facebook

Конференция

zala-20-01-web_1050x399_crop_478b24840a

 

Конференцията на НБУ е общоуниверситетски съвещателен орган, който разглежда въпроси, свързани със стратегическите приоритети, развитието на Нов български университет, усъвършенстването на учебните програми и образователния процес. В работата на Конференцията участват преподаватели, студенти, представители на администрацията. Конференцията прави предложения за решения до Академичния съвет на НБУ.

 

 

 • Конференция на НБУ, академична 2021/2022 г.
 • ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТТА В НБУ“

   

   

  На 14 април в Аулата на Нов български университет се проведе първата, в рамките на 30-ата годишнина на Университета, общоуниверситетска конференция на тема „Интердисциплинарността в НБУ“. Целта на широко посетеното от академичната общност събитие беше да обсъди актуалното състояние на интердисциплинарността в Университета, разгледана както като подходи и методология в научните изследвания, така и като практики в образованието. Форумът целеше и да начертае перспективи за развитието на НБУ като университет-пионер в тази насока у нас.

  На конференцията беше представен контекстът на разбирането за интердисциплинарността в България – оскъдните документи, които третират проблема, беглото споменаване на интердисциплинарността в нормативната база на страната, въпреки поставени стратегически приоритети за развитие на образованието в посока на създаване на интердисциплинарни учебни планове и учебни програми с цел създаване на нови професии.

  Събитието беше открито от Ректора на НБУ – проф. Пламен Дойнов, д.н.:

  Уважаеми професор Методиев,
  Уважаеми членове на Председателския съвет и на Настоятелството на Нов български университет,
  Уважаеми членове на Академичния съвет, ръководители на департаменти, директори на програмни съвети, членове на академичната общност на НБУ,


  Тривиалната фраза е, че се радвам да открия такава конференция, посветена на интердисциплинарността в Нов български университет. Тя, разбира се, обаче колкото е тривиална, толкова и същинска, защото „Да не се боим от разнообразието“ – девизът, зад който стои нашия университет, пряко изговаря и тази амбиция да бъдем интердисциплинарни. Разнообразието е всъщност интердисциплинарност.

  Радостта е умерена и заради друго – защото вече няколко пъти се опитахме, след вълните от пандемия, да рестартираме нормалния академичен живот в нашия университет. Позволявахме си, както се оказа, един неособено обоснован оптимизъм от време на време, когато пандемията като че ли затихваше и сякаш си отиваше.
  Разбира се и тази конференция попадна в клопката на това да бъде насрочена за януари тази година, заради поредната пандемична вълна беше отсрочена неизвестно за кога. Ето – за 14 април.

  Иска ми се обаче, без да дърпам Дявола за опашката, да си обещаем, че е време след тази конференция – в хоризонта на идващата сесия и най-вече в перспективата на следващата академична година, всички ние да имаме воля, ако условията позволят, да се възвърнем към онзи ритъм – доста позабавен, позабравен – на академичния живот от който имаме нужда.

  Честността иска да си кажем, че не всички от нас са готови за това. В един момент бяха открити онези зали, в които можем да се скрием и да си мислим, че едновременно с това поддържаме академичния дух в нашия университет, но непременно и единствено онлайн. И това е изключително удобно за всички – че студентите го искат, направо ни го крещят и едва ли не ние сме готови да се откажем от основната си роля – да създаваме общност. Тя няма как да се създаде, освен ако не е на живо. Разбира се – светът се промени, начинът ни на мислене, свързан с обучението, също се промени. Разбираме, че електронното обучение ще бъде един незаобиколим фактор, но това не е основният вид обучение в Нов български университет, както и във всеки истински университет. Има други университети, които са вид електронни школи, където това може би е доминиращата практика.  Но за интердисциплинарността няколко думи – две са полетата, в които мислим ние. Това, разбира се, е полето на образователния процес и полето на научната дейност. В аспекта на образователния процес трябва да си кажем отново честно, че в последните години Нов български университет – това е и заради пандемията, и заради други фактори – всъщност започна лека-полека да се отказва от нещо, което беше до преди години, присъщо, а това е динамичните промени в образователните програми. Аз съм бил и директор на програма, бил съм и ръководител на департамент и зная как на самия мен понякога наистина ми е писвало да правя непрекъснато такива промени, каквито са се искали.

  Но другата крайност – когато не се правят никакви промени, при това не се правят тези промени с цел да се реализира един коридорен, департаментски уют, който не позволява да проникне в цеха някой друг – е лоша инерция. Точно върху това ми се иска да се случи разговорът днес, когато говорим за интердисциплинарността в образователните програми.

  Всеизвестна е метафората за феодалните стени. Дори да я използваме, нека да кажем, че става дума тук за особен тип програмирано неразвитие на образователните програми. И това е тревожно. Този тип програмен или департаментен егоизъм би трябвало да бъде преодолян.

  Вторият аспект за интердисциплинарността в научната дейност – там имаме поредица от успехи, от една страна, но и някои недоразумения. Например понякога преподавателите от департамент „Нова българистика“ и от департамент „История“ – едните са литературни историци, а другите са „чисти“ – с кавички и без кавички – историци, си мислят, че като направят общо някой семинар или конференция практикуват интердисциплинарност. Или колегите от „Политически науки“ и колегите от департамента по масова комуникация. Общи дейности, които някак си по естествен начин са интердисциплинарни.

  Това, разбира се, не е така. Това е междудепартаментно сътрудничество. И не трябва да изживяваме илюзията, че сме толкова интердисциплинарни, след като заедно, различни звена в НБУ, осъществяват общи проекти. Интердисциплинарността, разбира се, е отвъд това и става дума тук за специфично изпробване на методологии, откриване на нови тематични полета заедно и използване на инструментите на други дисциплини в нашите изследвания. Например литературните историци и чистите историци в един момент започват да практикуват заедно, съвместно микроистория. Например. В един момент, тъй като споменах и тях като пример, специалистите по масова комуникация и политолозите започват да използват инструментите си на различни полета и започват да търсят онова, което ни обединява по специфичен начин, а именно различни социологически подходи, езикът като част от публичното пространство и т.н., и т.н.

  С други думи тук става въпрос за едно преодоляване на нашите навици, когато искаме да постигнем нещо не заради дисциплината, не заради научната дейност сама по себе си, която искаме да направим, не заради нашето академично израстване. Да, това са вторични цели, които неизбежно присъстват, когато извършваме това. Но всичко е насочено. В крайна сметка защо се прави наука? Не дори и заради прогреса, около който винаги може да се спори колко е прогресивен. А заради разбирането на човека и на обществото, което може да се осъществи тук при нас. Мога да кажа – само тук при нас. Когато, разбира се, се чуваме и работим заедно, включително както и на тази конференция, вярвам.

  На добър час на конференцията!


