Кандидатстудентски изпити

top-i-specializirani-izpiti_1050x399_crop_478b24840a

 Тест по общообразователна подготовка (ТОП)

 

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ е Тест по общообразователна подготовка. Вариантите за явяване на ТОП са следните: на компютър или на хартиен носител. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит.

 

Online регистрация за ТОП и програми и проверка на резултати

 

 

  

Възможности за записване и явяване на Тест по общообразователна подготовка

 

 

Записване

Провеждане

Срок

Място

Дата

Място

 до 21 февруари 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

23 февруари 2019 г.

 

 НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 до 7 март 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

8 март 2019 г.*

 

9 март 2019 г.

 

 

 

НБУ - София

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 до 21 март 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

22 март 2019 г.*

 

23 март 2019 г.

 

 

 

НБУ - София

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 до 4 април 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

5 април 2019 г.*

 

6 април 2019 г.

 

 

 

НБУ - София

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 до 18 април 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

19 април 2019 г.*

 

20 април 2019 г.

 

 

 

НБУ - София

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

*Провежда се компютърен тест по общообразователна подготовка (ТОП)

 

Описание и примерен вариант на ТОП

Ежегодно НБУ провежда няколко изпитни сесии. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

 

 

Специализирани изпити

 

  

Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма. 

 

Възможности за записване и явяване на специализирани изпити

 

Записване

Провеждане

Програми 

Срок

Място

Дата

Място

Архитектура

    

до 22 март 2019 г.

 

до 10 май 2019 г.

                       

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

    

24 март 2019 г.

 

12 май 2019 г.

                      

 

 НБУ - София

 

Мрежови технологии
(на английски език)

 

до 22 март 2019 г.

 

до 10 май 2019 г.

 

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

 24 март 2019 г.

 

12 май 2019 г.

 

НБУ - София

 

Психология
(на английски език)

 до 22 март 2019 г.

 

до 10 май 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

 24 март 2019 г.

 

12 май 2019 г.

 

НБУ - София

 

Политиката и обществото
(на английски език)

 до 22 март 2019 г.

 

до 10 май 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

 

24 март 2019 г.

 

12 май 2019 г.

 

 

НБУ - София

 

Музика

 до 22 март 2019 г.

 

до 10 май 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

 

 

24 март 2019 г.

 

12 май 2019 г.

 

 


НБУ - София

 

Театър

 до 22 март 2019 г.

 

до 10 май 2019 г.

 

НБУ - София

ЛЦ - Пловдив

ЛЦ - Варна

 

 24 март 2019 г.

 

12 май 2019 г.

 

НБУ - София

 

 

 

Описание на специализираните изпити

 

За повече информация:
Студентски център
корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 180; 8110 2128110 265
e-mail: top.info@nbu.bg