facebook

Най-често задавани въпроси

 • Защо да уча в НБУ?
 • Нов български университет залага на индивидуалната активност на студентите, на разнообразието от учебни форми и методи, на възможността за избор и моделиране на обучението. Нов български университет развива висок стандарт на материалната си среда - приоритет е изграждането на специализирани учебни пространства в съответствие с практическата насоченост на учебните програми. Университетският кампус се обновява в съответствие с най-новите архитектурни решения в интериора и екстериора, тенденцията, която се поддържа, е пространствата за обучение да се съчетават с места за общуване и провеждане на културни събития. В преподавателския състав могат да се разпознаят имената на академични лица, с важен принос в различни научни области, привличат се изявени практици от бизнеса, програмите непрестанно актуализират курсовете си в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда. Обучението в НБУ дава възможност на студентите да съчетават учебната си програма с работата и обществения си живот.

   

 • Откъде да науча повече за историята на НБУ?
 • Един от първите текстове за НБУ, манифест за създаването на университета, е публикуван от Димитър Дочев, Петко Стайнов, доц. д-р Васил Гарнизов във в-к „Век 21“, г. 1, бр. 8 от 23 май 1990 г. В книгата „Университетът – особен свят на свобода“ са събрани всички текстове на проф. Богдан Богданов – свързани с развитието на НБУ. В една по-диалогична форма историята на НБУ може да бъде проследена и в интервютата на проф. Богдан Богданов, публикувани във www.bogdanbogdanov.net. Във в. „Университетски дневник“, създаден почти веднага след учредяването на университета, може да бъде видяна живата история на университета, отразена чрез неговите събития през годините. В поредицата „В градината с розите“ – са публикувани всички академични лекции, произнасяни от значими световни личности в НБУ. Историята на НБУ е представена в юбилейния албум „Нов университет за един нов свят. Образи и свидетелства“, както и в публицистичната книжка „Защо сме различни“.

 • Как да си избера програма?
 • НБУ предоставя богат избор от учебни програми в професионални направления, за които се публикува подробна информация в Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/, но студентите могат и сами да съставят своя индивидуална програма като се обърнат към отдел „Консултиране на студенти“ - корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173. В уебсайта на НБУ – http://www.nbu.bg/, в меню „Кандидат-студенти“, е публикуван Тест за избор на програма, който може да помогне в ориентирането - https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/test-za-izbor-na-programa.

 • Каква форма на обучение да избера?
 • В НБУ има редовна и дистанционна форма на обучение – ако работите или сте ангажиран с различни дейности, и мислите, че това би попречило на обучението ви – изберете дистанционната форма – това ще позволи да имате повече време. Ако изберете редовната форма на обучение – то може да комбинирате редовното и електронното обучение и да направите графика си така, че да съответства на личната ви натовареност.

 • Как се кандидатства в бакалавърска програма?
 • Кандидатстудентският изпит в НБУ е онлайн Тест по общообразователна подготовка (ТОП), за част от програмите се провежда и специализиран изпит.

 • Какво е важно да знам за онлайн Теста по общообразователна подготовка (ТОП)?
 • Тестът съдържа 100 въпроса, съобразени с учебната програма за средните общообразователни училища – поради това не е необходима допълнително обучение в кандидатстудентски курсове. Продължителността за решаването на теста е 100 минути. Как да направите онлайн регистрация за ТОП и програми може да прочетете тук.

   

 • Къде мога да проверя датите за онлайн ТОП?
 • Датите за онлайн ТОП се публикуват във www. nbu.bg, меню „Кандидат-студенти“ - „Прием в програми след средно образование“-Кандидатстудентски изпити“.

 • Къде мога да се явя на онлайн ТОП и какви са таксите за кандидатстване?
 • Тест по общообразователна подготовка (ТОП) се провежда онлайн през платформата e-кандидат-студент: https://cstudent.nbu.bg. Достъпът до платформата се осъществява чрез кандидатстудентския Ви номер и парола на датата и часа, за които сте се регистрирали и заплатили явяването си. как може да се регистрирате за ТОП и програми, може да прочетете тук.

   

  Такси за кандидатстване са следните:

  • Тест по общообразователна подготовка (ТОП) – 40 лв. (второ и всяко следващо явяване на ТОП в рамките на кандидатстудентската кампания е безплатно);
  • специализиран изпит – 40 лв.;
  • кандидат-студентите в неравностойно положение не заплащат такси за кандидатстване.

