facebook

Състав на Академичния съвет

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

Председател:

 

проф. Пламен Дойнов, д.н. Ректор

 

Членове:

 

Заместник-ректори

 

доц. д-р Кристиян Постаджиян, Зам.-ректор по учебната дейност

гл. ас. д-р Емилия Димитрова, и.д. Зам.-ректор по научноизследователската и творческата дейност

доц. д-р Юлияна Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, Зам.-ректор по международната дейност

 

Декани

 

гл. ас. д-р Георги Гочев, и.д. Декан на ФБО

доц. д-р Илия Кожухаров, Декан на БФ

проф. д-р Борис Сергинов, Декан на МФ

доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на ФДЕНО

 

Представители на Мениджърския състав

 

д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ

д-р Христо Чукурлиев, и.д. Директор на ЦУА

Елеонора Александрова, Директор на ЦСА

 

Ръководители на департаменти и изследователски центрове

 

проф. Момчил Методиев, д.н., ръководител на департамент „История“

проф. д-р Веселин Вучков, ръководител на департамент „Право“

проф. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на департамент „Медии и комуникация“

проф. Дияна Янкова, д.н., ръководител на департамент „Чужди езици и култури“

проф. д-р Кристиан Банков, ръководител на изследователски център ЮИЕЦСИ

проф. д-р Лилия Гурова, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“

проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика“

доц. Тодор Коларов, д.н., ръководител на департамент „Национална и международна сигурност”

доц. д-р Галина Сачанска,  ръководител на департамент „Природни науки“

доц. д-р Димитър Атанасов, ръководител на департамент „Информатика“

доц. д-р Евелина Стайкова, ръководител на департамент „Политически науки“

доц. д-р Ирена Бокова, ръководител на департамент „Антропология“

доц. д-р Калина Христова, ръководител на департамент „Изящни изкуства“

доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“

доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“

доц. д-р Марияна Малинова, ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

доц. д-р Морис Фадел, ръководител на департамент „Нова българистика“

доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“

доц. д-р Кристина Савова, ръководител на департамент „Дизайн“

доц. д-р Христо Гьошев, ръководител на департамент „Философия и социология“

 

 

Директори на програмни съвети

доц. д-р Анна Пампулова, директор на програмен съвет по театър

доц. д-р Светла Янева, директор на програмен съвет по история и археология

 

Представители на департаменти

 

проф. Виолета Дечева, д.н., департамент „Театър“

проф. Иван Ланджев, д.н., департамент „Информатика“

проф. Петя Александрова, д.н., департамент „Кино, реклама и шоубизнес”

проф. д-р Веселина Манева, департамент „Право“

проф. д-р Екатерина Михайлова, департамент „Право“

проф. д-р Ирина Генова, департамент „Изящни изкуства“

проф. д-р Георги Тупаров, департамент „Информатика“

проф. Явор Конов,д.н. департамент „Музика“

 

 

 


Представители на студентите и докторантите

 

Валя Богословова, ДП „Антропология“

Александра Петрова, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“

Сирма Боянова , БП „Интериорен дизайн“

Йоана Йосифова, МП „Право“

Божидара Георгиева, МП „Право“

Теодора Вучкова, МП „Антропология

Димитрина Асенова, БП „Графичен дизайн“

Петко Георгиев, ДП „Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли“

 

 


Външни членове със съвещателен глас

 

Жулиета Серафимова, генерален директор на Гранд хотел София АД и директор на бизнес развитие на София хотелс, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България

доц. д-р Боряна Ламбрева – преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Стефан Командарев – Alumni на НБУ, режисьор