facebook

Най-често задавани въпроси

questions_1050x399_crop_478b24840a
 • Откъде да науча повече за историята на НБУ?
 • Един от първите текстове за НБУ, манифест за създаването на университета, е публикуван от Димитър Дочев, Петко Стайнов, доц. д-р Васил Гарнизов във в-к „Век 21“, г. 1, бр. 8 от 23 май 1990 г. В книгата „Университетът – особен свят на свобода“ са събрани всички текстове на проф. Богдан Богданов – свързани с развитието на НБУ. В една по-диалогична форма историята на НБУ може да бъде проследена и в интервютата на проф. Богдан Богданов, публикувани във www.bogdanbogdanov.net. Във в. „Университетски дневник“, създаден почти веднага след учредяването на университета, може да бъде видяна живата история на университета, отразена чрез неговите събития през годините. В поредицата „В градината с розите“ – са публикувани всички академични лекции, произнасяни от значими световни личности в НБУ. Историята на НБУ е представена в юбилейния албум „Нов университет за един нов свят. Образи и свидетелства“, както и в публицистичната книжка „Защо сме различни“.

 • Къде мога да открия Календара на НБУ?
 • Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, за изпитните сесии, за компенсирането на учебните занятия, ваканциите. Календарът се публикува във www.nbu.bg, меню "Студенти". Календарът на НБУ може да откриете и в корпус 1, етаж 1, централно фоайе.

 • Как да получа достъп до e-student?
 • Достъп до студентската система е-студент получавате след записването си в НБУ – достъпът до https://student.nbu.bg/ става чрез факултетния номер, който съдържа буква F и поредица от цифри, и парола.

 • Какво мога да правя от е-student?
 • В https://student.nbu.bg/ може да се запишете за семестъра електронно, да си отпечатате банково бордеро за плащане на такса за обучение по банков път, или да платите онлайн. Може да видите графика на учебния процес, графика на програмата, графика на сесията, графика на извънаудиторните курсове, графика на определен преподавател, приемното време на преподавателите. В системата може да проверите текущото и финалното си оценяване, да си извадите индивидуален протокол за изпит, да си направите обща справка и справка за здравно осигуряване. В системата ще получавате и допълнителна информация, свързана с учебния процес.

 • С какво ще ми е полезен Студентският център?
 • В Студентския център (корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110 180, 02/8110 213, 02/8110 212, 02/8110 253, 02/8110 206, 02/8110287) може да се запишете за ТОП, избор на програми и класиране, може да се запишете за семестъра, да се запишете в група за общообразователни курсове за знания и умения и общообразователни изпити за умения, да подадете декларация за здравно осигуряване, да заверите студентската си книжка и студентската лична карта, да си извадите уверение, академична справка, индивидуален протокол за изпит, да подадете заявление за дипломиране, заявление до Ректора за прехвърляне от друго висше училище, заявление до Деканите на факултети за смяна на курсове, прехвърляне в друга програма или обучение по индивидуален план, заявление до Председателя на Настоятелството и Ректора при различни казуси - да се консултирате по всякакви въпроси, свързани с обучението.

 • По какви въпроси да се консултирам с програмни консултанти/секретар-специалисти?
 • Към програмния консултант/ секретар-специалиста се обръщате при формирането на учебната програма и избора на курсовете за семестъра, при изготвянето на индивидуален план на обучение, ако искате да промените продължителността на обучението си, при избора на minor програма – втора специалност, при промяната на курс и група, при явяването на приравнителен или повишителен изпит, за справка относно придобити образователни кредити и подготовката за дипломиране. Приемното време и контактите на програмния консултант/секретар-специалиста на вашата програма може да откриете в Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/

 • Как да си избера тютор?
 • Тюторите са вашият приятел в НБУ – към него може да се обръщате по всякакви въпроси – от това – да се качи с вас на стъкления под на галерия UniArt, да ви запознае с университета, да ви помогне да си намерите квартира, до това – да ви помогне по въпроси, свързани с обучението и професионалната реализация. Системата за тюторство има за цел да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда, както и да създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения. Свои тютори могат да изберат всички студенти в първи курс на бакалавърските програми на НБУ. Тюторите са академични съветници, които предлагат индивидуални насоки на студентите. С преподавателите-тютори може да се запознаете на адрес - https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=30372 - и да изберете своя тютор.

 • С какво ще ми е полезен отдел „Консултиране на студенти“?
 • Към отдел „Консултиране на студенти“ (корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173) може да се обръщате, ако искате да се обучавате по индивидуална програма и е необходимо да получите консултация за избора на курсовете и съставянето й; ако искате да се обучавате по индивидуален план и да промените продължителността на обучението си; ако искате да прекъснете обучението си, или да продължите обучението си след прекъсване; ако имате нужда от индивидуално консултиране за избор на програма и програмно ориентиране, по общи и специфични въпроси на обучението, при възникнали трудности в учебния процес.

 • Кога да се обръщам към декана и факултета?
 • Когато искате да подадете заявление за смяна на програмата, в която се обучавате, искате да смените курс извън предвидения срок, искате да се обучавате по индивидуален план, искате да прекъснете или да продължите обучението си след прекъсване. Деканите също така одобряват съставените индивидуални програми за обучение. Деканите и комисията по акредитация към съответния факултет акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.

 • С какво ще са ми полезни локалните центрове на НБУ?
 • В локалните центрове на НБУ в Пловдив и Варна може да получите информация за кандидатстването и обучението в НБУ; може да се регистрирате за ТОП и специализирани изпити, да се регистрирате за класиране, да се запишете за семестъра, да заплатите кандидатстудентски такси, да си извадите академична справка и уверение, да смените курс, група, програма, да подавате заявления за различни казуси.

