График за консултации и приемни интервюта

mp-2021-inside2_1050x399_crop_478b24840a

 

ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ

 

Приемът в магистърските програми на НБУ е до 28.02.2021 г.. За магистърска програма се кандидатства след завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър". Обучението е със средна продължителност една година или година и половина. 

 

Приемът за всички магистърски програми – с изключение на „Право“ и „Архитектура“, включва:

 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма.

 

Консултациите и приемните интервюта за магистърски програми се провеждат онлайн, освен ако не бъде уговорено друго с лицето за контакт към всяка програма. След регистрацията всеки кандидат-студент може да влиза в платформата kandidati.nbu.bg с Потребител: кандидатстудентски номер и Парола - ЕГН. За да може да се включи във Виртуалните класни стаи, кандидатът трябва да се самозапише в курс Приемни интервюта за магистърски програми. В периода от 15.02. до 28.02.2021 г. консултациите и приемните интервюта се провеждат след предварителна уговорка с лицето за контакта за съответната програма.

 

Електронен каталог на Нов български университет 

 

                      

Документите за кандидатстване са:                                   

 • заявление за кандидатстване (може да бъде получено в НБУ-София, в локалните центрове или в сайта на НБУ - тук)
 • диплома за средно образование                                           
 • диплома за завършено висше образование или академична справка и уверение (ако все още нямате издадена диплома).                          
 • лична карта.                                           

Документи се подават в Студентския център на Университета и в локалните центрове във Варна и Пловдив.    

  

        

 

За информация:

Магистърски факултет 

корпус 1, офис 122

тел.:  02/8110 142, 02/8110 152, 02/8110 133,  
e-mail: sdavidova@nbu.bg; pmladenova@nbu.bg; inancheva@nbu.bg

 

 

ДАТИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ИНТЕРВЮТА:

 

 • Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
 • Американистика и британистика Консултации: 21. 01. 2021 - 13.30 - 14.00 ч.    
                          12. 02.2021 - 13.30 - 14.00 ч.   Лице за контакт: проф. д.ф.н. Албена Бакрачева
      e-mail: abakratcheva@nbu.bg 
      тел.: 0882274608
       
  Интервю:  21. 01. 2021 - 14.00 - 15.30 ч.   Лице за контакт: доц. д-р Елена Савоова
                   12. 02.2021 - 14.00 - 15.30 ч.        e-mail: esavova@nbu.bg
      тел.: 0889012461
       
       
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова
  Дата: 6, 13, 20, 27 януари, 3 и 10 февруари  2021 Час: 16.30-17.30 e-mail: agpavlova@nbu.bg
  С предварителна уговорка по телефона, консултация може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.   тел.: 0888949168
       
       
  Интервю:    
  Дата: 6, 13, 20, 27 януари, 3 и 10 февруари  2021 Час: 16.30-17.30  
  С предварителна уговорка по телефона, интервюто може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.    
       
       
 • Артистични практики в архитектурна среда
 • МП "Артистични практики в архитектуктурна среда" Консултации:   преп. Станимир Божилов
  06.01.2021 г. 13:00 - 13:30 часа   мейл: sbozhilov@nbu.bg
  20.01.2021 г. 13:00 - 13:30 часа    
  03.02.2021 г. 13:00 - 13:30 часа    
  10.02.2021 г. 13:00 - 13:30 часа    
  Интервю:    
  06.01.2021 г. 13:30 - 14:30 часа    
  20.01.2021 г. 13:30 - 14:30 часа    
  03.02.2021 г. 13:30 - 14:30 часа    
  10.02.2021 г. 13:30 - 14:30 часа    
 • Артистични психо-социални практики и психодрама
 • Артистични психо-социални практики и психодрама Консултации: консултиране по телефон, скайп и емайл през целия период на прием   лице за контакт: 
  ВКС дата за консултации - 20.01.2021 г. - 11ч. - 13ч.   Цветелина Йосифова
      Център за култура и дебат "Червената къща"
      ул. "Любен Каравелов" 15, София 1142
  Интервю: след предварителна договорка интервю по скайп и емайл през целия период на прием   Т +359(0)888952500
  ВКС дата за интервю - 08.02.2021 г. - 10ч. - 13ч.   e-mail: tzviossifova@gmail.com 
 • ....
 • ...

 • Археологически изследвания
 • Археологически изследвания Консултации: Час Лице за контакт:  Ирена Димитрова
  e-mail: idimitrova@nbu.bg
  тел.: 028110289; офис 219, корпус 2
  Дата:  11:00-12:00
  12.1.2021
  26.1.2021
  2.2.2021
  9.02.2021 г.
  Интервю: Час:
  Дата:  14:00-15:00
  12.1.2021
  26.1.2021
  2.2.2021
  9.02.2021 г.
 • ....
 • ...

 • Банков мениджмънт РО и ДО
 • МП Банков мениджмънт РО и ДО Консултации и интервю:   лице за контакт: Камен Пенев, МБИ
      e-mail: kamen.penev@ibi-bg.com
  за месец януари: 6 /сряда/, 8 /петък/, 11 / понеделник/,20 / сряда, 27 /сряда/ Час: 10 - 12.00 тел.: 02/9805639  мобилен: 0877718390
  за месец февруари:  2 февруари /вторник/, 9 февруари /вторник/, 12 февруари / петък/ Час: 10 - 12.00 През останалите дни от кампанията, студентите могат да се консултират с Камен Пенев - администратор на програмата - на адрес: Международен банков институт -  ул. „Бачо Киро” № 49, ет. 1., на посочения мобилен телефон и на мейла.
       
