Състав на Академичния съвет

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

Председател:

проф. Пламен Дойнов, д.н. Ректор

 

Членове:

Заместник-ректори

гл. ас. д-р Владимир Димитров, и.д. Зам.-ректор по учебната дейност

проф. д-р Георги Арнаудов, Зам.-ректор по научноизследователската и творческата дейност

доц. д-р Юлиана Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията

гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, Зам.-ректор по международната дейност

 

Декани

гл. ас. д-р Георги Гочев, и.д. Декан на ФБО

доц. д-р Кристиян Постаджиян, Декан на БФ

проф. д-р Борис Сергинов, Декан на МФ

доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на ФДЕНО

 

Представители на Мениджърския състав

д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ

д-р Христо Чукурлиев, и.д. Директор на ЦУА

Елеонора Александрова, Директор на ЦСА

 

Ръководители на департаменти и изследователски центрове

 

гл. ас. д-р Иво Попов, и.д. ръководител на департамент „Дизайн“

проф. д-р Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“

проф. д-р Дияна Янкова, ръководител на департамент „Чужди езици и култури“

проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право“

проф. д-р Кристиан Банков, ръководител на изследователски център ЮИЕЦСИ

проф. д-р Магдалена Елчинова, ръководител на „Антропология“

проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика“

проф. д-р Николай Радулов, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

доц. д-р Илия Кожухаров, ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

доц. д-р Морис Фадел, ръководител на департамент „Нова българистика“

доц. д-р Валентина Ганева, ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“

доц. д-р Елена Андонова, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“

доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“

доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“

доц. д-р Димитър Атанасов, ръководител на департамент „Информатика“

доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“

доц. д-р Цвета Апостолова – директор на изследователски център „Приложни физически изследвания“

доц. Валентин Савчев, ръководител на департамент „Изящни изкуства“

гл. ас. д-р Иван Начев, и.д. ръководител на департамент „Политически науки“

доц. д-р Марияна Малинова, ръководител на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“

 

Директори на програмни съвети

доц. д-р Васил Къдрев, директор на програмен съвет по телекомуникации

доц. д-р Галина Сачанска, директор на програмен съвет по природни науки

доц. д-р Светла Янева, директор на програмен съвет по история и археология

 

Представители на департаменти

 

проф. Виолета Дечева, д.н., департамент „Театър“

проф. Иван Ланджев, д.н., департамент „Информатика“

проф. д-р Даниела Пиларска, департамент „Природни науки“

доц. Петя Александрова, д.н., департамент „Масови комуникации“

доц. д-р Лилия Гурова, департамент „Когнитивна наука и психология“

 

 


Представители на студентите и докторантите

Габриела Тончева, ДП „Визуално-пластични изкуства“

Аспарух Григоров, МП „Право“

Мартин Тенев, председател на Студентски съвет

Стефани Богомилова, БП „Международна политика на френски език“

Християна Стоименова, БП „Театър“

Райчо Райчев, БП Политиката и обществото на (англ. ез.)

 


Външни членове със съвещателен глас

Жулиета Серафимова, генерален директор на Гранд хотел София АД и директор на бизнес развитие на София хотелс, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България

доц. д-р Боряна Ламбрева – преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

 

Стефан Командарев – Alumni на НБУ, режисьор