 • Присъства ли НБУ в социалните мрежи?
 •  

  Нов български университет присъства във всички добри социални мрежи. Може да станете приятели на официалната Фейсбук страница на НБУ - https://www.facebook.com/officialNBU/, може да следите събитията и посланията ни в Туитър - https://twitter.com/NBUSofia, да потърсите New Bulgarian University в https://www.youtube.com/, да разгледате Instagram профила на НБУ.

 • Какво трябва да разгледам във www.nbu.bg?
 • Университетският уебсайт още от първата си страница ви дава бърз достъп по електронните системи за кандидат-студенти - https://cstudent.nbu.bg/, за студенти - https://student.nbu.bg/, до Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/, до системата за електронно обучение - https://e-edu.nbu.bg/, до университетската библиотека - https://nbu.bg/bg/library, до подробна информация в менютата „Кандидат-студенти“ и „Студенти“. Интересно ще бъде за вас да се запознаете, а и да коментирате Университетския речник за основни понятия - https://nbu-rechnik.nbu.bg/, да разгледате уебсайта на създателя на НБУ – проф. Богдан Богданов - http://www.bogdanbogdanov.net/, да разгледате новините и събитията - https://news.nbu.bg/ . В долната част на сайта е публикуван пълния телефонен указател на НБУ.

 • С какво може да е полезен Електронният каталог на НБУ?
 • В Електронния каталог на НБУ - http://ecatalog.nbu.bg/ може да намерите подробно представяне на всички редовни и дистанционни програми в университета - бакалавърски, minor програми - втора специалност, магистърски, докторски. В Електронния каталог са представени и всички общообразователни курсове, от които може да избирате през първите две години на бакалавърската програма. В Електронния каталог може да се запознаете и с принципите за съставяне и обучение в индивидуална програма. Всяка една програма в каталога е представена с информация за изискванията за прием, преподавателите, специалността и професионалната квалификация, практиките, международна мобилност, която предлага, компетенциите на завършилите студенти - знанията и уменията, които се придобиват, изискванията за дипломиране, професионалната реализация, контактите на програмните консултанти/секретар-специалистите, курсовете, от които може да избирате.

 • Какво трябва да направя, преди да се запиша?
 • Преди да се запишете за семестъра е добре да проверите срока за записване в Календара на НБУ, да прегледате внимателно курсовете на вашата програма за съответния семестър в годината на вашия прием в Електронния каталог, да изберете курсове като се консултирате с програмния консултант/секретар-специалиста на вашата програма.

 • Как да се запиша за семестъра?
 • Записването за семестъра може да направите в Студентския център на НБУ, в локалните центрова на НБУ в Пловдив и Варна, или онлайн от https://student.nbu.bg/. За целта е необходимо да се консултирате с програмния консултант/секретар-специалиста на вашата програма за избора на курсове и да попълните Карта за записване. Ако сте новоприет студент е необходимо да предоставите и своя снимка. В Картата за записване се попълва – лична информация за студента, отбелязва се здравният статус, име на програмата, и се попълват избраните курсове по програмната схема. Ако се записвате в Студентския център на НБУ или в локалните центрова на НБУ в Пловдив и Варна, ще ви бъде разпечатано бордеро за плащане на таксата по банков път, или в касите на университета, ако се записвате онлайн може сами да си извадите бордеро за плащане по банков път или да платите онлайн през системата.

 • Защо в картата за записване има каре “Декларация за здравно осигуряване”?
 •  

  В модула “Декларация за здравно осигуряване” в Картата за записване или в https://student.nbu.bg/ е необходимо да отбелязвате всеки семестър здравния са статус. За студенти на възраст под 26 години, в случай че не се осигуряват на друго място, осигуряването става за сметка на републиканския бюджет.

 • Къде мога да си платя таксата за обучение?
 •  

  Такса за обучение може да платите - в касите на Нов български университет в брой и чрез ПОС устройства - корпус 1, офис 201 и офис 209; в Студентски център чрез ПОС устройства - корпус 1, централно фоайе; по банков път – в офисите на Банка ДСК; онлайн в електронната система e-студент - https://student.nbu.bg/.

 • Как да кандидатствам за студентски кредит?
 • Студентите на НБУ имат право да кандидатстват за студентски кредит след заплащане на първата такса. Услугата се предлага от банки, сключили договор с МОН. Кредитират се български граждани и граждани от страни, посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Изисква се да сте на възраст под 35 години, да се обучавате в редовна форма на обучение в бакалавърска или магистърска програма, както и да не притежавате същата образователно-квалификационна степен. Студентският кредит покрива таксата за обучение, фиксираната лихва е не по-висока от 7% за целия период, той е без обезпечение и без такси и комисиони, има гратисен период, който съвпада с времето на обучението и се простира до една година след неговото приключване. Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период. Уверение за кандидатстване за студентски кредит може да бъде изтеглено от www.nbu.bg - меню „Студенти“, подменю „Студентско кредитиране“, което след попълване се подава в Студентския център или на имейл student@nbu.bg.

 • Какви възможности за стипендии предоставя НБУ?
 • В НБУ е учреден фонд “Стипендии”, от който всяка година Настоятелството на НБУ отпуска пълни и частични годишни стипендии, предназначени за различни групи студенти: академични и социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски и в магистърски програми; академични и социални стипендии за студенти в бакалавърски и в магистърски програми с редовна форма на обучение, след завършване на поне една учебна година в НБУ, ако студентите са от бакалавърски програми и магистърски програми "Право" и "Архитектура", или поне един семестър – за студенти в магистърски програми след висше образование. Всяка година в НБУ се отпускат стипендии за докторанти по предложение на департаментите в различни изследователски области. За информация, свързана с кандидатстването и критериите за получаване на стипендия - https://nbu.bg/bg/students/stipendii.

