facebook

Паркови пространства

dsc-4660_1050x399_crop_478b24840a

 

Част от стратегията на НБУ за развитие на Зелен университет е последователната и дългосрочна политика за развитие на парковите пространства. 

 

 

Парковата зона на Нов български университет разполага с красиво аранжирани тревни площи, храсти и дървета. По инициатива на Лабораторията по биология всички растения в кампуса на НБУ, представители на повече от 80 вида, са определени по вид и означени с табелки. Сред тях има характерни за България и Балканския полуостров растения, както и някои типични за Североамериканския континент видове като мамонтово дърво и американски дъб. Растителното многообразие се обогатява от различни видове дървета, цветя и храсти: магнолии, рози, хризантеми, японска аукуба, албиция, форзиция, физокарпус и редица други.

паркови пространства

 

Развиват се и се облагородяват външните пространства между Аулата и ресторант „Артес“, зад Аулата, Библиотеката и Биокафето. Изграден е розариум. Кампусът на НБУ разполага и с озеленен английски двор пред Спортния клуб в корпус 1. Пешеходните алеи са с градинско осветление. Обособени са функционални и естетически оформени кътове и места за отдих.