facebook

Бакалавърски програми 2021/2022

bch-2022_1050x399_crop_478b24840a

ПРОГРАМИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ (ПН)

 

 

ПН ПЕДАГОГИКА

 

Начална училищна педагогика и чужд език

 

ПН ФИЛОЛОГИЯ


Англицистика (Английски език, култура и литература)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Българистика (Български език, култура и литература)
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Учител по български език и литература
Германистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Гръцки език и култура
Испанистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
Русистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител

 

 

 

ПН ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ


Египтология (Египетски език, култура и литература)
История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света

 

 

ПН ФИЛОСОФИЯ


Философия
Философия ДО
Философия (на английски език)

 

 

ПН СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА


Антропология
Социология

 

 

ПН ПСИХОЛОГИЯ


Психология
    Специализация: Психични нарушения
    Специализация: Психология на групите и организациите
    Специализация: Психология на познанието и развитието
Психология (на английски език)

 

 

ПН ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ


Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
    Модул: Европейски политики
    Модул: Международни отношения
    Модул: Политическо управление

 

 

ПН СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Социална работа

 

 

 

ПН ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития
Журналистика

 

 

 

 

ПН ПРАВО

Право (магистърска програма)
    Специализация: Общо право
    Специализация: Право на Европейския съюз
    Специализация: Частно право

 

 

 

ПН АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Администрация и управление
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

 

 

ПН ИКОНОМИКА

Маркетинг
Маркетинг ДО
Счетоводство и контролинг
Счетоводство и контролинг ДО
Финанси
Финанси ДО

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

 

 

ПН ТУРИЗЪМ

Управление на туризма
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
    Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
Управление на туризма ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
    Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството

 

 

ПН БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

Биология - обща и приложна
    Специализация: Микробиология
    Специализация: Обща биология
Клетъчна биология и вирусология

 

 

 

 

ПН НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

Екология и опазване на околната среда
Екология и опазване на околната среда ДО

 

ПН ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Информатика
    Специализация: Компютърно програмиране
    Специализация: Приложна информатика
Информационни технологии
    Модул: Бизнес информатика
    Модул: Технологии за компютърни игри
Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Network Administration
    Модул: Network Programming
Мултимедия и компютърна графика
    Специализация: Компютърно художествено проектиране
    Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация

 

 

 

ПН КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Телекомуникации и компютърни технологии

    Модул: Компютърни системи и мрежи
    Модул: Мрежово инженерство
    Модул: Телекомуникационни технологии и услуги
    Модул: Технологично управление в телекомуникациите

 

 

ПН АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Архитектура (магистърска програма)

 

 

ПН ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Логопедия

 

 

ПН ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВАТА
Изкуствознание и артмениджмънт

 

 

ПН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Визуални изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Интериорен дизайн
Мода
    Модул: Конструиране в модата
    Модул: Моден дизайн
Уеб дизайн и графична реклама

 

 

 

ПН МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Музика

Специализация: Музикално изкуство (поп/джаз инструмент,  поп/джаз  пеене, класически инструмент, български фолклор)
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (съответен инструмент или пеене)

 

Специализация: Музикално изкуство
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: композитор

 

Специализация: Тонрежисура, електронна и компютърна музика
Специалност: Тонрежисура
Квалификация: тонрежисьор

 

Специализация: Тонрежисура, електронна и компютърна музика
Специалност: Електронна и компютърна музика
Квалификация: музикален изпълнител (електорнна и компютърна музика)

 

 

ПН ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Реклама
Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Танцов театър
Фотография

 

 

ПН НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Гражданска и корпоративна сигурност
    Специализация: Защита на населението и критичната инфраструктура
    Специализация: Защита на обществения ред и противодействие на престъпността
    Специализация: Криминология и криминалистика