facebook

Програмите отблизо

po_1050x399_crop_478b24840a

"Програмите отблизо" е  инициатива на програмните съвети, програмните консултанти и преподавателите в НБУ, която  се провежда веднъж в месеца и представя особеностите на бакалъвърските и магистърските програми в различните професионални области.

Консултациите ще се провеждат присъствено и онлайн и ще са свързани с:


- обучението в програмата по години
- структура и особености на програмата

- специфики на общото образование
- специализациите в програмите
- практики и стажове в програмата
- учебно-практическата материална среда
- преподавателите в програмите

- възможности за международна мобилност

Кандидат-студентите ще могат да посетят различни лекции и събития, организирани от програмите.

 

 

 

 • 1 юни 2023 г. - Среща за кандидат-студенти за бакалавърска програма "Публичен мениджмънт и регионално развитие"
 • На 1 юни 2023 г. от 16:20 до 17:50 ч. ще се проведе присъствена и онлайн среща с кандидат-студенти, които искат да се обучават в бакалавърска програма "Публичен мениджмънт и регионално развитие". Присъствената среща ще се проведе в заседателната зала на Библиотека, а онлайн срещата ще се осъществява  през Zoom:

  https://nbu-bg.zoom.us/j/84575618772?pwd=ZmhybTZzV0o1dnVIaGp4K2dQbTlJZz09

  Meeting ID: 845 7561 8772
  Passcode: 338343


  По време на срещата кандидат-студентите и техните родители могат да получат цялостна информация за обучението в програмата от ас. д-р Ваня Банкова.

  За повече информация: ас. д-р Ваня Банкова, vbankova@nbu.bg

 • 2 юни 2023 г. - Среща за кандидат-студенти за програмите в областта на националната сигурност

 • На 2 юни 2023 г., от 16 до 18 ч., ще се проведе присъствена и онлайн среща с кандидат-студенти, които искат да се обучават в бакалавърска програма "Гражданска и корпоративна сигурност" или в магистърските програми - "Киберсигурност", "Криминология и политики за превенция на престъпността",  "Национална и международна сигурност", "Противодействие на престъпността и тероризма". По време на срещата кандидат-студентите и техните родители могат да получат цялостна информация за обучението в програмите от гл. ас. д-р Дафинка Сидова и ас. д-р Петър Арабаджйски.

  Онлайн достъпът ще се осъществява през Google Meet - https://meet.google.com/yac-nfnv-vjk

  Присъствените консултации в НБУ ще се провеждат в: корпус 2, офис 202


   

   

   

  За повече информация: Салиха Йълмазова, тел.: 02/8110 272, syilmazova@nbu.bg

 • 4 май 2023 г. - Среща за кандидат-студенти за програмите в областта на националната сигурност
 • На 4 май 2023 г., от 11 до 13 ч., ще се проведе присъствена и онлайн среща с кандидат-студенти, които искат да се обучават в бакалавърска програма "Гражданска и корпоративна сигурност" или в магистърските програми - "Киберсигурност", "Криминология и политики за превенция на престъпността",  "Национална и международна сигурност", "Противодействие на престъпността и тероризма". По време на срещата кандидат-студентите и техните родители могат да получат цялостна информация за кандидатстването и  обучението в програмите.

  Онлайн достъпът ще се осъществява през Google Meet - https://meet.google.com/jcm-kzma-bxf

  Присъствените консултации в НБУ ще се провеждат в: корпус 2, офис 202


  За повече информация: ас. д-р Галина Стоянова, Салиха Йълмазова, тел.: 02/8110 272, syilmazova@nbu.bg,

 • 9 май 2023 г. - Среща с кандидат-студенти за програмите в областта на екологията
 • На 9 май 2023 г. ще се проведе среща (присъствена и онлайн) с кандидат-студенти, които искат да се обучават в бакалавърска програма "Екология и опазване на околната среда" или в магистърска програма - "Екологични експертизи и контрол". По време на срещата кандидат-студентите и техните родители могат да получат цялостна информация за кандидатстването и  обучението в програмите.

  Присъствените консултации в НБУ ще се провеждат в: Лаборатория по гемология, Корпус 1, Сутелен - 17

  Онлайн достъпът ще се осъществява виртуална класна стая в Moodle НБУ от 12.00 до 13.00 ч. - https://kandidati.nbu.bg/course/view.php?id=21#section-1


  За повече информация: доц. д-р Ралица Берберова, тел.: 02/8110 692, rberberova@nbu.bg

 • 10 май 2023 г. - Среща за кандидат-студенти за програмите в областта на театъра
 • На 10 май 2023 г., ще се проведе присъствена и онлайн среща с кандидат-студенти, които искат да се обучават в бакалавърска програма "Театър" или в магистърска програма - "Театрално изкуство и общество". По време на срещата кандидат-студентите и техните родители могат да получат цялостна информация за кандидатстването и  обучението в програмите.

  Онлайн срещата ще се проведе от 11:00 до 12:00 ч.: https://nbu-bg.zoom.us/j/85345136887?pwd=cnZRVG9hcVBRRUtTclU5VHJCNHVTdz09

  Присъствените консултации в НБУ ще се провеждат от 14:30 до 15:30 ч. в: корпус 1, офис 513


  За повече информация: Християна Стоименова, тел.: 02/8110513,  hstoimenova@nbu.bg