  В първата част на научния форум беше представено актуалното състояние на интердисциплинарността в научноизследователската и учебната дейност в НБУ и контекста, в който тя се развива: нормативна база, разпоредби на ЗРАСРБ, в които е конкретизиран понятийният апарат за видовете интердисциплинарност според „Закон за развитието на академичния състав в Република България“, „Правилник за изменение и допълнение на правилника на Фонд „Научни изследвания“, „Закон за насърчаване на научните изследвания“, „Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)“. Представяне на информация за развитие на интердисциплинарни проекти в НБУ. Темите представиха доц. д-р Юлияна Гълъбинова – зам.-ректор по качеството и акредитацията на НБУ и проф. д-р Георги Арнаудов – заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност.


  По презентация на тема „Индивидуални програми: потребности и интердисциплинарност“, в която бяха представени практики в образователната дейност на НБУ, представящи потребности за обучение в индивидуални програми, модели на смесване на курсове от различни професионални направления, тенденции в периода 2015-2021 с информация за броя студенти обучаващи се в индивидуални програми, говори зам.-ректорът по учебната дейност гл. ас. д-р Владимир Димитров. След него за интердисциплинарната си практика сподели проф. д-р Кристиан Банков – директор на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания, а заместник-ректорът по международната дейност гл. ас. д-р Димитър Трендафилов говори за интердисциплинарните практики на обучение в Алианса на европейските реформаторски университети – ERUA, част от който консорциум е и Нов български университет.


  Своите визии за интердисциплинарността изказаха и доц. д-р Мартин Осиковски, който представи примера на Нидерландия в контекста насърчаване на интердициплинарността чрез гъвкави системи за оценка на НИД, представителите на Студентски съвет Сирма Боянова и Асен Наков, които споделиха своите предложения за оптимизиране на практиките, свързани с общообразователните курсове и майнър програмите, председателят на настоятелството проф. д-р Веселин Методиев и проф. Георги Фотев, д.н. – член на Сенаторския съвет към Настоятелството, който представи стратегически визии за интердисциплинарността.

  Събитието завърши с дискусия.

   

   
 • Конференция на НБУ, академична 2020/2021 г.
 • ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В НБУ“

  Корпус 1, Аула

  Онлайн стрийм

  Конференцията цели да обсъди актуалното състояние на научната дейност в НБУ и да начертае перспективи за развитието на НБУ като изследователски университет, който създава значими научни изследвания и приноси за развитието на важни обществени сфери. Ще бъде представен контекстът на развитието на научноизследователската дейност в България: нормативни документи, определящи научната дейност във висшите училища, както и изисквания от „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. Ще бъде разгледана издателската дейност на департаментите и работата на екипи по осигуряване на статут на рецензирано и реферирано издание на научни издания в НБУ.  ПРОГРАМА

  10:00 ч. Откриване от Проф. Пламен Дойнов, д.н., Ректор на НБУ

  10:10 ч. Представяне на актуалното състояние на научната дейност в НБУ и контекста, в който тя се развива: нормативна база, разпоредби на ЗРАСРБ, в които е конкретизиран понятийният апарат за видовете научна дейност, изисквания според „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. Представяне на научни издания в НБУ и дейности по осигуряването на статут на рецензирано и реферирано издание на издания в НБУ.

  Проф. д-р Георги Арнаудов, зам. Ректор по НИТД на НБУ


  Презентации

  10:45 ч. Доц. д-р Цвета Апостолова, доц. д-р Галина Сачанска и доц. д-р Маргарита Станкова ще представят опита на департамент „Телекомуникации“ и „Институт за съвременни физически изследвания“, департамент „Природни науки“ и Лаборатория по биология и департамент „Здравеопазване и социална работа“ в разработването на големи научно-изследователски и експертни проекти, реализирани в НБУ в сътрудничество с национални финансиращи организации и рамкови програми на ЕС като Фонд "Научни изследвания", Horizon 2020 и др.
  11:00 ч
  . Гл. ас. д-р Биляна Курташева ще представи дейността на работната група по осигуряването на статут на рецензирано и реферирано издание в областта на хуманитарните науки на списание „Следва“.

  11:10 ч. Доц. д-р Васил Гарнизов ще анализира практиката на ЦФСР на НБУ в подпомагането на научни проекти.

  11:20 – 12.30 Дискусия

 • Конференция на НБУ, академична 2019/2020 г.
 • Тема: Тюторството в НБУ и резултатите от изминалия период

  На 20 ноември се проведе общоуниверситетска конференция на тема „Тюторството в НБУ“.

  Водещата - доц. д-р Екатерина Тодорова, Декан на Бакалавърски факултет откри конференцията с две фрази, които използваме, когато говорим за Нов български университет, а именно – „университет, който не се бои от разнообразието“ и „ориентиран към своите студенти“. „Думи, които олицетворяват мисията на университета, изпълнени със своето истинно съдържание“.

  По този начин бе дадено началото на конференцията, организирана от Бакалавърски факултет.

   

   

  Нов български университет е в непрестанно търсене на добри практики, които да удовлетворяват индивидуалните интереси на своите студенти, ето защо преди една година бе въведена системата за тюторство.

  „Живеем и работим в една динамична и непрекъснато развиваща се университетска среда, в която сме свидетели на непрекъснати промени и непрекъснати търсения на добри практики, които да удовлетворяват индивидуалните интереси на нашите студенти, както и тяхното академично благополучие, разбира се. Доказателство за това са например възможностите студентите ни да се обучават с индивидуален план или чрез индивидуална програма. Едновременно с това, като честен университет, ние се интересуваме не само от привличането на нови студенти, но и от тяхното качествено и пълноценно задържане в бакалавърските и магистърските ни програми. Точно в тази връзка преди две години Ръководството на Нов български университет ми постави задачата да разработя проект за система за тюторство на нашите студенти.“ – така доцент Тодорова представи ситуацията, в която се роди тюторството в НБУ.

  Ректорът приветства гостите и представи тюторите като едни „истински наставници“, които използват знанията си за университета в помощ от началото до края на обучението на студентите и завърши:

  В България не само че няма програмни консултанти и секретар-специалисти, но със сигурност няма и тютори, с което ние отново ще направим една много значителна крачка напред за това да бъдем университет – новатор. Университет, който винаги предлага нещо ново, защото е Нов български университет.“

   

   

   

  Системата за тюторството има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения. Тя включва запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, академичната среда и техните права и задължения, консултация и насоки, свързани с тяхното обучение и други въпроси.

  Важно е да се уточни какво не включва тюторството, а то е консултиране на студентите по академични въпроси, свързани с тяхната програма, изготвяне на индивидуален план за по-ранно завършване или при промени в програмата, акредитация на придобити знания и умения извън НБУ или в други програми на НБУ, проверка на общите справки на студентите при завършване, извършване на административни дейности вместо студентите.

