическата епоха
 • ...

 • Европейско управление и икономическа дипломация
 • ...

 • Език и публичност.Философски и социологически подходи
 • ...

 • Езикова и речева патология на български и на английски език
 • ...

 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО

 • Екологични експертизи и контрол - РО и ДО
  Консултации:  

  лице за контакт:

  доц. д-р Биляна Костова

  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч. e-mail: bkostova@nbu.bg
  м. май: 22, 29,    тел.: 0888 358 450
  м. юни: 05, 10   офис: С1/22
  м. юли: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24    
  м. септември: 17, 18, 24, 25, 26, 27    
  Интервю:    
  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  м. май: 22, 29,     
  м. юни: 05, 10    
  м. юли: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24    
  м. септември: 17, 18, 24, 25, 26, 27    
       
 • Електронно здравеопазване
 • ...

 • Жилиюна политика и управление на недвижимите имоти

 • Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
  Консултации:  

  лице за контакт:

  проф.д-р Георги Георгиев

  Дата: Час: e-mail: bulgha@gmail.com
  4.юни 13:00-15:00 часа тел.: 0888452688
  11.юни 13:00-15:00 часа офис: 508
  17.сеп 13:00-15:00 часа  
  Интервю:    
  Дата: 24 септември Час:13:00-15:00 часа  
       
       
       
 • Живопис
 • ...

 • Извличане на знания и технологии за големите данни
 • Извличане на знания и технологии за големи данни Консултации:    лице за контакт: Александър Иванов, 
  Дата: Час: e-mail: alivanov@nbu.bg, 
  20.5.2019 10:00 - 13:00 ч. тел.: 028110619
  11.6.2019 10:00 - 13:00 ч. офис: 610, корпус 2
  2.9.2019 10:00 - 13:00 ч.  
  27.9.2019 10:00 - 13:00 ч. офис на провеждане на консултация и интервю: 217,   корпус 2 
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  20.5.2019 10:00 - 13:00 ч.  
  11.6.2019 10:00 - 13:00 ч.  
  2.9.2019 10:00 - 13:00 ч.  
  27.9.2019 10:00 - 13:00 ч.  
 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • ...

 • Илюстриране и графични технологии
 • ...

 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • Иновации и предприемачество в информационните и комуникационни технологии Консултации:    лице за контакт:
  инж. Цветелина Попова
  Дата: 20.05. 2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00 e-mail: cpopova@nbu.bg 
  Дата: 30.05.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 10.06.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 20.06.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 08.07.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00 офис: 609 2- ри корпус
  Дата: 25.07.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 08 и 22.08.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 09.09.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 19.09.2019 (четвъртък) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 20.05. 2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 30.05.2019 (четвъртък) Час: от 15:00 до 17:00  
  Дата: 10.06.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 20.06.2019 (четвъртък) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 08.07.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 25.07.2019 (четвъртък) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 08 и 22.08.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
    Дата: 09.09.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 19.09.2019 (четвъртък) Час: от 11:00 до 13:00  
 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:    лице за контакт: 
  Марияна Стоянова
  Дата:  Час:  e-mail: mbstoianova@nbu.bg
  28.5.2019 16:30-18:00 ч. тел.: 02/81 10 276 офис 206, 2 к.
  10.6.2019 13:00-14:30 ч.  
  16.7.2019 15:00-16:30 ч.  
  24.9.2019 15:00-16:30 ч.  
       
  Интервю:    
    Час  
  28.5.2019 16:30-18:00 ч.  
  10.6.2019 13:00-14:30 ч.  
  16.7.2019 15:00-16:30 ч.  
  24.9.2019 15:00-16:30 ч.  
       
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 • ...

 • Киберсигурност РО
 • ...

 • Класическа музика
 • Класическа музика Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Композиция и дирижиране
 • Композиция и дирижиране Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 • ... 

   

 • Културен туризъм РО и ДО
 • Културен туризъм Консултации:  
  Дата: 28.05., 04.06; 02.07.;09.07.;11.07; 16.07.;17.07;23.07; 24.07; 25.07; 30.07;3.07;10.09; 11.09; 12.09.; 17.09; 24.09;25.09. Час:10:00 до 16.30 часа
     
     
     
  Интервю:  
  Дата: 05.06; 12.07;19.07;26.07;18.09;19.09;26.09 Час:10:00 до 16.00 часа
     
     
     
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • ...

 • Лингводидактика
 • ....

 • Литература, книгоиздаване, медии
 • ...

 • Маркетинг мениджмънт РО и ДО
 • ...

