Записване и такси за обучение

zapisvane-i-taksi-za-obuchenie_1050x399_crop_478b24840a

Записване 


Всеки новоприет студент се записва в Студентски център – корпус 1, централно фоайе, като представя следните документи: 

  • карта за записване (получава се на място);
  • две снимки;
  • документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в неравностойно положение и документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца), са необходими с цел и в случай, че кандидатът има основание и желание да се ползва от възможността за редуциране на таксата за обучение. Данни от посочените документи не се предоставят на трети лица;
  • документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца).


Студентите, които са приети в програми с дистанционна форма на обучение, могат да се запишат и в съответните локални центрове.

 

Семестриални такси за обучение за академичната 2019/2020 година 

  

Такси за обучение 2019/2020 Студенти Курсисти
Магистърски програми 1300 лв. 1200 лв.
Магистърска програма „Право“ 1700 лв. -
Магистърска програма „Архитектура“ 1750 лв. -
Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ (на български език) РО и ДО 1650 лв. 1550 лв.
Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ (на английски език) РО и ДО  1900 лв. 1800 лв.
Магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“ (на български език) РО и ДО  1650 лв. 1550 лв.
Магистърска програма „Класическа музика“ 1790 лв. 1690 лв.
Магистърска програма „Поп и джаз музика“ 1790 лв. 1690 лв.
Магистърска програма „Музикално изпълнителство“ (на английски език) РО 1790 лв. 1690 лв.
Магистърска програма „Композиция и дирижиране“ 1790 лв. 1690 лв.
Магистърска програма „Мюзикъл – музикална драма и комедия“ 1790 лв. 1690 лв.

 

Такси за обучение 2019/2020 Студенти Курсисти
Магистърски програми - едногодишни 1700 лв. 1600 лв.

   

Таксите се заплащат:

  • в касата на НБУ – офиси 201 и 209, етаж 2, корпус 1, НБУ – София;
  • чрез ПОС терминал в Студентски център;
  • по банков път: Банка ДСК, BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

  • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса;
  • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
  • Намаления за студенти в неравностойно положение (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

 

При определяне на семестриалната такса студентите ползват едно избрано от тях намаление.

 

Tелефон за контакт:

 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата на физическите лица в НБУ като субекти на лични данни във връзка с обработването на лични данни от страна на НБУ, както и информация за начина, по който тези права могат да бъдат упражнени, се съдържат в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ.