facebook

Факултетен съвет


Председател:
доц. д-р Венцислав Джамбазов

 

Заместник - председател:
проф. д-р Кристиян Хаджиев

 

Членове:
проф. д-р Милена Шушулова
проф. д-р Мартин Канушев
проф. д-р Моника Попова
доц. д-р Росен Пасарелски
доц. д-р Ирена Емилова 
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева
доц. д-р Татяна Фед 
доц. д-р Кирил Радев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Теодора Ризова
доц. д-р Ирена Бокова
доц. д-р Ралица Берберова 
доц. д-р Тодор Коларов 
доц. д-р Галина Сачанска
доц. д-р Биляна Костова
доц. д-р Ирена Николова
гл.ас. д-р Христо Чукурлиев
гл.ас. д-р Стефания Темелкова
гл.ас. д-р Милка Хаджикотева
гл.ас. д-р Маргарита Мишева

 

Студенти:
Стивън Цветков
Катрин Захариева