facebook

Библиотека

library_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотечният комплекс се състои от три етажа. На първия етаж се намират гардероб, бюро „Заемна служба“, технологичен център, колекции „Аудиовизуални документи“ и „Библиотека за ученика“ на свободен достъп, зала със сините столчета, изложба „Издания на НБУ“, читателско място за хора с нарушено зрение, семинарна зала и хранилища. До входа откъм фоайето на втория етаж на НБУ са разположени гардеробни касети, бюро „Заемна служба“, бюро „Справочно-библиографска информация“ и читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“. Подредени са колекциите от книги и справочни издания на свободен достъп.  На третия етаж са изданията в областта на изкуството. В целия библиотечен комплекс е осигурен достъп до интернет.

Семинарна зала

Намира се на първия етаж в Библиотеката. Разполага с 50 конферентно разположени места. Оборудвана е с аудиовизуална техника и е подходяща за провеждане на семинари, конференции, дебати, департаментни съвети и дипломни защити.

 

Залата със сините столчета

 

Намира се на първия етаж в Библиотеката между технологичен център и бюро „Заемна служба“. Неформалното модулно пространство има 20 места и е подходящо за организиране на срещи, чествания и други.

 

Читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

Носи името на проф. Иванка Апостолова, д.н., която е Ректор на НБУ в периода 1995–2002 г., а през 2001 г. е избрана за почетен професор.

Оборудвана е със 122 читателски места, 8 специализирани компютъризирани места за достъп до електронни ресурси и зала за екипна работа с 20 места. Разположени са справочни и периодични издания на свободен достъп, както и дарени на НБУ лични библиотеки и специална колекция „Доктор хонорис кауза“.

 

 

 

Дарените лични библиотеки включват книги от видни български и чужди учени: проф. Александър Фол, проф. д-р Армин Холвег, Атанас Славов, проф. Боян Ничев, акад. Вера Мутафчиева, проф. Георги Михайлов, доктор Георги Текев (1902-1992), акад. Иван Дуриданов, проф. Иванка Апостолова, д.н., проф. Магдалина Станчева, проф. Питър Блек, проф. Пламен Цветков, д.н., проф. Ричард Шнайдер и проф. Цеко Торбов.

 

 

 

Колекция „Доктор хонорис кауза“ включва произведения на автори, удостоени с почетната едноименна титла. На една от колоните в читалнята е експонирана постоянна изложба на страници от юбилейния албум на Нов български университет, издаден по случай 15 годишнина от създаването му.

 

 

Зала за колективна работа

Намира се в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“. Разполага с 20 места, подредени под формата на кръгла маса. Тук студенти и преподаватели могат да обсъждат задачи, свързани с учебния процес и да ползват всички библиотечни ресурси. Оборудвана е с голям дисплей, свързан с персонален компютър. При необходимост в залата може да се използва мултимедиен проектор и екран.

 

Повече за Библиотеката на НБУ прочетете тук.