 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО
 • Международен алтернативен туризъм - РО и ДО

  Консултации:  

  лице за контакт:

  доц. д-р Биляна Костова

  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч. e-mail: bkostova@nbu.bg
  м. май: 22, 29,    тел.: 0888 358 450
  м. юни: 05, 10   офис: С1/22
  м. юли: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24    
  м. септември: 17, 18, 24, 25, 26, 27    
  Интервю:    
  Дата: Час: 11:00 - 13:00 ч.  
  м. май: 22, 29,     
  м. юни: 05, 10    
  м. юли: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24    
  м. септември: 17, 18, 24, 25, 26, 27    
       
 • Международен бизнес
 • ...

 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • ...

 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • ...

 • Мениджмънт на развлекателната индустрия
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия - редовно обучение Консултации:  

  лице за контакт:

  гл. ас. д-р Маргарита Мишева

  Дата: 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 15.07, 05.08, 09.09 Час: 13:30-14:30 e-mail: mmisheva@nbu.bg
  Дата: 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 16.07, 06.08, 10.09, 24.09 Час: 15:30-16:30 тел.: 02/8110623; 0887 95 10 76
  Дата: 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 17.07, 07.08, 11.09, 25.09 Час: 12:30-13:30 офис: 603, 2 к. 
       
  Интервю:    
  Дата: 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 15.07, 05.08, 09.09 Час: 14:30-15:30  
  Дата: 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 16.07, 06.08, 10.09, 24.09 Час: 16:30-17:30  
  Дата: 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 17.07, 07.08, 11.09, 25.09 Час: 13:30-14:30  
       
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 • Мениджмънт на туристическия бизнес - редовно обучение Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Маргарита Мишева
  Дата: 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 15.07, 05.08, 09.09 Час: 13:30-14:30 e-mail: mmisheva@nbu.bg
  Дата: 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 16.07, 06.08, 10.09, 24.09 Час: 15:30-16:30 тел.: 02/8110623; 0887 95 10 76
  Дата: 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 17.07, 07.08, 11.09, 25.09 Час: 12:30-13:30 офис: 603, 2 к.
       
  Интервю:    
  Дата: 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 15.07, 05.08, 09.09 Час: 14:30-15:30  
  Дата: 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 16.07, 06.08, 10.09, 24.09 Час: 16:30-17:30  
  Дата: 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 17.07, 07.08, 11.09, 25.09 Час: 13:30-14:30  
       
 • Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
 • Мениджмънт  на туристическия бизнес- дистанционно обучение Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  м.май     
  Дати:  22.05.2019, 29.05.2019,  Час: 9.00-11.00ч. e-mail: tedirizova@mail.bg
       
  Консултации:   тел.: 0898 279 200, 02/811 02 77, 02/811 03 87
  м.юни    
  Дати:  5.06.2019,12.06.2019,19.06.2019, 26.06.2019; Час:9.00-11.00ч. офис: 207, 2 корпус
       
  Консултации:    
  м.юли    
  3.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, Час: 9.00-11.00ч.  
       
  Консултации:    
  м.август    
  Дати: 7.08.2019, 14.08.2019 Час:9.00-11.00ч.  
       
  Консултации:    
  м.септември    
  Дати: 11.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 Час:9.00-11.00ч.  
       
       
  Интервю:    
  м.май    
  Дати: 22.05.2019 29.05.2019, Час: 13.00-15.00ч  
       
  Интервю:    
  м.юни    
  Дати:5.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019, 26.06.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  м.юли    
  Дати:3.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, Час: 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  м.август    
  Дати:7.08.2019, 14.08.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
       
       
  Интервю:    
  м.септември    
  Дати:11.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Музикално изпълнителство (на английски език) Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Музикознание
 • Музикознание Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Мюзикъл – музикална драма и комедия
 • Мюзикъл – музикална драма и комедия Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Национална и международна сигурност - РО и ДО
 • ...

 • Писмен и устен превод
 • ...

 • Плакат и комуникативен дизайн
 • ...

 • Политически мениджмънт и публични политики
 • ...

 • Поп и джаз музика
 • Поп и джаз музика Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Продуктов дизайн за интериор
 • Продуктов дизайн в интериора Консултации:  

  лице за контакт:

  гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

  Дата: 04.06.2019 г.
           04.07.2019 г.
           25.09.2019 г.
  Час: 11:10 - 13:10 e-mail: iva_d_d@abv.bg
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 04.06.2019 г.
           04.07.2019 г.
           25.09.2019 г.
  Час: 13:10 - 14:20  
       
 • Пространствен дизайн
 • Пространствен дизайн Консултации:  

  лице за контакт:

  гл. ас. д-р Иво Попов

  Дата: 04.06.2019 г.
           04.07.2019 г.
           25.09.2019 г.
  Час: 11:10 - 13:10 e-mail: ipopov@nbu.bg
      тел.: 8110599, 8110614, 8110644 
      офис: 509 II корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 04.06.2019 г.
           04.07.2019 г.
           25.09.2019 г.
  Час: 13:10 - 14:20  
       
 • Противодействие на престъпността и тероризма РО
 • ... 

