facebook

Факултет за базово образование

fbojpg_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Факултетът за базово образование (ФБО) осигурява обучението през първите две години на бакалавърската степен, бакалавърска програма – I част. Обучението включва общо образование – общообразователните курсове (ООК) за знания и общообразователните курсове за умения по чужд език, български език, компютърни умения, спорт и изкуства/език, формиращи първата степен на общото образование.

 

 

Акцент в бакалавърските програми – І част, е втората, специализираната степен на общото образование, в която се изучават двусеместриални курсове по основни научни направления, практически курсове в съответната научна област. Успоредно с общообразователните курсове се изучават курсовете от избраната програма. Основните цели на обучението са постигане на специализирана базова подготовка в научното направление на избраната програма, увеличаване на дела на практическото знание и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието.