Копирни центрове

 

 

 

Технологичен център – MINOLTA се намира на партера на Библиотеката и предлага копирни услуги, разпечатване, подвързване и ламиниране. Част от услугите в центъра могат да бъдат ползвани и с читателската карта в рамките на предоставените за семестъра безплатни копия.

 

Копирен център – читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ се намира в едноименната читалня на първия етаж в Библиотеката. Предназначен е за копиране на библиотечни документи, които се ползват в читалня. Предлага копиране и разпечатване с читателската карта в рамките на предоставените за семестъра безплатни копия.