Факултети

fbo-materialna-baza_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 • Факултет за базово образование (ФБО)
 • и.д. Декан: гл. ас. д-р Стоян Боев
  e-mail: stoyan@nbu.bg


  Директор: Салих Боровин
  e-mail: sborovin@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 155  Секретар: Юлия Георгиева
  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 105  Секретар: Росица Филипова
  e-mail: rfilipova@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 135

   

  Повече за Факултет за базово образование четете тук.

 • Бакалавърски факултет (БФ)
 • Декан: доц. д-р Екатерина Тодорова
  e-mail: e.todorova@nbu.bg

   

  Директор: Сава Керелезов
  e-mail: skerelezov@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 144  Секретар: Таня Кръстева
  e-mail: tkrasteva@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 184  Секретар: Симона Петрова
  e-mail: spetrova@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 164  Технически сътрудник: Първолета Кръстева
  e-mail: pkrasteva@nbu.bg
  тел.: 02/8110 696
  e-mail: bachelor@nbu.bg

   

  Повече за Бакалавърски факултет четете тук.

 • Магистърски факултет (МФ)
 • Декан: доц. д-р Ясен Захариев
  e-mail: yasska@nbu.bg


  Директор: Надежда Димитрова
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 133
  e-mail: ndimitrova@nbu.bg  Секретар „Докторанти“: Мирослав Терзиев
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 103
  e-mail: mterziev@nbu.bg  Секретар „Магистри“: Петя Младенова
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 142
  e-mail: pmladenova@nbu.bg

   

  Секретар „Магистри“: Петя Петрова-Виденова

  корпус 1, офис 122 
  тел.: 02/8110 152
  e-mail: ppvidenova@nbu.bg

   

  Повече за Магистърски факултет четете тук.

 • Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение (ФДЕПО)
 • Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение (ФДЕПО)


  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов
  e-mail: vdzhambazov@nbu.bg 


  Директор: Никол Андреева
  корпус 2, офис 209
  тел.: 02/8110 379
  e-mail: nandreeva@nbu.bg

   

   

  Център за професионално и продължаващо обучение 

   

  Директор: Цилия Стоянова
  корпус 2, стая 208
  тел.: 02/8110 268, в. 22082
  e-mail: cstoianova@nbu.bg

   

  МЕНИДЖМЪНТ И ЕЗИЦИ

  Директор: Емилия Трифонова
  корпус 2, стая 208
  тел.: 02/8110 108, в. 22083
  e-mail: etrifonova@nbu.bg

   

  Мениджър "Общуване на чужд език":
  Гергана Лалова
  тел.: 02/9800099, 02/9802210
  e-mail: glalova@nbu.bg

   

  Мениджър "Проектна дейност": Ирина Добриянова
  тел.: 02/9800099, 02/9802210
  e-mail: idobriyanova@nbu.bg

   

  ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ И ОБУЧЕНИЯ, ЛЕТНИ ШКОЛИ, АКАДЕМИИ


  Специалист: Ралица Митова
  тел.: 02/8110 108, в. 22083
  e-mail: rmitova@nbu.bg


  МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

  Специалист: Мартин Стоянов
  тел.: 02 8110 268, в. 22082
  e-mail: mstoyanov@nbu.bg

   

   

  Център за дистанционно и електронно обучение

   

  Директор: Никол Андреева
  тел.: 02/8110 379, в. 22092
  е-mail: nandreeva@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 209
   
   
  Секретар: Чавдар Балкански
  тел.: 02/8110 558, 22182
  e-mail: chbalkanski@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 218

   
  Секретар: Мария Боро
  тел.: 02/8110 558, 22181
  e-mail: mtopuzlieva@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 218

   
  Специалист електронни материали: Светла Цветанова
  тел.: 02/8110 578, 22183
  e-mail: scvetanova@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 218

   

  Сертификационен център 


  Административен мениджър:


  Йонка Ганчева
  корпус 2, офис 102

  тел.: 02/8110 137; 02/8110 595

  e-mail: igancheva@nbu.bg
              cc@nbu.bg

   

   

  Локални центрове

   

  Локален център – Варна


  Адрес: ул. „Мусала“ No 8
  (срещу хотел „Лондон / Мусала“)
  Телефони: (052) 631427; 0878 125 264
  E-mail: lc-varna@nbu.bg
  Мениджър ЛЦ:
  Марияна Филипова

   

  Локален център – Пловдив


  Адрес: бул. „Марица“ No 91, партер
  Телефони: (032) 625321; 0878 125 263
  E-mail: lc-plovdiv@nbu.bg
  Мениджър ЛЦ:
  Виолина Даскалова
  Организатор:
  Цветелина Циркалова

   

   

   Повече за ФДЕПО четете тук.