  Идеята за въвеждане на системата за тюторство на Нов български университет се заражда още преди две години. Периодът на подготовка включва адаптация на система, която да е приложима за Нов български университет. В пилотния етап на проекта взимат участие петима млади преподаватели от различни специалности, от гледна точка на това, че те са по-близо до студентите. Хора с добър административен опит, с комуникативни умения и емпатия за работа със студенти. Това са гл. ас. д-р Кристина Савова, доц. д-р Илия Кожухаров, гл. ас. д-р Иво Попиванов, гл. ас. д-р Димитър Трендафилов и преп. Георги Цонев.   

  Биват избрани 32 активни студенти, които се обучават по индивидуални програми и са изключително активни ползватели на възможностите, които предоставя Нов български университет.

  С всички основни елементи програмата дава пилотно своя старт през пролетния семестър 2017/2018 година. Изборът на тютори сред преподавателите, се провежда под формата на интервю и въпросник, оценява се статусът на преподавателя, неговите умения и личностови характеристики.


  Основната цел на тюторството е да адаптира студентите към университетската среда, но също така този процес трябва да се обърне. Изключително важно е да се подчертае и доброволният характер на системата.

  Началото бе положено с :

  • включване както на български, така и на чуждестранни студенти
  • реализиране на студентски проект за разделно събиране на отпадъци
  • обособяване на място в Библиотеката за студенти със специфични образователни потребности

  Примери от практиката споделиха преподавателите Георги Цонев, гл. ас. д-р Кристина Савова и гл. ас. д-р Златка Ангелова.

  Конференцията завърши с приветствие от Изпълнителния директор на Нов български университет – д-р Георги Текев, който похвали екипа на проекта, даде предложения и идеи и пожела успех на всички, които участват във въвеждането и развитието на системата за тюторството в Нов български университет.

  Равносметката от изминалия период е 27 тютори, 248 български и 31 чуждестранни студенти.

 • Конференция на НБУ, академична 2016/2017 г.
 • Общоуниверситетска конференция „Програмно развитие - очаквания и реалности“

   

  14.12.2016 г. 11:00ч.

  Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

   

  ПРОГРАМА

  11:00 ч. Откриване от проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ

  11:10 ч. Представяне на общата първа част на програмите „Връзки с обществеността“, „Журналистика“ и „Политически науки“ – доц. Петя Александрова, д. н. - Директор на програмен съвет „Обществени комуникации“ и гл. ас. д-р Иван Начев, и. д. ръководител на департамент „Политически науки“

   

  Изказвания:

  11.30 ч. доц. д-р Юлияна Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията
  11.45 ч. доц. д-р Веселин Методиев, ръководител на департамент „История“ и член на Настоятелството

  12:00 - 12.50 ч. Дискусия

   

  Модератор:

  гл. ас. д-р Евелина Христова, Връзки с обществеността на НБУ

   

  Конференцията цели да очертае бъдещите възможности за развитие на програмите. Анализират се бакалавърските  програми по Политически науки, Журналистика и Връзки с обществеността в перспективата на една обща бакалавърска програма, която в последните две години да води до различни специализации.

 • Конференция на НБУ, академична 2015/2016 г.
 • Общоуниверситетска конференция на тема: "ПРОГРАМИ, ПРОФЕСИИ, ЗНАНИЕ"

   

  23.03.2016 г. 11:00 ч.

  409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, Корпус 1

   

  ПРОГРАМА

  1. Програмите на НБУ - встъпително изложение
  проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ

  2. Професии и знание. Опитът на департамент „Администрация и управление”
  гл. ас. д-р Юлияна Гълъбинова, Декан на БФ

  3. Дискусия

  4. Резюме и план за действие
  проф. д-р Пламен Бочков, Ректор на НБУ

   

  Конференцията цели да обсъди актуалното състояние на програмите и качеството на образователния процес. Темата е фокусирана върху развитието на бакалавърските програми в контекста на предизвикателствата на външната среда и новите търсения на студентите. Доц. Гълъбинова представя опита на департамент Администрация и управление, обединяващ програмите по Администрация и управление и Бизнесадминистрация.

 • Конференция на НБУ, академична 2014/2015 г.
 • 18.03.2015 г.


  Тема:

  Развитие на индивидуалното образование в НБУ (индивидуални програми в НБУ)

  Водещ:
  Доц. д-р Пламен Бочков – Ректор

  Доклади:

  • Доц. д-р Венцислав Джамбазов – Декан на ФДЕПО

   

  Анотация на конференцията:
  Доц. Джамбазов представя актуалното състояние на индивидуалните програми в НБУ. Анализира нормативната база, осигуряваща индивидуалните програми. Поставен бе акцент върху Бюрото за индивидуални програми, което да  бъде в тясно сътрудничество със студентите, желаещи да се обучават в индивидуална програма. Обучението в индивидуални програми се разглежда като допълнителна възможност, която НБУ предоставя на своите студенти. 

   

  19.11.2014 г.

   

  Тема:
  Програмната политика на НБУ - визия и приоритети

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков – Ректор

   

  Анотация на конференцията:
  Проф. Христо Тодоров разглежда въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, анализира възможните причини, които водят до  отпадане на вече записани студенти.  Акцент се поставя върху позиционирането на НБУ спрямо външната среда, отчитайки резултатите от Рейтинговата система на МОН. Посочват се примери за програми със силно търсене и програми, които имат проблеми с набирането на кандидат-студенти.

  Гл. ас. д-р Евелина Христова представя доклад на тема „Кандидатстудентска кампания 2015 – комуникационни инициативи в публичната сфера“. 

   

 • Конференция на НБУ, академична 2013/2014 г.
 • 25.03.2014 г.

   

  Тема:
  Перспективи и развитие пред общообразователните курсове по чужд език

   

  Водещ:
  ас. д-р Станислав Богданов

   

  Анотация на конференцията:

  Разгледан е план за  развитие на ООК по чужд език, представен от ас. Милена Григорова. Очертани са възможни насоки за развитие на ООК по английски език и ООК по  немски, френски, испански и италиански език.

  В дискусията бяха поставени много въпроси относно ООК по чужд език, бе взето решение работата по тези теми да продължи, което да доведе до нова конференция, посветена на същата тема. 

   

   

 • Конференция на НБУ, академична 2012/2013 г.
 • 26.02.2013 г.


  Тема:
  Наредба за заетостта на преподавателите в НБУ

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков – Ректор

   

  Анотация на конференцията:
  Конференцията поставя на обсъждане промени в Наредба за заетостта на преподавателите, включвайки категориите преподавателска заетост и преподаватели в изследователски центрове.

  Промените са свързани с изискванията за видовете работа и процедурата за планиране и отчитане на основната заетост. На конференцията са обсъдени критериите и процедурата за атестиране на преподавателите. Разгледани са и съответните приложения към Наредбата за заетостта.

   

  14.11.2012 г.

   

  Тема:
  Развитие на учебните програми

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков – Ректор

   

  Анотация на конференцията:
  Конференцията разглежда въпроси, свързани с повишаване качеството в бакалавърските програми чрез спазване на постепенността (насочване на специализираното знание в трета и четвърта година и в магистърската степен). Една от целите на конференцията е да се увеличи практическото обучение чрез въвеждане на практически курсове в първа и втора година и на практики и стажове в трета и четвърта.

