facebook

Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 

 

 

Статут на фонда 

Реализирани проекти

Текущи проекти

Календар 

 

Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ е създаден през февруари 2005 г. за финансова подкрепа на проекти, свързани с научната, учебната и творческата дейност. Разглеждат се проекти на преподаватели, докторанти или студенти от НБУ. Ограничение в средствата за субсидиране от Фонда няма, като за проекти с по-голямо финансиране, Комисията може да потърси мнение от външен рецензент.

Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие Подготвените съгласно изискванията проекти се предават в Бюро „Проекти“ (Корпус 1 - офис 223), за да бъдат разгледани от Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие.


Председател: 
Почетен професор д-р Васил Гарнизов - член на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

Членове:
проф. Пламен Дойнов, д.н. - Ректор на НБУ 
проф. д-р Пламен Бочков - член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ
д-р Георги Текев - член на Настоятелството и на Председателския  съвет на НБУ, Изпълнителен директор на НБУ  За повече информация:
Росена Томова тел. 8110 283/ в. 12232; rjtomova@nbu.bg