facebook

Програмно консултиране

obslujvane_1050x399_crop_478b24840a

Консултации по академични въпроси: формирането на учебната програма и избора на курсовете; проследяването на натрупаните образователни кредити; изработването на индивидуален план на обучение; избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма; явяването на приравнителен или повишителен изпит; смяната на курс; подготовката за дипломирането, се извършват от съответния програмен консултант /секретар специалист .

 

За бакалавърски програми: Управление на туризма ДО, Управление на бизнеса и предприемачество ДО,

За магистърски програми: Бизнес администрация ДО, Мениджмънт на туристическия бизнес ДО

Програмен консултант : гл.ас д-р Теодора Ризова

НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110387, email: tedirizova@mail.bg

Приемно време: Вторник 13:00 - 15:00 ч., Сряда: 09:30 - 11:30 ч., Петък: 09:30 - 11:30 ч. 

 

За бакалавърски програми: Маркетинг ДО, Счетоводство и контролинг ДО, Финанси ДО

За магистърски програми: Маркетинг мениджмънт ДО                   

Секретар – специалист: Десислава Симеонова,

НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110 277, email: dsimeonova@nbu.bg   

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30       

 

За бакалавърска програма: Екология и опазване на околната среда ДО

За магистърски програми: Международен алтернативен туризъм ДО, Екологични експертизи и контрол ДО

Програмен консултант: доц. д-р Биляна Костова

НБУ: офис М22/корпус 1, тел:02/8110692, email: bkostova@nbu.bg    

Приемно време: Понеделник 11:00 - 13:00 ч., Вторник: 11:00 - 13:00 ч., Сряда: 11:00 - 13:00 ч.

 

За бакалавърска програма: Философия ДО

Секретар – специалист: Ирена Димитрова

НБУ: офис: 210/корпус 2, тел.: 02/8110 114, e-mail: idimitrova@nbu.bg

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30  

 

За бакалавърска програма: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Програмен консултант: гл.ас д-р Милка Хаджикотева,

НБУ: офис 309/корпус 2, тел.: 02/8110 617, email: mhadjikoteva@nbu.bg  

Приемно време: Вторник 13:00 - 14:30 ч., Сряда: 13:00 - 15:30 ч., Четвъртък: 14:30 - 16:30 ч.

 

За бакалавърска програма: Англицистика (Английски език, литература и култура) ДО

Програмен консултант: преп. Галина Величкова

НБУ: офис 312/корпус 2, тел.: 02/8110 340, email: gvelichkova@nbu.bg  

Приемно време: Понеделник 15:00 - 17:00 ч., Сряда: 13:00 - 15:00 ч., Четвъртък: 13:00 - 15:00 ч.

 

За магистърска програма: Бизнес комуникации ДО

Програмен консултант: доц. д-р Татяна Фед

НБУ: офис 211/корпус 2, тел.: 02/8110132,  email: tnfed@nbu.bg

Приемно време: Вторник 14:00 - 16:00 ч., Сряда: 16:00 - 18:00 ч., Петък: 16:30 - 18:30 ч.

 

За магистърски програми: Управление и развитие на човешките ресурси - на български и английски език ДО, Mениджмънт на организационното съвършенство ДО, Бизнес администрация ДО, Мениджмънт на туристическия бизнес ДО,

За бакалавърски програми: Управление на туризма ДО, Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Програмен консултант : гл.ас. д-р Мария Иванова

НБУ: офис 207/корпус 2, тел.: 02/8110277, email: maivanova@nbu.bg   

Приемно време: Вторник 16:10 - 18:00 ч., Сряда: 13:50 - 16:00 ч., Четвъртък: 14:00 - 16:00 ч.

 

За магистърска програма: Управление на здравеопазването ДО

Секретар – специалист: Милена Здравкова

НБУ: офис 213/корпус 2, тел.: 02/8110 280, email: mzdravkova@nbu.bg  

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30   

 

За магистърски програми: Културна и социална антропология ДО, Културен туризъм ДО

Секретар – специалист: Наталия Вълкова

НБУ: офис 612/корпус 2, тел.: 02/8110 559, email: nvalkova@nbu.bg

Приемно време: от понеделник до петък: 10:00 - 12:30 и 13.30-16.30