Компютърни центрове

Компютърен център 1, Библиотека на НБУ

 

Студентският компютърен център в Библиотеката на НБУ разполага с 40 места. Оборудван е с модерни персонални компютри, скенер и принтер и предлага бърз и постоянен достъп до интернет. Специални терминали осигуряват достъп до електронните ресурси и каталозите на библиотеката. Сектори с терминали са оборудвани в близост до читалня „Проф. Ив. Апостолова“ и в читалня „Периодични издания“.

 

 

Компютърен център 2, корпус 2, етаж 1, стая 103

 

Другият студентски компютърен център се намира в корпус 2, стая 103. Разполага с 35 места, оборудван е с модерни персонални компютри, скенер и принтер и предлага постоянен бърз достъп до интернет.