facebook

Състав на Академичния съвет

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

Председател:

 

проф. Пламен Дойнов, д.н. Ректор

 

Членове:

 

Заместник-ректори

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров, и.д. Зам.-ректор по учебната дейност

проф. д-р Георги Арнаудов, Зам.-ректор по научноизследователската и творческата дейност

доц. д-р Юлияна Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, Зам.-ректор по международната дейност

 

Декани

 

гл. ас. д-р Георги Гочев, и.д. Декан на ФБО

доц. д-р Кристиян Постаджиян, Декан на БФ

проф. д-р Борис Сергинов, Декан на МФ

доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на ФДЕНО

 

Представители на Мениджърския състав

 

д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ

д-р Христо Чукурлиев, и.д. Директор на ЦУА

Елеонора Александрова, Директор на ЦСА

 

Ръководители на департаменти и изследователски центрове

 

проф. д-р Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“

проф. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на департамент „Масови комуникации“

проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на департамент „Чужди езици и култури“

проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право“

проф. д-р Кристиан Банков, ръководител на изследователски център ЮИЕЦСИ

проф. д-р Лилия Гурова, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“

проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика“

доц. д-р Галина Сачанска, ръководител на департамент „Природни науки“

доц. д-р Димитър Атанасов, ръководител на департамент „Информатика“

доц. д-р Илия Кожухаров, ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

доц. д-р Ирена Бокова, ръководител на департамент „Антропология“

доц. д-р Калина Христова, ръководител на департамент „Изящни изкуства“

доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“

доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“

доц. д-р Марияна Малинова, ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

доц. д-р Морис Фадел, ръководител на департамент „Нова българистика“

доц. д-р Оксана Минаева, ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“

доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“

доц. д-р Цвета Апостолова – директор на изследователски център „Приложни физически изследвания“

гл. ас. д-р Евелина Стайкова, и. д. ръководител на департамент „Политически науки“

доц. д-р Христо Гьошев, ръководител на департамент „Философия и социология“

 

Директори на програмни съвети

доц. д-р Анна Пампулова, директор на програмен съвет по театър

доц. д-р Светла Янева, директор на програмен съвет по история и археология

 

Представители на департаменти

 

проф. Виолета Дечева, д.н., департамент „Театър“

проф. Иван Ланджев, д.н., департамент „Информатика“

проф. Ирина Генова, д.н., департамент „Изкуствознание и история на културата“

проф. д-р Веселин Вучков, департамент „Право“

проф. д-р Даниела Пиларска, департамент „Природни науки“

доц. Петя Александрова, д.н., департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

проф. д-р Николай Радулов, департамент „Национална и международна сигурност“

 

 


Представители на студентите и докторантите

 

Антония Милчева, ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“

Десислава Тони Григорова, БП „Графичен дизайн“

Йоана Захариева, МП „Право“

Мария Ивова Маринкова, БП „Журналистика“

Радина Валентинова Шейретова, МП „Право“

Теодор Марселен Йоваган, МП „Право“

Яна Иванова Иванова, БП „Маркетинг“

 


Външни членове със съвещателен глас

 

Жулиета Серафимова, генерален директор на Гранд хотел София АД и директор на бизнес развитие на София хотелс, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България

доц. д-р Боряна Ламбрева – преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Стефан Командарев – Alumni на НБУ, режисьор