 • Какви други възможности за стипендии има?
 • На студентите в НБУ се присъждат стипендии и от различни дарителски фондове: Фонд "Райна Кабаиванска" - за изключителни постижения в майсторските класове или в оперните спектакли по международни проекти на Райна Кабаиванска; Фонд "Милчо Левиев и Вики Алмазиду" - за отличили се участници от майсторския клас; Фонд „Чарлз Мозер“ - за постижения в изучаването на политическите науки и гражданска доблест; Фондация „Контакти без ограничения“ - за обучение на студенти от програми "Антропология", "Българистика", "Египтология", "Изкуствознание и артмениджмънт", "История и археология", "Класически езици, антична култура и литература", "Философия".

 • Има ли система за студентски труд и стаж в НБУ?
 • В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят при тях. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж може да откриете във www.nbu.bg, на информационните табла в университета, в Студентския център. Необходимите документи са - Заявление за участие в конкурса за студентски труд и стаж, което може да изтеглите от меню "Студенти", "Студентски труд и стаж" - https://nbu.bg/bg/students/studentski-trud-i-stazh и автобиография. Подборът на студенти се извършва по документи и интервю. Заплащането е почасово или със стипендия. Условията за кандидатстване са - успех при кандидатстване, или от последния семестър в НБУ - „много добър“ (4,50); записан семестър; студентът да не получава стипендия от НБУ.

 • Какво означава да имаш статут на студент?
 • Когато се регистрирате за семестъра и заплатите семестриалната си такса, получавате статут на студент на НБУ. Като студент вие имате право да получите в Студентския център: заверка на студентска книжка и лична карта, уверение, академична справка, обща справка за дипломиране. Студентският статут дава право да се използва безплатно университетската библиотека след изваждане на читателска карта, в която всеки семестър получават кредит от 15 лв. за използване на технологични, копирни и библиотечни услуги. Придобитите кредити се запазват, ако студентът реши да прекъсне временно. Студентският статут се възстановява при записване и заплащане на студентската такса. След семестриално завършване студентите записват дипломантски семестър по време на който продължават да имат статут на студент.

 • Къде да намеря графика на учебните занятия?
 • Графикът на учебните занятия се обявява в https://student.nbu.bg/ - меню „Учебен процес“, подменю „Индивидуален график“ и на информационните табла пред офисите на факултетите. Всяка учебна зала в НБУ има свой паспорт, от който ежедневно може да се информирате за провежданите в нея учебни занятия. За всички промени в графика на учебните занятия студентите се уведомяват по електронната поща.

 • Какво е необходимо да знам за кредитната система?
 • Учебната натовареност в НБУ се измерва с кредити. Кредитите се придобиват само след положително оценена учебна натовареност. Кредити може да получите и за извънаудиторна заетост - участие в събития с образователна или творческа цел - конференции, школи, семинари, практики, проекти, театрални постановки и др. Уточнете с програмния консултант/секретар-специалиста дали участието в даденото събитие ще ви донесе кредити към програмата и при какви условия. Кредитната система е в основата на възможностите, които получавате в НБУ - изборността на курсове, вътрешната мобилност – смяната на програма, външната мобилност – движението между различни университети в страната и в чужбина, major и minor обучението, обучението по индивидуален план, възможността за съставяне на индивидуални програми.

 • Кои са най-важните неща, които трябва да знам за бакалавърската степен?
 • Най-важните неща, които трябва да знаете за бакалавърските програми, са свързани с избора на общообразователни курсове, които може да разгледате в Електронния каталог http://ecatalog.nbu.bg/ и които ще допринесат за развитието на вашите умения и обща култура. Не пропускайте да се възползвате от възможността в края на втората година да запишете minor програма - втора специалност, която ще е безплатна за вас, ако имате успех над добър (4.00) и събрани всички кредити.

 • Какво е важно да знам за общообразователните курсове?
 • НБУ предлага богат избор на общообразователни курсове за знания в областта на избраното от вас научно направление, но и в области, различни от програмата, които се водят от изявени университетски преподаватели. Курсовете за умения са по български език, компютърна грамотност, чужд език, спорт, изкуства, социални умения. Информация за общообразователните курсове за знания, както и за общообразователните курсове за умения по български език, компютърни умения, спорт може да намерите в корпус 1, офис 104, тел.: 02/8110 122, за общообразователните курсове по изкуства, социални умения и чужд език – в корпус 1, офис 103, тел.: 028110118, за общообразователните курсове за умения по чужди езици – в корпус 1, офис 125, тел.: 02/8110 125.

 • Откъде мога да се информирам за дистанционното обучение?
 • Ако се обучавате в програма с дистанционна форма на обучение или искате да получите информация за отделен курс с дистанционна форма на обучение се обръщайте към Центъра за дистанционно и електронно обучение: Корпус 2, офис 218, тел.: 8110 578, тел. 8110 588. За въпроси свързани с дистанционното обучение може да се обръщате и към локалните центрове на НБУ във Варна (ул. Мусала № 8, тел.: (052) 631427; 0878 125 264, е-mail: lc-varna@nbu.bg) и в Пловдив (бул. „Марица“ № 91, партер, тел.: (032) 625321; 0878 125 263, е-mail: lc-plovdiv@nbu.bg. Пълна информация за обучението в дистанционните програми се публикува и в Moodle НБУ (https://e-edu.nbu.bg).

 • Кога студентите в дистанционните програми получават учебните си помагала?
 • За студентите от програмите с дистанционна форма на обучение в НБУ се подготвят и издават специализирани учебни материали, свързани с курсовете от програмата. Учебните материали се получават от студентите веднага след като се запишат за семестъра в НБУ – корпус 2, офис 218, или в локалните центрове на НБУ в Пловдив и Варна.