  Друга поставена цел е разширяването на възможността за индивидуални програми на студентите чрез гъвкави комбинации. Повишаване привлекателността на бакалавърските и магистърските програми чрез промяна на системата за акредитиране, оценяване и дипломиране.

 • Конференция на НБУ, академична 2011/2012 г.
 • 22.12.2011 г.


  Тема:
  Програмната политика на НБУ - професионалност и привлекателност

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков – Ректор

   

  Анотация на конференцията:
  Конференцията набелязва мерки за повишаване привлекателността на програмите. Разглежданите мерки са следните:

  Обвързване на всяка бакалавърска програма с конкретна професия;
  Дефиниране на необходимите компетенции в съответната професионална област;
  Формиране на съвети от представителите на практиката към департаментите.

   

  16.06.2011 г.

   

  Тема:
  Многокомпонентното текущо и крайно оценяване в НБУ

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков – Ректор

   

  Анотация на конференцията:
  На базата на данни от учебната 2010/2011 г. се анализира състоянието на текущото оценяване по факултети и по видове курсове – общообразователни, аудиторни и извънаудиторни учебни форми.

  Формулирани са следните предложения:

  • Текущите оценки да се въвеждат до приключване на семестъра;
  • В извънаудиторните курсове да могат да се използват една форма за текущо и една за крайно оценяване;
  • В началото на семестъра директорите на факултети да проверяват съответствието на заявените форми на оценяване със Стандарта за оценяване.

  По данните и анализа, както и по направените предложения се провежда дискусия, в която вземат участие деканите на факултети и преподаватели.

   

   

 • Конференция на НБУ, академична 2010/2011 г.
 • 25.03.2011 г.


  Тема:
  Годишно и дългосрочно оценяване и атестиране на преподавателите в НБУ

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков - заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията

   

  Доклади:
  I. Годишно оценяване и атестиране на преподавателите за периода 1.10.2009-1.10.2010 г.
  доц. д-р Пламен Бочков:
  1. Годишно оценяване:
  а) резултати;
  б) допуснати пропуски и възникнали проблеми по процедурата.
  2. Годишно атестиране
  а) резултати;
  б) допуснати пропуски и възникнали проблеми по процедурата.
  3. Предложение за промени в Процедурата за планиране, отчитане и оценяване на годишната основна заетост и атестиране на годишната допълнителна заетост на преподавателите на ОТД в НБУ. 

  II. Изказвания по доклада и предложението за промени. 

  III. Дългосрочно оценяване и атестиране:
  1. Представяне на Процедура за дългосрочно атестиране;
  2. Предложения за промени и допълнения.

  Обобщени изводи:

  • Изпълнение на стратегическите приоритети на НБУ;
  • Диверсификация на възнагражденията;
  • Стимулиране на преподавателската активност. 

   

  19.11.2010 г.

   

  Тема:
  Състояние и перспективи на дистанционното обучение в НБУ

   

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков - заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията

   

  Анотация на конференцията:
  Нов български университет въвежда пръв учебни програми с дистанционна форма на обучение през 1992 г. като част от своята образователна философия – дистанционното обучение насърчава мобилността на студентите, прави учебните планове по-гъвкави, позволява свобода на студентите да избират форма на обучение.

  През годините университетът непрекъснато усъвършенства този тип обучение, за да работи по-ефективно и да постига целите си.

  Предимствата на НБУ в дистанционното обучение:

  • НБУ е първият университет, въвел тази форма на обучение и извел неговите принципи;
  • Опитът на преподавателите и на администрацията;
  • Наличието на учебни материали и учебни средства;
  • Създаването на единна електронна платформа за дистанционно обучение.
  • Дискутират се възможностите и посоките за развитие на дистанционното обучение в перспективата на:
  • Създаване на нови програми;
  • Подготвен преподавателски състав;
  • Актуализация на учебните средства.
 • Конференция на НБУ, академична 2009/2010 г.
 • 17.05.2010 г.

  Тема:
  Текущо и финално оценяване в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков - заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията

  Анотация на конференцията:
  На конференцията се представят данни за състоянието на текущото и финалното оценяване в периода 2007-2010 г. - анализ на данните направи доц. д-р Морис Гринберг.

  В доклад на ас. д-р Венцислав Джамбазов са откроени предимствата на платформата Мудъл НБУ за провеждане на текущо оценяване. Колеги от различни департаменти дискутират своя опит в текущото оценяване.

  Обобщени предложения:

  • Да се опишат и въведат общи стандарти и процедури за текущо оценяване по научни направления и според вида на курса (аудиторен, извънаудиторен, тренингов);
  • Да се разнообразяват формите на текущо оценяване и да им се дава приоритет пред финалния изпит;
  • Да се използва платформата за тестове в Moodle НБУ и всички писмени работи за текущо оценяване на студентите да се поставят като задачи и да се оценяват в Moodle НБУ;
  • Да има еквивалентност на текущите и финални форми на оценяване и възможност за гъвкаво „смесено“ оценяване, оценките да се нанасят в е-преподавател в разумни срокове, например не по-късно от 2 работни седмици;
  • Да се повишат уменията за преподаване и оценяване на преподавателите;
  • Преподавателите да дават обратна връзка за поставените оценки;
  • Сесията да представлява две допълнителни занятия за всеки курс, в които да се провежда изпитване еквивалентно на текущото или финалното изпитване;
  • Да има ясно разграничение между изпитване за обратна връзка и за поставяне на оценка и това да е отразено в описанието на курсовете (време на провеждане, изисквания).

   

  16.12.2009 г.


  Тема:

  Развитие на системата за управление на качеството в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Морис Гринберг - заместник-ректор по качеството, оценяването и атестацията

  Доклади:

  • г-н Георги Текев - Изпълнителен директор на НБУ;
  • Проект за дългосрочна система за отчитане и атестиране на преподавателите на НБУ.
   доц. д-р Морис Гринберг - заместник-ректор по качеството, оценяването и атестацията;

  Дискусия и предложения.
  Обобщаване на резултатите и закриване на конференцията.

 • Конференция на НБУ, академична 2008/2009 г.
 • 27.05.2009 г.


  Тема:

  Дистанционализиране на обучението в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков - заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията

  Доклади:

  • Представяне на Модел за дистанционно обучение;
   доц. д-р Пламен Бочков - заместник-ректор по учебната дейност и акредитацията;
  • Представяне на курсове в платформата MOODLE;
   проф. Наум Якимов, д.н. - заместник-ректор по международната дейност и връзки с обществеността;
  • Представяне на курсове в платформата MOODLE;
   ас. Христина Янисова - директор на БП "Неоелинистика"

  Дискусия и предложения за решения.

  9.01.2009 г.


