Докторски програми

novabulgaristikanachalna_1050x399_crop_478b24840a

 

Не пропускайте да следите новините за предлаганите докторски програми и изследванията на нашите докторанти на нашата Фейсбук страница.

Отворени сме и оставаме на разположение както за нови партньорства, препоръки и съвети, така и за съвместна и ползотворна работа със специалисти от различни области на висшето образование в България!

Още за докторските програми и курсовете към тях можете да намерите тук.

 

 • Записване и такси за обучение
 •  

   

  Видове докторантури

   

  Редовна докторантура със стипендия или срещу такса

   

  Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно - през месец септември. Конкурсът включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.


  Информация за конкурса се публикува тук веднага след обявяването му, както и в "Държавен вестник".

   

  Докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

   

  Процедурата за прием стартира по инициатива на кандидата, който представя значителна част от дисертационния труд на избрана от него тема пред съответен Департамент/Център. След разглеждане на работата се провежда събеседване с комисията по темата на дисертацията.

   

  Документи

   

  В зависимост от типа докторантура те са:

  За редовна докторантура със стипендия:

   

  • Заявление до Ректора на НБУ за допускане до обявен от департамент на НБУ конкурс по определена тема за докторантура
  • Автобиография
  • Диплома за завършена степен “магистър”
  • Идеен проект по обявената от департамента тема, придружен с работен план и библиография
  • Списък с публикации по темата на докторантурата (ако има такива)

   

  За редовна докторантура срещу такса

   

  • Молба до Ректора на НБУ за обучение срещу платен прием в редовна докторска програма
  • Автобиография
  • Диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;
  • Идеен проект по темата, придружен с работен план и библиография 
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива);
  • Специфично изисквани от съответните програми документи

   

  За докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

  • Молба до Ректора на НБУ за докторант на самостоятелна подготовка
  • Автобиография
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива)
  • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”
  • Три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд специфично изисквани от съответните програми документи

  Документи за кандидатстване се подават в офиса на Магистърски факултет според посочения в обявата срок (за редовна докторантура) или през цялата година (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса).

   

  Записване

  Необходимите документи за записване са:

  Карта за записване.
  Лична карта (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Диплома за завършена магистърска степен (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Два броя снимки паспортен формат.
  Препис от протокола на Факултетния съвет на Магистърски факултет за приемане в докторската програма.

   

  Записването става в Студентски център, централно фоайе, корпус 1, ет. 1.

   

  Такси за обучение


  Семестриални такси за обучение за академичната 2016/2017 година

   

  Програма

  Такса за редовна и свободна докторантура 

  Докторски програми 1650 лв.

   

   

  Семестриалните такси се заплащат в касата на НБУ, стая 201, етаж 2, корпус 1.

   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg

  .

 • Обучение и дипломиране
 •  

   

  Обучение

   

  През трите години, за които сте зачислени за докторанти, ще имате:

  • научноизследователска дейност
  • преподавателска дейност
  • тюторни курсове
  • изпити по докторски минимуми – по съответната специалност, по компютри и по чужд език


  Дипломиране

   

  След като завършите докторската програма и защитите дисертационен труд пред научно жури, придобивате научно-образователна степен “доктор”.

   

  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg  

   

 • Конкурси
 •  


  Кандидатстването за докторски програми за академичната 2017/2018 година ще се проведе в периода юни – август 2017 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език – през м. септември 2017 г.

   

  Конкурси за редовна докторантура със стипендия за учебната 2017/2018 г.

  N

  Департамент

  Тема, професионално направление и докторска програма

  Научен ръководител

   

  Изящни изкуства

  Тема: "Иновативни техники в изкуството и архитектурата от стъкло"

  п.н.: 8.2. Изобразително изкуство

  ДП "Визуално-пластични изкуства"

  доц. д-р Константин Вълчев

   

  Администрация и управление

  Тема: „Интензифициране на развлекателния потенциал на градския туризъм

  П.н.: 3.9 Туризъм

  ДП „Туризъм

   

   

  Доц. д-р Ирена Емилова

   

  Романистика и германистика съвместно с департамент Здравеопазване и социална работа

  Тема: „Психолингвистични подходи за терапия при деца с аутизъм“

  П.н. 2.1. Филология

  ДП „Теория и история на литературата“

  Проф. Мария Грозева-Минкова, д.н. и

  доц. Маргарита Станкова

   

 • Когнитивна наука и психология

  Тема: „Ментализация и темперамент при патологични личностни организации“. (редовна със стипендия)

  П.н.: 3.2. Психология

  ДП „Обща психология

  Доц. д-р Никола Атанасов

   

   

   

  Конкурси за редовна докторантура с такса за учебната 2017/2018 г.

  N

  Департамент

  Професионално направление и докторска програма

  Научен ръководител

  Общо места

  1

  Право

  Тема: "Производство по колективни искове"

  п.н.: 3.6 Право

  ДП "Граждански процес"

  не е посочен

  1

   

   

  2

   

  Когнитивна наука и психология

  Тема: не е посочена

  ДП „Обща психология

  П.н. 3.2. Психология

   

  не е посочена

  3

   

  3

  Средиземноморски и Източни изследвания

  Тема: не е посочена

  П.н.: 2.2. История и археология

  ДП „Египтология“

   

  Не е посочен

  1

  4

  Масови комуникации

  Тема: „Предизвикателства пред връзката между ПР образованието и ПР практиката“.

  П.н. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

  ДП „Медии и обществени комуникации

   

  Проф. д-р Десислава Бошнакова

  1

   

   

   

  5

  Музика

  1 Тема: Електронният архив на композитора Петко Стайнов - структуриране и изследване, идеи и перспективи

   

  2 Тема: не е посочена

  проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

   

   

  не е посочен

  1

   

   

  1

  6

  Антропология

  Тема: не е посочена

  Културна антропология

  П.н. 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

  ДП „Антропология“

  Не е посочен

  1

  7

  Национална и международна сигурност

  2. Тема: „Структура и динамика на умишлените убийства в Република България в периода 1990-2015 г.“

  П.н. 9.1. Национална сигурност

  ДП „ Стратегии и политики на сигурност

   

   

  3. Тема: „Организация и тактика на оперативно-издирвателната дейност за превенция и разкриване на престъпления“.

  П.н. 9.1. Национална сигурност

  ДП „ Стратегии и политики на сигурност

  Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров

   

   

   

   

   

  Проф. д-р Николай Стефанов Радулов

  1

   

   

   

   

   

   

  1

  8

  Информатика

  Тема: Холистичен подход за управление на качеството на софтуерното производство.

  Научно направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

  Научна специалност: Информатика

   

  доц. Георги Тупаров

  Консултант: гл. ас. д-р Валентина Иванова, щатен преподавател в НБУ

  1

    

   

  Одобрява се не повече от един кандидат за всяка тема.

  Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса е 1650 лева.

  Документи за кандидатстване:

  1. Молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия/такса по определена тема;

  2. Автобиография;

  3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен "магистър";

  4. Идеен проект по обявената тема за дисертация, придружен с работен план и библиография;

  5. Списък с публикации по темата (ако има такива).


  Документите се подават до 22.08.2017 г. в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус 1, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София.

  За повече информация: тел. 02/ 8110 133; 02/ 8110 142.


   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg