Записване и такси за обучение

zapisvane-i-taksi-za-obuchenie_1050x399_crop_478b24840a

Записване 


Всеки новоприет студент се записва в Студентски център – корпус 1, централно фоайе, като представя следните документи: 

  • карта за записване (получава се на място);
  • две снимки;
  • документ от ТЕЛК или НЕЛК за кандидат-студенти в неравностойно положение;
  • документи за родство за кандидат-студенти, ползващи намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца).


Студентите, които са приети в програми с дистанционна форма на обучение, могат да се запишат и в съответните локални центрове.

 

Семестриални такси за обучение за академичната 2017/2018 година 

  

Такси за обучение 2017/2018 Студенти Курсисти
Магистърски програми 1200 лв. 1100 лв.
Магистърска програма "Право" 1600 лв. -
Магистърска програма "Архитектура" 1650 лв. -
Магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси” (на български език) РО и ДО 1550 лв. 1480 лв.
Магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси” (на английски език) РО и ДО  1800 лв. 1730 лв.
Магистърска програма “Мениджмънт за организационно съвършенство” (на български език) РО и ДО  1550 лв. 1480 лв.
Магистърска програма "Класическа музика" 1690 лв. 1590 лв.
Магистърска програма "Поп и джаз музика" 1690 лв. 1590 лв.
Магистърска програма "Музикално изпълнителство" (на английски език) РО 1690 лв. 1590 лв.

 

 

Таксите се заплащат:

  • в касата на НБУ – офиси 201 и 209, етаж 2, корпус 1, НБУ – София;
  • чрез ПОС терминал в Студентски център;
  • по банков път: Банка ДСК, BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF


Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

  • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебната такса програма и два аудиторни лекционни курса;
  • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
  • Намаления за студенти в неравностойно положение (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

 

При определяне на семестриалната такса студентите ползват едно избрано от тях намаление.

 


За повече информация:
Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 103; 8110 133 
e-mail: magister@nbu.bg