   

 • Колко време важат резултатите от ТОП?
 • Резултатите от ТОП важат 2 години. Това дава възможност на ТОП да се явяват тези, които още не са завършили училище.

 • Какво е важно да знам за специализираните изпити?
 • Част от бакалавърските програми и магистърската програма „Архитектура“ провеждат специализирани изпити, които са под формата на практически изпит, есе, събеседване, изпит по чужд език, изпит по изкуства. Датите за специализираните изпити се публикуват във www. nbu.bg, меню „Кандидат-студенти“- „Прием в програми след средно образование“-Кандидатстудентски изпити“.

 • Къде мога да платя такса за кандидатстване?
 • Такса за кандидатстване може да платите - в касите на Нов български университет в брой и чрез ПОС устройства - корпус 1, офис 201 и офис 209; в Студентски център чрез ПОС устройства - корпус 1, централно фоайе; по банков път – в офисите на Банка ДСК; онлайн в кандидатстудентската система e-кандидат-студент - https://cstudent.nbu.bg/.

 • Какви документи са ми необходими, за да кандидатствам в НБУ?
 • 1. Заявление за кандидатстване, което може да бъде изтеглено от www.nbu.bg, меню "Кандидат-студнети", може да бъде получено в Студентския център на НБУ или да се попълни онлайн в - https://cstudent.nbu.bg/. 2. Диплома за завършено средно образование - която е необходима за участие в класирането (за явяване на кандидатстудентските изпити не е необходимо да се представя дипломата). 3. Документ за самоличност. 4. Документ от ТЕЛК или НЕЛК при специфични случаи.

 • Как да се запиша за класиране?
 • Записването за класиране става с избора и записването на програмите, за които се кандидатства и предоставяне в Студентския център на НБУ на диплома за завършено средно образование. Записването за класиране може да се извърши и през https://cstudent.nbu.bg/.

 • Как да се регистрирам за e-cstudent?
 • В кандидатстудентската система е-кандидат-студент може да се регистрирате още преди да сте се регистрирал за ТОП и още преди да имате кандидатстудентски номер. Необходимо е да посетите https://cstudent.nbu.bg/ и да направите регистрацията си от меню „Нова регистрация“. Веднага след като се регистрирате за ТОП – ще получите и своя идентификационен кандидатстудентски номер, който започва с K и съдържа поредица от цифри.

 • Какво мога да правя от е-cstudent?
 • Кандидатстудентската система https://cstudent.nbu.bg/ ще бъде вашият първи виртуален свят в Нов български университет. През системата може да се регистрирате за явяване на ТОП, да изберете програмите, за които кандидатствате и да се регистрирате за класиране. В меню „Справка“ е необходимо да разпечатате документа и да го представите при явяването си на изпита. В системата също така може да си разпечатите платежно бордеро за плащане на кандидатстудентски такси по банков път или директно да платите онлайн през системата. Тук може да проверите резултатите си от ТОП и класирането. В е-кандидат-студент ще получавате важна допълнителна информация като например информация и препратка към диагностичните тестове за ниво по чужд език, български език, компютри, които също може да направите онлайн в http://e-test.nbu.bg/. Тук ще получите и възможност да попълните анкетата за кандидат-студенти, в която може да дадете своето мнение за очакванията ви към Нов български университет.

 • За какво мога да се обръщам към Кандидатстудентски и студентски информационен център?
 • Към Кандидатстудентски и студентски информационен център и неговите отдели – „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“ (корпус 1, централно фоайе, зелен телефон: 02/ 8110 110) и „Консултиране на студенти“ (корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173) може да се консултирате по всички въпроси, свързани с кандидатстването и обучението в НБУ. Те ще ви дадат информация за всички кандидатстудентски събития, които ще се провеждат в НБУ, ще отговорят на специфични въпроси, свързани с кандидатстването и обучението, ще ви помогнат в избора на програма, ще ви запознаят с университета и неговата учебна база.

 • Как се кандидатства в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“?
 • За магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ се кандидатства с ТОП. За МП „Архитектура“ е необходимо и явяване на специализиран изпит.