       
       
       
       
       
 • Бизнес администрация РО и ДО
 •  

  " Бизнес администрация"-РО Консултации:     лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 5.01., 8.01.21,12.01.21,19.01,26.01.,28.01,2.02,4.02,9.02,11.02 Час:9.00-11.00 e-mail: tedirizova@mail.bg,trizova@nbu.bg
      тел.: 02/8110387, 0898 279 200
      офис:207, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 5.01., 8.01.,12.01.,19.01,26.01.,28.01, 2.02 Час:13.00-15.00  
  4.02,9.02,11.02    
       
       

   

  Бизнес администрация -  ДО

  Консултации:   лице за контакт:  гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00 e-mail:  maivanova@nbu.bg
  февруари - 02,03,04,09,10,11   тел.:  0887290543
      офис: 207, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00  
  февруари - 02,03,04,09,10,11    
       
       
 • Бизнес комуникации РО и ДО
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
  Бизнес комуникации - РО и ДО Консултации:   доц. д-р Татяна Фед
  05.01.2021, 6.01.2021, 12.01.2021, 13.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 2.02.2021, 3.02.2021, 9.02.2021, 10.02.2021 14.00-16.00 tnfed@nbu.bg
      0898661383
      онлайн
       
  Интервю:    
  05.01.2021, 6.01.2021, 12.01.2021, 13.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 2.02.2021, 3.02.2021, 9.02.2021, 10.02.2021 16.00-18.00  
       
       
       
 • ....
 • ...

 • Бранд мениджмънт (на английски език)
 •   Консултации: 05.01, 19.01, 02.02   лице за контакт: гл. ас. Д-р Рени Янкова reni.iankova@gmail.com, тел. 0893365151
      Час: 16-18 онлайн Мудъл Петър Арабаджийски parabadzhiyski@gmail.com
  МП "Бранд мениджмънт на англ. език" Интервю: 05.01, 19.01, 02.02   тел.: 02 8110 111
      офис: 306, корпус втори
       
  Консултации: 05.01, 19.01, 02.02    
  Интервю: 05.01, 19.01, 02.02 Час: 16-18 онлайн Мудъл  
       
       
       
 • Визуална антропология
 • "Визуална антропология" Консултации:   лице за контакт: доц. д-р Ирена Бокова
    На посочения имейл. e-mail: ibokova@nbu.bg
  тел.: 8110612
  офис:612 II корпус
       
       
  Интервю:    

  Дата: 05.01.2021 г.

  11.02.2021г. 

  12.01.2021 г.

  19.01.2021 г.

  26.01.2021 г.

  Час: 13:00 - 14:00

  Час: 15:30 - 17:00

  Час: 13:00 - 14:00

  Час: 13:00 - 14:00

  Час: 13:00 - 14:00

   
 • Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
 • "Графичен дизайн за дигитални и печатни медии" Консултации:  

  лице за контакт: 

  Доц. д-р Илия Кожухаров

   Дата: 25.01.2021 г. 

           27.01.2021 г.

           03.02.2021 г.

           12.02.2021 г.

  Час: 11:30

  Час: 14:20 

  Час: 14:20

  Час: 11:30

  e-mail: ilijakojuharov@gmail.com
  тел.:  0887 385 340
  офис: 119,  I корпус
       
       
  Интервю:    

  Дата: 25.01.2021 г. 

           27.01.2021 г.

           03.02.2021 г.

           12.02.2021 г.

  Час: 11:30

  Час: 14:20 

  Час: 14:20

  Час: 11:30

   Линк за интервю: https://us02web.zoom.us/j/2704569957  
 • Дигитални комуникации - период на обучение 1 година
 • Дигитални комуникации Онлайн консултации:   лице за контакт: доц. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
  13 януари 2021 г. 13.00 - 14.30 тел.: 02 8110 689, 02 8110 698
      офис: 709 и 710, корпус 2
      гл. ас. д-р Десислава Данкова
       
       
  Онлайн интервю:    
  Дата: Час:  
  13 януари 2021 г. 14.40 - 16.10  
    11 февруари 2021 г. 11.20 - 12.30  
     

  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/89092586230?pwd=emIzYWtSaG8zM1B5cXRxdE9XVDN3dz09

     
         
 • ...
 • ...

 • Дипломация и международни отношения
 • Дипломация и международни отношения Консултации:  всеки работен ден от 10:00 до 16:00    02/8110602
      euzunova@nbu.bg
      eugen@avb.bg
      ivannachevbg@gmail.com
       
  Интервю: 12.01.2021 - 17:00-18:30    
  19.01.2021 - 17:00-18:30    
  26.01.2021 - 17:00-18:30    
  02.02.2021 - 17:00-18:30    
  09.02.2021-17:00-18:30    
 • Древният Египет в Класическата епоха
 • "Древният Египет в Класическата епоха" Консултации:   лице за контакт:
  доц. д-р Емил Бузов
  Дата:
  04.02.2021 г.

  09.02.2021 г.
  Час:
  13.00-16.10 часа

  13.00-16.10 часа
  e-mail:
  ebuzov@nbu.bg
      тел.: 0896 893872
       
       
  Интервю:    
  Дата:
  04.02.2021 г.

  09.02.2021 г.
  Час:
  13.00-16.10 часа

  13.00-16.10 часа
   
       
       
       
 • Европейско управление и икономическа дипломация
 • Европейско управление и икономическа дипломация Консултации:  всеки работен ден от 10:00 до 16:00    02/8110602
      euzunova@nbu.bg
      eugen@avb.bg
      ivannachevbg@gmail.com
       
  Интервю: 12.01.2021 - 17:00-18:30    
  19.01.2021 - 17:00-18:30    
  26.01.2021 - 17:00-18:30    
  02.02.2021 - 17:00-18:30    
  09.02.2021-17:00-18:30    
 • Език и публичност.Философски и социологически подходи - период на обучение 1 година
 • Език и публичност. Философски и социологически подходи Консултации:   лице за контакт:
  гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Дата: 13.01.; 27.01.; 03.02.; 10.02.2021 Час: 11.30-12.30 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 13.01.; 27.01.; 03.02.; 10.02.2021 Час: 13.00-14.00  
       
       
       
 • Езикова и речева патология на български и на английски език
 • Езикова и речева патология на английски език Консултации: консултиране по телефон, скайп и емайл през целия период на прием    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               
       
  ВКС дата за консултации - 20.01.2021 г. - 11ч. - 13ч.    лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю: след предварителна договорка интервю по скайп и емайл през целия период на прием    
  ВКС дата за интервю - 08.02.2021 - 10:00 - 13:00    
 • Екологични експертизи и контрол РО и ДО
 • МП „Екологични експертизи и контрол“ – РО и ДО

  часови диапазон:

  11:00 – 13:00 ч.

