facebook

Записване и такси за обучение

zapisvane-i-taksi-za-obuchenie_1050x399_crop_478b24840a

Записване 


Всеки новоприет студент се записва в Студентски център – корпус 1, централно фоайе, като представя следните документи: 

  • карта за записване (получава се на място);
  • две снимки;
  • документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в неравностойно положение и документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца), са необходими с цел и в случай, че кандидатът има основание и желание да се ползва от възможността за редуциране на таксата за обучение. Данни от посочените документи не се предоставят на трети лица;
  • документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца).

 

  

Семестриални такси за обучение за академичната 2024/2025 година

                              (период на обучение 3 семестъра)

 

програма

студент

курсист

Анимационна режисура

2 200 лв.

2 100 лв.

Артистични практики в архитектурна среда

Артистични психо-социални практики и психодрама

Археологически изследвания

Бизнес администрация

Бизнес администрация - ДО

Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Древният Египет в Класическата епоха

Езикова и речева патология

Живопис

Извличане на знания и технологии за големи данни

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Илюстриране и графични технологии

История, политика и религия

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Клинична психология - психоаналитична перспектива

Лингводидактика

Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Мултимедия и компютърна анимация

Организационна и социална психология

Плакат и комуникативен дизайн

Пространствен и продуктов дизайн за интериор

Психология на развитието

Реклама и бранд мениджмънт

Сравнително изкуствознание

Софтуерни технологии в Интернет

Сценичен дизайн и медии

Технологии в писмения и устния превод

Тракия и културата на Древния свят

Управление на проекти по информационни технологии

Филмово и телевизионно изкуство

Фотографско изкуство

Цивилизациите на Евразия

Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

 

 

 програма

студент

курсист

Композиция и дирижиране

2 400 лв.

2 300 лв.

 

 

 програма

студент

курсист

Мениджмънт за организационно съвършенство

2 500 лв.

2 400 лв.

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Управление и развитие на човешките ресурси (на български език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на български език) - ДО

  

 

 

програма

студент

курсист

Бранд мениджмънт (на английски език)

2 600 лв.

2 500 лв.

Езикова и речева патология (на англ. език)

Когнитивна наука (на английски език)

Публичен мениджмънт (на англ. език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО

 

 

 

Семестриални такси за обучение за академичната 2024/2025 година 

                             (период на обучение 2 семестъра)

  

програма

студент

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

2 750 лв.

Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации  - ДО

Визуална антропология

Дигитални комуникации

Дипломация и международни отношения

Европейско управление 

Език и публичност. Философски и социологически подходи

Екологични експертизи и контрол

Екологични експертизи и контрол - ДО

Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Киберсигурност

Класическа музика

Клинична социална работа

Криминология и политики за превенция на престъпността

Културен туризъм

Културен туризъм - ДО

Културна и социална антропология

Културна и социална антропология - ДО 

Лидерство и мениджмънт в образованието

Лидерство и публичен мениджмънт

Литература, книгоиздаване, медии

Маркетинг мениджмънт

Маркетинг мениджмънт - ДО

Международен алтернативен туризъм

Международен алтернативен туризъм - ДО

Международен бизнес и развитие - на български или английски език

Международни бизнес комуникации (на английски език)

Международни отношения и публично управление (на френски език)

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Мениджмънт на туристическия бизнес

Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Микробиология

Музикално изпълнителство (на англ. език)

Музикознание

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Национална и международна сигурност

Писмен и устен превод

Политически мениджмънт и публични политики

Поп и джаз музика

Противодействие на изпиране на пари и финансиране на тероризма

Противодействие на престъпността и тероризма

Психо-социални интервенции с деца и семейства на български или английски език

Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Социално предприемачество

Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Стратегическо лидерство (на английски език)

Счетоводство, одитинг и устойчивост

Съвременни музейни експозиции в исторически и археологически музей

Съвременни музейни експозиции в исторически и археологически музей (на английски език)

Танцово изкуство

Творческо писане

Театрално изкуство и общество

Телекомуникации

Тонрежисура

Управление на здравеопазването

Управление на здравеопазването - ДО

Устойчивост и корпоративно развитие

Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Управление на луксозното хотелиерство

Финансови стратегии и решения

Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

 

 

 

Програма

Студент

Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

За повече информация можете да се  обърнете към:

Ирена Димитрова

e-mail: idimitrova@nbu.bg
тел.: 02/8110 289
Корпус 2, офис 219

 

 

 

Съвместни програми с Университет на Йорк

 

програма

студент

курсист

Банково дело и финанси

За повече информация можете да се  обърнете към:

Десислава Пенчева

Телефон: (+359)2 961 62 63

Имейл: dpencheva@york.citycollege.eu

ул. Твърдишки проход 23, ет. 9, офис 34

работно време от 9:30ч. до 18ч.

 

Тихомир Тихомиров

Нов Български Университет

ул. Монтевидео 21, корпус 1 офис 118

Телефон: (+359) 884 592 904

Website: https://york.citycollege.eu

-

Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации

Дигитален маркетинг и социални медии

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността

Невропсихология

 

 

 

Таксите се заплащат:

  • в касата на НБУ – офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ – София;
  • чрез ПОС терминал в Студентски център;
  • по банков път: Банка ДСК, BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

  • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса;
  • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
  • Намаления за студенти в неравностойно положение (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

 

При определяне на семестриалната такса студентите ползват едно избрано от тях намаление.

 

Tелефон за контакт:

 

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата на физическите лица в НБУ като субекти на лични данни във връзка с обработването на лични данни от страна на НБУ, както и информация за начина, по който тези права могат да бъдат упражнени, се съдържат в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ.