facebook

Център по изкуства

karusel_1050x399_crop_478b24840a

 

Център по изкуства

 

Центърът по изкуства e създаден през 2010 г. и отваря врати през м. януари 2011 г. Статутът му е утвърден от Председателя на Настоятелството на 28.12.2010 г. 

Центърът по изкуства обхваща специализираните учебни зали по изкуства (ателиета), намиращи се в сутерена на Корпус 2:

Ателие по графика и графични технологии, Ателие по интериорен и пространствен дизайн, Ателие по скулптура, Гипсолеярна, Ателие по стъкло, Ателие по керамика, Лаборатория за 3D керамични форми, Зала с пещ за керамика и Зала с пещи за стъкло.
 

В Центъра по изкуства се извършват следните дейности:

  • Провеждане на аудиторни практически курсове;
  • Провеждане на извънаудиторни учебни форми (проекти, практики, самостоятелни работи и т.н.);
  • Реализиране на дипломни работи, общоуниверситетски проекти и външни поръчки.