 • Как се кандидатства в магистърска програма след висше образование?
 • За магистърска програма може да се кандидатства след завършена бакалавърска степен. Приемът за магистърските програми включва - интервю с комисия, мотивационно есе на тема „Защо искам да се обучавам в МП „...“?“, допълнителни изисквания, посочени от конкретната програма. Магистърски факултет обявява прием два пъти в годината – есенен и пролетен прием. Необходимите документи за кандидатстване са - заявление за кандидатстване, диплома за средно образование, диплома за завършено висше образование, лична карта. Освен в стандартните магистърски програми, които може да разгледате в Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/ студентите могат да съставят и своя индивидуална магистърска програма като се обърнат за консултация към отдел „Консултиране на студенти“, корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173.

 • Мога ли да кандидатствам в магистърска програма от друго направление?
 • Може да кандидатствате в магистърска програма от друго професионално направление. В тези случаи програмите предлагат подготвителен модул за кандидати от други професионални направления.

 • Мога ли да кандидатствам в магистърска програма, ако съм „професионален бакалавър“?
 • Кандидати със завършен „професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в магистърските програми от същото професионално направление като запишат   допълнителен надграждащ семестър.

 • Как се кандидатства в докторска програма?
 • НБУ предлага обучение в докторантури със стипендии и в редовни и свободни докторантури срещу такса. За редовна докторантура със стипендия необходимите документи са - 1. Заявление до Ректора на НБУ за допускане до обявен от департамент на НБУ конкурс по определена тема за докторантура; 2. Автобиография; 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; 4. Идеен проект по обявената от департамента тема, придружен с работен план и библиография; 5. Списък с публикации по темата на докторантурата (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата за докторантурите в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски факултет. Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно през месец септември. За редовните докторантури и докторантурите на самостоятелна подготовка срещу такса необходимите документи са: 1. Заявление до Ректора на НБУ, 2. Автобиография; 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; 4. Идеен проект по темата, придружен с работен план и библиография (за редовна докторантура срещу такса)/ три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса); 5. Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива); 6. Специфично изисквани от съответните програми документи. Процедурата за прием стартира по инициатива на кандидата. Документи за кандидатстване се подават в офиса на Магистърски факултет в съответствие с посочения в обявата срок (за редовна докторантура) или през цялата година (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса).

 • Участва ли НБУ в кандидатстудентските борси?
 • Нов български университет участва в кандидатстудентските борси в големите областни градове, както и в различни международни кандидатстудентски изложения в чужбина. Представителствата на НБУ по време на кандидатстудентските борси могат да ви предоставят необходимата информация за Нов български университет. Информация за участията на НБУ се публикува във http://www.nbu.bg/, меню „Кандидат-студенти“. По време на пандемичната обстановка Кандидатстудентски и студентски информационен център предлага онлайн индивидуални кандидатстудентски консултации, за които може да се информирате тук.

 • Има ли дни на отворени врати в НБУ?
 • Информация за дните на отворени врати в НБУ може да откриете на централната страница на http://www.nbu.bg/, както и в меню „Кандидат-студенти“. Дните на отворени врати представят пред посетителите богата програма с възможности за посещение на различни лекции, практически курсове, запознаване с възможностите на университетския кампус, студентите и преподавателите. По време на пандемичната обстановка Кандидатстудентски и студентски информационен център предлага поредици от уебинари, които да запознаят кандидат-студентите с начините на кандидатстване, обучението и програмите. 

   

 • Мога ли да посетя лекция или събитие преди да са ме приели?
 • НБУ е отворен за различни публики – всички кандидат-студенти, които искат да посетят лекция или събитие могат да се обръщат за информация към Кандидатстудентски и студентски информационен център, корпус 1, офис 126, тел. 02/8110126, 02/8110206, 02/8110265 и да посетят www.news.nbu.bg.

 • Присъства ли НБУ в социалните мрежи?
 • Нов български университет присъства във всички добри социални мрежи. Може да станете приятели на официалната Фейсбук страница на НБУ - https://www.facebook.com/officialNBU/, може да следите събитията и посланията ни в Туитър - https://twitter.com/NBUSofia, да потърсите New Bulgarian University в https://www.youtube.com/, да разгледате Instagram профила на НБУ.

