Администрация на Настоятелството

img-0004_1050x399_crop_478b24840a

 

Администрацията на Настоятелството подпомага дейността на Председателя на Настоятелството и Настоятелството, което определя развитието на Нов български университет. Администрацията на Настоятелството се управлява от Изпълнителния директор на Университета и е на пряко подчинение на Председателя на Настоятелството.

 

Сред големите проекти на администрацията  на Настоятелството са: поддържането на материалната среда в Университета съобразно модерните европейски стандарти; системата за стратегическо планиране и подготовката на Годишен доклад на НБУ, осигуряващ прозрачност на университетските дейности; системата за анализ на ефективността на университетските структури; финансовата система и Централният фонд за стратегическо развитие. Сред другите значими проекти са управлението на фонд „Райна Кабаиванска“, осигуряващ национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене; управлението на фонд „Димитър Паница“, който връчва ежегодно Награда за гражданска доблест; управлението на фонд „Издателска дейност“: поредицата Artes Liberales – книги по общо образование, биографичната книга – албум „Райна Кабаиванска“, поредицата „В градината с розите. Лекции и слова“. Важни проекти са уебсайтът на проф. Богдан Богданов (www.bogdanbogdanov.net); съхраняването и популяризирането на значими дарения и архивни материали, сред които тези на проф. Васил Стоилов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Иван Саръилиев; изграждането на Интегрираната информационна система, която осигурява бърз достъп до информацията за кандидат-студенти, студенти, alumni, преподаватели, администрация. 

 

 • Изпълнителен директор на НБУ
 •  

  Изпълнителен директор

  Изпълнителният директор на НБУ работи с Председателя на Настоятелството и с Настоятелството по въпросите, свързани с иновации и предприемачество: стратегическото планиране и развитие, финансовото управление и счетоводната отчетност, управлението на персонала, правното консултиране, издателския процес, стопанските въпроси, развитието на информационните ресурси и технологии и проектното консултиране.


  Дейността си в НБУ започва през 1991 г. като асистент на Изпълнителния директор с отговорности за съставянето на бюджета, финансовия отчет, развитието на учебната база, маркетинг и PR дейности. От 1992 г. до 1994 г. е директор на Свободен факултет. От 1994 г. до 2000 г. е директор на Централната университетска администрация. От 2000 г. е Изпълнителен директор на Нов български университет.

  Научната му дейност обхваща теми, свързани с университетския мениджмънт – дисертационен труд на тема „Съвременни форми на организация и управление на университетската институция. Преходът към предприемаческия университет“, изследователска дейност във Факултета по политически науки към Университета в Болоня при проф. Джилиберто Капано, специализация в Университета за чужденци в Сиена, работа по проект „Мениджмънт на модерния университет. Социални аспекти“ в Университета Съри и Института Ройхемптън, Лондон, в Гилфорд и в Оксфордския университет.


  Сред проектите му за развитие на НБУ са Интегрираната информационна система; Системата за стратегическо развитие; Системата за управление на качеството; Процедурите за оценяване и атестиране на преподавателите, академичната администрация и административния състав, изграждането на университетския кампус, Университетския театър и Галерия УниАрт, Международният майсторския клас на Райна Кабаиванска и др.

  Член е на Настоятелството, на Председателския съвет на Настоятелството, на управителния съвет на Фонд „Райна Кабаиванска“ и е Председател на управителния съвет на Фондация „За нов български университет“.

   

  За контакт:

  д-р Георги Текев
  корпус 1, офис 223, тел. 02/8110 243;
  e-mail: gtekev@nbu.bg

   

   

   

 • Кабинет на Председателя на Настоятелството
 •  

  Секретар на Настоятелството
  Ваня Шикова
  корпус 1, офис 223
  тел. 02/8110 243, в. 12231
  e-mail: vshikova@nbu.bg

   

   

 • Отдел „Информационни технологии“
 • Директор

   

  Яни Андреев
  корпус 1, стая 301
  тел.: 02/8110 331, в.13013
  e-mail: jandreev@nbu.bg

  Направление „Развитие и поддръжка на ИИС“


  Ръководител направление

  Снежана Колева
  корпус 1, стая 301
  тел.: 02/8110 301, в.13011
  e-mail: skoleva@nbu.bg


  Специалист

  Донна Астакова
  тел.: 02/8110 341, в. 13014
  e-mail: dastakova@nbu.bg


  Системен администратор

  Тодор Вълчев
  корпус 1, стая 301
  тел.: 02/8110 361, в.13012
  e-mail: tvalchev@nbu.bg

  Направление „Компютърни ресурси и комуникации“


  Ръководител

  Яни Андреев
  корпус 1, стая 301
  тел.: 02/8110 331, в.13013
  e-mail: jandreev@nbu.bg


  Системeн администратор

  Здравко Зарков
  корпус 1, стая 317
  тел. 02/ 8110 337, в. 13174
  e-mail: zzarkov@nbu.bg


  Системeн администратор

  Илин Стоянов
  корпус 1, стая 317
  тел.: 02/8110 317, в. 13172
  e-mail: istoianov@nbu.bg
   

  Специалисти

  Петър Христов
  корпус 1, стая 317
  тел.: 02/8110 377, в. 13171
  e-mail: phristov@nbu.bg

  Тодор Дачев
  корпус 2, стая 220
  тел.: 02/ 8110 572, в. 2220
  e-mail: tdatchev@nbu.bg

  Петър Кирилов
  корпус 1, стая 317
  тел.: 02/ 8110 195, тел.: в. 13175
  e-mail: pkirilov@nbu.bg

  Уебстудио


  Програмист

  Васил Йорданов
  корпус 1, стая 109
  тел.: 02/ 8110 119, в. 11091
  vjordanov@nbu.bg


  Специалист

  Косьо Хаджигенчев
  корпус 1, стая 109
  тел.: 02/8110 149, в. 11092
  e-mail: kossio@nbu.bg

 • Отдел „Човешки ресурси“
 • Директор

  Борислав Георгиев
  корпус 1, стая 215
  тел.: 02/8110 214, в. 12155
  e-mail: b.georgiev@nbu.bg

   


  Заместник-директор

  Софка Тумбева
  корпус 1, стая 215
  тел.: 02/8110 215, в. 12154
  e-mail: stumbeva@nbu.bg

   

   

  Специалист – конкурси за редовни преподаватели

  Росица Стоименова
  корпус 1, стая 215
  тел.: 02/8110 235, в. 12152
  e-mail: rstoimenova@nbu.bg

   


  Специалист

  Албена Павлова
  корпус 1, стая 215
  тел.: 02/8110 285, в. 12151
  e-mail: apavlova@nbu.bg

  Специалист

  Ивелина Павлова-Лиркова
  корпус 1, стая 215
  тел.: 02/8110 575, в. 1153
  e-mail: ipavlova@nbu.bg

   

   

  Дейности:

  • административно обслужване на трудовоправния процес в НБУ;
  • координиране на дейностите по конкурсите за редовни преподаватели;
  • координиране на процесите по оценяване и атестация.
  • организиране и провеждане на обучения за административни служители и академична администрация.

   

 • Отдел „Планиране и развитие“
 •  

  Дейности

  Стратегическо планиране:

  • организиране на процеса на разработване, изпълнение и мониторинг на Стратегическия план на НБУ;
  • съгласуване на плановете за развитие и на плановете за действие на университетските структури с политиката на Настоятелството.

  Разработване на университетски стандарти и нормативни документи

  Мониторинг и анализ на ефективността на университетски структури и дейности 

  Проектна дейност:

  • проучвания на външната среда: образователен пазар, нормативна основа и състояние на висшето образование и продължаващото обучение;
  • прогнози за изменението на показателите на средата и предложения за промени и нововъведения в практиката на НБУ;
  • разработване на проекти по развитието на материалната среда, програмната дейност, структурата и управлението на НБУ;
  • работа по външни проекти на Настоятелството и набиране на средства: асоциирани структури и фондове към Настоятелството.

   

 • Правен отдел
 • Гл. юрисконсулт

  Румяна Каменова
  корпус 1, стая 211
  тел.: 02/8110 204, в. 12113
  e-mail:  rkamenova@nbu.bg 

   

  Юрисконсулт

  Николай Капев
  корпус 1, стая 211
  тел.: 02/8110 234, в. 12111
  e-mail:  nkapev@nbu.bg

   

  Симеон Чиров
  корпус 1, офис 221
  тел.:02/ 8110 254, в. 12112
  e-mail: schirov@nbu.bg

  Дейности:

  • разработване на нормативните актове на НБУ;
  • подготовка и съгласуване на договори с външни лица и организации;
  • юридически консултации и представителство на НБУ.
 • Бюро „Проекти“
 • Директор

  д-р Мариета Цветкова
  корпус 1, стая 223
  тел.: 02/8110 220, в. 12233
  e-mail: mcvetkova@nbu.bg

  Специалист

  Росена Томова
  корпус 1, стая 223
  тел.: 02/8110 283, в. 12232
  e-mail: rjtomova@nbu.bg  ЕРАЗЪМ ОФИС

  Специалисти

  д-р Стефани Калдаръмова
  e-mail: skaldaramova@nbu.bgerasmus@nbu.bg


  Мария Чолакова
  email: mcholakova@nbu.bg


  Erasmus Office:
  New Bulgarian University
  21, Montevideo Str., office 111, building 1 Sofia 1618, Bulgaria
  Tel: +359 2 8110 647; +359 2 8110 687
  skype: erasmus.nbu

   

   

   

   

  Дейности: 

  • набиране и публикуване на информация за обявени конкурси по проекти с външно финансиране;
  • консултиране и техническа помощ при търсене на партньори и разработване на външни проекти, вкл. насочване на предложения за включване на консорциуми, мрежи, платформи или коалиции към департаментите на НБУ;
  • координиране на дейностите по програма „Учене през целия живот“: секторни програми „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ и др.

   

 • Център за книгата
 • Директор

  Надя Терзиева
  Библиотека, първи етаж
  тел.: 02/8110 290, в. 1290
  e-mail: nterzieva@nbu.bg

   

  Библиотека

   

  Директор

  Радостина Тодорова
  Библиотека, партер
  тел.: 02/8110 292, в. 11901
  e-mail: rtodorova@nbu.bg

   

  Издателство

   

  Директор

  Владимир Маринов
  корпус 2, стая 101
  тел.: 02/8110 521, в. 2101
  e-mail: vmarinov@nbu.bg

   

  Университетски архив

   

  Директор

  Иван Звънчаров
  Библиотека, партер
  тел.: 02/8110 493, в. 20932
  e-mail: izvancharov@nbu.bg


  Специалист-архивисти

  д-р Александра Трифонова
  Библиотека, партер
  тел.: 02/8110 483, в. 20933
  e-mail: atrifonova@nbu.bg

   

  Пламен Буланов
  Библиотека, партер
  тел.: 02/8110 297, в. 20931
  e-mail: pbulanov@nbu.bg

   

  Отдел Книжарници и книгоразпространение

   

  Директор

  Ваня Русева
  корпус 2, стая 118
  тел.: 02/8110 518, в. 21182

  Началник книгоразпространение

  Тодор Топалов
  корпус 2, стая 118
  тел.: 02/8110 518, в. 21181

   


  Административен мениджър

  Соня Обретенова
  корпус 2, стая 118
  тел.: 02/8110 518, в. 21181

 • Център за развитие на материалната база

 • Директор

  Галя Монова
  корпус 1, стая 112
  тел.: 02/8110 126, в. 11121
  e-mail: gmonova@nbu.bg

   

  Административен мениджър

  Христо Христов
  корпус 1, стая 112
  тел.: 02/ 8110 146, в. 11122
  e-mail: hhristov@nbu.bg


  Специалист „Озвучаване“

  Александър Стефанов
  тел.: 02/8110 126, в. 11122
  e-mail: alstefanov@nbu.bg

   

  Дейности:

  • развитие и поддържане на Стандарта за материалната среда на НБУ;
  • планиране и развитие на техническо оборудване, софтуер и обзавеждане на аудитории, специализирани учебни зали и УПИЗ.   Отдел „Хигиена и озеленяване“

  Началник отдел

  Лиляна Иванова
  корпус 2, офис 106
  тел.: 02/8110 676, в. 2106

   

 • Стопански отдел
 • Директор


  Александър Захариев
  корпус 1, стая 113
  тел.: 02/8110 123, в. 11131
  e-mail: azahariev@nbu.bg 

   

  Специалисти

  Борис Марков
  корпус 1, стая 113
  тел.: 02/8110 183, в. 11132
  e-mail: bmarkov@nbu.bg

  Радослав Лазарков
  корпус 1, стая 113
  тел.: 02/8110 183, в. 11132

  Направление „Стопанска дейност“  Електротехници
  Васил Попов
  тел.: 02/8110 143, в. 1110

  Красимир Дуцовски
  тел.: 02/8110 143, в. 1143

  Техник „Отопление и вентилация“ 
  Ангел Чушев
  тел.: 02/8110 143, в. 1010

  Техник „Водопровод и канализация“ 
  Людмил Дочовски
  тел.: 02/8110 143, в. 1010

  Техник „Безопасност и здраве на работа“
  Бойко Антонов
  тел.: 02/8110582, в. 2012  Направление „Транспорт“


  Ръководител направление „Транспорт“
  Николай Илиев
  тел.: 02/8110 183/ в.1183


  Шофьори
  Спас Михайлов
  тел.: 02/8110 183, в.1183 

  Дарин Ласков
  тел.: 02/8110 183, в. 1183

   

  Дейности:

  • планиране и организиране на дейностите по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на сградите и пространствата, собственост на НБУ;
  • осигуряване на охраната на труда в НБУ;
  • осигуряване на транспорт за нуждите на административните структури на Университета.

   

    

 • Финансово-счетоводен отдел
 •  

  ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

  корпус /                                                                                                 

  стая                                                                                     

   email

  1 / 203

  Главен счетоводител

  Румяна Юрукова

  12032

  02/8110 252

  ryrukova@nbu.bg

  Зам.-главен счетоводител

  Мая Младенова

  12031

  02/8110 232

  mtairova@nbu.bg

  Счетоводство

   

  1 / 202

  Зам.-главен счетоводител

  Вера Митова

  12025

  02/8110 209

  vmitova@nbu.bg

  Счетоводители

   

  Мария Шейретова

   

  Бойка Сергиева

   

  Наталия Илиева

   

  Станимир Гюров

   

  Антоанета Иванова

   

  Елена Аронова

   

  Димитър Стоянов

   

  Румяна Велкова


  Мария Салмаджийска 

   

  12021

   

  12022

   

  12023

   

  12024

   

  12026

   

  12027

   

  12028

   

  12029

   
  12092

   

  02/8110 372

   

  02/8110 203

   

  02/8110 273

   

  02/8110 392

   

  02/8110 262

   

  02/8110 242

   

  02/8110 593

   

  02/8110 219

   
  02/8110 239

   

  msheiretova@nbu.bg

   

  bsergieva@nbu.bg

   

  nlubomirova@nbu.bg

   

  sgyurov@nbu.bg

   

  aivanova@nbu.bg

   

  earonova@nbu.bg

   

  dstoyanov@nbu.bg

   

  rvelkova@nbu.bg

   

  msalmadzhiyska@nbu.bg

  Каса „Преподаватели”

   

  1 / 201

  Касиер

  Мария Манева

  12011

   

  02/8110 201

   

   mmaneva@nbu.bg

  Счетоводител

  Десислава Славчева

  12012

  02/8110 241

   dslavcheva@nbu.bg

  Каса „Студенти”

   

  1 / 209

  Касиер

  Гергана Димитрова

  12091

  02/8110 209

   gdimitrova@nbu.bg

   

   

   

   

   

   

   

  Дейности:

  Счетоводна отчетност и изпълнение на задълженията на НБУ по данъчното и осигурителното законодателство

  Финансово обслужване на студентите, преподавателите и административния състав на НБУ:

  • издаване на удостоверения и служебни бележки;
  • съставяне на ведомости и изплащане на възнагражденията;
  • изплащане на стипендиите;
  • приемане на плащания в полза на НБУ.

