Програмно консултиране

36176888-10156568565425929-4868003924281393152-o_1050x399_crop_478b24840a

Консултации по академични въпроси (курсове, дипломиране и др.) се извършват от съответния програмен директор.
 

гл. ас. д-р Теодора Ризова, тел.: 02/8110387, email: tedirizova@mail.bg  офис 207, корпус 2
За бакалавърски програми:  Управление на туризма ДО, Управление на бизнеса и предприемачество ДО,
За магистърски програми: Бизнес администрация ДО,  Мениджмънт на туристическия бизнес ДО

 

Десислава Симеонова, тел.: 02/8110 277, email: dsimeonova@nbu.bg  офис 207, корпус 2,
За бакалавърски програми: Маркетинг ДО,  Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО,
За магистърски програми: Маркетинг мениджмънт ДО 

 

доц. д-р Биляна Костова, тел.:02/8110692, email: bkostova@nbu.bg  офис М22, корпус 1,
За бакалавърска програма: Екология и управление на околната среда ДО
За магистърски програми: Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО

 

доц. д-р Татяна Фед, тел.: 02/8110132,   email: tnfed@nbu.bg  офис 211, корпус 2,
За магистърска програма: Бизнес комуникации ДО

 

гл.ас. д-р Мария Иванова, тел.: 02/8110277, email: maivanova@nbu.bg офис 207, корпус 2,
За магистърски програми: Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език ДО, 
Мениджмънт на организационното съвършенство ДО 

 

ас. Мария Тумбева, тел.: 02/8110603, email: mtumbeva@nbu.bg офис 603, корпус 2,
За магистърски програми: Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език ДО
Мениджмънт на организационното съвършенство ДО 

 

гл. ас. д-р Полина Михова, тел.: 02/8110 280, email: pmihova@nbu.bg офис 213, корпус 2
За магистърска програма: Управление на здравеопазването ДО 

 

Мария Кънчева, тел.: 02/8110 613, email: mkancheva@nbu.bg офис 613, корпус 2
За магистърска програма: Културна и социална антропология ДО