facebook

Ателие по интериорен и пространствен дизайн

Ателие по интериорен и пространствен дизайн

 

Отговорник:
Илияна Гикова
e-mail: igikova@nbu.bg
корпус 2, Център по изкуства, ателие №8

В Ателието (Специализираната учебна зала) се провеждат учебно-практически занятия в курсове по интериорен дизайн, самостоятелна работа, създават се дизайнерски проекти, организират се и се провеждат конференции и изложби. Студентите развиват своите дизайнерски умения, визуализират проектите си в материал, изработват макети. Ателието предлага възможности и условия за по-качествено и професионално обучение, за осъществяване на практически упражнения, свързани с изучаваните дисциплини.


Ателието е оборудвано с необходимите инструменти и съвременна техника, което подпомага осигуряването на високо ниво на учебния процес.
Целите на ателието са свързани със стремежа да се създаде среда, която да стимулира креативността и желанието за изява на студентите, както и постигането на ангажираност и инициативност.

Материална база


Ателието по интериорен и пространствен дизайн е оборудвано с компютър, мултимедиен проектор, екран, както и с техника, необходима за изпълнението на поставените задачи и проекти: банциг, абрихт, бормашини и др.

Събития