Докторски програми

novabulgaristikanachalna_1050x399_crop_478b24840a

 

Не пропускайте да следите новините за предлаганите докторски програми и изследванията на нашите докторанти на нашата Фейсбук страница.

Отворени сме и оставаме на разположение както за нови партньорства, препоръки и съвети, така и за съвместна и ползотворна работа със специалисти от различни области на висшето образование в България!

Още за докторските програми и курсовете към тях можете да намерите тук.

 

 • Записване и такси за обучение
 •  

   

  Видове докторантури

   

  Редовна докторантура със стипендия или срещу такса

   

  Приемът на кандидати за редовни докторанти със стипендия по конкурс на НБУ се провежда веднъж годишно - през месец септември. Конкурсът включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.


  Информация за конкурса се публикува тук веднага след обявяването му, както и в "Държавен вестник".

   

  Докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

   

  Процедурата за прием стартира по инициатива на кандидата, който представя значителна част от дисертационния труд на избрана от него тема пред съответен Департамент/Център. След разглеждане на работата се провежда събеседване с комисията по темата на дисертацията.

   

  Документи

   

  В зависимост от типа докторантура те са:

  За редовна докторантура със стипендия:

   

  • Заявление до Ректора на НБУ за допускане до обявен от департамент на НБУ конкурс по определена тема за докторантура
  • Автобиография
  • Диплома за завършена степен “магистър”
  • Идеен проект по обявената от департамента тема, придружен с работен план и библиография
  • Списък с публикации по темата на докторантурата (ако има такива)

   

  За редовна докторантура срещу такса

   

  • Молба до Ректора на НБУ за обучение срещу платен прием в редовна докторска програма
  • Автобиография
  • Диплом за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”;
  • Идеен проект по темата, придружен с работен план и библиография 
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива);
  • Специфично изисквани от съответните програми документи

   

  За докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса

  • Молба до Ректора на НБУ за докторант на самостоятелна подготовка
  • Автобиография
  • Списък с публикации по темата на предложената дисертация (ако има такива)
  • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”
  • Три екземпляра на най-малко една четвърт от предлагания дисертационен труд специфично изисквани от съответните програми документи

  Документи за кандидатстване се подават в офиса на Магистърски факултет според посочения в обявата срок (за редовна докторантура) или през цялата година (за докторантура на самостоятелна подготовка срещу такса).

   

  Записване

  Необходимите документи за записване са:

  Карта за записване.
  Лична карта (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Диплома за завършена магистърска степен (оригинал и ксерокопие). Оригиналът се връща след заверка на копието.
  Два броя снимки паспортен формат.
  Препис от протокола на Факултетния съвет на Магистърски факултет за приемане в докторската програма.

   

  Записването става в Студентски център, централно фоайе, корпус 1, ет. 1.

   

  Такси за обучение


  Семестриални такси за обучение за академичната 2016/2017 година

   

  Програма

  Такса за редовна и свободна докторантура 

  Докторски програми 1650 лв.

   

   

  Семестриалните такси се заплащат в касата на НБУ, стая 201, етаж 2, корпус 1.

   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg

  .

 • Обучение и дипломиране
 •  

   

  Обучение

   

  През трите години, за които сте зачислени за докторанти, ще имате:

  • научноизследователска дейност
  • преподавателска дейност
  • тюторни курсове
  • изпити по докторски минимуми – по съответната специалност, по компютри и по чужд език


  Дипломиране

   

  След като завършите докторската програма и защитите дисертационен труд пред научно жури, придобивате научно-образователна степен “доктор”.

   

  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg  

   

 • Конкурси
 •  


  Кандидатстването за докторски програми за академичната 2018/2019 година ще се проведе в периода юни – август 2018 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език – през м. септември 2018 г.

  Обявата за конкурсите за редовни докторантури със стипендия и редовни докторантури с такса, прием 2018/2019 г. са обнародвани в Държавен вестник, бр. 50/15.06.2018 г.

   Редовни докторантури със стипендия за прием 2018/2019 г.

  Предложения за редовни докторантури със стипендия             
  Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията Научен ръководител
  1. Икономика 1 Световно стопанство. Международни икономически отношения 3.8 Икономика Световно стопанство. Международни икономически отношения "Създаване на българска пазарна икономика като част от единния европейски пазар" доц. д-р Иван Костов
  2. Администрация и управление 1 Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация) 3.7 Администрация и управление Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация) "Модернизация на българските публични институции в условията на национални кризи (1990-2013)." доц. д-р Иван Костов
  3. ЮИЕЦСИ 1 Семиотика 3.1 Социология, антропология и науки за културата Семиотика "Семиотични изследвания на дигиталната култура: влиянието на алгоритмите за филтриране на съдържание върху смислообразуването при потребителското изживяване" проф. д-р Кристиан Банков
  4. Театър 1 Театрознание и театрално изкуство 8.4 Театрално и филмово изкуство Театрознание и театрално изкуство "Архетипните сюжети в перформативните жестове на съвременната политическа технология и нейните опоненти" проф. д-р Христо Тодоров
  5. Музика 1 Музика 8.3 Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство "Тонрежисьорският комплекс в НБУ като съвременен иновативен модел на обучение - техническо оборудване, управление и организация" доц.  Димитър Василев
  6. Кино, реклама и шоубизнес 1 Кинознание, киноизкуство и телевизия 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия "Игралните филми на Рангел Вълчанов - трансформации на автентичността" проф. Георги Дюлгеров

   

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определената тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект по обявената тема за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ (бр. 50/15.06.2018 г.) в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 103; 02/ 8110 133.

   

  Редовни докторантури с такса 2018/2019 г.

  Предложения за редовна докторантура с такса          
  Департамент Брой места Докторска програма Професионално направение Научна специалност Тема на дисертацията
  1. Музика 2 Музика 8.3 Музикално и танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство  
  2. Когнитивна наука и психология 3 Обща психология 3.2 Психология Обща психология  
  3. ЮИЕЦСИ 2 Семиотика 3.1 Социология, антропология и науки за културата Семиотика "Семиотични изследвания на дигиталната култура"
  4.Средиземноморски и Източни изследвания 1 Египтология 2.2 История и археология Египтология  
  5. Антропология 1 Антропология  3.1 Социология, антропология и науки за културата Антропология  
  6. Кино, реклама и шоубизнес 1 Кинознание, киноизкуство и телевизия 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия  
  7. Масови комуникации 1 Медии и обществени комуникации 3.5 Обществени комуникации и информационни науки    
  8. Право 1 Гражданско и семейно право 3.6 Право Гражданско и семейно право  

   


  Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса е 1650 лева.

  Необходими документи: Молба до Ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура с такса, автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър”; идеен проект за дисертация; списък с публикации по темата на дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидат-докторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по чужд език;  събеседване по представения идеен проект по темата на дисертацията.  Документите се подават до два месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“  (бр. 50/15.06.2018 г.) в офиса на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, Корпус І, офис 122, ул. “Монтевидео” 21, 1618 София. За повече информация: тел. 02/ 8110 103; 02/ 8110 133.

   


  За повече информация:
  Магистърски факултет
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 10302/8110 133
  e-mail: mterziev@nbu.bg