facebook

Алумни панел "Кръгова икономика"

 

 

 

 

"Кръгова икономика и устойчиво развитие"

 

 

Радваме се да обявим ангажиращ дискусионен панел за кръговата икономика домакин, на който ще бъде Център за кариерно развитие към Нов български университет.

Събитието ще се проведе на 24 януари от 11.00 ч. в галерия УниАрт.

Участници в дискусионния панел по темата "Кръгова икономика и устойчиво развитие" ще бъдат бивши възпитаници на Нов български университет - Асен Ненов, Георги Стефанов, Иван Христов, Мина Карпузова и гл. ас. д-р Христо Чукурлиев, модератор на панела.

 

Какво да очаквате:

  • Въведение в кръговата икономика.
  • Същност на концепцията за кръгова икономика. Основни принципи.
  • Каква е връзката между кръговата икономика и устойчивото развитие?
  • Какви са последните изменения относно Плана за действие за развитие на кръговата и биобазирана икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна   Европа?
  • Какви са политическите предизвикателства и икономическите възможности за България в контекст на последните амбициозни цели на ЕС?
  • Какви са предизвикателствата при преминаване към модел на кръгова икономика и решения за устойчиви практики.
  • Интерактивна сесия за въпроси и отговори. Присъстващите ще имат възможността да се включат в дискусията с въпроси. 

 

 

Запис от дискусионния панел, гледайте тук:

 

 

 

 

 

 

Модератор на срещата

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

 

 

 

 

Главен асистент в секция "Педагогика" на департамент "Чужди езици" в Нов български университет, директор на Централната администрация и член на Настоятелството на Нов български университет.

Научните му интереси и преподавателска работа са фокусирани в няколко области: история и философия на управлението; дигитални технологии; трансформация на света, в който живеем в резултат на дигиталната революция и конкретното проявление университета като институция. 

 

 

 

Панелист

Асен Ненов

 

 

 

 

Асен Ненов е завършил бакалавърска програма "Екология и опазване на околната среда" в Нов български университет. Той е еколог, изучавал биотехнологии, както и се е занимавал с изчислителна биология в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИББИ) към БАН. Съучредител и съпредседател е на Институт кръгова икономика (ИКИ); член е на „Анонимните климатици", "За Земята" и Кооперация "Хранкооп София".

Пише, говори и обучава за климатични промени и кръгова икономика, като е сред инициаторите на първата група по дерастеж (degrowth) в България. Разработвал е образователни единици за неформално образование за устойчиво развитие за Фондация Екоцентрик, Сдружение Екосистем Юръп, Junior Achievement и УАСГ. 

 

 

 

 

Панелист

Георги Стефанов

 

 

 

 

Георги Стефанов е завършил бакалавърска програма "Екология и опазване на околната среда" в Нов български университет. Ръководил е европейски и транснационални проекти в областта на климатичните промени, биоикономиката, опазването на околната среда и енергетиката повече от 15 години. Има над 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните проекти от неправителствения сектор у нас.

Неговата експертиза обхваща: Разработване на национални и регионални стратегии и планове за действие за преход към нисковъглеродна икономика; Устойчиво управление и планиране на ресурсите на околната среда; Развитие на публични устойчиви финанси; Изграждане на капацитет и обучения на публичните институции и служителите относно климатичните промени и енергийната трансформация; Разработване на политики и финансови инструменти за постигане целите на устойчивото развитие на национално и на местно ниво. 

Панелист

Иван Христов

 

 

 

Иван Христов е асистент по реклама в Нов български университет и специалист по визуална бранд идентичност с 14-годишен опит. Разработва докторска дисертация, посветена на корпоративната социална отговорност. Бил е съорганизатор на благотворителни проекти за Animal Rescue Sofia, фондация „Очи на четири лапи“ и организации за закрила на жертви на насилие. Идеите му за комуникационни кампании са награждавани на международни конкурси, инициирани от Европейската комисия, Европейския парламент, WizzAir, Lenovo, Heineken, EdCom, Viber и други.

 

 

 

Панелист

Мина Карпузова

 

 

 

 

Мина Карпузова е докторант в Нов български университет, департамент „Икономика“, с тема на дисертацията „Алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в ЕС“. 

Притежава магистърска степен по специалност „Екологични експертизи и контрол“ от Нов български университет и бакалавърска степен по „Бизнес управление в туризма и хотелиерството“ в гр. Люцерн, Швейцария. Основните ѝ научни публикации са в сферите на алтернативни и зелени бизнес модели, устойчиво развитие, кръгова икономика и зелен преход, зелени политики и политики за качеството на атмосферния въздух, екология и климатични промени.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Контакти:

Нов български университет
ул. Монтевидео 21
Център за кариерно развитие
офис 101, корпус 1

 

Директор - Ирена Попова-Павлова

тел: 02/8110 131
e-mail: ipetrova@nbu.bg 

 

Специалист - Теодора Минчева 

тел: 02/8110 141
e-mail: tmincheva@nbu.bg 

 

e-mail: career@nbu.bg 

Facebook: CareerDevelopmentCenterNBU

Instagram: Career Development Center NBU