 • Как да използвам системата за електронно обучение Moodle НБУ?
 • Системата за електронно обучение Moodle НБУ (https://e-edu.nbu.bg) предоставя достъп до материали по всички записаните курсове, възможност за предаване на изпитни задачи, провеждане на консултации и форуми. За първокурсници е разработен обучителен модул за работа, в които подробно са описани възможностите на системата - достъп до материалите по даден курс, решаване на поставен тест, предаване на курсова работа, проверка на оценка, достъп до форум, изпращане и получаване на съобщение, настройки на профила. В системата се влиза с потребителско име, което е вашият факултетен номер, и парола, която се получава при регистрация. В електронната система може да откриете пълната информация за обучението в програми с дистанционна форма - записване, консултации, учебни материали, графици, изпити. В Moodle НБУ може да откриете важна информация, свързана с обучението в университета - как се презентира проект, кои са тюторите, от които може да си изберете, как се пише бакалавърска теза, какви открити лекции има, кои събития биха представлявали интерес за вас и др. Ако имате проблем със системата за електронно обучение, се обръщайте към Център за електронно и дистанционно обучение, корпус 2, офис 218, тел.: 02/8110 157, e-mail: scvetanova@nbu.bg.

 • Кога мога да запиша minor програма - втора специалност?
 • Minor програма – втора специалност се записва от V семестър от студентите в бакалавърските програми и от V или VII семестър от студентите в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“. Minor програмите имат изразена практическа насоченост и целят да предоставят още една професионална квалификация на студентите. Така се получават уникални комбинации от специалности, в съответствие с индивидуалните интересите и търсената реализация на пазара на труда. При завършването minor програмите се вписват в дипломата за бакалавър като втора специалност, а студентите от магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ получават отделно свидетелство за професионална квалификация. НБУ предлага на всички свои студенти в бакалавърските програми и в магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ възможността да запишат безплатно minor програма – втора специалност, ако са постигнали успех над добър (4,00) и са взели всички кредити от обучението си. Студентите могат да изберат стандартна minor програма - втора специалност в Електронния каталог http://ecatalog.nbu.bg/, но могат да съставят и своя индивидуална minor програма - втора специалност. За повече информация за стандартните minor програма - втора специалност - Бакалавърски факултет, корпус 1, офис 124, тел. тел.: 02/8110 144; за повече информация за съставяне на индивидуална minor програма - втора специалност - Отдел „Консултиране на студенти“, корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173.

 • Кои са най-важните неща, които трябва да знам за магистърската степен?
 • Голяма част от магистърските програми на НБУ са разработени в партньорство с бизнеса или с други университети или изследователски центрове. Насочени са както към току що завършили бакалаври, така и към експерти с многогодишен опит и създават възможности за осъществяване на качествени професионални контакти. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност за обучение на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление като им предлагат допълнително обучение в надграждащ семестър. За студенти, които искат да запишат магистърска програма от друго направление, се предлага подготвителен модул. Ако сте студент в бакалавърска програма на НБУ може да кандидатствате за магистърска програма като курсист с 9 липсващи кредита. Този статут може да запазите за един семестър, в който да се дипломирате в бакалавърската програма. Графикът на обучение на магистърските програми е съобразен с професионалната заетост и обществения живот на студентите. По индивидуален план, обучението в магистърската програма може да бъде интензивно и да се дипломирате за по-кратък период.

 • Кои са най-важните неща, които трябва да знам за докторската степен?
 • Докторските програми се осъществяват по индивидуален план, включващ: научна/творческа дейност, обучение в докторантски курсове, преподавателска/експертна дейност, изпити за докторски минимум и защита на докторска дисертация под ръководството на хабилитиран преподавател. Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защитата. Докторската дисертация трябва да бъде минимум 120 стр. За защита се назначава научно жури от двама вътрешни хабилитирани преподаватели и трима външни като в журито не може да участва научният ръководител и поне един от преподавателите в журито трябва да е професор. Представителите на научното жури пишат две рецензии и три становища, които заедно с вашия автореферат се публикуват публично в уебсайта на университета месец преди защитата. Авторефератът и рецензиите трябва да бъдат преведени на поне един чужд език, който се използва най-много в съответната научна област.

 • Как мога да се обучавам в индивидуална програма?
 • Индивидуалните програми са подходящи за студенти със специфични интереси, които искат да акцентират върху определени научни знания. Студентите избират водеща стандартна програма, към която се зачисляват и записват курсове, които избират както от водещата програма, така и от други програми. Студентите придобиват съответната образователна степен към водещата програма и ако самостоятелно избраните курсове имат ясен фокус в една област на висше образование, водят до определена специализация. Индивидуалните програми са възможност и за студенти, които се прехвърлят в НБУ от други университети, а също и за студенти, които продължават обучението си след определен период на прекъсване. За консултации във връзка със съставянето на индивидуални програми се обръщайте към програмния консултант/ секретар-специалиста и към отдел „Консултиране на студенти“, корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173.

 • Какво да направя, ако искам да завърша за по-кратък период?
 • Ако искате да завършите за по-кратък период е необходимо да се обучавате по индивидуален план. По индивидуален план могат да се обучават студентите във всички стандартни и индивидуални програми на НБУ. За консултации във връзка със съставянето на индивидуални програми се обръщайте към програмния консултант/ секретар-специалиста или към съответния факултет.

 • Къде да си извадя уверение?
 • Уверенията са безплатни за всички студенти и се издават в Студентски център, корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110 180, 02/8110 213, 02/8110 212.

