Класиране и балообразуване

facultetinachalna_1050x399_crop_478b24840a

 

Класирания за учебната 2017/2018 г.

 

 

 

Класиране м. септември 2017 г.

Подаване на документи: 14 август - 14 септември 2017 г.

Обявяване на класирането: 19 септември 2017 г.

Срокове за записване: 20 септември - 29 септември 2017 г.

 

  

Таксите за обучение се заплащат:

 • в касите на НБУ - Корпус 1, офис 209, 201
 • по банков път във всеки клон на банка ДСК

BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF


Всеки кандидат-студент участва в съответното класиране за програмите, които е посочил в заявлението за кандидатстване и за които има необходимите балообразуващи компоненти.

 • Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се обявява в сградата на Университета и се публикува в www.nbu.bg (e-кандидат-студент). Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, ще бъде приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание);
 • Когато на последното място за прием в дадена програма се класират двама или повече кандидат-студенти с равен състезателен бал, всички те се приемат;
 • За да запази мястото си в програмата, в която е приет, кандидат-студентът трябва да заплати таксата за обучение в определените срокове. При следващи класирания участва само за програмите, които са с по-висока степен на желание. Ако кандидатът е приет в програма, която е посочил на първо място, не участва в следващи класирания;
 • Приетите, но неплатили в срок кандидат-студенти, губят правата си и отпадат от следващо класиране за съответната програма. Продължават да участват в класирането само за тези програми, записани в заявлението, които са с по-висока степен на желание от програмата, в която са били приети;
 • Близнаци, които са кандидатствали едновременно в Университета, се записват след успешно положени приемни изпити, ако поне един от тях е приет.

 

 

Балообразуване 

 

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:

 • общ резултат от ТОП;
 • резултати от отделни раздели на ТОП (за МП „Архитектура“ и МП „Право“); 
 • оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
 • за завършилите след 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование или средна аритметична оценка от матурите;
 • за завършилите преди 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А - 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

 

Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит

 • ТОП x 7;
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 3.


Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит

 • ТОП x 5;
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • оценка от специализиран изпит x 4.


Балообразуване за магистърска програма „Право“

 • ТОП x 6;
 • раздел „Български език“ от ТОП x 10;
 • раздел „Литература“ от ТОП x 10;
 • раздел „История“ от ТОП x 10;
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1.


Балообразуване за магистърска програма „Архитектура“

 • ТОП x 5;
 • раздел „Математика“ от ТОП x 10;
 • оценка от специализиран изпит x 30;
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1.За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 180; 8110 2128110 265
e-mail: top.info@nbu.bg