  доц. д-р Биляна Костова   Биляна Костова  доц. д-р Ралица Берберова 
    януари 2021 г.: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 тел.: 0888 358 450   проф. д-р Даниела Пиларска
 • ...
 • ...

 • -
 • ...

 • Живопис
 • МП "Живопис" Консултации:     доц. д-р Ралица Мирчева
  06.01.2021 г. 11:30 - 12:00 часа   мейл: rmircheva@nbu.bg
  20.01.2021 г. 11:30 - 12:00 часа    
  03.02.2021 г. 11:30 - 12:00 часа    
  11.02.2021 г. 11:30 - 12:00 часа    
  Интервю:    
  06.01.2021 г. 12:00 - 13:00 часа    
  20.01.2021 г. 12:00 - 13:00 часа    
  03.02.2021 г. 12:00 - 13:00 часа    
  11.02.2021 г. 12:00 - 13:00 часа    
 • Журналистика 3.0. (онлайн преса, радио и телевизия) - период на обучение 1 година
 • Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия) Онлайн консултации:   Лице за контакт:         доц. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg; 
  13 януари 2021 г. 13.00 - 14.30 тел.: 0888564970 или 02 8110 698 (офис)
      офис: 710, корпус 2
      гл. ас. д-р Десислава Данкова
       
       
  Онлайн интервю:    
  Дата: Час:  
  13 януари 2021 г. 14.40 - 16.10  
    11 февруари 2021 г. 11.20 - 12.30  

  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/89092586230?pwd=emIzYWtSaG8zM1B5cXRxdE9XVDN3dz09

 • ....
 • ..

 • Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • МП "Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата" Консултации:   доц. д-р Константин Вълчев
  25.01.2021 11:00 - 12:00   kosyo@seznam.cz 0876b761 202
  01.02.2021  11:00 - 12:00   ас. д-р Моника Найденова
  08.02.2021  11:00 - 12:00   studio@mohika.bg 0894 395 395
       
  Интервю:    
  25.01.2021   12:00 - 13:00    
  01.02.2021   12:00 - 13:00    
  08.02.2021   12:00 - 13:00    
       
 • Илюстриране и графични технологии
 • МП "Илюстриране и графични технологии" Консултации:   доц. д-р Калина Христова
  04.01.2021 г. - 11:00-12:00 ч.   k_hristova@nbu.bg / 0898 505 795
  18.01.2021 г. - 11:00-12:00 ч.    д-р Дамян Дамянов
  25.01.2021 г. - 11:00-12:00 ч.    damyandamyanov@gmail.com / 0889 138 641
      Васил Ангелов
  Интервю:   vangelov@nbu.bg / 0898 247 158
  08.02.2021 г. - 16:30-17:30 ч.    
  12.02.2021 г. - 14:00-15:00 ч.    
       
       
 • Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • "Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии" Консултации:    лице за контакт:
  инж. Цветелина Попова
  Дата: 07.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00 e-mail: cpopova@nbu.bg 
  Дата: 14.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 21.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 28.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
      офис: 616 2- ри корпус
  Дата: 04.02.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
  Дата: 11.02.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 07.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
  Дата: 14.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
    Дата: 21.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 28.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
         
    Дата: 04.02.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
    Дата: 11.02.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
 • ...
 • ...

 • История, политика и религия
 • История, политика и религия Консултации:    лице за контакт:  Марияна Стоянова
  Дата:  Час:  e-mail: mbstoianova@nbu.bg
  11.1.2021 16:40-18:00 ч. тел.: 02/81 10 276 офис 206, 2 к.; 0893482378
  18.1.2021 16:40-18:00 ч.  
  8.2.2021 13:00-14:30 ч.  
  12.2.2021 10:00-12:00 ч.  
       
  Интервю:    
    Час  
  11.1.2021 16:40-18:00 ч.  
  18.1.2021 16:40-18:00 ч.  
  8.2.2021 13:00-14:30 ч.  
  12.2.2021 10:00-12:00 ч.  
       
 • Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
 • МП "Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми" Консултации:   доц. д-р Моника Попова
      mppopova@nbu.bg
  04.01.2021 г. 11:30-12:00 ч.    
  05.01.2021 г. 11:30 - 12:00 ч.    
  06.01.2021 г. 11:30 - 12:00 ч.    
  Интервю:    
  04.01.2021 г. 12:00 - 13:00 ч.    
  05.01.2021 г. 12:00 - 13:00 ч.    
  06.01.2021 г. 12:00 - 13:00 ч.    
       
       
       
 • Киберсигурност РО
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
  Киберсигурност                             Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
   04 - 05 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  04 - 05 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  06 - 07 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  06 - 07 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  11 - 12 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  11 - 12 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  13 - 14 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  13 - 14 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Дафинка Сидова
   18 - 22 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: dsidova@nbu.bg
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  18 - 22 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Михаел Димитров
   25- 29 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: mihael.dimitrov@yahoo.com
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  25 - 29 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф.д-р Ненко Дойков
  01- 02 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: doykovn@abv.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 - 02 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. Георги Бахчеванов, д.н.
  03 - 04 февруари2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  03 - 04 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:    лице за контакт:д-р Тихомир Стойчев
  08 - 09 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: tstoichev@gmail.com
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  08 - 09 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
  Консултации:    лице за контакт:Николай Марков
  10 - 14 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: ngf@mail.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  10 - 14 февруари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
      Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
 • Класическа музика
 • Класическа музика Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • ...

 • ...
 • ...

 • ...
 • ...

 • Композиция и дирижиране
 • Композиция и дирижиране Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • Криминология и политики за превенция на престъпността
 • Криминология и политики за превенция на пpестъпността                    Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
   04 - 05 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  04 - 05 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  06 - 07 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  06 - 07 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  11 - 12 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  11 - 12 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  13 - 14 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  13 - 14 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Дафинка Сидова
   18 - 22 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: dsidova@nbu.bg
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  18 - 22 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Михаел Димитров
   25- 29 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: mihael.dimitrov@yahoo.com
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  25 - 29 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф.д-р Ненко Дойков
  01- 02 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: doykovn@abv.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 - 02 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. Георги Бахчеванов, д.н.
  03 - 04 февруари2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  03 - 04 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:    лице за контакт:д-р Тихомир Стойчев
  08 - 09 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: tstoichev@gmail.com
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  08 - 09 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
  Консултации:    лице за контакт:Николай Марков
  10 - 14 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: ngf@mail.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  10 - 14 февруари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
      Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
 • ...
 • ...