 • Къде да заверя студентската си книжка?
 • Студентските книжки се заверяват в Студентски център, корпус 1, централно фоайе, тел.: 02/8110 180, 02/8110 213, 02/8110 212.

 • Какво да направя, ако съм решил да сменя своята учебна програма или форма на обучение?
 • Смяна на учебна програма или форма на обучение за студенти от бакалавърските и магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ може да бъде направена след първата година на обучение. Промяна на магистърска програма може да бъде направена след първия семестър. Промяната става след подаване на заявление до Декана на съответния факултет.

 • Как да сменя курс или група?
 • Промяна на курс или група може да направите в първите две седмици на всеки семестър през електронната система e-студент - https://student.nbu.bg/ или като се обърнете към Студентски център, корпус 1, централно фоайе.

 • Как да си акредитирам курс?
 • Когато сте изучавали даден курс в друго висше училище, може да не го записвате отново в НБУ. Този курс може да ви бъде акредитиран, като предоставите документ, удостоверяващ правото на акредитация и се обърнете към програмния консултант/ секретар-специалиста, който ще стартира процедурата по акредитиране. Кредитната система в НБУ позволява да се акредитират периоди на обучение или отделни курсове, изучавани извън НБУ, курсове, изучавани в други програми - при смяна на програмата, курсове за професионална квалификация и следдипломна специализация изучавани в Центъра за професионално и продължаващо обучение, международно признати сертификати и дипломи за владеене на чужд език и др.

 • Как да си извадя карта за библиотеката?
 • Читателска карта за Библиотеката на НБУ може да се извади от бюро "Заемна служба“ и в Технологичния център на Библиотеката. С нея получавате достъп до библиотечния комплекс и библиотечните услуги, компютърните центрове на университета, и възможност за заемане на книги за вкъщи. Библиотеката на НБУ разполага с богати книжни и електронни колекции, които постоянно се обновяват в съответствие с изискванията на програмите, преподавателите и студентите. Читалните в библиотечния комплекс предоставят модерни възможности за работа на студентите.

 • Какви книги издава университетското издателство?
 • Издателството на НБУ е специализирано в издаването на учебна и научна литература. Учебниците на Нов български университет са сред най-търсената университетска литература, следващи модерни подходи за усвояване на знания, придружени с богат справочен материал, библиографски справки и обучителни модели. Много от книгите са написани от вашите преподаватели, специално за курсовете, които ще изучавате. Всички издания на НБУ може да разгледате в https://publishing-house.nbu.bg/. Тези книги, които Ви интересуват, могат да бъдат закупени от електронната книжарница на НБУ - http://bookshop.nbu.bg/. Издателството осигурява свободен достъп и до различни електронни издания. Книгите на издателството на НБУ може да намерите и в двете книжарници на НБУ – в корпус 1 и корпус 2.

 • Как мога да се включа в изследователска работа?
 • Възможности за студентско участие в изследователки дейности предоставят научноизследователските общности на вашите преподаватели - департаментите на НБУ. Информация за възможностите за участие може да получите от   https://news.nbu.bg/bg/. Като студенти на НБУ може да участвате с доклади и проекти в различни конференции, школи и семинари, с публикации и изследвания в различни сборници и в годишниците на департаментите, както и да разработвате самостоятелни проекти, които могат да бъдат представени за реализация пред Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, пред Студентски съвет и пред различни национални и международни програми.

 • Какви събития се случват в университета?
 • Информация за събитията в НБУ се публикува на https://news.nbu.bg/bg/. Не пропускайте официалните церемонии в университета, на които може да чуете интересно академично слово: Откриването новата академична година; Деня на Народните будители; Националния празник на България – когато се връчват наградата на Ректора и дипломи; Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. По време на тези церемонии ще видите академичното ръководство на НБУ и студентите, които завършват, облечени с тържествените тоги, ще чуете и студентския химн Gaudeamus igitur. Интересни събития за университетската общност са общоуниверситетските конференции, на които ще може да вземете участие в управлението на университета си, откритите академични лекции, които се произнасят в университета от значими световни личности, церемониите по връчването на титлата Doctor Honoris Causa и титлата “Почетен професор” на НБУ.

 • Как да се свържете с редакциите на университетските медии?
 • В сп. „Университетски дневник“ се публикуват текстове, свързани с живота на НБУ, списанието за университетска култура “Следва” - “е за онези, които следват или биха искали да следват, и за другите, които преподават. За всички, за които четенето, знанието, образованието е винаги “to be continued” – се казва в неговия първи брой. И двете издания са отворени за студентски публикации.

 • Мога ли да се запиша във фолк-джаз формацията на НБУ?
 • Нов български университет има своя хорова формация, в която участват студенти от различни програми. Формацията е носител на редица престижни международни и национални награди и реализира множество участия в България и чужбина. Ръководител на Фолк-джаз формацията на НБУ е доц. д-р Георги Петков. Записването за хора може да ви донесе и образователни кредити, защото има статут на общообразователен курс по изкуства. За повече информация: корпус 1, офис 504А, тел.: 02/8110 505, gpetkov@nbu.bg.

 • Мога ли да се запиша в танцовата формация на НБУ?
 • Нов български университет има своя танцова формация "Тропанка" за изучаване на български народни танци. Ръководител на формацията е гл.ас. Маргарита Кръстева. Във формацията могат да се записват студенти от различни програми, като участието носи образователни кредити, защото има статут на общообразователен курс по изкуства. За повече информация: корпус 1, офис 504А, тел.: 02/8110 505, mkrusteva@nbu.bg.

