Компютърни центрове

Компютърен център 1,

корпус 2, етаж 1, до зала 110

 

Студентският компютърен център 1 разполага с 40 места. Оборудван е с модерни персонални компютри, скенер и принтер и предлага бърз и постоянен достъп до интернет.

 

Компютърен център 2, корпус 2, етаж 1, стая 103

 

Другият студентски компютърен център се намира в корпус 2, стая 103. Разполага с 35 места, оборудван е с модерни персонални компютри, скенер и принтер и предлага постоянен бърз достъп до интернет.