 • Културна и социална атропология ДО
 • "Културна и социална антропология"ДО Консултации:    
    На посочения имейл. лица за контакт: проф. д-р Магдалена Елчинова e-mail: melchinova@nbu.bg            
       
      Ели Тодорова
      e-mail: etodorova@nbu.bg
  Интервю:   тел.: 8110612
  Дата: 08.01.2021 г.
           15.01.2021 г.
           22.01.2021 г.
           29.01.2021 г.    
           11.02.2021 г.
  Час: 14:40 - 16:10  офис:612 II корпус
 • Лидерство и публичен мениджмънт
 • Лидерство и публичен мениджмънт Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Албена Павлова
  Дата: 6, 13, 20, 27 януари, 3 и 10 февруари  2021 Час: 16.30-17.30 e-mail: agpavlova@nbu.bg
  С предварителна уговорка по телефона, консултация може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.   тел.: 0888949168
       
       
  Интервю:    
  Дата: 6, 13, 20, 27 януари, 3 и 10 февруари  2021 Час: 16.30-17.30  
  С предварителна уговорка по телефона, интервюто може да се проведе и по друго време, както и/или във вайбър или Zoom.    
       
       
 • Лингводидактика
 • Лингводидактика Консултации:       13. 01. 2021 - 13.00 - 13.30 ч.    
                                20.01. 2021 - 13.00 - 13.30 ч.   Лице за контакт: доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
                                03.02. 2021 - 13.00 -13.30 ч.    
                               11.02.2021 - 13.00 - 13.30 ч.   e-mail: sgjuzeleva@nbu.bg
      тел.: 0887104263
  Интервю:               13. 01. 2021 - 13.30 - 15.00 ч.    
                                20.01. 2021 - 13.30 - 15.00 ч.   Лице за контакт: доц. д-р Елена Савоова
                                03.02. 2021 - 13.30 - 15.00 ч.   e-mail: esavova@nbu.bg
                                11.02. 2021 - 13.30 - 15.00 ч.   тел.: 0889012461
       
      Лице за контакт: ас. Анелия Ламбова
      e-mail: alambova@nbu.bg
 • Литература, книгоиздаване, медии - период на обучение 1 година
 • "Литература, книгоиздаване, медии" РО Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
  Дата: 18, 19, 20 януари 2021 13.30-16.00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 211, к.2
       
  Интервю:    
    13.30-16.00 ч.  
  Дата: 18, 19, 20 януари 2021    Комисия: доц. д-р Морис Фадел, 
                      доц. д-р Йордан Ефтимов, 
                     гл. ас. д-р Мария Огойска
 • Маркетинг мениджмънт - РО и ДО
 • МП "Маркетинг мениджмънт" РО Дати за консултации и приемни интервюта      

  МП " Маркетинг мениджмънт" - РО

  лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           

   МП "Маркетинг мениджмънт" ДО   Час:     e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
            тел.: 02/8110635
    05,07,12,14,19 и 21.01.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова n.dimova@nbu.bg офис: офис 605, корпус 2
        2. гл. ас. д-р Нигохос Канарян nkanaryan@nbu.bg  
        3. гл. ас. д-р Пламен Илиев kaviplas@abv.bg

   МП "Маркетинг мениджмънт" - ДО

  лице за контакт:

        4. гл. ас. д-р Елена Спасова elenaspasova@nbu.bg  Десислава Симеонова
    26 и 28.01.2021 г. и 02,04,09 и 11.02.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Едуард Маринов emarinov@nbu.bg  e-mail: dsimeonova@nbu.bg
      2. доц. д-р Станислава Георгиева stgeorgieva@nbu.bg  тел.: 02/8110578
      3. гл. ас. д-р Красимир Костенаров kraskostenarov@yahoo.com  офис: офис 218, корпус 2
      4. гл. ас. д-р Цветелина Маринова tsmarinova@nbu.bg  
 • Международен алтернативен туризъм - РО - срок на обучение 1 година
 •   часови диапазон: 11:00 – 13:00 ч. доц. д-р Биляна Костова   Биляна Костова  доц. д-р Ралица Берберова 
  МП „Международен алтернативен туризъм“ – РО и ДО януари 2021 г.: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 тел.: 0888 358 450   проф. д-р Даниела Пиларска
 • Международен бизнес и развитие - период на обучение 1 година
 •   Дати за консултации и приемни интервюта       лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
  МП "Международен бизнес и развитие"   Час:     e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
            тел.: 02/8110635
    05,07,12,14,19 и 21.01.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова n.dimova@nbu.bg офис: офис 605, корпус 2
        2. гл. ас. д-р Нигохос Канарян nkanaryan@nbu.bg  
        3. гл. ас. д-р Пламен Илиев kaviplas@abv.bg  
        4. гл. ас. д-р Елена Спасова elenaspasova@nbu.bg  
    26 и 28.01.2021 г. и 02,04,09 и 11.02.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Едуард Маринов emarinov@nbu.bg  
      2. доц. д-р Станислава Георгиева stgeorgieva@nbu.bg  
      3. гл. ас. д-р Красимир Костенаров kraskostenarov@yahoo.com  
      4. гл. ас. д-р Цветелина Маринова tsmarinova@nbu.bg  
 • Международни бизнес комуникации (на английски език)
 • Международни бизнес комуникации (на английски език) Онлайн консултации:   Лице за контакт: доц. д-р Стойко Петков
  Дата: Час: e-mail: spetkov@nbu.bg
  13 януари 2021 г. 13.00 - 14.30 тел.: 0888564970 или 02 8110 698 (офис)
      офис: 710, корпус 2
      гл. ас. д-р Десислава Данкова
       
  Онлайн интервю:    
  Дата: Час:  
  13 януари 2021 г. 14.40 - 16.10  
       
    11 февруари 2021 г. 11.20 - 12.30  
     

  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/89092586230?pwd=emIzYWtSaG8zM1B5cXRxdE9XVDN3dz09

     
         
 • Междинародни отношения и публично управление на френски език
 • Междинародни отношения и публично управление на френски език Консултации:  всеки работен ден от 10:00 до 16:00    02/8110602
      euzunova@nbu.bg
      eugen@avb.bg
      ivannachevbg@gmail.com
       
  Интервю: 12.01.2021 - 17:00-18:30    
  19.01.2021 - 17:00-18:30    
  26.01.2021 - 17:00-18:30    
  02.02.2021 - 17:00-18:30    
  09.02.2021-17:00-18:30    
       
       
 • ....
 • ...

