facebook

Програмите в НБУ

programi-nbujpg_1050x399_crop_478b24840a

  

 

Нов български университет предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и в различни форми за продължаващо обучение: майсторски класове, езикови курсове, програми и курсове за квалификация и преквалификация, курсове по мениджмънт

 

 Учебните програми на НБУ са съставени от курсове и извънаудиторни учебни форми. Студентите избират дали да се обучават в стандартни или индивидуални програми. Стандартните програми са разработени от НБУ и са разпределени в акредитирани професионални направления, индивидуалните са съставени от студента и съчетават самостоятелно избрани курсове и извънаудиторни учебни форми от различни програми в акредитирани професионални направления.

 

   

Повече за стандартните програми прочетете тук.

 

Повече за индивидуалните програми прочетете тук.

 

За да се придобие съответната образователно-квалификационна степен, се изисква набирането на определен брой кредити:

  • „Професионален бакалавър по…“: 180 кредита
  • „Бакалавър“: 240 кредита
  • Магистър по „Право“: 350 кредита
  • Магистър по „Архитектура“: 360 кредита

   

 

Програмите са насочени към развитието на личността на студентите, тяхната цел е да формират предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят. Затова в последните семестри от обучението в програмите е предвидена възможността  за практически курсове и стажове.

 

В Електронния каталог на Нов български университет са представени подробно всички бакалавърски, магистърски и докторски програми. На същия адрес са също дистанционните и minor програмите на НБУ.