facebook

Комисия по стратегическо развитие

strategichesko-razvitir_1050x399_crop_478b24840a

 
Председател:

проф. д-р Веселин Методиев

Председател на Настоятелството на НБУ

 


Членове:
Членовете на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ
Членовете на Ректорския съвет
Членове ad hoc, в зависимост от темата на заседанието.

 

Секретар: Ваня Шикова, секретар на Настоятелството на НБУ