 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО и ДО
 • Мениджмънт за организационно съвършенство – РО  Консултации:   лице за контакт:  ас. Мария Тумбева
  Дата: януари - 04,05,06,13,14,15,18,19,20,27,28,29;  Час: 11:00 - 13:00 e-mail:  mtumbeva@nbu.bg
  февруари - 01,02,03,10,11,12    тел.:  0896736486
      офис: 603, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: януари - 04,05,06,13,14,15,18,19,20,27,28,29;   Час: 11:00 - 13:00  
  февруари - 01,02,03,10,11,12     
       
       

   

   

  Мениджмънт за организационно съвършенство -  ДО  Консултации:   лице за контакт:  гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00 e-mail:  maivanova@nbu.bg
  февруари - 02,03,04,09,10,11   тел.:  0887290543
      офис: 207, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00  
  февруари - 02,03,04,09,10,11    
       
       
 • Мениджмънт на развлекателната индустрия - период на обучение 1 година
 • " Мениджмънт на  развлекателната индустрия"-редовно обучение Консултации:     лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 5.01., 8.01.21,12.01.21,19.01,26.01.,28.01,2.02,4.02,9.02,11.02 Час:9.00-11.00 e-mail: tedirizova@mail.bg,trizova@nbu.bg
      тел.: 02/8110387, 0898 279 200
      офис:207, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 5.01., 8.01.,12.01.,19.01,26.01.,28.01, 2.02 Час:13.00-15.00  
  4.02,9.02,11.02    
       
       
 • Мениджмънт на туристическия бизнес РО
 • " Мениджмънт на туристическия бизнес"-РО Консултации:     лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 5.01., 8.01.21,12.01.21,19.01,26.01.,28.01,2.02,4.02,9.02,11.02 Час:9.00-11.00 e-mail: tedirizova@mail.bg,trizova@nbu.bg
      тел.: 02/8110387, 0898 279 200
      офис:207, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 5.01., 8.01.,12.01.,19.01,26.01.,28.01, 2.02 Час:13.00-15.00  
  4.02,9.02,11.02    
       
       
 • Мениджмънт на туристическия бизнес ДО
 • Мениджмънт на туристическия бизнес -  ДО Консултации:   лице за контакт:  гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00 e-mail:  maivanova@nbu.bg
  февруари - 02,03,04,09,10,11   тел.:  0887290543
      офис: 207, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00  
  февруари - 02,03,04,09,10,11    
       
       
 • Микробиология
 • Микробиология Консултации: Постоянно, на e-mail: npetrov@nbu.bg    Лице за контакт: Доц. д-р Николай Петров (Програмен консултант Бионауки)
      e-mail: npetrov@nbu.bg
      тел.: 02/8110 606/  GSM 088 4558251
      офис: 606, корпус 2 
       
  Интервю:    
  Дата: 14 януари (четвъртък) Час: 11 ч - 14 ч  
           04 февруари (четвъртък)         
 • ...
 • ...

 • Музикално изпълнителство (на английски език)
 • Музикално изпълнителство (на английски език) Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • Музикознание
 • Музикознание Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • Мюзикъл - музикална драма и комедия
 • Мюзикъл - музикална драма и комедия  Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • ...
 • ...

 • Национална и международна сигурност - РО
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
  Национална и международна сигурност                             Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
   04 - 05 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  04 - 05 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  06 - 07 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  06 - 07 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  11 - 12 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  11 - 12 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  13 - 14 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  13 - 14 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Дафинка Сидова
   18 - 22 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: dsidova@nbu.bg
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  18 - 22 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Михаел Димитров
   25- 29 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: mihael.dimitrov@yahoo.com
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  25 - 29 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф.д-р Ненко Дойков
  01- 02 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: doykovn@abv.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 - 02 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. Георги Бахчеванов, д.н.
  03 - 04 февруари2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  03 - 04 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:    лице за контакт:д-р Тихомир Стойчев
  08 - 09 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: tstoichev@gmail.com
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  08 - 09 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
  Консултации:    лице за контакт:Николай Марков
  10 - 14 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: ngf@mail.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  10 - 14 февруари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
      Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
 • ...
 • ...

 • Писмен и устен превод
 • Писмен и устен превод Консултации: 29. 01. 2021 - 13.00 - 13.30 ч.     
                         02. 02. 2021 - 11.00 - 11.30 ч.     
      Лице за контакт: проф. д-р Дияна Янкова
      e-mail: dyankova@nbu.bg
      тел.: 0888232962
  Интервю: 29. 01. 2021 - 13.30 - 15.00 ч.     
                  02. 02. 2021 - 11.30 - 13.00 ч.    Лице за контакт: преп. Галина Величкова
      e-mail: gvelichkova@nbu.bg
      тел. 0887198827
      офис: 312 - II корпус, тел. 02 8110 312
  Консултации: 08.02. 2021 - 10.00 ч.   Лице за контакт: доц. д-р Борис Наймушин 
                         12. 02. 2021 - 16.00 ч.   e-mail: bnaimushin@nbu.bg
      тел.: 089 845 1618
  Интервю: 08. 02. 2021 - 11.00 - 12.30 ч.   офис: 312 - II корпус
                  12. 02. 2021 - 16.30 - 18.00 ч.   Лице за контакт: преп. Галина Величкова
      e-mail: gvelichkova@nbu.bg
      тел. 0887198827
      офис: 312 - II корпус, тел. 02 8110 312
 • Плакат и комуникативен дизайн
 • МП "Плакат и комуникативен дизайн" Консултации:   доц. д-р Калина Христова
  04.01.2021 г. - 11:00-12:00 ч.   k_hristova@nbu.bg / 0898 505 795
  18.01.2021 г. - 11:00-12:00 ч.    гл. ас. д-р Христина Дякова
  25.01.2021 г. - 11:00-12:00 ч.    hristina.dqkova@abv. / 0887 794 210
      д-р Дамян Дамянов
  Интервю:   damyandamyanov@gmail.com /  0889 138 641
  08.02.2021 г. - 16:30-17:30 ч.    
  12.02.2021 г. - 14:00-15:00 ч.    
       