 • Къде мога да спортувам в НБУ?
 • Освен в общообразователните курсове по спорт, които може да видите в Електронния каталог http://ecatalog.nbu.bg/ - айкидо, тенис на корт, ски, тенис на маса, волейбол, плуване, фитнес, аеробика, футбол, шахмат, бокс, йога, фехтовка, тае бо, зумба, в НБУ са създадени и много други възможности за спорт. Във вътрешния спортен център може да играете шах, билярд, електронен стенен дартс, тенис на маса, в открития спортния център има игрище, което може да се използва целогодишно и фитнес с различни кардио уреди. За да заявите, че ще използвате игрището, се обадете на тел. 02/8110 466.

 • Къде мога да потърся медицинска помощ?
 • В НБУ има медицински и стоматологичен кабинет – корпус 2, етаж 2, офис 214-216. Сигнал за неотложна медицинска помощ се подава към Медицинския център на тел. 02/8110 684 (вътр. 2214) и Охраната на тел. 02/8110461 (вътр. 9111).

 • Какви забавления има в НБУ?
 • Добрите места за срещи са университетските кафета в корпус 1 и в корпус 2, Биокафето до театъра и университетският ресторант Artes. Техните пространства са изградени така, че да създават възможност за приятни срещи, почивка, хранене, екипна работа – със здравословно меню, приятна музика и с възможност да откриете и почетете от някоя хубава книга. В НБУ може да отидете на театър и да видите постановките на колегите си от театралните програми, може да посетите изложбите в музея и в атрактивната галерия UniArt, може да отидете на кино, или да се включите в многобройните пърформанси, които правят студентите по изкуства.

 • Какво е това „пътуващ семинар“?
 • Пътуващите семинари са една специална за НБУ форма на обучение измислена от легендарния проф. Александър Фол. Някои от пътуващите семинари се провеждат по тема, като например „Византия – позната и непозната“, други по тема и маршрут - „Гръцки език на колела – посока Пелопонес“, а трети имат само посока „Кайро-Луксор-Хургада“. НБУ има и своя изследователска мисия в Египет, която работи по разкриването, възстановяването, консервирането и публикуването на гробницата на жреца Пиай (ТТ 263) от епохата на Рамзес II. Пътуващите семинари са най-интересната учебна форма, защото хем се запознавате с интересни хора, хем разглеждате интересни места, хем слушате интересни лекции за тях – някои от които трябва а подготвите сами. Информация за пътуващите семинари се публикува във https://news.nbu.bg/bg/.

 • Какво да направя, ако съм прекъснал обучението си и искам да продължа?
 • Ако искате да прекъснете обучението си за определен период, е необходимо да подадете заявление до Декана на съответния факултет. Статутът на студент се възстановява след консултация с програмен консултант/секретар специалист, с отдел „Консултиране на студенти“ - корпус 1, офис 102, тел.: 02/8110173, и с подаване на заявление до Декана за записване за следващ семестър.

 • Как ще бъда оценяван?
 • Формите за оценяване в НБУ са текущо оценяване, което се провежда в хода на семестъра и изпит - в рамките на сесията. Всяко оценяване в НБУ е многокомпонентно. Възможно е да посещавате редовно часовете и да имате възможност да получите няколко текущи оценки. На тяхна основа се оформя крайната ви оценка. Ако сте недоволен от общата оценка от текущото оценяване или имате само една оценка от него, може да се явите на изпит. В случай, че нямате никаква текуща оценка, трябва да се явите на обявения в сесията изпит. Ако се обучавате в програма с дистанционна форма на обучение, крайната оценка винаги се получава след изпит и включва оценките на предварително разработените от вас самостоятелни работи.

 • Какво е важно да знам за текущото оценяване?
 • Участието ви в учебния процес и усвояването на преподаваната материя се оценяват текущо от преподавателя по време на семестъра. Текущото оценяване може да бъде под формата на изява, самостоятелна работа, тест, писане на есе върху дадена тема, реферат върху определена книга, участие в семинар, проект или други, специфични за програмите в НБУ начини. Крайната оценка от текущото оценяване е съставена от минимум две оценки на две различни форми за проверка на знанията. За условията на текущото оценяване в избрания от вас курс ще се информирате от преподавателя, който го води или от Електронния каталог - http://ecatalog.nbu.bg/.

 • Какво е важно да знам за изпитната сесия?
 • Изпитните сесии за всяка учебна година са три: две редовни – непосредствено след края на есенния и на пролетния семестър, и една допълнителна сесия - в началото на месец септември. Сесиите се обявяват в Календара на НБУ. Персонален график на записаните от вас курсове може да проверите в електронната система e-студент - https://student.nbu.bg/ и на информационните табла на факултетите.

 • Какво да направя, за да се явя на изпит извън сесията?
 •  

  Предварително да сте уточнили с преподавателя времето на изпита и да вземете индивидуален протокол от Студентски център или от електронната система e-студент - https://student.nbu.bg/. Преподавателят лично връща попълнения протокол в съответния факултет.  

 • Как да се явя на приравнителен или повишителен изпит?
 • За да се явите на приравнителен или на повишителен изпит, подавате заявление до декана на съответния факултет, в която описвате мотивацията си.

 • Има ли международна студентска мобилност в НБУ?
 • За да научите повече за възможностите за международната студентска мобилност се обърнете към ЕРАЗЪМ офиса на НБУ - корпус 1, офис 111, ел.: 02/8110 647, тел.: 02/8110 687, е-mail: erasmus@nbu.bg. Студентите на НБУ могат да участват в програмата за международна студентска мобилност "Еразъм+" с различни университети и организации, с които НБУ има договорени отношения - за мобилност с цел обучение или с цел практика. Студентската мобилност с цел обучение - реализира обмен на студенти и докторанти от НБУ за обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които НБУ има сключени двустранни Еразъм споразумения, както и приемане за обучение в НБУ на чуждестранни студенти и докторанти от университетите участници и партньори. Студентската мобилност с цел практика е обмен на студенти от НБУ за провеждане на практическо обучение за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация. Списък на университетите и институциите, с които НБУ има сключени договори за обмен, както и важни документи за Еразъм мобилност може да откриете тук - https://erasmusplus.nbu.bg/.

