Библиотека

doctorskiprogrami_1050x399_crop_478b24840a

 

Двата корпуса на НБУ се свързват от библиотечен комплекс, който се състои от партер и два етажа. На партера се намират гардероб, бюро „Заемна служба“, Технологичен център, Залата със сините столчета, изложбена площ, читателско място за хора с нарушено зрение, семинарна зала, хранилища за книги и периодични издания. До входа откъм фоайето на втория етаж на НБУ са разположени гардеробни касети и бюро „Заемна служба“. Там се намират колекциите от книги и справочни издания, бюро „Справочно-библиографска информация“, Компютърен център I и читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“. На втория етаж е подредена колекция от книги в областта на изкуството.

В целия библиотечен комплекс е осигурен достъп до интернет.

 

Семинарна зала
Намира се на партера в Библиотеката. Разполага с 50 разположени конферентно места. Оборудвана е с аудиовизуална техника и е подходяща за провеждане на семинари, конференции, дебати.

 

Залата със сините столчета

 

Намира се на партера в Библиотеката между Технологичен център и бюро „Заемна служба“. Неформалното модулно пространство има 20 места и е подходящо за организиране на срещи, чествания, представяния на книги и други.

 

Читалня Проф. Иванка Апостолова, д.н.

Носи името на проф. Иванка Апостолова, д.н., която е Ректор на НБУ в периода 1995–2002 г., а през 2001 г. е избрана за почетен професор.


Оборудвана е със 122 читателски места, 8 специализирани компютъризирани места за достъп до електронните ресурси, копирен център и зала за колективна работа с 20 места. В нея са разположени справочни и периодични издания, дарени на НБУ лични библиотеки и специална колекция „Доктор хонорис кауза“.

 

 

Библиотеката притежава лични библиотеки – дарения от видни български и чужди учени: проф. Александър Фол, проф. д-р Армин Холвег, Атанас Славов, проф. Боян Ничев, акад. Вера Мутафчиева, проф. Георги Михайлов, акад. Иван Дуриданов, проф. Иванка Апостолова, д.н., проф. Магдалина Станчева, проф. Питър Блек, проф. Ричард Шнайдер и проф. Цеко Торбов.

 

 

Колекцията „Доктор хонорис кауза“ включва произведения на автори, удостоени с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Нов български университет. 

На една от колоните в читалнята е експонирана постоянна изложба на страници от юбилейния албум на Нов български университет, издаден по случай 15. годишнина от създаването му.

 

Зала за колективна работа

Намира се в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“. Разполага с 20 места, подредени под формата на кръгла маса. Тук студенти и преподаватели могат да обсъждат задачи, свързани с учебния процес и да ползват всички ресурси на Библиотеката. Оборудвана е с голям дисплей за гледане на филми и на 80 телевизионни програми, който може да бъде свързан с преносим компютър. При необходимост в залата може да се използва мултимедиен проектор и екран.

 

Повече за Библиотеката на НБУ прочетете тук.