       
 • ...
 • ...

 • ...
 • ...

 • Поп и джаз музика
 • Поп и джаз музика Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • ...
 • ...

 • ...
 • ...

 • Противодействие на престъпността и тероризма РО
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
                                  Противодействие на престъпността и тероризма                                  Консултации:   лице за контакт: проф. д-р Венелин Георгиев
   04 - 05 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: vgeorgiev@nbu.bg; скайп: venelin georgiev
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  04 - 05 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. д-р Калин Гайдаров
  06 - 07 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: kgaydarov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  06 - 07 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф. Николай Радулов, д.н.
  11 - 12 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: nradulov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  11 - 12 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Йордан Бакалов
  13 - 14 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: jbakalov.nbu@gmail.com 
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  13 - 14 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:   лице за контакт: гл. ас. д-р Дафинка Сидова
   18 - 22 януари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: dsidova@nbu.bg
      тел.: 02 81 10 272
  Интервю:   офис: 202, корпус 2
  18 - 22 януари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: гл. ас. д-р Михаел Димитров
   25- 29 януари 2021 г.  Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: mihael.dimitrov@yahoo.com
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  25 - 29 януари 2021 г.     
  Консултации:    лице за контакт: проф.д-р Ненко Дойков
  01- 02 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: doykovn@abv.bg
      тел.: 02 8110272
      офис: 202, 2-ри корпус
       
  Интервю:    
  01 - 02 януари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
  Консултации:    лице за контакт: проф. Георги Бахчеванов, д.н.
  03 - 04 февруари2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: gbahchevanov@nbu.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  03 - 04 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
    Консултации:    лице за контакт:д-р Тихомир Стойчев
  08 - 09 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: tstoichev@gmail.com
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  08 - 09 февруари 2021 г.    
      Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       
  Консултации:    лице за контакт:Николай Марков
  10 - 14 февруари 2021 г. Час: от 10:00 до 16:00 ч. e-mail: ngf@mail.bg
      тел.: 02 8110272
  Интервю:   офис: 202, 2-ри корпус
  10 - 14 февруари 2021 г.   Има възможност  за провеждане на извънредна консултация и интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
       интервю след предварителна уговорка със секретар-специалист Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
      Салиха Йълмазова -  02 81 10 272 syilmazova@nbu.bg
 • ...
 • ...

 • Психо-социални интервенции с деца и семейства
 • Психо-социални интервенции с деца и семейства  Консултации: консултиране по телефон, скайп и емайл през целия период на прием    лице за контакт: ас д-р Антоанета Матеева                                               e-mail:  mateeva.antoaneta@gmail.com                                                                                                  GSM: +359898970582                                                                                    
       
  ВКС дата за консултации - 26.01.2021 г. - 11ч. - 13ч.    лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
       
  Интервю: след предварителна договорка интервю по скайп и емайл през целия период на прием    
       
  ВКС дата за интервю - 26.01.2021 г. - 11ч. - 13ч.    
       
 • Реклама и бранд мениджмънт
 •   Консултации: 05.01, 19.01, 02.02   лице за контакт: гл. ас. Д-р Рени Янкова reni.iankova@gmail.com, тел. 0893365151
      Час: 16-18 онлайн Мудъл Петър Арабаджийски parabadzhiyski@gmail.com
  МП "Реклама и бранд мениджмънт"  Интервю: 05.01, 19.01, 02.02   тел.: 02 8110 111
      офис: 306, корпус втори
       
  Консултации: 05.01, 19.01, 02.02    
  Интервю: 05.01, 19.01, 02.02 Час: 16-18 онлайн Мудъл  
       
       
       
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
 • Рекламен мениджмънт и визуален брандинг Консултации и приемни интервюта:   Лице за контакт: доц. д-р Кристиян Постаджиян
  e-mail: kpostagian@nbu.bg
  0888 78 28 74
  офис: 408, корпус 1
    Дата: 18.01.2021 г. Час: 15:00 - 16:00 ч.  
    Дата: 01.02.2021 г. Час: 15:00 - 16:00 ч.  
    Дата: 10.02.2021 г. Час: 15:00 - 16:00 ч.  
 • ...
 • ...

 • Социално предприемачество - период на обучение 1 година
 •  

  Социално предприемачество Консултации:   лице за контакт:
  гл.ас. д-р Теодора Карамелска
  Дата: 13.01.; 27.01.; 03.02.; 10.02.2021 Час: 11.30-12.30 e-mail: teodora_karamelska@abv.bg
      тел.: 028110114
      офис: 210, корпус 2
       
  Интервю:    
  Дата: 13.01.; 27.01.; 03.02.; 10.02.2021 Час: 13.00-14.00  
       
       
       
 • Сравнително изкуствознание
 • "Сравнително изкуствознание" Консултации: На посочения имейл                07.01., 14.01, 21.01., 28.01., 04.02.,11.02. 2021 г.  14:00-16:00 ч. лица за контакт: Ели Тодорова  e-mail: etodorova@nbu.bg  тел.: 8110612                          офис: 612 II корпус
    На посочения имейл и онлайн във ВКС в Мудъл 29.01., 03.02     17.30-19.30 ч. гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари                                           e-mail: r.gicheva@nbu.bg
  онлайн във ВКС в Мудъл
       
       
  Интервю:    
  Дата: 08.02.2021 г.
           12.02.2021 г.
           14.02.2021 г.
          
