facebook

Комисия за развитие на академичния състав

Председател:

проф. Пламен Дойнов, д.н.

Ректор на НБУ и член на Председателския съвет на НБУ

Членове:

проф. д-р Пламен Бочков

член на Настоятелството и на Председателския съвет на НБУ


гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

и. д. заместник-ректор по международната дейност

 

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност


доц. д-р Юлияна Гълъбинова

заместник-ректор по качеството и акредитация

 

доц. д-р Кристиян Постаджиян

и.д. заместник-ректор по учебната дейност

 

гл. ас. д-р Георги Гочев

и.д. декан на Факултет за базово образование

 

доц. д-р Илия Кожухаров

декан на Бакалавърски факултет

 

проф. д-р Борис Сергинов

декан на Магистърски факултет

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов

декан на Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

 

д-р Георги Текев

член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар:

Ирина Нанчева-Бурнаска

специалист – конкурси за редовни преподаватели