facebook

Преподаватели

prepodavateli-mf_1050x399_crop_478b24840a

 

Преподаватели в МФ

 

 

проф. д.н. Явор Конов

проф. д.н. Румен Даскалов

проф. д.н. Екатерина Матеева-Стоянова

проф. д.н. Райна Николова

проф. д.н. Малина Новкиришка-Стоянова

проф. д.н. Мони Алмалех

проф. д.н. Николай Радулов

проф. д.н. Стефан Попов

проф. д-р Георги Георгиев

проф. д-р Пеньо Столаров

проф. д-р Венелин Георгиев

проф. д-р Ненко Дойков

проф. д-р Калин Гайдаров

проф. д-р Димитър Николов

проф. д-р Екатерина Михайлова

проф. д-р Веселина Манева

проф. д-р Веселин Вучков

проф. д-р Благой Видин

проф. д-р Магдалена Елчинова

проф. д-р Марио Хосен

проф. д-р Георги Тупаров

проф. д-р Борис Сергинов

проф. д-р Лилия Гурова

проф. д-р Тома Томов

проф. Анри Кулев

проф. Людмил Ангелов

проф. Антони Славински

проф. д.ф.н. Момчил Методиев

доц. д.н. Тодор Коларов

доц. д-р Деяна Марчева

доц. д-р Евелина Христова

доц. д-р Георги Петров

доц. д-р Деница Топчийска

доц. д-р Николай Колев

доц. д-р Катерина Йочева

доц. д-р Венцислава Желязкова

доц. д-р Ивайло Стайков

доц. д-р Харалан Александров

доц. д-р Анушка Станчева

доц. д-р Елисавета Гурова

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Петя Неделева

доц. д-р Цветалина Петкова

доц. д-р Ралица Берберова

доц. д-р Димитър Атанасов

доц. д-р Соня Хинкова

доц. д-р Петър Николов

доц. д-р Кристиян Постаджиян

доц. д-р Елизавета Боева

доц. д-р Златка Михова

доц. д-р Емилия Алексиева

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Йордан Бакалов

доц. д-р Румен Петров

доц. д-р Екатерина Тодорова

доц. д-р Маргарита Станкова

доц. д-р Елена Андонова

доц. д-р Морис Гринберг

доц. д-р Елена Благоева

доц. д-р Борис Наймушин

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

доц. Зарко Узунов

доц. Възкресия Вихърова

гл. ас. д-р Стела Атанасова

гл. ас. д-р Стоян Боев

гл. ас. д-р Евелина Стайкова

гл. ас. д-р Кирил Аврамов

гл. ас. д-р Стоян Мишев

гл. ас. д-р Вероника Азарова

гл. ас. д-р Надя Колчева

гл. ас. д-р Любомир Джалев

гл. ас. д-р Живко Узунов

гл. ас. д-р Петранка Неделчева

гл. ас. д-р Боян Думанов

гл. ас. д-р Богдан Атанасов

гл. ас. д-р Биляна Калоянова

гл. ас. д-р Стоян Бунджулов

гл. ас. д-р Александър Андреев

гл. ас. д-р Елена Недялкова

гл. ас. д-р Силвия Цонева

гл. ас. д-р Светлозар Василев

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

гл. ас. д-р Памела Бучкова

гл. ас. д-р Николай Милованов

гл. ас. д-р Методи Методиев

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

гл. ас. д-р Гергана Стефанова

гл. ас. д-р Климент Иванов

гл. ас. д-р Весела Попова

гл. ас. д-р Пламен Рилски

гл. ас. д-р Светослава Андрейчин

гл. ас. д-р Виолета Шатова

гл. ас. д-р Христина Дякова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

гл. ас. д-р Нигохос Канарян

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

гл. ас. д-р Цветелина Маринова

гл. ас. д-р Армине Джанян

гл. ас. д-р Евгения Христова

гл. ас. д-р Михаел Димитров

гл. ас. д-р Дафинка Сидова

гл. ас. д-р Рени Янкова

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

гл. ас. д-р Ангел Стефанов

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

ас. д-р Петър Петров

ас. д-р Руслан Лозев

ас. д-р Мартин Янков

ас. Веселина Къдрева

ас. Ивайло Малинов

ас. Майя Младенова

ас. Александър Бояджиев

ас. Виолета Заранкова

ас. Сияна Харизанова

д-р Гергана Йорданова

д-р Четин Казак

д-р Мария Чочова

д-р Галина Маркова-Дерелиева

преп. Ангелина Василева

Цвета Каменски

Васил Ангелов

Николай Атанасов