Академичен съвет

zala-20-02-web_1050x399_crop_478b24840a

 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков, Ректор

 

Членове:

Заместник-ректори

гл. ас. д-р Владимир Димитров, и.д.Зам.-ректор по учебната дейност

доц. д-р Георги Арнаудов, Зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност

доц. д-р Юлиана Гълъбинова, Зам.-ректор по качеството и акредитацията

 

Декани

гл. ас. д-р Стоян Боев, и.д. Декан на ФБО

доц. д-р Екатерина Тодорова, Декан на БФ

доц. д-р Ясен Захариев, Декан на МФ

доц. д-р Венцислав Джамбазов, Декан на ФДЕПО

 

Представители на Мениджърския състав

д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на НБУ

Валентин Гьонов, Директор на ЦУА

Елеонора Александрова, Директор на ЦСА

 

Ръководители на департаменти и изследователски центрове

доц. д-р Георги Георгиев, ръководител на департамент "Архитектура"

доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент "Администрация и управление"

доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент "Икономика"

доц. д-р Петя Асенова, ръководител на департамент "Информатика"

проф. Людмил Христов, ръководител на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"

доц. д-р Елена Андонова, ръководител на департамент "Когнитивна наука и психология"

проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент "Право"

доц. д-р Лилия Гурова, департамент "Когнитивна наука и психология"

проф. д-р Кристиан Банков, ръководител на изследователски център ЮИЕЦСИ

гл. ас. д-р Иван Начев, и.д. ръководител на департамент „Политически науки“

проф. д-р Борис Сергинов, ръководител на департамент "Дизайн"

доц. д-р Валентина Ганева, ръководител на департамент "Изкуствознание и история на културата"

доц. Валентин Савчев, ръководител на департамент "Изящни изкуства"

доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на департамент "Здравеопазване и социална работа"

доц. на НБУ Снежина Петрова, и.д. ръководител на департамент "Театър"

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова, и.д. ръководител на департамент „Романистика и германитика“

проф. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент "Музика"

проф. Сергей Игнатов, д.н., ръководител на Изследователски център "Институт по египтология“

 

Директори на програмни съвети

доц. д-р Петя Александрова, директор на програмен съвет по масови комуникации

доц. д-р Мария Стамболиева, директор на програмен съвет по филология

доц. д-р Морис Фадел, директор на програмен съвет по българистика

доц. д-р Светла Янева, директор на програмен съвет по история и археология

доц. д-р Галина Сачанска, директор на програмен съвет по природни науки

доц. д-р Васил Къдрев, директор на програмен съвет по телекомуникации

гл. ас. д-р Емил Калчев, директор на програмен съвет по икономика

доц. д-р Илиян Боянов, департамент „Археология“

 

Представители на студентите и докторантите

Веселина Къдрева, ДП „Обща психология“

Аспарух Гришев Григоров, МП „Право“

Самуил Чавдаров Попов, МП „Право“

Стефани Венциславова Богомилова, БП „Международна политика на френски език“

Християна Юлия Стоименова, БП „Театър“

Йоанна Радева Спиридонова, МП „Психология“

 

Външни членове със съвещателен глас

Жулиета Серафимова, генерален директор на Гранд хотел София АД и директор на бизнес развитие на София хотелс, член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България

доц. д-р Боряна Ламбрева – преподавател в МА „Панчо Владигеров“

доц. д-р Цвета Апостолова – директор на изследователски център „Приложни физически изследвания“

Стефан Командарев – Alumni на НБУ, режисьор