 • Какво трябва да разгледам във www.nbu.bg?
 • Университетският уебсайт още от първата си страница ви дава бърз достъп по електронните системи за кандидат-студенти - https://cstudent.nbu.bg/, за студенти - https://student.nbu.bg/, до Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/, до системата за електронно обучение - https://e-edu.nbu.bg/, до университетската библиотека - https://nbu.bg/bg/library, до подробна информация в менютата „Кандидат-студенти“ и „Студенти“. Интересно ще бъде за вас да се запознаете, а и да коментирате Университетския речник за основни понятия - https://nbu-rechnik.nbu.bg/, да разгледате уебсайта на създателя на НБУ – проф. Богдан Богданов - http://www.bogdanbogdanov.net/, да разгледате новините и събитията - https://news.nbu.bg/ . В долната част на сайта е публикуван пълния телефонен указател на НБУ.

 • С какво може да е полезен Електронният каталог на НБУ?
 • В Електронния каталог на НБУ - http://ecatalog.nbu.bg/ може да намерите подробно представяне на всички редовни и дистанционни програми в университета - бакалавърски, minor програми - втора специалност, магистърски, докторски. В Електронния каталог са представени и всички общообразователни курсове, от които може да избирате през първите две години на бакалавърската програма. В Електронния каталог може да се запознаете и с принципите за съставяне и обучение в индивидуална програма. Всяка една програма в каталога е представена с информация за изискванията за прием, преподавателите, специалността и професионалната квалификация, практиките, международна мобилност, която предлага, компетенциите на завършилите студенти - знанията и уменията, които се придобиват, изискванията за дипломиране, професионалната реализация, контактите на програмните консултанти/секретар-специалистите, курсовете, от които може да избирате.

 • Как да кандидатствам за студентски кредит?
 • Студентите на НБУ имат право да кандидатстват за студентски кредит след заплащане на първата такса. Услугата се предлага от банки, сключили договор с МОН. Кредитират се български граждани и граждани от страни, посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Изисква се да сте на възраст под 35 години, да се обучавате в редовна форма на обучение в бакалавърска или магистърска програма, както и да не притежавате същата образователно-квалификационна степен. Студентският кредит покрива таксата за обучение, фиксираната лихва е не по-висока от 7% за целия период, той е без обезпечение и без такси и комисиони, има гратисен период, който съвпада с времето на обучението и се простира до една година след неговото приключване. Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период. Уверение за кандидатстване за студентски кредит може да бъде изтеглено от www.nbu.bg - меню „Студенти“, подменю „Студентско кредитиране“, което след попълване се подава в Студентския център или на e-mail student@nbu.bg.

 • Какви възможности за стипендии предоставя НБУ?
 • В НБУ е учреден фонд “Стипендии”, от който всяка година Настоятелството на НБУ отпуска пълни и частични годишни стипендии, предназначени за различни групи студенти: академични и социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски и в магистърски програми; академични и социални стипендии за студенти в бакалавърски и в магистърски програми с редовна форма на обучение, след завършване на поне една учебна година в НБУ, ако студентите са от бакалавърски програми и магистърски програми "Право" и "Архитектура", или поне един семестър – за студенти в магистърски програми след висше образование. Всяка година в НБУ се отпускат стипендии за докторанти по предложение на департаментите в различни изследователски области. За информация, свързана с кандидатстването и критериите за получаване на стипендия - https://nbu.bg/bg/students/stipendii.

 • Какви други възможности за стипендии има?
 • На студентите в НБУ се присъждат стипендии и от различни дарителски фондове: Фонд "Райна Кабаиванска" - за изключителни постижения в майсторските класове или в оперните спектакли по международни проекти на Райна Кабаиванска; Фонд "Милчо Левиев и Вики Алмазиду" - за отличили се участници от майсторския клас; Фонд „Чарлз Мозер“ - за постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест; Фондация „Контакти без ограничения“ - за обучение на студенти от програми "Антропология", "Българистика", "Египтология", "Изкуствознание и артмениджмънт", "История и археология", "Класически езици, антична култура и литература", "Философия".

 • Има ли система за студентски труд и стаж в НБУ?
 • В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят при тях. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж може да откриете във www.nbu.bg, на информационните табла в университета, в Студентския център. Необходимите документи са - Заявление за участие в конкурса за студентски труд и стаж, което може да изтеглите от меню "Студенти", "Студентски труд и стаж" -и автобиография. Подборът на студенти се извършва по документи и интервю. Заплащането е почасово или със стипендия. Условията за кандидатстване са - успех при кандидатстване, или от последния семестър в НБУ - „много добър“ (4,50); записан семестър; студентът да не получава стипендия от НБУ.

