Академичен съвет

zala-20-02-web_1050x399_crop_478b24840a

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ


Председател:
1. проф. д-р Пламен Бочков, Ректор

Членове:
Заместник-ректори
2. проф. д-р Марин Маринов, Зам.-ректор по учебната дейност
3. гл. ас. д-р Кирил Аврамов, и.д. Зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност
4. доц. д-р Юлиана Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията

Декани
5. гл. ас. д-р Владимир Димитров, и.д. Декан на ФБО
6. доц. д-р Екатерина Тодорова, Декан на БФ
7. доц. д-р Ясен Захариев, Декан на МФ
8. доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на ФДЕПО

Представители на Мениджърския състав
9. д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ
10. Валентин Гьонов, Директор на ЦУА
11. Елеонора Александрова, Директор на ЦСА

Ръководители на департаменти и изследователски центрове
12. доц. д-р Георги Георгиев, ръководител на департамент „Архитектура“ 
13. доц. д-р Кристиян Хаджиев, и.д. ръководител на департамент „Администрация и управление“ 
14. доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“ 
15. доц. д-р Петя Асенова, ръководител на департамент „Информатика“
16. проф. Людмил Христов, ръководител на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 
17. доц. д-р Елена Андонова, ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“ 
18. проф. д-р Благой Видин, ръководител на департамент „Право“
19. проф. д-р Венелин Георгиев, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“ 
20. проф. д-р Кристиан Банков, ръководител на изследователски център ЮИЕЦСИ
21. гл. ас. д-р Иван Начев, и.д. ръководител на департамент „Политически науки“
22. проф. д-р Борис Сергинов, ръководител на департамент „Дизайн“ 
23. доц. д-р Валентина Ганева, ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“ 
24. доц. д-р Валентин Савчев, ръководител на департамент „Изящни изкуства“ 
25. доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“ 
26. доц. на НБУ Снежина Петрова, и.д. ръководител на департамент „Театър“
27. гл. ас. д-р Даниела Меса, и.д. ръководител на департамент „Романистика и германитика“
28. проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика"
29. проф. Сергей Игнатов, д.н., ръководител на Изследователски център „Институт по египтология“

Директори на програмни съвети
30. доц. д-р Петя Александрова, директор на програмен съвет по масови комуникации
31. доц. д-р Мария Стамболиева, директор на програмен съвет по филология
32. доц. д-р Морис Фадел, директор на програмен съвет по българистика
33. доц. д-р Светла Янева, директор на програмен съвет по история и археология
34. доц. д-р Галина Сачанска, директор на програмен съвет по природни науки
35. доц. д-р Васил Къдрев, директор на програмен съвет по телекомуникации
36. доц. д-р Емил Калчев, директор на програмен съвет по икономика
37. доц. д-р Лилия Гурова, директор на програмен съвет по психология

Представители на студентите и докторантите
38. Виолета Шатова, ДП „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“
39. Камен Каменов, МП „Право“
40. Камелия Макавеева, МП „Право“
41. Златана Василева, БП „Психология“
42. Християна Стоименова, БП „Психология“
43. Цветелин Димитров, МП „Право“

Външни членове със съвещателен глас
44. Жулиета Серафимова, генерален директор на Гранд хотел София АД и директор на бизнес развитие на София хотелс, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България
45. доц. д-р Боряна Ламбрева – преподавател в МА „Панчо Владигеров“
46. доц. д-р Цвета Апостолова – директор на Институт за съвременни физически изследвания
47. Стефан Командарев – Alumni на НБУ, режисьор