 • С какво може да ми е полезен Центърът за кариерно развитие?
 • Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси (корпус 1, офис 101, тел: 02/8110 131, 02/8110 141, e-mail: career@nbu.bg) ще ви съдейства за: избор на подходяща кариера – изследване на личностните качества, компетенции и интереси, идентифициране на подходящите области за професионална реализация, изготвяне на прогнози за успех в избрания вид професия, предоставяне на текуща информация за студентски стажове и проекти, придобиване на необходимите за успешната професионална реализация социални компетенции, планиране на кариерата – установяване на цели за кариерата, предоставяне на текуща информация за условията на пазара на труда в България и сферите на професионална реализация на завършващите НБУ, придобиване на практически умения за търсене на работа, изработване на образци за документи за кандидатстване за работа – автобиография, мотивационно писмо, фирмен формуляр; придобиване на умения за участие в интервю с работодател. През цялата академична година се провеждат семинари с лектори от бизнеса, посветени на кариерата.

 • Да посетя ли форума „Кариери и студенти“ в НБУ?
 • Форум "Кариери и студенти" е най-голямото кариерно изложение, което в началото на април се организира за студентите в НБУ. По време на събитието студентите имат възможност да се срещнат с представители на различни корпоративните организации, които предлагат стажантски позиции в различни професионални направления, консултации с водещи специалисти в областта на човешките ресурси в специално създаден „Консултативен център“. Това ваше първо кариерно търсене може да доведе до откриване на най-подходящата за вас стажантска програма и професионална реализация. За повече информация - https://nbu.bg/bg/students/karierno-razvitie.

 • С кои нормативни документи на НБУ е необходимо да се запозная?
 • Това са нормативните документи, които регламентират студентските ви права, отговорности и задължения. А също и тези, които ще ви запознаят с организацията на учебния процес: Правилник за устройството и дейността на НБУ; Наредба за студентите; Наредба за учебния процес. Всички нормативни документи на НБУ може да откриета във www.nbu.bg., меню “За НБУ”, линк “Нормативни актове”.

 • На кого да се оплача?
 • Ако сте попаднали в неправилна ситуация на неспазване на процедури и срокове, свързани с вашето обучение, обърнете се към директора на програмния съвет на вашата програма. Ако той не окаже исканото от вас съдействие, може да подадете писмено оплакване до декана на вашия факултет, а при неудовлетвореност от неговите действия – до Ректора на НБУ. Ако сте попаднали в ситуация на лошо административно обслужване в Студентския център или отдел “Дипломиране” може да подадете жалба до Директора на ЦСА. При неудовлетвореност от действията на директора на ЦСА се обърнете към Ректора на НБУ. Ако считате, че Ректорът не е разрешил вашия проблем, подайте писмено оплакване до Председателя на Настоятелството на НБУ.

 • Някой иска ли да знае моето мнение?
 • Вашето мнение ще бъде необходимо още от самото ви кандидатстване в НБУ, когато ще ви бъде предоставена за попълване анкета, с която се проучват нагласите и очакванията на кандидат-студентите към НБУ. По време на обучението ви, чрез платформата Moodle НБУ (https://e-edu.nbu.bg) ще може да дадете своето мнение за удовлетвореността от учебните програми, от курсовете и преподавателите, от административното обслужване. Резултати от анкетните проучвания се публикуват всяка година в Годишния доклад на НБУ. Препоръки и идеи от студентите се приемат по всяко време от директора на програмния съвет, програмния консултант/секретар-специалиста или в Студентския център.

 • Какви са координатите на Студентския съвет на НБУ?
 • Основната функция на Студентски съвет е да отстоява правата и интересите на всички студенти. Всеки студент на НБУ може да бъде студентски представител и част от Студентски съвет. Студентският съвет чрез своите студентски представители участва в състава на Академичния съвет, Разширения академичен съвет и Факултетните съвети. Координатите на Студентския съвет на НБУ са - корпус 1, етаж 2, офис 210Б, тел.: 02/8110 210, е-mail: studentcouncil@nbu.bg.

 • Как мога да се дипломирам?
 • Видът на дипломирането зависи от това какви изисквания е обявила програмата, в която се обучавате. Един семестър след семестриалното си завършване продължавате да имате статут на студент, за да подготвите своето дипломиране. За това е необходимо да запишете дипломантски семестър в Студентския център или през https://student.nbu.bg/. Дипломирането ви може да бъде чрез - защита на дипломна работа (теза) или явяване на държавен изпит. Конкретните изискванията за дипломиране се публикуват в страницата на съответната програма, за випуска, в който сте приет, в Електронния каталог http://ecatalog.nbu.bg/. За да се дипломирате е необходимо да сте изпълнили изцяло условията на програмата, да си извадите обща справка от Студентския център или https://student.nbu.bg/ и да я предоставите на програмния консултант/ секретар-специалиста, след което ще ви бъдат определена тема на дипломната теза, научен ръководител и рецензенти. Преди датата за защитата/ държавния изпит е необходимо да заплатите съответната такса за дипломиране.

 • Какво е необходимо да направя, за да ми бъде изготвена дипломата?
 • След успешно издържан държавен изпит/дипломна защита е необходимо да подадете документи за издаване на диплома в Студентски център, корпус 1, централно фоайе. Необходими са: заявление за издаване на диплома; формуляр за регистриране в базата на завършилите студенти на НБУ; бележка от Библиотеката, с която удостоверявате, че не дължите книги; две снимки. Ако сте приет в НБУ след академичната 2004/2005 година, имате право да получите Европейско дипломно приложение, за което трябва да направите заявка в Студентския център. Вашата диплома ще бъде готова до един месеца след издаване на стикер от МОН. Необходимите документи за издаване на диплома може да изтеглите от - https://nbu.bg/bg/students/akreditaciq-i-diplomirane.

