facebook

Кариерно консултиране

karierno-conlultirane_1050x399_crop_478b24840a

 

Какво е „Кариерно консултиране“

 

Кариерното консултиране е процес, при който квалифицирани специалисти - кариерни консултанти, помагат на индивиди да развият и управляват своята кариера. Тези професионалисти обикновено работят с хора, които се намират в различни етапи от професионалния си път, като например ученици, студенти, възрастни, които търсят нова работа или промяна в сегашната си кариера.

Кариерните консултанти предоставят разнообразни услуги и инструменти, с които осъществяват:

  • Оценка на интересите, уменията и ценностите. Помагат на хората да разберат какво ги мотивира и на коя работа са най-подходящи.
  • Планиране на кариерата. Помагат на клиентите да създадат конкретни планове за постигане на професионалните си цели.
  • Развитие на уменията и обучението. Помагат на хората да идентифицират липсващи умения и да намерят подходящи обучителни програми.
  • Подготовка за интервюта и написване на CV. Помагат на клиентите да се подготвят за интервюта, да напишат професионални CV и мотивационни писма.
  • Преодоляване на професионални проблеми. Помагат на клиентите да се справят с проблеми на работното място, като например стрес, конфликти или професионално изгаряне.
  • Професионално насочване. Помагат на хората да изберат подходящата професия или кариерна област в съответствие с техните интереси и умения.

Кариерното консултиране може да бъде полезно за всеки, който търси помощ и насоки за развитието на своята кариера или вземането на професионални решения.

В Център за кариерно развитие при Нов български университет се осъществяват кариерни консултации насочени към кандидат-студенти, студенти и бивши възпитаници.

 

 

 

 

 ТЕСТОВЕ

 

 

Фондация на бизнеса за образованието представи 3 теста за кариерно ориентиране.Кариерните инструментите са насочени към 3 целеви групи – кандидат студенти, студенти и родители. Те имат за цел да улеснят вземането на професионални решения, както и да дадат насоки на родителите как по-ефективно да подкрепят своите деца в процеса на кариерно ориентиране, както и да подпомогнат работата на кариерните консултанти. 

 

Тест на Holland

 

Тест "Моите професионални ценности"

 

Тест "Кариерно консултиране за родители"

 

Тест за избор на програма в университет

 

 

 

 

Контакти:
Нов български университет
ул. Монтевидео №21
Център за кариерно развитие
корпус І, офис 101,
тел: 02/ 81 10 131, 02/ 81 10 141
e-mail: career@nbu.bg
facebook: CareerDevelopmentCenterNBU

Instagram: Career Development Center NBU