 • Как мога да се обучавам в индивидуална програма?
 • Индивидуалните програми са подходящи за студенти със специфични интереси, които искат да акцентират върху определени научни знания. Студентите избират водеща стандартна програма, към която се зачисляват и записват курсове, които избират както от водещата програма, така и от други програми. Студентите придобиват съответната образователна степен към водещата програма и ако самостоятелно избраните курсове имат ясен фокус в една област на висше образование, водят до определена специализация. Индивидуалните програми са възможност и за студенти, които се прехвърлят в НБУ от други университети, а също и за студенти, които продължават обучението си след определен период на прекъсване. За консултации във връзка със съставянето на индивидуални програми се обръщайте към програмния консултант/ секретар-специалиста и към отдел „Консултиране на студенти“, корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173.

 • Какви забавления има в НБУ?
 • Добрите места за срещи са университетските кафета в корпус 1 и в корпус 2, Биокафето до театъра и университетският ресторант Artes. Техните пространства са изградени така, че да създават възможност за приятни срещи, почивка, хранене, екипна работа – със здравословно меню, приятна музика и с възможност да откриете и почетете от някоя хубава книга. В НБУ може да отидете на театър и да видите постановките на колегите си от театралните програми, може да посетите изложбите в музея и в атрактивната галерия UniArt, може да отидете на кино, или да се включите в многобройните пърформанси, които правят студентите по изкуства.

 • Има ли международна студентска мобилност в НБУ?
 • За да научите повече за възможностите за международната студентска мобилност се обърнете към ЕРАЗЪМ офиса на НБУ - корпус 1, офис 111, ел.: 02/8110 647, тел.: 02/8110 687, е-mail: erasmus@nbu.bg. Студентите на НБУ могат да участват в програмата за международна студентска мобилност "Еразъм+" с различни университети и организации, с които НБУ има договорени отношения - за мобилност с цел обучение или с цел практика. Студентската мобилност с цел обучение - реализира обмен на студенти и докторанти от НБУ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения, както и приемане за обучение в НБУ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите участници и партньори. Студентската мобилност с цел практика е обмен на студенти от НБУ за провеждане на практическо обучение за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация. Списък на университетите и институциите, с които НБУ има сключени договори за обмен, както и важни документи за Еразъм мобилност може да откриете тук - https://erasmusplus.nbu.bg/.

 • С какво може да ми е полезен Центърът за кариерно развитие?
 • Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси (корпус 1, офис 101, тел: 02/8110 131, 02/8110 141, e-mail: career@nbu.bg) ще ви съдейства за: избор на подходяща кариера – изследване на личностните качества, компетенции и интереси, идентифициране на подходящите области за професионална реализация, изготвяне на прогнози за успех в избрания вид професия, предоставяне на текуща информация за студентски стажове и проекти, придобиване на необходимите за успешната професионална реализация социални компетенции, планиране на кариерата – установяване на цели за кариерата, предоставяне на текуща информация за условията на пазара на труда в България и сферите на професионална реализация на завършващите НБУ, придобиване на практически умения за търсене на работа, изработване на образци за документи за кандидатстване за работа – автобиография, мотивационно писмо, фирмен формуляр; придобиване на умения за участие в интервю с работодател. През цялата академична година се провеждат семинари с лектори от бизнеса, посветени на кариерата.

 • Да посетя ли форума „Кариери и студенти“ в НБУ?
 • Форум "Кариери и студенти" е най-голямото кариерно изложение, което в началото на април се организира за студентите в НБУ. По време на събитието студентите имат възможност да се срещнат с представители на различни корпоративните организации, които предлагат стажантски позиции в различни професионални направления, консултации с водещи специалисти в областта на човешките ресурси в специално създаден „Консултативен център“. Това ваше първо кариерно търсене може да доведе до откриване на най-подходящата за вас стажантска програма и професионална реализация. За повече информация - https://nbu.bg/bg/students/karierno-razvitie.

 • Някой иска ли да знае моето мнение?
 • Вашето мнение ще бъде необходимо още от самото ви кандидатстване в НБУ, когато ще ви бъде предоставена за попълване анкета, с която се проучват нагласите и очакванията на кандидат-студентите към НБУ. По време на обучението ви, чрез платформата Moodle НБУ (https://e-edu.nbu.bg) ще може да дадете своето мнение за удовлетвореността от учебните програми, от курсовете и преподавателите, от административното обслужване. Резултати от анкетните проучвания се публикуват всяка година в Годишния доклад на НБУ. Препоръки и идеи от студентите се приемат по всяко време от директора на програмния съвет, програмния консултант/секретар-специалиста или в Студентския център.

