ТОП и специализирани изпити

top-i-specializirani_1050x399_crop_478b24840a

 Тест по общообразователна подготовка (ТОП)

 

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ е Тест по общообразователна подготовка. Вариантите за явяване на ТОП са следните: на компютър или на хартиен носител. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит.

 

Online регистрация за ТОП и програми и проверка на резултати

 

 

  

Възможности за записване и явяване на Тест по общообразователна подготовка

 

Записване

Провеждане

Срок

Място

Дата

Място

от 10 ноември 2017 г. до 18 януари 2018 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 20 януари 2018 г. 

 

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

 до 1 февруари 2018 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

3 февруари 2018 г.

 

 

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

 

 

 до 15 февруари 2018 г.

 

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

17 февруари 2018 г. 

 

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

 до 8 март 2018 г.

 

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

10 март 2018 г.

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

до 22 март 2018 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

 

24 март 2018 г.

 

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

до 12 април 2018 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

14 април 2018 г.

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

до 26 април 2018 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

28 април 2018 г.

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

до 10 май 2018 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

12 май 2018 г.

НБУ - София*

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

*Провежда се компютърен Тест по общообразователна подготовка

Описание и примерен вариант на ТОП

Ежегодно НБУ провежда няколко изпитни сесии. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

 

 

Специализирани изпити

  

Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма. 

 

Възможности за записване и явяване на специализирани изпити

 

Записване Провеждане
Програми  Срок Място Дата Място
Архитектура

 

  до 14 септември 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

17 септември 2017 г.

 

НБУ - София

 

Мрежови технологии
(на английски език)

 

до 14 септември 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

17 септември 2017 г.

 

НБУ - София

 

Психология
(на английски език)

 

 до 14 септември 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

17 септември 2017 г.

НБУ - София

 

Политиката и обществото
(на английски език)

 до 14 септември 2017 г.

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

  

17 септември 2017 г.

 

НБУ - София

 
Музика

 до 14 септември 2017 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

17 септември 2017 г.

 

НБУ - София

 
Театър  

 до 14 септември 2017 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Видин

ЛЦ - Варна

 

17 септември 2017 г.

НБУ - София

 

 

Описание на специализираните изпити

 

За повече информация:
отдел „Студенти“, Студентски център
корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 180; 8110 2128110 265
e-mail: top.info@nbu.bg