facebook

Интересно

  

 

На площадката между втория и третия етаж на корпус 1 се намира Стената на почетните доктори. С титлата „Почетен доктор на Нов български университет“ се удостояват личности със световнозначими постижения в областта на науката, културата и човешките отношения и развитието на университетското образование, с личен принос за Нов български университет. 

Повече за почетните доктори на НБУ можете да прочетете тук.

 

 

 

Между първи и втори етаж е изградена Стената на дарителите – в знак на признателност за приноса им към Университета.

 

В коридорите и фоайетата на Университета, по стълбите и дори в сутерена често могат да бъдат видени интересни изложби и пърформанси.

 

Дворът на Университета разполага с красиво аранжирани тревни площи, храсти и дървета, в по-голямата си част иглолистни.

 

 

По инициатива на Учебно-практическото и изследователско звено „Лаборатория по биология“ всички растения в кампуса на Университета, представители на повече от 70 вида, са определени по вид и означени с табелки. Сред тях има характерни за България и Балканския полуостров растения, както и някои видове като мамонтово дърво и американски дъб, типични за Североамериканския континент. Пълното описание на видовете скоро ще може да бъде видяно в специален каталог.