 • Ще се дипломирам ли с тога?
 • Всяка академична година на тържествена церемония по случай 1 ноември, 8 декември, 3 март и 24 май официално се връчват дипломите на завършващите студенти. По време на церемонията студентите получават своите дипломи, облечени в академичните студентски тоги, които имат различни символи спрямо образователната степен. Ако искате да получите дипломата си на официална церемония е необходимо да се запишете в отдел "Дипломиране" - корпус 1, етаж 2, офис 211, тел.: 02/ 8110 284, тел.: 02/ 8110 255, тел.: 02/ 8110 251, като предварително може да проверите датите за записване в https://nbu.bg/bg/students/akreditaciq-i-diplomirane. Ако сте възпрепятстван да присъствате на официална церемония, може да получи своята диплома в отдел "Дипломиране".

 • Как да се включа в Алумни общността на НБУ?
 • Нов български университет има Alumni общност, която има за цели да осъществява контакт между миналото, настоящето и бъдещето на университета, като поддържа близки връзки между вече завършилите студенти и настоящите си студенти. Асоциацията подпомага връзките между завършилите студенти, където и да се намират те и насърчава обмяната на опит между членовете на организацията, чиито знания и възможности могат да бъдат полезни за останалите. Членовете на Alumni общността на НБУ отстояват интересите на своя университет и съдействат за неговия публичен образ. За да станете член на Alumni общността на НБУ може да се регистрирате през https://nbu.bg/bg/alumni/registraciq-v-alumni-obshtnost. За повече информация се обръщайте към Център за кариерно развитие и обучителни ресурси - НБУ,София 1618, ул. "Монтевидео" 21, офис 101, корпус 1, тел.: 02/8110 131, 8110 141, e-mail: career@nbu.bg.

 • Мога ли да се гордея с НБУ?
 • Сайтът на НБУ – www.nbu.bg се посещава от около 20 000 потребители за един ден от над 130 държави, в Google се появяват 30 900 000 резултата, когато се изпише името на университета, всяка година над 100 организации стават партньори на НБУ в различни инициативи. НБУ е различният, интересният, създаващият, предприемаческият, изследващият, виртуалният, толерантният, диалогичният, пътуващият, новият, безграничният, откритият, стратегическият, свободният университет – flexible, което на български не може да се преведе само с една дума. В университетските аудитории са говорили много от красивите умове на света - Цветан Тодоров, който казва, че ако едно зло се е родило, то следователно един ден ще трябва и да умре, Томас Сибиък, който казва, че университетските хора трябва да имат две страсти – да се стремят да преподават възможно най-добре и да осигуряват най-голяма подкрепа на колегите си, сър Джон Даниел, който пръв проповядвал от лаптоп в Уестминстърското абатство, Стиф Форбс, който казва, че „Нов български университет символизира истинския източник на капитала - човешкия ум, новаторството и въображението“, добрият, лошият и злият Енио Мориконе, Даниел Либескинд, проектирал мемориала „Кота нула“ на мястото на Световния търговски център в Ню Йорк, Габриеле Нисим, засадил в България първото дърво от алеята на праведниците в двора на НБУ. НБУ възпитава стръмния начин, по който се достига до изкуството така, както се достига по онази стръмна пътека до галерия UniArt. Посоките на НБУ създават мрежи и приятелства – с мисията на НБУ на Антарктида, с мисията на НБУ в Египет, но и със сутрешните срещи на кафе в градините около Аулата, със светещите аудитории вечер, с откритията на археолозите, с проучванията на антрополозите, с това, че проф. Лидия Денкова е превела „Фрагменти на любовния дискурс“ на Ролан Барт, а проф. Петър Димитров - „История“ на Херодот, който казва, че „човекът е една щастлива случайност“. Думите на преподавателите Ви ще бъдат винаги с вас, като например онова, което доц. д-р Васил Гарнизов казва в едно интервю за университетския дневник „Истинският резултат ние го виждаме в промяна на нагласата, състоянието, мотивацията, удовлетворението, самочувствието на студентите на Нов български университет, когато един студент ти каже – „Ами при мен дойде едно светило, професор еди-кой си и ме помоли за детайли във връзка с изследването на този и този мой проект, и ме помоли, ако мога, да пратя по-обширно резюме на мейла, за да се запознае по-подробно с резултатите на моето изследване“. Или думите на проф. Богдан Богданов - „скритото в доброто по-добро е нещото, което най-трудно се разбира“, или думите на проф. Георг Краев – че „различен не значи да си друг, а значи да си най-личен. Един път завинаги най-добър“, а и думите на проф. Милчо Левиев – „Хич не се бойте от разнообразието!“ Гордейте се така, както човек се гордее, когато чете книгата за гости в уебсайта на Райна Кабаиванска - http://rainakabaivanska.net/v-mediite/kniga-za-gosti - с красотата и силата на гласа и блясъка на галаконцертите на нейния майсторски клас, знакови за НБУ. Гордейте се с любовта на родителите си от препълнената с преподаватели, бебета, майки и бащи, баби и дядовци, университетска аула по време на церемониите по дипломиране, с гордостта, която се стаява под царствено тъмносините тоги на студентите и гордостта, която се споделя от цялата академична общност. Разкажете ни своята горда история - https://nbu.bg/bg/alumni/alumni-na-uspeha. И се гордейте със себе си!