Online регистрация за ТОП и програми

 

1. Кандидат-студент може да влезе в системата със своя кандидатстудентски номер (К******), който е получил при регистрацията си в НБУ, и с ЕГН:

 

 

Новите кандидат-студенти, които нямат регистрация в НБУ, могат да се регистрират, след като кликнат върху връзката "Нова регистрация" и попълнят необходимата информация:

 

 

Кандидат-студенти с увреждания - ако е избрано полето, следва сканиран документ от ТЕЛК да се изпрати на служители на Студентски център на e-mail: ihristov@nbu.bg, itsekova@nbu.bg. Оригиналът се представя по време на изпита.

 

2. След потвърждаване на регистрация/вход се зареждат датите за ТОП, мястото за провеждане на изпита, както и програмите за участие в класирането. След като изберете датата и мястото за явяване на теста и програмите за кандидатстване, преди да потвърдите заявката, ще видите таксата за всеки изпит и общата дължима сума.


Забележка: В случай че вече сте се регистрирали и сте платили програма със специализиран изпит, но желаете да я отпишете, трябва да се обърнете към служител на Студентски център в НБУ или към локалните центрове в Пловдив, Варна или Видин.

 

3. Платежно бордеро
 

След потвърждаване на заявката ще получите номер на заявката си и опция за печат на вносна бележка (платежно бордеро). Можете да платите подадените онлайн заявки по един от следните начини:

  • по банков път: в клоновете на Банка ДСК в цялата страна
  • на каса: стая 209, корпус 1, НБУ
  • на ПОС терминал в Студентски център, централно фоайе, корпус 1, НБУ.

4. Справка за явяване на ТОП и за подадени програми за участие в класиране


След заплащане на съответната заявка получавате разпределение (час и зала) за явяване на изпит и кандидатстудентски номер.

 

 

5. Резултати


В този раздел можете да проследите резултатите от своите явявания на ТОП от предходната и настоящата година, както и  от специализирани изпити, ако са държани такива. Можете да видите също и въведените от Студентски център оценки от държавните зрелостни изпити, среден успех и в случай на неточност да сигнализирате на тел.: 02/8110 212, 8110 1808110 265 или на e-mail: top.info@nbu.bg

 

6. Класиране
Имате възможност да видите актуалното класиране и програмите, за които сте кандидатствали, с техните минимални и максимални балове, както и сроковете за записване.