facebook

Ателие по скулптура

Ателие по скулптура


Отговорник:
доц. Валентин Савчев
e-mail: vsavtchev@abv.bg
корпус 2, Център по изкуства, ателие №10

 

В Ателието (Специализирана учебна зала) водеща е идеята за скулптурата, която се твори слято, свързвайки органично нещата. Благодарение на това се създава жива творба с душа, която е „тук и сега“ и съществува трайно. В този контекст се провеждат учебно-практически занятия към програма „Пластични изкуства“ при департамент „Изящни изкуства”.
Студентите в ателие „Скулптура” изучават и същевременно усвояват практически изразните пластични качества на различни материали (глина, хартия, гипс, метал, итонг, камък) и тяхното влияние в системата на формообразуване.
Придобитите умения ще подпомогнат студентите за по-лесното осъществяване на поставените пластични задачи в рисуването, керамиката, стъклото и живописта. Студентите, които изучават „Графичен дизайн”, ще имат възможност пластично да разработват своите графични проекти за запазен знак, лого и пр.

Материална база


Ателието (СУЗ) дава възможности за разработване и пластична реализация на проекти по зададени определени параметри, съобразени със синтеза между различните изкуствата.
То разполага със съвременна материална база (скулптурни стативи, инструменти, електрически машини, мултимедия), която осигурява високо ниво на учебния процес.

Събития