  Час: 17.30-19.30 ч. онлайн във ВКС в Мудъл  
 • Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
 • "Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток" Консултации:   лице за контакт:
  гл. ас. д-р Владимир Маринов
  Дата:
  06.02.2021 г.

  11.02.2021 г.
  Час:
  13.00-16.10 часа

  13.00-16.10 часа
  e-mail: vmarinov@nbu.bg
      тел.: 0897 224642
       
       
  Интервю:    
  Дата:
  06.02.2021 г.

  11.02.2021 г.
  Час:
  13.00-16.10 часа

  13.00-16.10 часа
   
       
       
       
 • Стратегическо лидерство (на английски език)
 • Стратегическо лидество на английски език Консултации:  всеки работен ден от 10:00 до 16:00    02/8110602
      euzunova@nbu.bg
      eugen@avb.bg
      ivannachevbg@gmail.com
       
  Интервю: 12.01.2021 - 17:00-18:30    
  19.01.2021 - 17:00-18:30    
  26.01.2021 - 17:00-18:30    
  02.02.2021 - 17:00-18:30    
  09.02.2021-17:00-18:30    
 • Сценичен дизайн и медии
 • МП "Сценичен дизайн и медии" Консултации:   гл. ас. д-р Христина Дякова
  18.01.2021 г. 11:30 - 12:00 часа   мейл: hristina.dqkova@abv.bg
  01.02.2021 г. 11:30 - 12:00 часа   тел: 0887794210
  08.02.2021 г. 11:30 - 12:00 часа    
       
  Интервю:    
  18.01.2021 г.  12:00 - 13:00 часа    
  01.02.2021 г.  12:00 - 13:00 часа    
  08.02.2021 г.   12:00 - 13:00 часа    
       
 • Счетоводство и одитинг
 •   Дати за консултации и приемни интервюта       лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:     e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
  МП "Счетоводство и одитинг"         тел.: 02/8110635
    05,07,12,14,19 и 21.01.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова n.dimova@nbu.bg офис: офис 605, корпус 2
        2. гл. ас. д-р Нигохос Канарян nkanaryan@nbu.bg  
        3. гл. ас. д-р Пламен Илиев kaviplas@abv.bg  
        4. гл. ас. д-р Елена Спасова elenaspasova@nbu.bg  
    26 и 28.01.2021 г. и 02,04,09 и 11.02.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Едуард Маринов emarinov@nbu.bg  
      2. доц. д-р Станислава Георгиева stgeorgieva@nbu.bg  
      3. гл. ас. д-р Красимир Костенаров kraskostenarov@yahoo.com  
      4. гл. ас. д-р Цветелина Маринова tsmarinova@nbu.bg  
 • Танцово изкуство
 • Танцово изкуство Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • Творческо писане - период на обучение 1 година
 • "Творческо писане" Консултации:    лице за контакт: доц. д-р Морис Фадел
  Дата: 18, 19, 20 януари 2021 13.30-16.00 ч. e-mail: mfadel@nbu.bg
      тел.: 0878326940
      офис: 211, к.2
       
  Интервю:    
    13.30-16.00 ч.  
  Дата: 18, 19, 20 януари 2021    Комисия: доц. д-р Морис Фадел, 
                      доц. д-р Йордан Ефтимов, 
                     гл. ас. д-р Мария Огойска
 • Театрално изкуство и общество
 • Програма Дати за консултации и приемни интервюта координати
  "Театрално изкуство и общество Консултации: 18, 20 Януари СЕКРЕТАР-СПЕЦИАЛИСТ:
  Александър Томов 
  КОНТАКТИ:
  e-mail: atomov@nbu.bg
  тел.: тел.: 02/ 8110 513
  Офис: корпус 1, офис 513
  10:00-12:30 / 13:30-16:30 часа    
       
       
       
  Интервю: 25 Януари    
       
  11 часа, Офис: корпус 1, офис 513    
       
       
    Консултации: 1, 3 Февруари СЕКРЕТАР-СПЕЦИАЛИСТ:
  Александър Томов 
  КОНТАКТИ:
  e-mail: atomov@nbu.bg
  тел.: тел.: 02/ 8110 513
  Офис: корпус 1, офис 513
  10:00-12:30 / 13:30-16:30 часа    
       
       
       
  Интервю: 8 Февруари    
       
  11 часа, Офис: корпус 1, офис 513    
       
       
 • Телекомуникации
 • "Телекомуникации"                       Консултации:    лице за контакт:
  инж. Цветелина Попова
  Дата: 07.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00 e-mail: cpopova@nbu.bg 
  Дата: 14.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00 тел.: 02 81 10 609
  Дата: 21.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
  Дата: 28.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
      офис: 616 2- ри корпус
  Дата: 04.02.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
  Дата: 11.02.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
       
  Интервю:    
  Дата: 07.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
  Дата: 14.01.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
    Дата: 21.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
    Дата: 28.01.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
         
    Дата: 04.02.2021 (четвъртък) Час: от 10:00 до 12:00  
    Дата: 11.02.2021 (четвъртък) Час: от 12:00 до 14:00  
 • Тонрежисура
 • Тонрежисура Консултации: 05.01.2021; 07.01.2021;  10:00 - 12:30 гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска
  13.01.2021; 15.01.2021 14:30 - 16:30 mkrusteva@nbu.bg
      д-р Ана Линчева
      alincheva@nbu.bg
       
  Интервю: 18.01.2021; 21.01.2021; 28.01.2021; 01.02.2021; 04.02.2021 10:00 - 12:30  
  29.1.2021 14:30 - 16:30  
       
       
       
 • ...
 • ...

 • ....
 • ...

