Специализирани учебни компютърни зали

 

310А Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 8 места, оборудвани с персонални компютри Dual core; MHZ: 2533; RAM: 4096; HDD: 500 GB; ROM: DVD-RW; монитор: LG 19, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.

 

306 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 9 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core 2 Duo; MHZ: 2133; RAM: 4096; HDD: 160 GB; ROM: DVD-RW; монитор: Fujitsu Siemens 20, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.

  

308 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Dual core; MHZ: 2600; RAM: 4096; HDD: 250 GB; ROM: DVD-RW; монитор: LG 22, мултимедиен проектор, електрически екран, интерактивна дъска.

 

309 Специализирана учебна компютърна зала, Моделиране и анализ на данни“, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 9 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core i5; MHZ: 3100; RAM: 8192; HDD: 1000 GB; ROM: DVD-RW; монитор: HP 27, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.

  

311 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core i3 ; MHZ: 3100; RAM: 4096; HDD: 500; ROM: DVD-RW; монитор: LG 22, мултимедиен проектор, електрически екран, интерактивна дъска, таблети.

  

312 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 10 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core i3; MHZ: 3300; RAM: 8192; HDD: 500; ROM: DVD-RW; монитор: Lenovo 22, екран, бяла дъска.

  

313 Специализирана учебна компютърна зала,  корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core i3 ; MHZ: 3100; RAM: 4096; HDD: 500; ROM: DVD-RW; монитор: LG 22, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.

  

314 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core 2 Duo; MHZ: 2933; RAM: 4096; HDD: 500; ROM: DVD-RW; Монитор: LG 22, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.

  

315 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Intel Core 2 Duo; MHZ: 2933; RAM: 4096; HDD: 500; ROM: DVD-RW; монитор: LG 22, мултимедиен проектор, електрически екран, интерактивна дъска.

  

316 Специализирана учебна компютърна зала (CISCO Академия) корпус 1, етаж 3

Залата разполага с 15 места, оборудвани Intel Core i3 ; MHZ: 2133; RAM: 4096; HDD: 500; ROM: DVD-RW; монитор: Fujitsu Siemens 22, мултимедиен проектор, екран, бяла дъска.

  

417 Специализирана учебна компютърна зала по архитектура, корпус 1, етаж 4

417_k1
Залата разполага с 20 места. Оборудвана е с компютри, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска и специализиран софтуер. Техниката е дарена от Технополис.

  

01 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 2, етаж партер

Залата разполага с 20 места, оборудвани с Intel Core i3 ; MHZ: 3400; RAM: 8192; HDD: 500; ROM: DVD-RW; монитор: Lenovo 22, мултимедиен проектор, екран, бяла дъска.

  

02 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 2, етаж партер

Залата разполага с 15 места, оборудвани с Dual core; MHZ: 2600; RAM: 4096; HDD: 250 GB; ROM: DVD-RW; монитор: LG 22, мултимедиен проектор, електрически екран, бяла дъска.

  

14 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 2, етаж партер

Залата разполага с 9 места, оборудвани с Intel Core i7 ; MHZ: 3500; RAM: 32768; HDD: 2000 GB; ROM: DVD-RW; монитор: Dell 24, мултимедиен проектор, електрически екран, интерактивна дъска.

  

102 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 2, етаж 1

Залата разполага с 15 места, оборудвани с Intel Core i7; MHZ: 3400; RAM: 32768; HDD: 1000 GB; ROM: DVD-RW; монитор: Fujitsu Siemens 23, мултимедиен проектор, електрически екран, интерактивна дъска.

  

104 Специализирана учебна компютърна зала (CISCO Академия), корпус 2, етаж 1

Залата разполага с 8 места, оборудвани с Intel Core 2 Duo; MHZ: 2533; RAM: 4096; HDD: 500 GB; ROM: DVD-RW; монитор: Asus 19, мултимедиен проектор, екран, бяла дъска.

  

112 Специализирана учебна компютърна зала, корпус 2, етаж 1

Залата разполага с 15 места, оборудвани с Intel Core 2 Duo; MHZ: 2400; RAM: 2048; HDD: 320 GB; ROM: DVD-RW; монитор: Asus 19, мултимедиен проектор, екран, бяла дъска.