Факултети

fbo-materialna-baza_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 • Факултет за базово образование (ФБО)
 • Декан: гл. ас. д-р Стоян Боев
  e-mail: stoyan@nbu.bg


  Директор: Салих Боровин
  e-mail: sborovin@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 155  Секретар: Юлия Георгиева
  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 105  Секретар: Росица Филипова
  e-mail: rfilipova@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 135

   

  Повече за Факултет за базово образование четете тук.

 • Бакалавърски факултет (БФ)
 • Декан: доц. д-р Екатерина Тодорова
  e-mail: e.todoova@nbu.bg

   

  Директор: Сава Керелезов
  e-mail: skerelezov@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 144  Секретар: Таня Кръстева
  e-mail: tkrasteva@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 184  Секретар: Симона Петрова
  e-mail: spetrova@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 164  Технически сътрудник: Първолета Кръстева
  e-mail: pkrasteva@nbu.bg
  тел.: 02/8110 696
  e-mail: bachelor@nbu.bg

   

  Повече за Бакалавърски факултет четете тук.

 • Магистърски факултет (МФ)
 • Декан: доц. д-р Ясен Захариев
  e-mail: yasska@nbu.bg


  Директор: Ирина Нанчева-Бурнаска
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 133
  e-mail: inancheva@nbu.bg  Секретар „Докторанти“: Мирослав Терзиев
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 103
  e-mail: mterziev@nbu.bg  Секретар „Магистри“: Надежда Димитрова
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 142
  e-mail: nadimitrova@nbu.bg

   

  Секретар: Петя Петрова

  корпус 1, офис 122 
  тел.: 02/8110 152
  e-mail: ppetrova@nbu.bg

   

  Повече за Магистърски факултет четете тук.

 • Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение (ФДЕПО)
 • Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение (ФДЕПО)


  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов
  e-mail: vdzhambazov@nbu.bg 


  Директор: Христо Чукурлиев
  корпус 2, офис 209
  тел.: 02/8110 379
  e-mail: hchukurliev@nbu.bg 

   

   

  Център за професионално и продължаващо обучение 


  Директор: Емилия Трифонова
  корпус 2, офис 208
  тел.: 02/8110 108
  e-mail: etrifonova@nbu.bg

  Административни мениджъри:
  Зорница Филипова
  корпус 2, офис 208, тел.: 02/8110 157

  Гергана Лалова
  e-mail: glalova@nbu.bg

  Ирина Добриянова
  e-mail: idobriyanova@nbu.bg

   

  Център за дистанционно и електронно обучение

   

  Секретар: Ваня Гочева
  корпус 2, офис 218
  тел.: 02/8110 538
  е-mail: vgocheva@nbu.bg

  Секретар: Весела Михайлова
  корпус 2, офис 218
  тел.: 02/8110 578
  e-mail: vmihailova@nbu.bg

  Секретар: Светлозара Цветанова
  корпус 2, офис 218
  тел.: 02/8110 558
  e-mail: scvetanova@nbu.bg

   

  Сертификационен център 


  Административен мениджър:
  Йонка Ганчева
  корпус 2, офис 015, тел.: 02/8110 595
  e-mail: igancheva@nbu.bg


  Секретар
  Ивайло Христов
  корпус 2, офис 119, тел.: 02/8110 278
  e-mail: ihristov@nbu.bg

   

  Локални центрове

   

  Локален център – Варна 

  ул. „Мусала“ № 8
  (срещу хотел „Лондон / Мусала“)
  Тел: (052) 631427, 0878 125 264
  e-mail: lc-varna@nbu.bg
  Мениджър ЛЦ: Марияна Филипова
  Организатор: Албена Христова

   

  Локален център – Пловдив 

  бул. „Цар Борис III Обединител“ № 128, етаж 2
  (над офиса на "Адрес")
  Тел: (032) 625321, 0878 125 263
  e-mail: lc-plovdiv@nbu.bg
  Мениджър ЛЦ: и. д. Виолина Даскалова
  Организатор: Милена Деянова 

   

  Локален център – Видин 

  ул. „Цар Александър II“ № 27
  Тел: (094) 606466, 0878 125 266
  e-mail: lc-vidin@nbu.bg
  Мениджър ЛЦ: Ралица Митова

   

   Повече за ФДЕПО четете тук.