facebook

Факултети

faculteti_1050x399_crop_478b24840a

 

 

 • Факултет за базово образование (ФБО)
 • Декан: гл. ас. д-р Георги Гочев
  e-mail: ggochev@nbu.bg


  Директор: Салих Боровин
  e-mail: sborovin@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 155  Секретар: Юлия Георгиева
  e-mail: jgeorgieva@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 105  Секретар: Росица Филипова
  e-mail: rfilipova@nbu.bg
  корпус 1, офис 105, тел./факс: 02/8110 135

   

  Повече за Факултет за базово образование четете тук.

 • Бакалавърски факултет (БФ)
 • Декан: доц. д-р Кристиян Постаджиян
  e-mail: kpostagian@nbu.bg

   

  Директор: Сава Керелезов
  e-mail: skerelezov@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 144  Секретар: Таня Кръстева
  e-mail: tkrasteva@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 184  Секретар: Цветелина Шиндарова
  e-mail: tsshindarova@nbu.bg
  корпус 1, офис 124, тел./факс: 02/8110 164
   

  Повече за Бакалавърски факултет четете тук.

 • Магистърски факултет (МФ)
 • Декан: проф. д-р Борис Сергинов
  e-mail: bserginov@nbu.bg


  Директор: Ирина Нанчева-Бурнаска
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 133
  e-mail: inancheva@nbu.bg  Секретар „Магистри“: Петя Младенова
  корпус 1, офис 122
  тел.: 02/8110 142
  e-mail: pmladenova@nbu.bg

   
  Секретар „Докторанти“:
  Силвия Давидова
  корпус 1, офис 122 
  тел.: 02/8110 152
  e-mail: sdavidova@nbu.bg

  Повече за Магистърски факултет четете тук.

 • Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение (ФДЕНО)
 • Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение (ФДЕНО)


  Декан: доц. д-р Венцислав Джамбазов
  e-mail: vdzhambazov@nbu.bg 


  Директор: Никол Андреева
  корпус 2, офис 209
  тел.: 02/8110 379
  e-mail: nandreeva@nbu.bg

   

   

  Център за дистанционно и електронно обучение

   

  Директор: Никол Андреева
  тел.: 02/8110 379, в. 22092
  е-mail: nandreeva@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 209
   
   
  Секретар: Чавдар Балкански
  тел.: 02/8110 558, 22182
  e-mail: chbalkanski@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 218

   
  Секретар: Десислава Симеонова
  тел.: 02/8110 538, 22181
  e-mail: dsimeonova@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 218

   
  Специалист електронни материали: Светла Цветанова
  тел.: 02/8110 578, 22183
  e-mail: scvetanova@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 218

   

   

  Майсторски курсове

  Специалист: д-р Мартин Стоянов
  тел.:  02/8110472, в.24111
  e-mail: mstoyanov@nbu.bg
  офис: корпус 2, офис 411
   

   

   

   

 • Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
 • Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

   

  Директор: гл. ас. д-р Екатерина Цветанова
  корпус 2, стая 208
  тел.: 02/8110 268, в. 22082
  e-mail: cstoianova@nbu.bg

   

  Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

   

  Административен мениджър: Ралица Митова
  корпус 2, стая 208
  Телефон: 02 8110 108, в. 22083
  E-mail: rmitova@nbu.bg

   Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

   

   

  Административен мениджър: Гергана Лалова
  тел.: 02/980009902/9802210
  e-mail: glalova@nbu.bg

   

   

  ИТ Трейнинг Център 

   

  Административен мениджър: Йонка Ганчева
  корпус 2, офис 102
  тел.: 02/8110 137; 02/8110 595
  e-mail: igancheva@nbu.bg
              cc@nbu.bg

   

  Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП)

  Директор: ас. д-р Радосвета Кръстанова
  корпус 2, зала 302
  e-mail: radosvetakk@gmail.com

   

  Центърът функционира като пространство за продължаващо (само)обучeние.

  Уебсайт на Центъра :
  http://francophonie.nbu.bg/

  Фейсбук страница на Центъра :
  https://www.facebook.com/francophonieNBU/