facebook

Администрация

 

Директор:
Сава Керелезов
тел.: 02/8110 144, в. 11243
e-mail: skerelezov@nbu.bg
корпус 1, офис 124
Работно време: 9:00 – 12:30; 13:30 – 17:30


 

Секретар:
Таня Кръстева
тел.: 02/8110 124, в. 11241
e-mail: tkrasteva@nbu.bg
корпус 1, офис: 124 
Работно време: 9:00 – 12:30; 13:30 – 17:30

 

 

Секретар:
Галина Ганчева
тел.: 02/8110 164, в. 11242
e-mail: ggancheva@nbu.bg
корпус 1, офис: 124 
Работно време: 9:00 – 12:30; 13:30 – 17:30