  Тема:

  Проектна дейност, обучение и изследвания в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Людмил Георгиев - зам.-ректор по научноизследователската дейност

  Доклади:

  • Проектна дейност, обучение и изследвания в НБУ - въведение
   доц. д-р Людмил Георгиев, зам.-ректор по научноизследователската дейност;
  • Институционални, образователни и изследователски проекти в НБУ
   Елена Хазърбасанова, отдел “Международна дейност”
   Владимир Харизанов, отдел “Научноизследователска дейност”
   Мариета Цветкова, бюро “Проекти”;
  • Успешни проектни практики
   доц. д-р Събина Ракарова – Академия Българска Бизнес Мрежа
   доц. д-р Кристиан Банков – 14-а ранноесенна школа по семиотика “Социосемиотика”
   ас. Богдан Атанасов - Археологически център за интердисциплинарни технологии.

  Дискусия и предложения за решения. 

 • Конференция на НБУ, академична 2007/2008 г.
 • 26.06.2008 г.


  Тема:

  Изследователската дейност в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Людмил Георгиев - зам.-ректор по научноизследователската дейност

  Доклади:

  • Изследователската дейност в НБУ
   доц. д-р Людмил Георгиев - зам.-ректор по научноизследователската дейност;
  • Докторантура и научна подготовка
   доц. д-р Марин Маринов - декан на Магистърски факултет;
  • Студентското участие в изследователската дейност
   Иво Попиванов, Емил Бузов, Ирена Тодорова;
  • Добрите изследователски практики
   проф. Иван Гацов, д.и.н., доц. д-р Бойчо Кокинов, доц. д-р Кристиан Банков.

  Дискусия и предложения за решения.

  15.05.2008 г.


  Тема:

  Практическо обучение в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков - зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията

  Доклади:

  • Проблеми и задачи на практическо обучение в Нов български университет
   доц. д-р Пламен Бочков - зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията;
  • Практическо обучение в Бакалавърски факултет
   доц. д-р Тома Томов - декан на Бакалавърски факултет; 
  • Стажове и практики в Магистърски факултет
   доц. д-р Марин Маринов - декан на Магистърски факултет;
  • Провеждане на практически стаж в модул “Публична администрация” на бакалавърска програма “Администрация и управление”
   доц. д-р Николай Арабаджийски - директор на бакалавърска програма “Администрация и управление”;
  • Практическото обучение в програма “Антропология”
   доц. д-р Васил Гарнизов - член на Настоятелството на НБУ.

  Дискусия и предложения за решения.

  16.01.2008 г.


  Тема:

  Лабораториите и практиката на студентите

  Водещ:
  доц. д-р Тома Томов - декан на Бакалавърски факултет

  Доклади:

  • Лабораториите към БФ: състояние, ефективност и приоритет на развитие
   доц. д-р Тома Томов;
  • Лабораториите – място за студентски практики: постижения и проблеми
   доц. Иван Евтимов;
  • Споделяне на добрите практики;
  • Eкспозета на представители на лаборатории:
   доц. Динамир Предов, академичен директор на Лаборатория по фотография; Татяна Георгиева, академичен директор на Експериментално художествено ателие по мода;проф. Людмил Христов, академичен директор на Университетски филмов център; проф. д-р Рангел Гюров, академичен директор на Лаборатория по гемология;доц. д-р Симо Лазаров, академичен директор на Учебно-практическо звено за компютърно музициране и компютърна звукообработка; ас. Моника Попова, академичен директор на Ателие по керамика;
  • Студентската гледна точка – мнения и предложения на студенти
 • Конференция на НБУ, академична 2006/2007 г.
 • 31.05.2007 г.


  Тема:

  Политиката на НБУ за привличане на нови студенти

  Водещ:
  доц. д-р Ирена Бокова – декан на Факултет за базово образование

  Доклади:

  • Анализ на състоянието в момента
   доц. д-р Ирена Бокова;
  • Успешни практики за привличане на нови студенти
   доц. д-р Тома Томов;
   Продължаване на обучението след завършено образование
   доц. д-р Виолета Касърова;
  • Целеви групи и план за работа с тях
   доц. д-р Пламен Бочков.
    

  29.03.2007 г.


  Тема:

  Системата за качеството в НБУ

  Водещ:
  доц. Бойчо Кокинов – зам.-ректор по качеството


  Доклади:

  • Развитие на системата за качество на основата на описание на процесите в НБУ
   гл. ас. Александър Пожарлиев
  • Оценка на качеството на програми и преподаватели
   доц. д-р Бойчо Кокинов;
  • Система за атестиране на преподавателите
   доц. д-р Пламен Бочков.

   

  27.01.2007 г.


  Тема:

  Управление на програмите в НБУ – устройство и дейност на програмните съвети

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков - Заместник-ректор по учебната дейност


  Доклади:

  • Анализ на дейността на програмните съвети за учебните 2005/2006 г. и 2006/2007 г.
   доц. д-р Ирена БОКОВА – Декан на ФБО
   доц. д-р Тома ТОМОВ – Декан на БФ;
  • Предложение за структура и функции на програмните съвети
   доц. д-р Марин МАРИНОВ – Декан на МФ;
  • Примерни схеми за нови програмни съвети и процедура за управление на учебните програми
   доц. д-р Пламен БОЧКОВ – Зам.-ректор по учебната дейност.


  Дискусия и предложения

   

 • Конференция на НБУ, академична 2005/2006 г.
 • 27.06.2006 г.


  Тема:
  Обучението по туризъм в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Сергей Игнатов – Ректор на НБУ


  Доклади:

  • Структура на програмите по туризъм – описание и анализ
   доц. д-р Петя Асенова;
  • Връзка на обучението по туризъм с практиката
   д-р Михаил Михайлов;
  • Дискусия;
  • Обучението по Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството и връзката с бакалавърските модули
   доц. д-р Пламен Бочков, Славянка Стамова;
  • Вписване на обучението по културен туризъм в общото образование по туризъм в НБУ
   доц. д-р Зарко Ждраков;
  • Очакванията на бизнеса от университетското образование по туризъм
   доц. д-р Соня Алексиева. 

   

  10.03.2006 г.


  Тема:

  Основни дейности и заетост на преподавателите в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Сергей Игнатов – Ректор на НБУ

  Доклади:

  • Стандарт за дейностите на академичния състав
   Проф. Богдан Богданов, д.н.
  • Предложение за нова Система за атестация на академичния състав
   Доц. д-р Бойчо Кокинов;
  • Наредба за заетостта на преподавателите - анализ на прилагането през настоящата и предложения за учебната 2006-07 г.
   Доц. д-р Пламен Бочков, Доц. д-р Петя Асенова, Доц. д-р Марин Маринов.

  25.11.2005 г.