  Вътрешна финансова отчетност и контрол по изпълнение бюджета на НБУ

  • планиране, управление и контрол на финансовите ресурси: бюджет, годишни и месечни финансови отчети, депозити и ценни книжа;
  • анализ на финансовата ефективност на университетски дейности и структури;
  • изработване на месечните и годишните финансови отчети на НБУ.

   

 • Медицински център
 • Стоматолог
  д-р Георги Алексиев
  корпус 2, кабинет 214 и 215
  тел.: 02/8110 684, в. 2214
  e-mail: galeksiev@nbu.bg

   

  Медицински сестри
  Екатерина Георгиева
  корпус 2, кабинет 214 и 215
  тел.: 02/8110 286, в. 2215

  Ваня Керефейска
  корпус 2, кабинет 214 и 215
  тел.: 02/8110 286, в. 2215

   

  Дейности: 

  Лекарски кабинет

  • осигуряване на медицинско обслужване и спешна медицинска помощ на студенти, преподаватели и служители;
  • осъществяване на контролни и профилактични медицински прегледи за установяване на рискови фактори у студенти, преподаватели и служители;
  • провеждане на кръводарителски акции;
  • провеждане на ежегодната противогрипна ваксинация;
  • осъществяване на манипулации:
   • снемане на електрокардиограма,
   • измерване на артериално налягане,
   • поставяне на инжекции,
   • извършване на превързочни операции.

  Стоматологичен кабинет

  • стоматологична диагностика и проследяване на състоянието;
  • осъществяване на манипулации:
   • отстраняване на зъбна плака, камък, пигментации,
   • лечение на зъбен кариес, пулпит,
   • механична и химична обработка при лечение на коренови канали,
   • поставяне на арсен, упойки,
   • пълнене на канали,
   • обтурация,
   • витална екстирпация,
   • протезиране.

   

   

 • Галерия УниАрт
 • Специалисти-координатори:

   

  E-mail: uniart@nbu.bg | web сайт: uniart.bg

  Тел: +359 (02) 8 110 200

  Добромира Терпешева: 0884 283 668 | Росена Иванова: 0988 744 927

   

  Дейности:

  Галерия „УниАрт“ работи, следвайки своя художествена програма. В годишната програма влизат работа с колекциите на УниАрт и проекти с временни експозиции. 

 • Университетски театър
 • Директор


  доц. д-р Възкресия Вихърова
  корпус 2, офис 006
  тел.: 02/8110 566, в. 20061
  е-mail: vviharova@nbu.bg


  Съвет на Университетския театър: проф. Цветана Манева, проф. Румен Цонев, доц. Елена Иванова, доц. Зарко Узунов, доц. Снежина Петрова, доц. Георги Арнаудов, гл. ас. Ася Иванова

   

  Екип 


  Секретар
  тел.: 02/8110 566, в. 20061


  Технически сътрудници:
   

  Боян Панов, Георги Батилов, Юлиян Балахуров
  тел.: 02/8110 546, в. 20062
  e-mail: bpanov@nbu.bgjbalahurov@nbu.bg


  Специалист

  Денис Никифоров
  тел.: 02/8110 576, в. 20063
  e-mail: dnikiforov@nbu.bg

   Дейности: 

  • Учебна дейност – предоставя сцена и съдейства при практическото обучение в курсовете и извънаудиторните учебни форми в програмите на департаментите „Театър“ и "Музика".
  • Творческа дейност – продуцира студентски спектакли на своя и на външна сцена, приема на своя сцена гостуващи спектакли.
  • Съпътстваща дейност – съвместно с департаментите „Театър“ и „Музика“ организира творчески събития на територията на Университетския театър.