Администрация

 

Директор:
Сава Керелезов
тел.: 02/8110 144, в. 11243
e-mail: skerelezov@nbu.bg
корпус 1, офис 124
Приемно време: 10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00


 

Секретар:
Таня Кръстева
тел.: 02/8110 124, в. 11241
e-mail: tkrasteva@nbu.bg
корпус 1, офис: 124 
Приемно време:
10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

 

Секретар:
Цветелина Шиндарова
тел.: 02/8110 164, в. 11242
e-mail: tsshindarova@nbu.bg
корпус 1, офис: 124 
Приемно време: 10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00

  

Адм. мениджър на РТЦ:
Калин Калчев
тел.: 02/8110 184, в. 11244
e-mail: kkalchev@nbu.bg
корпус 1, офис: 124
Приемно време: 10:00 – 12:30; 13:30 – 16:00