Декан


Гл. ас. д-р Владимир Димитров
е преподавател в департамент „Изкуствознание и история на културата“ на Нов български университет. Доктор по изкуствознание (2010 г.). Основните му изследователски интереси са в областта на възрожденското изкуство, иконографията и опазване на културното наследство. Член е на Управителният съвет на Българският национален комитет на Международният съвет за опазване паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС).

Води курсове по Обща история на изкуството, Възрожденско изкуство и култура, Изкуство на Италианския ренесанс, Иконография и Културно наследство. От 2005 г. ежегодно организира пътуващ семинар „България – кръстопът на култури“ и др.

Бил е директор на бакалавърските и магистърските програми в департамент „Изкуствознание и история на културата“, член на Библиотечния съвет и на Комисията по качество.

По важна публикация „Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство“, С., Нов български университет, 2012. Автор на поредица пътеписи в списанието за университетска култура „Следва“.

 

Приемно време:
Сряда 14.30-16.30 ч.
Четвъртък 14.30-16.30 ч.


Контакти:
тел.: 02/8110 106, вътр. 1106
e-mail: vdimitrov@nbu.bg
корпус 1, офис 106