facebook

Състав на Академичния съвет

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

 

 

Председател:

 1. проф. Пламен Дойнов, д.н., Ректор

 

Членове:

Заместник-ректори

 1. доц. д-р Кристиян Постаджиян, Зам.-ректор по учебната дейност
 2. гл. ас. д-р Емилия Димитрова, и.д. Зам.-ректор по научноизследователската и творческата дейност
 3. доц. д-р Юлияна Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията
 4. гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, и.д. Зам.-ректор по международната дейност

Декани

 1. гл. ас. д-р Георги Гочев, и.д. Декан на ФБО
 2. доц. д-р Илия Кожухаров, и.д. Декан на БФ
 3. проф. д-р Борис Сергинов, Декан на МФ
 4. доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на ФДЕНО

Представители на Мениджърския състав

 1. д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ
 2. гл. ас. д-р Христо Чукурлиев, Директор на ЦУА
 3. Елеонора Александрова, Директор на ЦСА

Ръководители на департаменти и изследователски центрове

 1. проф. Дияна Янкова, д.н., ръководител на департамент „Чужди езици и култури“
 2. проф. Кристиан Банков, д.н. ръководител на изследователски център ЮИЕЦСИ
 3. проф. Момчил Методиев, д.н., ръководител на департамент „История“
 4. проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на департамент „Право“
 5. проф. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на департамент „Медии и комуникация“
 6. проф. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“
 7. проф. д-р Лилия Гурова, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология
 8. проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика“
 9. доц. Морис Фадел, д.н., ръководител на департамент „Нова българистика“
 10. доц. Тодор Коларов, д.н., ръководител на департамент „Национална и международна сигурност”
 11. доц. д-р Галина Сачанска, ръководител на департамент „Природни науки“
 12. доц. д-р Димитър Атанасов, ръководител на департамент „Информатика“
 13. доц. д-р Евелина Стайкова, ръководител на департамент „Политически науки“
 14. доц. д-р Калина Христова, ръководител на департамент „Изящни изкуства“
 15. доц. д-р Кристина Савова, ръководител на департамент „Дизайн“
 16. доц. д-р Полина Михова, ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“
 17. доц. д-р Мариана Малинова, ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“
 18. доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“
 19. доц. д-р Христо Гьошев, ръководител на департамент „Философия и социология“

Представители на департаменти

 1. проф. Виолета Дечева, д.н., департамент „Театър“
 2. проф. Иван Ланджев, д.н., департамент „Информатика“
 3. проф. Петя Александрова, д.н., департамент „Кино, реклама и шоубизнес”
 4. проф. Явор Конов, д.н. департамент „Музика“
 5. проф. д-р Веселина Манева, департамент „Право“
 6. проф. д-р Георги Тупаров, департамент „Информатика“
 7. проф. д-р Екатерина Михайлова, департамент „Право“
 8. доц. Боян Манчев, д.н., департамент „Изящни изкуства“
 9. доц. д-р Анна Пампулова, директор на програмен съвет по театър
 10. доц. д-р Светла Янева, департамент „История“

Представители на студентите и докторантите

 1. Петко Георгиев, ДП „Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли“
 2. Александра Петрова, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“
 3. Божидара Георгиева, МП „Право“
 4. Ева Димитрова, БП „Уеб дизайн и грфична реклама“
 5. Йоана Йосифова, МП „Право“
 6. Сирма Боянова, БП „Интериорен дизайн“
 7. Ева Панкова, БП „Връзки с обществеността“

Външни членове със съвещателен глас

 1. проф. д-р Боряна Ламбрева, преподавател в НМА „Панчо Владигеров“
 2. Жулиета Серафимова, кооперативен генерален директор на София Хотелс Мениджмънт, Rosslyn Central Park Hotel Sofia
 3. Стефан Командарев, Alumni на НБУ, режисьор