 • Управление и развитие на човешките ресурси, на български РО и ДО, на английски език - РО и ДО
 • Управление и развитие на човешките ресурси - на български и на английски език  - РО                                                                       Консултации:   лице за контакт:  ас. Мария Тумбева
  Дата: януари - 04,05,06,13,14,15,18,19,20,27,28,29;  Час: 11:00 - 13:00 e-mail:  mtumbeva@nbu.bg
  февруари - 01,02,03,10,11,12    тел.:  0896736486
      офис: 603, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: януари - 04,05,06,13,14,15,18,19,20,27,28,29;   Час: 11:00 - 13:00  
  февруари - 01,02,03,10,11,12     
       
       

   

  Управление и развитие на човешките ресурси - на български и на английски език - ДО                                                                                   Консултации:   лице за контакт:  гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00 e-mail:  maivanova@nbu.bg
  февруари - 02,03,04,09,10,11   тел.:  0887290543
      офис: 207, корпус 2
  Интервю:    
  Дата: януари - 05,06,07,12,13,14,19,20,21,236,27,28; Час: 14:00 - 16:00  
  февруари - 02,03,04,09,10,11    
       
       
 • Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
 • ... 

  " Управление на агробизнеса и развитие на селските райони" Консултации:     лице за контакт: гл.ас д-р Теодора Ризова
  Дата: 5.01., 8.01.21,12.01.21,19.01,26.01.,28.01,2.02,4.02,9.02,11.02 Час:9.00-11.00 e-mail: tedirizova@mail.bg,trizova@nbu.bg
      тел.: 02/8110387, 0898 279 200
      офис:207, 2 корпус
       
  Интервю:    
  Дата: 5.01., 8.01.,12.01.,19.01,26.01.,28.01, 2.02 Час:13.00-15.00  
  4.02,9.02,11.02    
       
       
 • Управление на здравеопазването РО и ДО
 • Управление на здравеопазването - РО и ДО Консултации: консултиране по емайл през целия период на прием    лице за контакт: Директор Програмен съвет:                   гл. ас. д- р Полина Михова                                                                                    e-mail: pmihova@nbu.bg                                                                 тел.: +359889706227                                                                               
  ВКС дата за консултации - 20.01.2021 г. - 11ч. - 13ч.   skype: polymihova
       
       лице за контакт: секретар-специалист:                               Милена Здравкова
      e-mail: mzdravkova@nbu.bg                                                                 тел.: +35928110683                                                                           офис: 213, 2 корпус
  Интервю: провеждане във ВКС Мудъл     
       
  ВКС дата за интервю - 08.02.2021 - 10:00 - 13:00    
       
       
 • ....
 • ...

 • ...
 • ...

 • ...
 • ...

 • Финанси
 •   Дати за консултации и приемни интервюта       лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:     e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
            тел.: 02/8110635
  МП "Финанси" 05,07,12,14,19 и 21.01.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова n.dimova@nbu.bg офис: офис 605, корпус 2
        2. гл. ас. д-р Нигохос Канарян nkanaryan@nbu.bg  
        3. гл. ас. д-р Пламен Илиев kaviplas@abv.bg  
        4. гл. ас. д-р Елена Спасова elenaspasova@nbu.bg  
    26 и 28.01.2021 г. и 02,04,09 и 11.02.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Едуард Маринов emarinov@nbu.bg  
      2. доц. д-р Станислава Георгиева stgeorgieva@nbu.bg  
      3. гл. ас. д-р Красимир Костенаров kraskostenarov@yahoo.com  
      4. гл. ас. д-р Цветелина Маринова tsmarinova@nbu.bg  
 • Финансово-счетоводен мениджмънт - период на обучение 1 година
 •   Дати за консултации и приемни интервюта       лице за контакт:  д-р Петър Арабаджийски                                           
      Час:     e-mail: parabadzhiyski@gmail.com
            тел.: 02/8110635
    05,07,12,14,19 и 21.01.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Надежда Димова n.dimova@nbu.bg офис: офис 605, корпус 2
  МП "Финансово-счетоводен мениджмънт"     2. гл. ас. д-р Нигохос Канарян nkanaryan@nbu.bg  
        3. гл. ас. д-р Пламен Илиев kaviplas@abv.bg  
        4. гл. ас. д-р Елена Спасова elenaspasova@nbu.bg  
    26 и 28.01.2021 г. и 02,04,09 и 11.02.2021 г./онлайн в Moodle 16:00 - 19:00 ч. 1. доц. д-р Едуард Маринов emarinov@nbu.bg  
      2. доц. д-р Станислава Георгиева stgeorgieva@nbu.bg  
      3. гл. ас. д-р Красимир Костенаров kraskostenarov@yahoo.com  
      4. гл. ас. д-р Цветелина Маринова tsmarinova@nbu.bg  
 • Фотографско изкуство
 • Фотографско изкуство     Лице за контакт: гл. ас. д-р Енчо Найденов                                     e-mail: enaydenov@nbu.bg           тел.: 0888503626                          офис: 408, корпус 1                      
    Дата: 20..01.2021 г. Час: 11.00 - 12.00 ч.  
    Дата: 03..02.2021 г. Час: 11.00 - 12.00 ч.  
    Дата: 21..02.2021 г. Час: 11.00 - 12.00 ч.  
         
 • Цивилизациите на Евразия
 •        
  "Цивилизациите на Евразия" Консултации: На посочения имейл               07.01., 14.01, 21.01., 28.01., 04.02.,11.02. 2021 г.   14:00-16:00 ч. лица за контакт: Ели Тодорова e-mail: etodorova@nbu.bg тел.: 8110612                         офис: 612 II корпус
       
       
       
  Интервю:    
  Дата: 09.02.2021 г.          10.02.2021 г.          11.02.2021 г.          Час: 14.00-16.00 ч. онлайн във ВКС в Мудъл  
 • Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • Югоизточно-европейски иследвания (на английски език) Консултации:   лице за контакт:  доц. д-р Светла Янева
  Дата:  Час: e-mail: sianeva@nbu.bg
  11.1.2021 16:40-18:00 ч. тел.: 02/81 10 276,  офис: 206, 2 корпус; 0889657828
  18.1.2021 16:40-18:00 ч.  
  8.2.2021 13:00-14:30 ч.  
  12.2.2021 10:00-12:00 ч.  
       
  Интервю:    
  Дата:  Час:  
  11.1.2021 16:40-18:00 ч.  
  18.1.2021 16:40-18:00 ч.  
  8.2.2021 13:00-14:30 ч.  
  12.2.2021 10:00-12:00 ч.  
       

Свързани страници

docs-kandidatsvane_300x143_crop_478b24840a
Документи и такси за кандидатстване

Нов български университет организира прием в...