 • Какви са координатите на Студентския съвет на НБУ?
 • Основната функция на Студентски съвет е да отстоява правата и интересите на всички студенти. Всеки студент на НБУ може да бъде студентски представител и част от Студентски съвет. Студентският съвет чрез своите студентски представители участва в състава на Академичния съвет, Разширения академичен съвет и Факултетните съвети. Координатите на Студентския съвет на НБУ са - корпус 1, етаж 2, офис 210Б, тел.: 02/8110 210, е-mail: studentcouncil@nbu.bg.

 • Мога ли да се гордея с НБУ?
 • Сайтът на НБУ – www.nbu.bg се посещава от около 20 000 потребители за един ден от над 130 държави, в Google се появяват 30 900 000 резултата, когато се изпише името на университета, всяка година над 100 организации стават партньори на НБУ в различни инициативи. НБУ е различният, интересният, създаващият, предприемаческият, изследващият, виртуалният, толерантният, диалогичният, пътуващият, новият, безграничният, откритият, стратегическият, свободният университет – flexible, което на български не може да се преведе само с една дума. В университетските аудитории са говорили много от красивите умове на света - Цветан Тодоров, който казва, че ако едно зло се е родило, то следователно един ден ще трябва и да умре, Томас Сибиък, който казва, че университетските хора трябва да имат две страсти – да се стремят да преподават възможно най-добре и да осигуряват най-голяма подкрепа на колегите си, сър Джон Даниел, който пръв проповядвал от лаптоп в Уестминстърското абатство, Стиф Форбс, който казва, че „Нов български университет символизира истинския източник на капитала - човешкия ум, новаторството и въображението“, добрият, лошият и злият Енио Мориконе, Даниел Либескинд, проектирал мемориала „Кота нула“ на мястото на Световния търговски център в Ню Йорк, Габриеле Нисим, засадил в България първото дърво от алеята на праведниците в двора на НБУ. НБУ възпитава стръмния начин, по който се достига до изкуството така, както се достига по онази стръмна пътека до галерия UniArt. Посоките на НБУ създават мрежи и приятелства – с мисията на НБУ на Антарктида, с мисията на НБУ в Египет, но и със сутрешните срещи на кафе в градините около Аулата, със светещите аудитории вечер, с откритията на археолозите, с проучванията на антрополозите, с това, че проф. Лидия Денкова е превела „Фрагменти на любовния дискурс“ на Ролан Барт, а проф. Петър Димитров - „История“ на Херодот, който казва, че „човекът е една щастлива случайност“. Думите на преподавателите Ви ще бъдат винаги с вас, като например онова, което доц. д-р Васил Гарнизов казва в едно интервю за университетския дневник „Истинският резултат ние го виждаме в промяна на нагласата, състоянието, мотивацията, удовлетворението, самочувствието на студентите на Нов български университет, когато един студент ти каже – „Ами при мен дойде едно светило, професор еди-кой си и ме помоли за детайли във връзка с изследването на този и този мой проект, и ме помоли, ако мога, да пратя по-обширно резюме на мейла, за да се запознае по-подробно с резултатите на моето изследване“. Или думите на проф. Богдан Богданов - „скритото в доброто по-добро е нещото, което най-трудно се разбира“, или думите на проф. Георг Краев – че „различен не значи да си друг, а значи да си най-личен. Един път завинаги най-добър“, а и думите на проф. Милчо Левиев – „Хич не се бойте от разнообразието!“ Гордейте се така, както човек се гордее, когато чете книгата за гости в уебсайта на Райна Кабаиванска - http://rainakabaivanska.net/v-mediite/kniga-za-gosti - с красотата и силата на гласа и блясъка на галаконцертите на нейния майсторски клас, знакови за НБУ. Гордейте се с любовта на родителите си от препълнената с преподаватели, бебета, майки и бащи, баби и дядовци, университетска аула по време на церемониите по дипломиране, с гордостта, която се стаява под царствено тъмносините тоги на студентите и гордостта, която се споделя от цялата академична общност. Разкажете ни своята горда история - https://nbu.bg/bg/alumni/alumni-na-uspeha. И се гордейте със себе си!