   

 • Психо-социални интервенции с деца и семейства
 • ...

 • Реклама и бранд мениджмънт
 • ...

 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:  

  Лице за контакт:

  гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян
  e-mail: kpostagian@nbu.bg
  0888 78 28 74
  офис: 408, корпус 1

    Дата: 21.06.2019 г. Час: 11:00 - 12:00 ч.  
    Дата: 09.07.2019 г. Час: 16:00 - 17:00 ч.  
    Дата: 23.07.2019 г. Час: 16:00 - 17:00 ч.  
    Дата: 02.09.2019 г. Час:   9:00 - 10:00 ч.  
    Дата: 10.09.2019 г. Час: 11:00 - 12:00 ч.  
    Дата: 18.09.2019 г. Час: 11:00 - 11:00 ч.  
    Дата: 26.09.2019 г. Час:   9:00 - 10:00 ч.  
    Дата: 30.09.2019 г. Час: 16:00 - 17:00 ч.  
         
    Консултации: всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в офис 408 I    
 • Софтуерни технологии в Интернет
 • Софтуерни технологии в Интернет Консултации:  

   лице за контакт:

  Цветелина Шиндарова

  Дата:  Час: e-mail: tsshindarova@nbu.bg
  23.05.19г. 13:00 - 16:00 тел.: 02/8110610
  23.09.19г. 09:00 - 11:00 офис: 610,корпус 2
  24.09.19г. 09:00 - 11:00  
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  23.05.19г. 13:00 - 16:00  
  23.09.19г. 09:00 - 11:00  
  24.09.19г. 09:00 - 11:00  
 • Социално предприемачество
 • Социално предприемачество Консултации:  

   лице за контакт:

  гл.ас. д-р Теодора Карамелска

  Дата: 31.05.2019; 14.06.2019г. 12.07.2019г.16.08.2019г., 20.09.2019 г. Час: 14.30-15.30 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 31.05.2019; 14.06.2019г. 12.07.2019г.16.08.2019г., 20.09.2019 г. Час: 15.30-16.30  
       
       
       
 • Сравнително изкуствознание
 • Сравнително изкуствознание Консултации:  
  Дата: 05.06; 07.06; 14.06; 21.06; 28.06; 12.07.;19.07.;26.07; 04.09; 11.09; 13.09.; 18.09; 20.09; 25.09; 27.09 Час: 14:30-16:30 часа 
     
     
     
  Интервю:   
  Дата:14.06; 21.06; 28.06; 12.07; 11.09; 13.09.; 18.09; 20.09; 25.09; 27.09 Час: 14:30-16:30 часа 
     
     
     
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • ...

 • Сценичен дизайн и медии
 • ...

 • Счетоводство и одитинг
 • ...

 • Танцово изкуство
 • Танцово изкуство Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Творческо писане
 • ...

 • Театрално изкуство и общество
 • ...

 • Телекомуникации
 • Телекомуникации Консултации:    лице за контакт:
  инж. Цветелина Попова
  Дата: 20.05. 2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00 e-mail: cpopova@nbu.bg 
  Дата: 30.05.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 10.06.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 20.06.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 08.07.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00 офис: 609 2- ри корпус
  Дата: 25.07.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 08 и 22.08.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
  Дата: 09.09.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 19.09.2019 (четвъртък) Час: от 11:00 до 13:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 20.05. 2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 30.05.2019 (четвъртък) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 10.06.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 20.06.2019 (четвъртък) Час: от 11:00 до 13:00  
    Дата: 08.07.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 25.07.2019 (четвъртък) Час: от 15:00 до 17:00  
    Дата: 08 и 22.08.2019 (четвъртък) Час: от 13:00 до 14:30  
    Дата: 09.09.2019 (понеделник) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 19.09.2019 (четвъртък) Час: от 11:00 до 13:00  
 • Тонрежисура
 • Тонрежисура Консултации:  

  лице за контакт: 

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска,

  д-р Ана Линчева 

  Дата: 22.05,29.05,05.06,12.06,11.09,18.09,25.09 Час: 09:00 -11:00 и 13:00 - 14:30 e-mail: mkrusteva@nbu.bg; alincheva@nbu.bg; 
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00 тел.: тел.: 02/8110 555
      офис: Корпус 1, офис 504А
       
  Интервю:    
  Дата: 23.05,30.05,06.06,13.06,04.07,11.07,12.09,19.09,26.09 Час: 09:00 - 13:00  
  Дата: 05.07,11.07,17.09,20.09,27.09 Час: 13:00 -14:30  
       
       
 • Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
 • ... 

