Комисия за развитие на академичния състав

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

Членове:

доц. д-р Георги Арнаудов

заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност


доц. д-р Юлияна Гълъбинова

заместник-ректор по качеството и акредитация

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров

и.д. заместник-ректор по учебната дейност

 

гл. ас. д-р Стоян Боев

и.д. декан на Факултет за базово образование

 

доц. д-р Екатерина Тодорова

декан на Бакалавърски факултет

 

доц. д-р Ясен Захариев

декан на Магистърски факултет

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов

декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

 

д-р Георги Текев

член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар:

Росица Стоименова

специалист – конкурси за редовни преподаватели