  Тема:

  Електронно обучение и страниците на курсовете

  Водещ:
  доц. д-р Пламен Бочков


  Доклади:

  • Състояние на електронното обучение в НБУ
   доц. д-р Пламен Бочков;
  • Електронен курс тип VEDA:
   - Представяне на информатичен курс, доц. д-р Петя Асенова
   - Представяне на курс по изкуство, гл. ас. Румяна Стефанова
   - Представяне на курс по чужд език, доц. д-р Мария Грозева, гл. ас. Анелия Ламбова;
  • Състояние на електронното обучение в НБУ
   доц. д-р Пламен Бочков;
  • Електронен курс в УМ, ас. Мария Александрова Курсовете в системата на Български виртуален университет, доц. д-р Петя Асенова Изграждане на тестови модул към системи за електронно обучение
   доц. д-р Морис Гринберг

  Дискусия и вземане на решения

 • Конференция на НБУ, академична 2004/2005 г.
 • 23.06.2005 г.


  Тема:

  Професионални и научни програми в Магистърски факултет

  Водещ:
  доц. д-р Марин Маринов - декан на Магистърски факултет

  Доклади:

  • Състояние на обучението в Магистърски факултет и цели на реформата
   доц. д-р Марин Маринов;
  • Представяне на професионална магистърска програма. Опит. Проблеми.
   доц. д-р Виолета Касърова;
  • Магистърската програма по когнитивна наука
   д-р Бойчо Кокинов.

   

  19.05.2005 г.


  Тема:

  Обвързаност на обучението в бакалавърската степен с практиката: състояние на студентските практики и стажове и развиване на капацитета на лабораториите като звена за практическо обучение

  Водещ:
  доц. д-р Христо Георгиев - декан на Бакалавърски факултет

  Доклади:

  • Студентски стажове и практики в бакалавърското обучение: постижения и проблеми. Предложения за подобряване на обвързаността на обучението и практиката
   доц. д-р Христо Георгиев;
  • Възможности за разширение на практическото обучение чрез националната програма за студентски стажове към Агенцията за международно развитие: конкретни оферти към НБУ
   Гергана Раковска - зам.-ръководител на проект “Пазар на труда” към АМР;
  • Ролята на Центъра за кариерно развитие в организирането и провеждането на студентски стажове
   Станимира Танева;
  • Превръщане на лабораториите в звена за практика и стажове
   проф. д-р Рангел Гюров;
  • За добрите практики в НБУ - експозета на директори на лаборатории в НБУ.

   

  30.11.2004 г.


  Тема:

  Интегрираната информационна система (ИИС) на НБУ

  Водещ:
  д-р Бойчо КОКИНОВ, зам.-ректор по поддържане на качеството

  Доклади:

  • Интегрираната информационна система на НБУ
   доц. д-р Петя Асенова;
  • Възможности на системата за подпомагане на учебния процес
   ас. Милена Караджова, директор на програма;
  • Възможности на системата за подпомагане административното обслужването на студентите, кандидатстудентите, преподавателите и университетските структури
   Снежана Колев;
  • Възможности на системата за подпомагане изследователската дейност
   доц. д-р Морис Гринберг;
  • Възможности на системата за подпомагане на дистанционното обучение
   д-р Венцислав Джамбазов.
 • Конференция на НБУ, академична 2003/2004 г.
 • 10.06.2004 г.


  Тема:
  Интернет страницата на НБУ – нови възможности в представянето на университета

  Доклади:
  Новата интернет страница на НБУ
  Симеон Тачев
  Преценка и изисквания към интернет страницата – мнение на преподавателите
  н. с. Сергей Върбанов
  Какво очакват студентите на НБУ от интернет страницата на университета
  Мартин Ахчиев
  Преподавателският опит в използването на страницата като обучително средство
  доц. д-р Морис Гринберг

  10.03.2004 г.


  Тема:
  Развитие на учебните форми в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Антоний ТОДОРОВ, декан на Магистърски факултет.

  Доклади:

  • Учебни форми и учебни средства
   проф. Мирослав Дачев, д.н. ;
  • Екипна лекция и семинар
   н. с. Бойчо Кокинов;
  • Форми и средства в дистанционното обучение
   ас. д-р Венцислав Джамбазов;
  • Уеббазираното обучение като допълващо стационарното обучение
   доц. д-р Петя Асенова.

  10.10.2003 г.


  Тема:
  Програмната политика на НБУ

   

  Доклади:

  • Проблеми в базовите програми
   доц. д-р Пламен Бочков;
  • Проблеми в стартирането на бакалавърските програми – мнение на преподавател
   гл. ас. д-р Теодор Леков;
  • Ефективност на щатните и хоноруваните преподаватели
   Георги Текев;
  • Предложения на Комисията за промени в програмната схема на НБУ
   доц. д-р Орлин Тодоров;
  • Предложение за промени в кредитната система
   проф. Мирослав Дачев, д.н.
 • Конференция на НБУ, академична 2002/2003 г.
 • 26.06.2003 г.


  Тема:

  Комуникационна визия и информационна дейност на НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Сергей Игнатов - Ректор на НБУ

  Доклади:

  • Елементи на комуникационната стратегия на университета - насоки за подобряване на комуникационния контекс;
  • Външни експертни мнения за отношението на медиите и обществото към Университета. Информационна и графична култура
   Кирил Гоцев - генерален директор на БНТ
   Таня Петрова - журналист във вестник "Сега"
   Биляна Василева - НАТФИЗ;
  • Анализ на комуникационните потоци в Университета. Силни и слаби страни на информационната дейност. Изследване и доклад на студенти от бакалавърска и магистърска програма "Управление на връзки с обществеността"
   Екип от студенти МП “Управление на връзки с обществеността”;
  • Анализ на вътрешната и външната комуникация на университета и дейностите по връзки с обществеността. Web страница на университета, e-mail техники за комуникация, Интернет форуми - демонстрации.
   Симеон Тачев;
  • Представяне на изследване относно нагласите сред преподаватели и студенти за информационната дейност в НБУ
   доц. д-р Иван Евтимов.

  29.05.2003 г.


  Тема:
  Развитие и оценка на департаментната дейност

  Водещ:
  доц. д-р Людмил Георгиев, зам.-ректор по международната и научноизследователската дейност

  Доклади:

  • Развитие и оценка на департаментната дейност
   доц. д-р Людмил Георгиев;
  • Проектна дейност
   проф. д-р Иван Гацов, доц. д-р Анна Кръстева, доц. Възкресия Вихърова;
  • Програмна политика
   н. с. Бойчо Кокинов, проф. д-р Радослав Цончев, ас. Милена Караджова;
  • Кадрова политика и дейност на преподавателите
   доц. Иван Георгиев
  • Издателска дейност
   проф. Мария Попова, д.н., доц. д-р Магдалена Елчинова.

   

  25.03.2003 г.