 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО
 • ...

 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • mail.NBU.bg :: RE: За достъп

  Управление на агробизнеса и развитие на селските райони- редовно  обучение Консултации:    лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  м.май     
  Дати:  22.05.2019, 29.05.2019,  Час: 9.00-11.00ч. e-mail: tedirizova@mail.bg
       
  Консултации:   тел.: 0898 279 200, 02/811 02 77, 02/811 03 87
  м.юни    
  Дати:  5.06.2019,12.06.2019,19.06.2019, 26.06.2019; Час:9.00-11.00ч. офис: 207, 2 корпус
       
  Консултации:    
  м.юли    
  3.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, Час: 9.00-11.00ч.  
       
  Консултации:    
  м.август    
  Дати: 7.08.2019, 14.08.2019 Час:9.00-11.00ч.  
       
  Консултации:    
  м.септември    
  Дати: 11.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 Час:9.00-11.00ч.  
       
       
  Интервю:    
  м.май    
  Дати: 22.05.2019 29.05.2019, Час: 13.00-15.00ч  
       
  Интервю:    
  м.юни    
  Дати:5.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019, 26.06.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  м.юли    
  Дати:3.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, Час: 13.00-15.00ч.  
       
  Интервю:    
  м.август    
  Дати:7.08.2019, 14.08.2019 Час: 13.00-15.00ч.  
       
       
  Интервю:    
  м.септември    
  Дати:11.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019, 19.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019 Час: 13.00-15.00ч.  

   

 • Управление на здравеопазването
 • ....

 • Управление на луксозното хотелиерство
 • Управление на луксозното хотелиерство

  Консултации:

   

                                                                                           
   
                                                                                    

   лице за контакт: Славянка Стамова

  Десислава Илиева

  21.05;28.05.2019                                                               04.06; 11.06; 18.06;25.06.2019                               

  11.07; 12.07.2019                 

  01.08;02.08.2019      

  03.09; 10.09; 17.09 2019                                                   

  - к.к.Албена, х-л Маастрихт, офис 301                                 

   Час:10:00 - 12:00

  e-mail: dirstamova@yahoo.fr

  dilieva@nbu.bg

     

  тел.: 0885 853 766

         0885 853 620

     

  офис: курортен комплекс Албена, х-л Маастрихт, офис 301

  тел.: 0579 / 62023

       
  Интервю:    

  Дати: 22.05; 29.05.2019      

  05.06; 12.06; 20.06; 26.06 2019

  16.07; 17.07;

  18.07.2019       

   06.08; 07.08.2019       

  04.09; 11.09; 18.09; 25.09 2019                                                       

  Час:11:30 - 13:30
   
       
       
       
 • Управление на проекти по информационни технологии
 • Управление на проекти по информационни технологии Консултации:  

   лице за контакт:Александър Иванов

  Дата: Час: e-mail: alivanov@nbu.bg, 
  22.05.2019 - 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00 ч. тел.: 028110619
  19.09.2019 - 9:00 - 17:00  9:00 - 17:00 ч. офис: 610, корпус 2
  24.09.2019 - 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 ч. офис на провеждане на консултация и интервю: 309, корпус 1 
  Интервю:    
  Дата: Час:  
  22.05.2019 - 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00 ч.  
  19.09.2019 - 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 ч.  
  24.09.2019 - 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 ч.  
 • Финанси
 • ....

 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
 • ...

 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство    

  Лице за контакт:

  гл. ас. д-р Енчо Найденов

        e-mail: enaydenov@nbu.bg
        тел.: 02/8110408, 0888503626
        офис: 408, корпус 1
    Дата: 30.05.2019 г. Час: 13:00 - 15:00 ч.  
    Дата: 13.06.2019 г. Час: 13:00 - 15:00 ч.  
    Дата: 19.09.2019 г. Час: 13:00 - 17:00 ч.  
         
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Югоизточно-европейски иследвания (на английски език) Консултации:  

   лице за контакт: 

  Марияна Стоянова

  Дата:  Час: e-mail: sianeva@nbu.bg; mmetodiev@nbu.bg
  28.5.2019 16:30-18:00 ч. тел.: 02/81 10 276
  10.6.2019 13:00-14:30 ч. офис: 206, 2 корпус
  16.7.2019 15:00-16:30 ч.  
  24.9.2019 15:00-16:30 ч.  
       
  Интервю:    
  Дата:  Час:  
  28.5.2019 16:30-18:00 ч.  
  10.6.2019 13:00-14:30 ч.  
  16.7.2019 15:00-16:30 ч.  
  24.9.2019 15:00-16:30 ч.  
       

Свързани страници

students2_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

  Приемът в магистърски програми на НБУ е 20.05.2019...