facebook

Бакалавърски програми 2024/2025

priem-23_1050x399_crop_478b24840a

 

 

ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ (ПН) ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2024 Г.

 

 

ПН ПЕДАГОГИКА

Начална училищна педагогика и чужд език

  

ПН ФИЛОЛОГИЯ

Англицистика (Английски език, култура и литература)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Българистика (Български език, култура и литература)
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Учител по български език и литература

Германистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Гръцки език и култура

Испанистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Русистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

 

ПН ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Египтология (Египетски език, култура и литература)

История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света

История и археология ДО

  Модул: Археология на Евразия
  Модул: История на България, Европа и света

 

ПН ФИЛОСОФИЯ

Философия

Философия ДО

 

ПН СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Антропология

Социология

 

 ПН ПСИХОЛОГИЯ

Психология

    Специализация: Психични нарушения
    Специализация: Психология на групите и организациите
    Специализация: Психология на познанието и развитието

Психология (на английски език)

  

ПН ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Международна политика (на френски език)

Политиката и обществото (на английски език)

Политически науки
    Модул: Европейски политики
    Модул: Международни отношения
    Модул: Политическо управление

 

ПН СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Социална работа

 

ПН ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития

Журналистика

    Специализация: Онлайн и печатна журналистика
    Специализация: Радио и телевизионна журналистика

 

ПН ПРАВО

Право (магистърска програма)

 

ПН АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Публичен мениджмънт и регионално развитие

Управление на бизнеса и предприемачество

Управление на бизнеса и предприемачество ДО

 

ПН ИКОНОМИКА

Маркетинг

Маркетинг ДО

Счетоводство и контролинг

Счетоводство и контролинг ДО

Финанси

Финанси ДО

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

        Специализация: Маркетинг
        Специализация: Мениджмънт
        Специализация: Финанси и счетоводство
        Специализация: Хотелиерство и ресторантьорство

 

ПН ТУРИЗЪМ

Туризъм

    Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
    Специализация: Културен туризъм

 Туризъм ДО

      Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
      Специализация: Културен туризъм

 

ПН БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

Биология - обща и приложна
    Специализация: Микробиология
    Специализация: Обща биология

Клетъчна биология и вирусология

 

ПН НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда ДО

 

ПН ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Информатика

      Специализация: Компютърно програмиране
      Специализация: Приложна информатика

Информационни технологии

     Модул: Бизнес информатика
     Модул: Технологии за компютърни игри

Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Network Administration
    Модул: Network Programming

Мултимедия и компютърна графика
    

 

ПН КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Телекомуникации и компютърни технологии

    Модул: Компютърни системи и мрежова сигурност
    Модул: Мрежово инженерство и интернет на нещата
    Модул: Телекомуникационни технологии и мобилни приложения
    Модул: Изкуствен интелект и технологично управление в света на интернет

 

 

ПН АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Архитектура (магистърска програма)

 

ПН ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Логопедия

 

ПН ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВАТА
Изкуствознание и артмениджмънт

 

ПН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Визуални изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис

Интериорен дизайн

Мода
    Специализация: Експериментална и уникална мода
    Специализация: Модна индустрия

Уеб дизайн и графична реклама

  

ПН МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Музика

        Специализация: Български фолклорни изкуства
        Специализация: Български фолклорни изкуства
        Специализация: Духови инструменти
        Специализация: Електронна и компютърна музика
        Специализация: Музикална педагогика
        Специализация: Музикално изкуство
        Специализация: Музикално изкуство
        Специализация: Музикално изкуство
        Специализация: Музикално продуцентство
        Специализация: Поп и джаз инструменти
        Специализация: Поп и джаз пеене
        Специализация: Струнни инструменти
        Специализация: Тонрежисура

 

ПН ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Анимационно кино

Графичен дизайн

Кино и телевизия       

        Специализация: Кинодраматургия
        Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
        Специализация: Филмова и телевизионна режисура
        Специализация: Филмово и телевизионно операторство

Реклама

Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Танцов театър

Фотография и видеография

 

ПН НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Гражданска и корпоративна сигурност
        Специализация: Защита на обществения ред и противодействие на престъпността
        Специализация: Криминология и криминалистика