  Тема:
  Продължаващото обучение в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Сергей Игнатов, Ректор на НБУ

  Доклади:

  • Разнообразяване на формите на продължаващо обучение
   проф. Мария Попова, д.н.;
  • Фирменото обучение: опитът на Българската стопанска камера
   Галя Божанова - БСК
  • Обучение в правене на проекти
   Иван Нейков - председател на УС на Балкански институт по труда и социалната политика;
  • Обучение на политици
   Светлана Ломева;
  • Работа с външни клиенти на продължаващото обучение
   ст. ас. Румяна Стефанова;
  • Възможности за изнесено продължаващо обучение
   Юлия Дрекова – председател на Настоятелството на Читалище “Йордан Йовков”, гр. Добрич;
  • Развитие на квалификационни програми по чужд език
   доц. д-р Павлина Стефанова;
  • Оценка на компетенциите в продължаващото обучение
   доц. Юри Алкалай;
  • Ученето на работното място в развитието на мениджърите
   ст.ас. Марина Христова.

  6.12.2002 г.


  Тема:

  Проблемите на програмната политика

  Водещ:
  доц. д-р Сергей Игнатов, Ректор на НБУ

  Доклади:

  • Увеличаване на изборността и отпадане на задължителните курсове
   доц. Мирослав Дачев, д.н.;
  • Засилване на общото образование в базовата степен и прехвърляне на специализираните курсове от базово в бакалавърско ниво
   доц. д-р Пламен Бочков;
  • Реализиране на системата за major и minor програма в Бакалавърски факултет
   проф. д-р Радослав Цончев;
  • Засилване на изследователския елемент в магистърските и докторските програми
   доц. д-р Антоний Тодоров;
  • Развитие на програмата Artes Liberales
   доц. д-р Цвете Лазова.
 • Конференция на НБУ, академична 2001/2002 г.
 • 11.06.2002 г.


  Тема:

  Системата за качеството в НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Сергей Игнатов, Ректор на НБУ

  Доклади:

  • Системата за качество в НБУ: текущо състояние и перспективи за развитие
   н. с. Бойчо Кокинов, Аделина Лозанова;
  • Самооценката – елемент от системата за качество. Представяне на доклади за самооценки на програмите:
   - Поведенчески и социални науки
   доц. д-р Лилия Гурова;
   - Антропология
   доц. д-р Цвете Лазова;
   - Информатика
   доц. д-р Велина Славова;
   - Графичен дизайн и визуални комуникации
   доц. д-р София Шишманова.

   

  11.04.2002 г.


  Тема:
  Проблеми на оценяването в НБУ

  Водещ:
  проф. д-р Енчо Герганов, директор на Център за оценяване

  Доклади:

  • Оценяването в НБУ – проблеми и перспективи
   проф. д-р Енчо Герганов;
  • Особености при оценяването на есе
   гл. ас. Любомир Джалев;
  • Тестът като форма за проверка и оценяване на знания и умения
   гл. ас. Бойка Бъчварова;
  • Нов подход към оценката за обучението, основан на компетенции. Опитът на УМ
   доц. Юрий Алкалай.

   

  19.12.2001 г.


  Тема:
  Състояние и перспективи на дистанционното обучение в НБУ

  Водещ:
  Проф. Ив. Апостолова, д.н., Ректор на НБУ

  Доклади:

  • Състояние и перспективи на дистанционното обучение в НБУ
   доц. д-р Р. Пенчев;
  • Виждане за дистанционното обучение и продължаващото обучение
   доц. Ю. Алкалай;
  • Дистанционализиране на курсове и програми в Бакалавърски факултет
   доц. д-р С. Игнатов;
  • Проблеми на развитие на Уеб сайта на НБУ и връзката му с образователната дейност
   П.Стайнов;
  • Програмна среда за осигуряване дистанционното обучение на ниво курс
   доц. Св. Дренска;
  • Подготовка на студентите за ефективно учене
   ас. М. Христова, ас. Ал. Пожарлиев;
  • Обучение на преподавателите
   д-р Е. Банчева.

  10.10.2001 г.


  Тема:
  10 години НБУ – равносметка и перспективи за развитието през ХХІ век

  Откриване:
  проф. Иванка Апостолова - Ректор на НБУ


  Доклади:

  • Перспективи за развитието на НБУ
   проф. Богдан Богданов, д.н., Председател на Настоятелството на НБУ;
  • Artes Liberales. Съдържание и метод в контекста на базовото образование в НБУ
   доц. д-р Цвете Лазова;
  • Развитието на дистанционното обучение - перспективи и проблеми
   доц. д-р Руслан Пенчев;
  • Научноизследователската дейност в НБУ
   н. с. Бойчо Кокинов;
  • Мястото и ролята на Центъра за оценяване за развитие и усъвършенстване на оценъчните процедури в НБУ
   проф. д-р Енчо Герганов;
  • 10 години когнитивна наука в България
   доц. д-р Лилия Гурова.

   

 • Конференция на НБУ, академична 2000/2001 г.
 • 20.12.2000 г.


  Тема:
  Учебната програма в предприемаческия университет

  Водещ:
  доц. д-р Тома Томов


  Доклади:

  • Предприемачество в Настоятелството – визията за НБУ и значението й за учебните програми на университета
   проф. Богдан Богданов, д.н., Председател на Настоятелството на НБУ;
  • Предприемачество и организационно управление - Стратегически план за развитие и неговото осъществяване
   доц. Юри Алкалай;
  • Предприемачество и интереси - развитие на НБУ чрез съвместни проекти.
   хон. ас. Живко Желев;
  • Предприемачество във факултета - маркетинг на учебните програми: импликации за техниката, съоръжеността и методите на преподаване;
  • Предприемачество в департамента - пригаждане на новостите в науката към жизнения опит на аудиторията: последствия за правенето на курсове
   ас. Харалан Александров;
  • Предприемачество в учебната програма - Учебната програма като предприемаческо начинание в НБУ: проект за базова програма
   доц. д-р Цвете Лазова;
  • Изисквания към представянето на програмите в каталога на НБУ
   доц. Мирослав Дачев, д.н.

   

 • Конференция на НБУ, академична 1999/2000 г.
 • 6.04.2000 г.


  Тема:

  Учебни форми, система на кредитиране и оценка

  Анотация на конференцията:
  Конференцията представи възможности за развитието на учебните форми и модернизирането и оптимизирането на учебния процес в НБУ, за оценката и усъвършенстването на системата на оценяване, за кредитната система и новите предизвикателства, които тя поставя. Работните групи обсъдиха кодифицирането на учебните форми и предложението всеки студент да представя портфолио със самостоятелните работи, което да го представя.

   

  6.01.2000 г.


  Тема:

  НБУ в глобалното информационно общество


  Анотация на конференцията:
  Темата на конференцията се ситуира между специфичните въпроси, които свързват информационното пространство с пространството на университета. В конференцията работят и проф. Джон Дейвис и д-р Джийн Морз, които свързват темата с постигането на образование без граници, както и с механизмите на международна акредитация. Според участниците в конференцията, освен познатият адрес ул. “Монтевидео” 21 НБУ има и друг – www.nbu.bg, и освен това виртуалният адрес вече се конкурира с реалния. Но пътят от единия адрес до другия е дълъг. През дебатът преминава и историята на НБУ – “в началото се започва от два или три компютъра - с пропагандна цел. Те са артефакт, хората ги гледат, минават покрай тях… Година по-късно РС-тата нараства на 60-70, но пръснати из различни места на града.

  Те не са братство, защото си нямат място - една обща къща, но все пак се свързват – първо като семейни двойки, най-често обединени от общ принтер, но не в мрежа. Идеята, че компютрите могат да си говорят – липсва. Нов етап е печатането на документи с лазерен принтер. Но връх в информационното развитие е, че тук–там някой има е-mail… Дългият път минава през една възлова точка – семинар за дистанционното обучение, когато информационната “мрежа” в НБУ е подложена на безмилостна критика, но и същевременно, точно след тази точка, започва върхът. Сформира се комисия по развитието на електронните комуникации. Тя стимулира е-mail услугите да бъдат използвани както за служебни, така и за лични коренспонденции. Хората влизат в конферентна ICQ- връзка. Сайтовете се разширяват и подновяват. Още една възможност за влизане в университета. Врата.”

  14.12.1999 г.


  Тема:

  Форми на самостоятелна работа и формиране на комплексна оценка

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от факултетите в университета. Обсъждат се въпроси, свързани с формите и практиките за самостоятелна работа във всяка една програма. Приема се предложение за стартиране на цикъл от семинари, които да работят в полза на внедряването на различни форми на самостоятелна работа в учебните програми.

 • Конференция на НБУ, академична 1998/1999 г.
 • 7.07.1999 г.


  Тема:

  Кадрова и социална политика

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от Бакалавърски факултет и проф. М. Попова. Изработва се доклад на комисията за кадрова и социална политика на НБУ във връзка с институционалната акредитация на университета.

  28.05.1999 г.


  Тема:
  Научноизследователската дейност в НБУ

  Анотация на конференцията:
  Конференцията обобщава реализираната от департаментите научноизследователска дейност – публикациите на преподаватели, участието в национални и международни проекти, и търси нови възможности за оптимизирането на изследванията.

  29.04.1999 г.


  Тема:

  Гъвкаво, отворено, дистанционно обучение

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от Юлиан Попов и Центъра за дистанционно обучение. Обобщава се необходимостта от взаимодействие между дистанционни и присъствени форми на обучение, продължаване на диалога чрез електронна комуникация. Поставят се насоките за изработване на стратегия за дистанционно обучение в НБУ.

  15.12.1998 г.


  Тема:
  Програми и програмна политика на НБУ


  Анотация на конференцията:

  Конференцията се организира от проф. Рангел Гюров. Обсъжда се нова програмна схема за създаване на модерно базово образование с интердисциплинен характер, която да се разгледа на последваща конференция на ФБО.

 • Конференция на НБУ, академична 1997/1998 г.
 • 30.04.1998 г.


  Тема:

  Стратегически план на НБУ


  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от доц. Л. Георгиев и Бойчо Кокинов. Обобщава се работата по стратегията, сондира се мнението на академичната общност преди окончателното оформяне на стратегическия план на НБУ.

 • Конференция на НБУ, академична 1996/1997 г.
 • 13.05.1997 г.


  Тема:

  НБУ и международните стандарти

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от доц. Л. Георгиев и Международен отдел. Препоръки от конференцията са обособените: насоки за яснота на материални стандарти и достигане на световните стандарти; наличие не само на академични звена, но и на звено, което да си позволява нестандартност; търсене на различни форми на обучение във външната среда; подобряване на организацията в университета и изграждане на хармония между преподаватели и администрация; подбиране на по-качествени кандидат-студенти; мнение на академичната общност, че държавните стандарти трябва да покриват стандарт от знания.

  18.12.1996 г.


  Тема:

  Приемът на студенти в НБУ - проблеми и процедури


  Анотация на конференцията:

  Конференцията се организира от проф. Е. Герганов, доц. Л. Георгиев, Б. Кокинов, Е. Паспаланова, Т. Томов.
  Определя се комисия в състав: проф. Е. Герганов, Е. Паспаланова, доц. Л. Георгиев, гл. ас. А. Кьосев, гл. ас. Дора Благова, която да обобщи дискусията от конференцията и да внесе предложения до АС – проект за решения по: прием на нови студенти в НБУ чрез конкурси; основен компонент в конкурсните изпити – ТОП; преценка на програмните съвети за определени програми, организиране и провеждане на втори конкурсен изпит за определени програми; разработване на тест за измерване на способността за обучение от типа SAT, който да замени ТОП; провеждане на кандидатстудентските изпити в няколко сесии; подготовката, организацията и провеждането на ТОП да се извършва от Центъра по оценяване; дейностите, свързани с административното обслужване на кандидат-студентите – предоставяне на информация, регистриране, класиране, записване да се извършва от ЦСА; обособяване на консултантски отдел към ЦСА в рамките на приемната сесия; изработване на условията и изискванията за приемане на студенти в съответна програма от съвета на програмата; попълване от кандидат-студента на карта за регистриране и посочване на реда на желаните от него програми; ясно регламентиране на процедурите; рекламна камания на НБУ, свързана с кандидатстудентския прием.

 • Конференция на НБУ, академична 1995/1996 г.
 • 4.06.1996 г.


  Тема:
  Акредитацията като самооценяване в НБУ

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от проф. Е. Герганов, доц. Л. Георгиев, Б. Кокинов, Е. Паспаланова, доц. Т. Томов.

  Резултат от конференцията е вземането на решения за механизмите и процедурите на самооценка, критериите за оценка на курс, критериите за оценка на програмите в НБУ, критериите за оценка на департаментите, стратегията за утвърждаване на НБУ, работата с медиите.

 • Конференция на НБУ, академична 1994/1995 г.
 • 27.04.1995 г.


  Тема:

  Общоуниверситетско образование в НБУ

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от Свободен факултет и гл. ас. Борислав Георгиев. Формулират се основните насоки за създаване на общоуниверситетски задължителен модул.

  21.03.1995 г.


  Тема:
  Форми на обучение в НБУ

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от проф. Е. Герганов, А. Костова, Б. Кокинов, Е. Хазърбасанова, П. Денев. Обсъжда се ефикасността на различните форми на обучение в НБУ, разнообразяването на формите на обучение в програмите на НБУ, обмяната на опит между преподавателите и се приемат препоръки към АС за формите на обучение в университета.

  25.01.1995 г.


  Тема:

  Наредба за учебните програми

  Анотация на конференцията:
  Конференцията се организира от г-н Георги Текев, г-жа Милица Мирчева, г-н Драгомир Младенов. Резултат от конференцията е обсъждането на добрите и лошите страни от съществуващата Наредба за учебните програми и на институцията “учебна програма”. Създава се нова Наредба за учебните програми.